De stamboom van Sjoerdsma

De stamboom begint met Sybren Goitzes. Hij werd geboren in 1725 en trouwde met Dieuke Andries. Ze kregen vier kinderen, de oudste was Goitze.
Goitze Sybrens trouwde met Mayke Sjoerds.
Goitze en Mayke kregen 6 kinderen waarvan er twee jong overleden.

Hieronder zie je de gegevens van de eerste drie generaties, waarbij van de tweede generatie alleen Goitze is afgedrukt en van de derde generatie alleen de vier die volwassen werden.
Daaronder zijn de 5 generaties vanaf Andries Sjoerdsma afgedrukt.

sybren_goitzens_sjoerdsma

Voor het vervolg zie hieronder. Daar zie je de 5 generaties vanaf Andries Sjoerdsma.
Als je op de pijl achter sommige personen uit de vijfde generatie klikt dan krijg je de volgende generaties te zien.

Hendrik Sjoerds | Ynse Hendriks | Renske Hendriks | Klaaske Sjoerdsma | Wieger Sjoerds

Pieter Visser
 *03-08-1866 Holwerd
 †10-05-1940 Grand Rapids, Michigan USA

Gooitzen Visser
 *19-08-1868 Holwerd
 †30-05-1952 Grand Rapids, Michigan USA

Sjoukje Visser
 *04-05-1871 Holwerd
 †1928

Jan Visser
 *04-12-1879 Holwerd
 †01-12-1962 Grand Rapids, Michigan USA

Hendrikje G. Sjoerdsma
 *09-09-1842 Holwerd
 †15-07-1909 Grand Rapids, Michigan USA
X 20-05-1865 Holwerd
Gerrit P. Visser
 *09-10-1840 Holwerd
 †1905 Grand Rapids, Michigan USA

Pietje G. Sjoerdsma
 *24-09-1844 Holwerd
 †28-04-1862 Holwerd

Sjoukje Sjoerdsma
 *31-01-1872 Holwerd

Geertje Sjoerdsma
 *17-05-1875 Holwerd

Hendrikje Sjoerdsma
 *18-09-1880 Holwerd

Andries G. Sjoerdsma
 *28-08-1848 Holwerd
X 18-05-1871 West Dongeradeel
Jitske P. van der Ark
 *25-10-1846 Holwerd
 †?-08-1934 Holland, Michigan

Gooitzen A. Sjoerdsma
 *17-04-1811 Holwerd
 †10-09-1859 Holwerd
X 08-06-1839 West Dongeradeel
Sjoukje J. van der Kooy
 *10-09-1809 Ternaard
 †01-05-1870 Holwerd

Jeike A. Sjoerdsma
 *22-02-1813 Holwerd
 †16-11-1873 Holwerd
X 19-05-1838
Sytze T. Miedema
 *1808 Holwerd
 †29-01-1869 Holwerd

Maayke A. Sjoerdsma
 *10-09-1815 Holwerd
 †19-06-1904 Holwerd
X 19-05-1840 West Dongeradeel
Jan F. van Duinen
 *11-09-1812 Holwerd
 †15-05-1896 Holwerd

Henderina Sjoerdsma
 *25-11-1861 Nes (Ameland)
 †08-04-1900 Bloemendaal

Aaltje Sjoerdsma
 *03-01-1863 Nes (Ameland)
 †10-03-1863 Nes (Ameland)

Aaltje Sjoerdsma
 *06-10-1864 Nes (Ameland)

Ida Sjoerdsma
 *30-08-1867 Nes (Ameland)
 †27-11-1939 Amsterdam

Jeike Sjoerdsma
 *22-11-1869 Nes (Ameland)
 †20-11-1933 Amsterdam

Everdina Sjoerdsma
 *18-10-1872 Nes (Ameland)
 †23-11-1943 Harderwijk

Taeke A. Sjoerdsma
 *01-09-1818 Holwerd
 †13-02-1893 Nes (Ameland)
X 14-03-1861
Jantje E. Rijpstra
 *15-01-1832 Nes (Ameland)
 †1922

