Tjibbe Thomas
X 26-02-1747 Bergum
Hiltje Jans
Thomas T. Pebesma
*1749 Garijp
†11-04-1826 Garijp
X
Haring Melles
*1685 Suameer
†1749 Suameer
X 1707
Sietske Uilkes
*1687 Bergum
†1749 Suameer
Melle H. Roorda
*1714 Garijp
†?-01-1799 Garijp
X 1758
Trijntje Pieters
*1733 Suameer
†1790 Garijp
Geertje M. Roorda
*1755 Garijp
†12-04-1842 Garijp
Tjibbe T. Pebesma
*15-09-1791 Garijp
†28-01-1876 Garijp
X 24-02-1816 Bergum
Johannes Bouwes
*?-06-1697 Suawoude
†1780 Suawoude
X 19-05-1737 Suawoude
Rinske Wiegers
Bouwe J. de Vries
*1747 Suawoude
†31-08-1827 Suawoude
X 14-05-1780 Suawoude
Klaas Martens
*1701 Veenwouden
†10-05-1774 Hardegarijp
X 15-07-1731 Veenwouden
Dirkje Joukes
*1709 Oenkerk
†1760 Hardegarijp
Sybe Klazes
*?-06-1732 Veenwouden
†1774
X 27-04-1755 Veenwouden
Gerben Bouwes
*1695 Veenwouden
†1774 Veenwouden
X 27-01-1726 Veenwouden
Tietje Melles
*1696 Garijp
†1743
Grietje Gerbens
*1735 Veenwouden
†27-02-1816 Oudega
Tietje Sybes
*1757 Veenwouden
†07-02-1814 Suawoude
Durkje B. de Vries
*24-02-1795 Suawoude
†13-01-1872 Garijp
Tyttje T. Pebesma
*30-03-1819 Garijp
†26-02-1852 Garijp