Kwartierstaat van Rienk Jan van der Beek

Je krijgt de eerste 5 generaties te zien. Klik op een pijl achter een naam om de volgende generaties te zien.
Een kwartierstaat is een tabel met alle voorouders.
We beginnen met Rienk, dan zijn ouders, vervolgens de vier grootouders. Na de grootouders komen de acht overgrootouders. Dan 16 betovergrootouders, enz.

Gerardus P. van der Beek
*15-04-1811 Stiens
†10-09-1861 Jislum
X 05-06-1834 Ferwerderadeel
Akke G. Tulp
*06-02-1815 Oenkerk
†12-02-1870 Oenkerk
Romke G. van der Beek
*26-09-1843 Jislum
†19-02-1900 Oenkerk
X 09-11-1872 Tietjerksteradeel
Jan B. Popma
*29-10-1819 Oenkerk
†26-03-1904 Giekerk
X 04-07-1846 Tietjerksteradeel
Grietje T. Biesma
*22-02-1822 Oenkerk
†08-08-1863 Oenkerk
Jiskje J. Popma
*24-01-1854 Oenkerk
†11-09-1940 Oenkerk
Jan R. van der Beek
*02-03-1884 Molenend
†19-07-1953 Molenend
X 13-08-1910 Tietjerksteradeel
Sybren J. Douma
*24-12-1832 Rinsumageest
†02-08-1898 Oenkerk
X 13-06-1861 Dantumadeel
Grietje J. van der Meer
*12-01-1844 Rinsumageest
†22-04-1910 Oenkerk
Jan S. Douma
*24-12-1861 Rinsumageest
†08-08-1943 Dokkum
X 13-10-1883 Tietjerksteradeel
Anne J. Faber
*26-11-1837 Giekerk
†07-05-1927 Janum
X 10-05-1862 Tietjerksteradeel
Sepkje S. de Vries
*14-03-1842 Oenkerk
†05-03-1872 Oenkerk
Imkje A. Faber
*13-04-1863 Giekerk
†24-03-1916 Oenkerk
Sepkje Douma
*03-02-1884 Molenend
†13-06-1951 Molenend
Jan van der Beek
*10-08-1911 Molenend
†11-10-1977 Oenkerk
X 16-05-1941 Oenkerk
Symen S. Veenstra
*06-06-1799 Bergum
†14-03-1850 Bergum
X 18-08-1827 Bergum
Duifke E. Smids
*07-05-1803 Kootstertille
†23-02-1882 Bergum
Wybe S. Veenstra
*07-05-1839 Bergum
†14-07-1895 Bergum
X 19-05-1864 Bergum
Klaas R. Boskma
*26-01-1800 Veenwouden
†14-01-1864 Hardegarijp
X 14-05-1825 Tietjerksteradeel
Aatje J. Hoekstra
*03-02-1803 Hardegarijp
†07-09-1876 Hardegarijp
Trijntje K. Boskma
*22-10-1837 Veenwouden
†08-02-1900 Tietjerk
Rienk W. Veenstra
*14-09-1874 Bergum
†19-07-1972 Leeuwarden
X 26-05-1906 Bergum
Thomas M. Spoelstra
*22-07-1819 Drachten
†31-05-1905 Drachten
X 14-06-1845 Bergum
Tyttje T. Pebesma
*30-03-1819 Garijp
†26-02-1852 Garijp
Tjibbe T. Spoelstra
*17-09-1846 Garijp
†12-09-1916 Garijp
X 14-05-1870 Idaarderadeel
Bauke E. Meyer
*14-05-1818 Bovenknijpe
†22-02-1889 Leeuwarden
X 13-03-1842 Schoterland
Jisseltje T. Jasper
*15-12-1820 Oldeboorn
†13-09-1883 Leeuwarden
Tetje B. Meyer
*27-06-1844 Leeuwarden
†05-10-1922 Garijp
Jisseltje T. Spoelstra
*06-07-1875 Garijp
†05-12-1965 Leeuwarden
Trijntje Veenstra
*12-01-1909 Leeuwarden
†11-11-1998 Oenkerk
Rienk J. van der Beek
*12-09-1948 Oenkerk