Tjetske A. Sjoerdsma
 *27-02-1821 Holwerd
 †08-03-1904 Holwerd

Hendrik A. Sjoerdsma
 *05-10-1823 Holwerd
 †10-11-1829 Holwerd

Sybe S. Sjoerdsma
 *30-11-1851 Holwerd
 †02-11-1906 Jelsum
X 05-06-1879
Antje van Dijk
 *08-08-1849 Bozum

Gerben S. Sjoerdsma
 *01-11-1852 Holwerd
 †25-03-1854 Holwerd

Gerben S. Sjoerdsma
 *27-01-1855 Holwerd
 †21-06-1856 Holwerd

Tjeerdtje S. Sjoerdsma
 *09-03-1856 Holwerd
 †19-11-1856 Holwerd

Tjeerdtje S. Sjoerdsma
 *05-02-1857 Holwerd
 †25-07-1857 Holwerd

Gerben S. Sjoerdsma
 *05-02-1857 Holwerd
 †28-07-1857 Holwerd

Hiske Sjoerdsma
 *23-10-1880 Brantgum
 †19-06-1964 Bolsward
X 23-05-1903 Baarderadeel
Sytse D. van der Vegt
 *14-09-1874 Britswerd
 †10-07-1928 Wieuwerd

Aaltje Sjoerdsma
 *18-03-1883 Bozum
 †12-02-1985 Bozum
X 07-06-1905 Baarderadeel
Jelle Ferwerda
 *28-08-1879 Bozum
 †29-10-1957 Bozum

Theodora J. Sjoerdsma
 *29-08-1915 Britswerd
 †04-07-1959 Groningen
X 03-11-1937 Baarderadeel
Dirk G. Wassenaar
 *12-01-1910 Stiens
 †15-08-1973 Leeuwarden

Gerben Sjoerdsma
 *22-02-1917 Oosterwierum

Jantje Sjoerdsma
 *11-01-1922 Wieuwerd
 †27-12-1997

Johannes Sjoerdsma
 *08-05-1930 Wieuwerd

Sjoerd G. Sjoerdsma
 *22-11-1884 Bozum
 †16-02-1948 Wieuwerd
X 12-05-1915 Baarderadeel
Joukje Elzinga
 *04-01-1886 Irnsum
 †31-03-1946 Wieuwerd

Janke Sjoerdsma
 *21-05-1887 Britswerd
 †1887 Britswerd

Mattheus Heslinga
 *24-09-1918 Wieuwerd
 †18-08-2005 Oosterwierum

Folkertje J. Heslinga
 *24-11-1925 Oosterwierum
X 1953
J. Santing
 *1928 Meppel

Janke Sjoerdsma
 *17-03-1890 Oosterwierum
 †08-11-1991 Oosterwierum
X 13-05-1916 Baarderadeel
Gerben Heslinga
 *16-12-1883 Wirdum
 †18-01-1942 Oosterwierum

Levenloos kind
 *25-10-1892 Oosterwierum

Folkert Sjoerdsma
 *04-03-1927 Oosterwierum
 †09-04-1930 Oosterwierum

Antje J. Sjoerdsma
 *?-03-1931 Oosterwierum

Folkert Sjoerdsma
 *?-09-1938 Oosterwierum

Jakle Sjoerdsma
 *08-06-1897 Oosterwierum
 †30-01-1946 Oosterwierum
X 16-09-1924 Baarderadeel
Johanna Steenstra
 *01-08-1899 Surhuisterveen
 †16-12-1992 Ureterp

Gerben S. Sjoerdsma
 *23-01-1858 Holwerd
 †07-08-1932 Weidum
X 10-06-1880 Baarderadeel
Folkertje J. van Dijk
 *23-02-1855 Wieuwerd
 †05-03-1945 Oosterwierum

