Stambomen (grafisch)

In het bijbehorende submenu kun je uit een aantal familienamen kiezen.
Mijn vader was een “van der Beek“, mijn moeder een “Veenstra“. Mijn grootmoeder van vaderskant was een “Douma” en mijn grootmoeder van moederskant was een “Spoelstra“.
De vader van Bettie was een “Woudwijk“, haar moeder was een “Sjoerdsma“. Haar grootmoeder van vaderskant was een “van der Mei” en haar grootmoeder van moederskant was een “Jouksma“.
Degene die in 1811 de naam “Woudwijk” vastlegde als familienaam was Oeble Jeens Woudwijk. Maar zijn vader Jeen Jeens legde in datzelfde jaar de naam “van der Meulen” vast als familienaam, daarom is er ook een pagina met de nakomelingen van Jeen Jeens van der Meulen.

Als je op een pijl aan de rechterkant van de pagina klikt, dan wordt er om een wachtwoord gevraagd om de pagina met nakomelingen te kunnen bekijken.
Er staan dan privégegevens op die pagina, die niet voor iedereen bestemd zijn.
Weet je het wachtwoord niet en wil je de pagina graag bekijken en ben je familie, kies dan “Contact” uit het menu en vul het formulier in en verzend het. Dan krijg je het wachtwoord als je familie bent.

Eigenlijk zijn het geen stambomen, die je te zien krijgt, maar parentelen.
Als je een parenteel opstelt noteer je alle afstammelingen van een bepaald echtpaar zowel in de mannelijke als in de vrouwelijke lijn. Een parenteel is de meest uitgebreide vorm van afstammingsonderzoek.