Nakomelingen van Wybe Veenstra en Klaaske van der Kooi

Trijntje (N.) Veenstra
 *04-02-1924 Oenkerk
 †02-08-2008 Oenkerk
X
Durk Tamminga
 †03-02-1998 Oenkerk

Wybe Veenstra
 *19-10-1901 Tietjerk
 †21-03-1939 Leeuwarden
X ?-10-1923 Bergum
Klaaske van der Kooi
 *20-01-1902 Oenkerk
 †17-08-1946 Giekerk