Jan (J.) Sjoerdsma
 *08-05-1883 Berlikum
 †13-03-1956
X (1)
Clara L. van Rijn
 *02-06-1879
 †26-12-1920
X (2)
Grace Laarman
 *12-03-1892
 †22-12-1981

Aaltje Sjoerdsma
 *01-02-1885 Berlikum

Grietje Sjoerdsma
 *22-07-1886 Berlikum

Sjoerd (J.) Sjoerdsma
 *26-08-1888 Berlikum
X
Etta Dalman

Grietje Sjoerdsma
 *05-10-1890 Berlikum

Ben (B.) Sjoerdsma
 *18-06-1895 Michigan
 †09-06-1916 West Olive, Michigan

Albert Sjoerdsma
 *01-04-1896 Michigan
 †04-06-1958
X 24-04-1924
Kathryn Lulofs
 *23-09-1905
 †08-06-1971

Andries S. Sjoerdsma
 *23-01-1858 Holwerd
 †24-03-1923 West Olive, Michigan
X 15-10-1881 Westdongeradeel
Lutske Wassenaar
 *09-10-1856 Berlikum
 †?-01-1929 Olive Township, Michigan

Renske Sjoerdsma
 *26-07-1884 Holwerd
 †21-05-1895 Ternaard

Sjoerd H. Sjoerdsma
 *11-11-1885 Ternaard
 †25-02-1907 Ternaard

Klaas P. Sipma
 *?-03-1913 Ternaard
 †?-04-1913 Ternaard

Tjitske Sipma
 *?-11-1914 Ternaard

Pietje Sipma
 *28-05-1916 Ternaard
 †29-08-1993 Bergum

Aaltje Sjoerdsma
 *31-05-1887 Ternaard
 †28-03-1965 Ee
X 18-05-1912 Ternaard
Paulus Sipma
 *02-02-1885 Ternaard
 †16-06-1962 Ee

Hendrik Sjoerdsma
 *11-12-1909 Ternaard
 †09-12-1937 Leeuwarden
X 09-05-1931
Wikje Bergsma
 *26-07-1905 Roordahuizum
 †08-07-1997 Akkrum

Jan Sjoerdsma
 *06-11-1911 Ternaard
X 15-05-1935
Tetje Zantema
 *02-03-1914 Goutum

Sjoerd Sjoerdsma
 *06-11-1911
 †1911

Tjitske Sjoerdsma
 *16-05-1915 Wierum
 †20-04-1972 Leeuwarden
X 20-04-1935 Leeuwarden
Siete Krist
 *19-04-1912 Leeuwarden
 †08-02-1994 Leeuwarden

Lutske Sjoerdsma
 *16-05-1918 Wierum
 †15-11-1955 Leeuwarden
X 12-02-1936 Leeuwarden
Anne Prins
 *28-12-1912 Leeuwarden

Sjoerd Sjoerdsma
 *?-06-1922 Leeuwarden
 †16-12-1922 Leeuwarden

Sjoerd Sjoerdsma
 *16-09-1925 Hallum
 †13-07-1969 Wellenhall (Engeland)

Jan Sjoerdsma
 *03-05-1889 Ternaard
 †23-11-1935 Leeuwarden
X 08-07-1911 Ternaard
Riemke de Haan
 *16-04-1887 Ternaard

Hendrik Sjoerdsma
 *21-04-1914 Ternaard

Ruurd Sjoerdsma
 *02-07-1917 Ternaard

Tjitske Sjoerdsma
 *05-08-1919 Ternaard
 †09-01-2016 Vlieland
X (1)
Rudolf R.B. Niklewicz
 †06-07-1967
X (2)
Anne Nauta
 †02-10-2000

Sybe Sjoerdsma
 *11-11-1890 Ternaard
X 17-05-1913
Renske Posthuma
 *10-02-1889 Metslawier
 †16-10-1926 Holwerd

