Jeen Oebles
X
Antje N.
Jeen J. van der Meulen
*1731 Zuider-Drachten
†30-06-1813 Murmerwoude
X 12-05-1758 Drachten
Oebele Annes
*1695
†20-11-1759 Olterterp
X ?-09-1720 Beetsterzwaag
Trijntje Eises
*1697 Beets
Froukjen Oebeles
*?-05-1729 Oudega
†30-09-1781 Murmerwoude
Oeble J. Woudwijk
*24-10-1767 Murmerwoude
†03-08-1825 Hiaure
X 17-07-1791 Hantum
Antje Mients
*18-08-1768 Akkerwoude
†15-08-1839 Hiaure
Lieuwe O. Woudwijk
*21-08-1794 Hantumhuizen
†15-08-1867 Aalsum
X 11-07-1818 Ternaard
Rienk Pybes
X
Hyke
Siemen R. Pijpstra
*1740 Holwerd
†03-08-1817 Hantumeruitburen
X 14-06-1761 Foudgum
Ymkje Minnolts
*1730 Brantgum
Rienk S. Pijpstra
*1761 Foudgum
†28-10-1830 Aalsum
X 24-06-1792 Hantum
Sytske Thijssen
*1770 Hiaure
†22-11-1825 Aalsum
Hyke R. Pijpstra
*06-05-1800 Hiaure
†21-05-1870 Betterwird
Rienk L. Woudwijk
*09-05-1824 Hiaure
†17-02-1896 Brantgum