De stamboom van Douma

Hieronder zie je de gegevens van de eerste drie generaties Douma, waarvan ik gegevens heb. Het begint met Oeds Sybrens, de oudbetovergrootvader van mijn grootmoeder Sepkje Douma.
Oeds Sybrens en Luikje Lenses kregen een zoon: Sybren Oedzes Douma.
Sybren Oedzes trouwde met Geeske Prins, en zij kregen drie kinderen: Lieuwkje, Oeds en Jan Sybrens.
Daarna gaan we verder met Jan Sybrens Douma.

oedsdouma.jpg

Hieronder zie je de eerste 5 generaties vanaf Jan Sybrens Douma.
Als je op de pijl achter sommige personen uit de vijfde generatie klikt dan krijg je de volgende generaties te zien.

Fokeltje J. Douma
 *19-08-1829 Wanswerd
 †11-06-1907 Hiaure
x 21-05-1857 Dantumadeel
Jacob T. Rintjema
 *03-12-1828 Giekerk
 †20-02-1905 Hiaure

Jan van der Beek
 *10-08-1911 Molenend
 †11-10-1977 Oenkerk
x 16-05-1941 Oenkerk
Trijntje Veenstra
 *12-01-1909 Leeuwarden
 †11-11-1998 Oenkerk

Jiskje (J.) van der Beek
 *02-02-1918 Molenend
 †17-01-2006 Bowmanville
x 06-06-1942 Tietjerksteradeel
Jelle Rekker
 *26-07-1917 Oenkerk
 †02-11-2009 Grimsby, Ontario Canada

Sepkje Douma (1)
 *03-02-1884 Molenend
 †13-06-1951 Molenend
x 13-08-1910 Tietjerksteradeel
Jan R. van der Beek
 *02-03-1884 Molenend
 †19-07-1953 Molenend

Sybren J. Douma (1)
 *19-01-1886 Oenkerk
 †18-03-1937 Sijbrandahuis
x 21-05-1910 Dantumadeel
Akke L. Nicolay
 *27-03-1887 Wanswerd
 †08-04-1973 Oudkerk

Eelke Dijkstra
 *19-02-1918 Oenkerk
 †15-05-1994 Kollumerzwaag
x 09-05-1944 Leeuwarden
Hendrikje Visser
 *18-06-1915 Giekerk
 †20-05-2005 Drachten

Jan Dijkstra
 *22-12-1919 Miedum
 †18-06-2014 Hardegarijp
x 21-08-1951 Dantumadeel
Roelofke Schaafsma
 *22-08-1927 Wouterswoude
 †04-03-2014 Zwaagwesteinde

Lammert Dijkstra
 *09-10-1924 Drachten
 †02-12-2015 Damwoude
x 06-11-1956 Dantumadeel
Sybrigje van der Lei
 *25-05-1934 Zwaagwesteinde
 †25-02-2020 Damwoude

Sieberen Dijkstra
 *07-06-1928 Twijzelerheide
 †14-05-2017 Dokkum
x 27-07-1954
Janke Monsma
 *02-10-1931 Akkerwoude

Imkje (I.) Dijkstra
 *06-08-1929 Twijzelerheide
 †22-03-2007
x 18-05-1954 Dantumadeel
Klaas Huizenga
 *31-05-1926 Broek onder Akkerwoude
 †01-11-2013 Dokkum

Ytzen Dijkstra
 *10-09-1931 Twijzelerheide
 †28-02-2021 Driesum
x 25-10-1955
Aukje Visser
 *23-11-1933 Driezum

Hendrik (H.) Dijkstra
 *18-02-1933 Twijzelerheide
x 20-05-1958 Murmerwoude
Aafke van der Zwaag
 *06-10-1935 Rinsumageest

Sepkje (S.) Dijkstra
 *21-02-1934 Twijzelerheide
 †30-09-2008 Dronrijp
x 08-05-1958
Ate A. van der Kooi
 *31-08-1932 Dronrijp
 †07-11-1983 Dronrijp

Gerrit Dijkstra
 *12-04-1937 Rinsumageest
 †22-09-2014 Negenbargen (Duitsland)
x 28-04-1964
Follie Haagsma
 *22-04-1942 Oenkerk

Ytje Dijkstra
 *16-02-1939 Dantumawoude
x 07-04-1963
Ate Visser
 *08-08-1937  †22-03-2024

Grietje Douma (1)
 *10-03-1896 Oenkerk
 †22-05-1974 Akkerwoude (Valom)
x 22-11-1917 Tietjerksteradeel
Hendrik Dijkstra
 *15-12-1895 Akkerwoude
 †26-09-1982 Akkerwoude (Valom)

Jan S. Douma
 *24-12-1861 Rinsumageest
 †08-08-1943 Dokkum
x (1) 13-10-1883 Tietjerksteradeel
Imkje A. Faber
 *13-04-1863 Giekerk
 †24-03-1916 Oenkerk
x (2) 07-12-1922 Tietjerksteradeel
Doedtje H. Pietersma
 *12-06-1865 Bergum
 †03-01-1957 Tietjerksteradeel