Ynske Sjoerdsma
 *11-11-1892 Ternaard
 †18-09-1895 Ternaard

Sjoerd Sjoerdsma
 *14-06-1921 Ternaard
 †23-03-2003 Metslawier
X 28-06-1941
Aukje T. Braaksma
 *24-03-1921 Damwoude
 †19-02-1979 Wierum

Jacob Sjoerdsma
 *06-06-1924 Wierum
 †09-10-1980 Dokkum
X
Tjitske Basteleur

Hendrik Sjoerdsma
 *14-05-1931 Wierum

Antje M. Sjoerdsma
 *31-05-1933 Wierum
X
Jelle Jaarsma
 *?-02-1930 Ternaard
 †31-03-2014 Driebergen

Rienk Sjoerdsma
 *12-08-1894 Ternaard
 †02-09-1966 Wierum
X 15-05-1920
Ieke Tijtsma
 *26-11-1896 Nes
 †13-11-1953 Wierum

Ynse Sjoerdsma
 *28-01-1896 Ternaard
 †10-03-1896 Ternaard

Sjoerd (S.) Sjoerdsma
 *10-03-1923 Ternaard
 †19-08-1981 Leeuwarden
X (1) 28-05-1952 Leeuwarden
Ybeltje N.(Y.) Ozinga
 *19-05-1932 Sneek
X (2)
Sjoukje de Jong

Klaaske Sjoerdsma
 *18-05-1925 Hijum
 †01-04-2016 Buitenpost
X 23-09-1947 Ternaard
Tjipke Woudwijk
 *26-01-1921 Brantgum
 †02-06-1995 Dokkum

Tjitske (T.) Sjoerdsma
 *07-02-1932 Ternaard
 †26-06-2015 Weidum
X (1) 1952
Klaas de Vries
 *05-08-1927 Broek onder Akkerwoude
 †24-02-2005 Holwerd
X (2) 29-01-1965 Ternaard
Klaas Bruinsma
 *31-03-1931 Appelscha
 †05-10-2001 Oenkerk

Rindert Sjoerdsma
 *01-05-1941 Ternaard
X 1961
Annie Stienstra
 *26-07-1945 Holwerd

Ynse H. Sjoerdsma
 *22-10-1897 Ternaard
 †05-01-1983 Ternaard
X 23-09-1922 Ternaard
Dieuke R. Jouksma
 *05-07-1904 Sijbrandahuis
 †26-12-1976 Ternaard

Tjitske Woudwijk
 *15-06-1925 Wierum
 †14-04-2006 Lindsay, Canada
X 1951
Schelte Brandsma
 *26-10-1924 Ferwerd
 †28-03-2016 Lindsay, Canada

Maaike Woudwijk
 *22-02-1927 Ternaard
X
Arend Roelofsen

Lieuwe Woudwijk
 *08-12-1928 Wierum
 †27-07-2008 Emmeloord
X 1954
Jikke Mollema
 *07-05-1930 Nes
 †01-12-2014 Emmeloord

Aaltje Woudwijk
 *19-03-1930 Ternaard
 †14-07-2012 Arnhem
X
Wiebe Koster

Anna Woudwijk
 *12-03-1932 Ternaard
 †26-06-2019 Leeuwarden
X
Fokke Ferwerda
 *29-01-1925 Stiens
 †17-07-2016 Leeuwarden

Hendrik Woudwijk
 *04-01-1934 Wierum
 †19-03-2020 Ternaard
X 1959
Etje Eelkema
 *1934
 †17-03-1999 Ternaard

Jan Woudwijk
 *09-04-1935 Ternaard
X
Linda

Siebe Woudwijk
 *28-10-1936 Ternaard
X
Klaske Tjepkema

Sjoerd Woudwijk
 *03-01-1939 Leeuwarden
 †12-06-1998 British Columbia, Canada
X
Ann Peacock

Tjeerdje Woudwijk
 *28-04-1941 Ternaard

Renske Sjoerdsma
 *16-05-1901 Ternaard
 †07-08-1984 Ternaard
X 24-05-1925
Jeen L. Woudwijk
 *28-08-1897 Ternaard
 †03-05-1973 Ternaard

Tjeerdtje Sjoerdsma
 *05-09-1902 Ternaard
 †20-05-1903

Hendrik S. Sjoerdsma
 *03-03-1859 Holwerd
 †26-11-1933 Ternaard
X 10-05-1884 Ternaard
Tjitske J. Waaksma
 *17-12-1858 Ternaard
 †25-11-1940 Ternaard

Tjeerdtje S. Sjoerdsma
 *03-03-1859 Holwerd
 †10-03-1859 Holwerd

Tjeerdtje S. Sjoerdsma
 *29-07-1860 Holwerd
 †22-03-1874 Holwerd

Ada L. Sjoerdsma
 *25-10-1923 Amersfoort
 †18-02-2020 Nijmegen

Gerhard W.(G.) Sjoerdsma
 *23-02-1925 Amersfoort
 †25-08-1997 ’s Gravenhage

Andreas C.(A.) Sjoerdsma
 *09-06-1926 Amersfoort

Agnita C.(A.) Sjoerdsma
 *25-06-1928 Amersfoort
 †12-03-2003 Rijswijk

Bastiaan A. Sjoerdsma
 *22-05-1895 Borger
 †05-05-1962 Amersfoort
X 28-09-1921 Heusden
Agnita C. Reas
 *20-12-1892 Heusden
 †29-03-1980 Rijswijk

Alida M. Sjoerdsma
 *10-06-1896 Borger
 †14-07-1969
X ?-08-1926 Nijmegen
Karel Elsenaar
 *02-02-1890

Johan W. Sjoerdsma
 *20-12-1898 Borger
 †24-04-1908 Nijmegen

Henricus A. Sjoerdsma
 *27-08-1901 Borger
 †21-02-1956
X 1930 Nijmegen
Geertruida Peters
 *27-11-1896
 †21-05-1988

Elso W. Sjoerdsma
 *23-07-1902 Borger
 †04-12-1975 Nijmegen
X 21-11-1930 Nijmegen
Wilhelmina M. Sengers
 *18-11-1906 Nijmegen
 †12-01-1979 Nijmegen

Johannes W. Sjoerdsma
 *10-09-1910 Nijmegen
 †1985

Elsje L.M. Sjoerdsma
 *13-06-1913
 †16-09-1987
X ?-03-1936 Nijmegen
Cor H. Mast
 *30-03-1910
 †27-12-1960

Wieger S. Sjoerdsma
 *12-02-1862 Holwerd
 †11-10-1920 Nijmegen
X 26-07-1894
Adriana M. de Rooy
 *15-11-1865 Raamsdonk
 †05-11-1947 Nijmegen

Maaike Sjoerdsma
 *16-12-1887 Ternaard
 †22-02-1927
X
Gerrit Estie
 †?-10-1961

Sjoerd Sjoerdsma
 *15-08-1889 Ternaard
 †24-04-1901 Kimswerd

Tjeerdtje Sjoerdsma
 *04-11-1891 Ternaard
 †08-01-1979
X (1) 01-07-1911
Riemer Hettinga
 *05-10-1884
 †08-11-1962
X (2) 16-10-1964
John Wynalda
 *04-08-1885
 †17-01-1979

Anne Sjoerdsma
 *26-02-1893
 †23-10-1971
X 25-04-1917
Anna Kramer
 *06-05-1896
 †20-09-1981

Andries Sjoerdsma
 *27-06-1894 Ternaard
 †09-10-1894 Ternaard

Andries Sjoerdsma
 *06-09-1895 Ternaard
 †12-04-1896 Ternaard

Andries Sjoerdsma
 *04-10-1896 Ternaard
 †26-02-1898 Ternaard

Dieuke Sjoerdsma
 *15-06-1898 Ternaard
 †28-10-1971
X 21-03-1922
Ben Eisma
 *19-04-1897
 †11-05-1984