Geeske Douma
 *06-07-1891 Leeuwarden
 †12-04-1949 Leeuwarden
x 01-12-1915 Leeuwarden
Sas R. Jepkema
 *28-03-1893 Bergum
 †15-06-1970 Leeuwarden

Grietje Douma
 *11-05-1893 Leeuwarden
 †20-02-1931 Leeuwarden

Jacob Douma
 *17-11-1894 Leeuwarden
 †23-11-1927 Ermelo

Wouter H. Douma
 *02-05-1928 Maastricht
 †22-03-2012 Wageningen
x
Janneke Burgersdijk
 *1939

Eelko Douma
 *Maastricht

Sijbrand Douma
 *20-02-1897 Leeuwarden
 †22-07-1956 Wageningen
x 01-06-1927 ’s Gravenhage
Cornelia L. de Leeuwerk
 *01-11-1901 Giessendam
 †28-08-1981 Bennekom

Johannes Douma
 *02-12-1899 Leeuwarden
 †07-01-1923 Leeuwarden

Eelke J. Douma
 *11-10-1863 Rinsumageest
 †26-02-1944 Leeuwarden
x 06-09-1890 Tietjerksteradeel
Grietje Formsma
 *30-05-1866 Niezijl
 †07-10-1929 Leeuwarden

Rinske (R.) Douma
 *21-11-1865 Rinsumageest
 †15-02-1954 Leeuwarden
x 22-01-1898 Leeuwarden
Matthijs R. Zadel
 *23-08-1862 Leeuwarden
 †21-01-1956 Leeuwarden

Eelkje Douma
 *03-11-1867 Rinsumageest
 †20-07-1943 Roodkerk
x 17-03-1889 Dantumadeel
Romke S. Postma
 *09-07-1849 Oudkerk
 †31-10-1934 Roodkerk

Klaaske Douma
 *08-10-1896 Oenkerk
 †13-04-1898 Oenkerk

Klaaske Douma
 *07-08-1898 Oenkerk
 †26-07-1952 Leeuwarden
x 31-08-1942 Leeuwarden
Wopke Idema
 *26-02-1884 Leeuwarden
 †22-07-1957 Leeuwarden

Sybren Douma
 *08-06-1900 Oenkerk
 †?-08-1968 Michigan
x 02-06-1928 Dantumadeel
Elisabeth Dantuma
 *15-12-1903 Wirdum
 †?-06-1976 Michigan

Keimpe Douma
 *24-02-1907 Oenkerk
 †12-12-1978 Leeuwarden
x 16-09-1941 Leeuwarden
Eeke Wiersma
 *02-02-1911 Sint Annaparochie
 †28-10-1966 Leeuwarden

Sjoerd Douma
 *25-03-1913 Lekkum
 †14-02-1989 Leeuwarden
x 21-09-1935 Leeuwarden
Lucretia A. Veltman
 *18-11-1915 Leeuwarden
 †25-10-1978 Leeuwarden

Wietske Douma
 *08-08-1914 Lekkum
 †12-10-1993 Marssum
x 21-10-1939 Leeuwarden
Johannes Giesing
 *03-06-1909 Marssum
 †17-06-1990 Leeuwarden

Pieter Douma
 *30-09-1869 Rinsumageest
 †21-02-1950 Lekkum
x 15-08-1896 Dantumadeel
Jeltje Dijkstra
 *19-10-1876 Birdaard
 †12-01-1959 Lekkum

Fokeltje Douma
 *21-12-1871 Rinsumageest
 †05-02-1956 Jelsum
x 18-04-1896 Leeuwarden
Harmen Terpstra
 *08-02-1868 Jelsum
 †06-06-1906 Jelsum

Akke Douma
 *04-09-1873 Rinsumageest
 †21-12-1884 Oenkerk

Geeske Douma
 *26-11-1877 Burum
 †01-09-1900 Oenkerk
x 20-05-1899 Tietjerksteradeel
Kornelis T. Kooistra
 *13-11-1873 Eestrum
 †08-03-1947 Surhuisterveen

Sjoerd Douma
 *05-02-1881 Rinsumageest
 †20-02-1941 Noordbergum

Sytske Douma
 *28-07-1884 Oenkerk
 †01-03-1966 Hardegarijp
x 18-02-1911 Tietjerksteradeel
Roel Faber
 *26-07-1884 Oenkerk
 †16-09-1968 Leeuwarden

Sybren J. Douma
 *24-12-1832 Rinsumageest
 †02-08-1898 Oenkerk
x 13-06-1861 Dantumadeel
Grietje J. van der Meer
 *12-01-1844 Rinsumageest
 †22-04-1910 Oenkerk

Geeske J. Douma
 *06-12-1835 Wanswerd
 †31-07-1884 Rinsumageest
x 10-05-1866 Dantumadeel
Mient A. Lijzenga
 *04-01-1836 Rinsumageest
 †27-08-1915 Leeuwarden

Sjoukje J. Douma
 *01-09-1838 Wanswerd
 †17-12-1846 Rinsumageest

Jan S. Douma
 *20-02-1804 Wanswerd
 †14-07-1842 Birdaard
x 01-05-1828 Ferwerderadeel
Rinske J. Kooistra
 *17-03-1806 Roodkerk
 †16-09-1842 Birdaard