Andries Sjoerdsma
 *29-01-1901 Kimswerd
 †12-12-1971
X 25-10-1922
Reka Wynsma
 *25-09-1902
 †07-12-1996 Michigan

Sjoerd Sjoerdsma
 *29-06-1902 Kimswerd
 †10-08-1949
X 07-05-1925
Catherine Versluys
 *27-06-1903
 †19-04-1981

Martje Sjoerdsma
 *05-12-1903 Kimswerd
X 02-07-1925
Pieter Leestma
 *08-03-1898
 †31-12-1984

Howard Slenk
 *29-06-1931 Holland, Michigan

Aaltje Sjoerdsma
 *19-01-1905 Pingjum
X 24-04-1930
Edward Slenk
 *04-04-1902 East Saugatuck, Allegan, Michigan, United States
 †04-05-1979 Holland, Ottawa, Michigan, United States

Klasina Sjoerdsma
 *03-09-1906 Pingjum
X 24-04-1930
John de Hoog
 *20-10-1904
 †16-09-1997

Siebe Sjoerdsma
 *03-04-1908 Michigan
 †26-11-1973
X (1) 16-04-1930
Catharine Robinson
 *27-05-1908
 †04-04-1942
X (2) 26-10-1942
Gertrude Smith
 *28-02-1910
 †27-02-1990

Harm Sjoerdsma
 *09-09-1910 Michigan
 †23-06-1973
X 27-03-1930
Elsie Mulder
 *23-01-1913

Gerbentsje Sjoerdsma
 *25-04-1912 Michigan
X 27-10-1932
Bertus Kunnen
 *25-07-1912
 †19-11-1973

Taeke S. Sjoerdsma
 *10-06-1863 Holwerd
 †29-07-1941 Grand Rapids, Michigan USA
X 11-06-1887 West Dongeradeel
Klaaske A. Meinema
 *17-02-1868 Ternaard
 †03-06-1943 Grand Rapids, Michigan USA

Levenloos kind
 *05-06-1891 Holwerd

Aukje Sjoerdsma
 *10-09-1892 Holwerd
 †1975 Den Helder
X 06-12-1917 Den Helder
Jacob (J.) van de Put
 *1890 Den Helder
 †1978 Den Helder

Aaltje Sjoerdsma
 *02-12-1894 Holwerd
 †31-05-1971 Beverwijk
X 18-08-1921 Sint Pancras
Adrianus Langenberg
 *24-08-1895 Beverwijk
 †21-01-1981

Joute Sjoerdsma
 *08-12-1895 Holwerd
 †24-02-1961 Den Helder
X 22-04-1920 Sint Pancras
Reinoutje Riedel
 *19-01-1896 Oudendijk
 †30-09-1963 Vlissingen

Tjeerdtje Sjoerdsma
 *15-07-1900 Holwerd
 †10-12-1992 Beverwijk
X 17-12-1925 Broek op Langedijk
Gerrit Keizer
 *11-05-1900 Broek op Langedijk
 †23-11-1972 Beverwijk

Sjoerd S. Sjoerdsma
 *26-09-1864 Holwerd
 †15-06-1927 Den Helder
X 17-05-1890
Eeke J. Kuipers
 *28-06-1861 Holwerd
 †12-12-1927 Den Helder

Sjoerd A. Sjoerdsma
 *01-02-1827 Holwerd
 †13-04-1864 Holwerd
X 22-05-1851 Ternaard
Aaltje S. Terpstra
 *14-01-1829 Hantumhuizen
 †15-11-1912 Holwerd

Gerben A. Sjoerdsma
 *01-02-1827 Holwerd
 †05-01-1848 Holwerd

Hendrik A. Sjoerdsma
 *24-01-1830 Holwerd

Andries G. Sjoerdsma
 *01-05-1783 West Dongeradeel
 †11-10-1855 Holwerd
X 18-11-1810 Holwerd
Hendrikje T. Wagenaar
 *1787 West Dongeradeel
 †23-10-1847 Holwerd