Stamboom van Woudwijk

Hieronder zie je de gegevens van de eerste vier generaties.
Jeen Oebles en Antje N. kregen een zoon Jeen Jeens.
Jeen Jeens trouwde met Froukjen Oebeles en zij kregen 7 kinderen waaronder Oeble Jeens (hij was het vijfde kind; er was ook al een zoon Oeble Jeens in 1759 geboren, maar die was jong overleden).
Oeble Jeens trouwde met Antje Mients.
Jeen Jeens nam in 1811 de achternaam “van der Meulen” aan, en ook al zijn kinderen (waaronder Oeble Jeens) kregen die achternaam. Maar Oeble Jeens nam de achternaam “Woudwijk” aan.
Oeble Jeens Woudwijk en Antje Mients kregen zeven kinderen, en Lieuwe Oebeles Woudwijk was één van hen (de tweede).

Voor het vervolg zie onder de eerste vier generaties. Daar zijn de 5 generaties vanaf Lieuwe Woudwijk afgedrukt.

jeen_oebles.jpg

Rienk Tjipkes | Rijkele Tjipkes | Klaas Oebeles | Rienk Oebeles | Rienk Lieuwes | Tjipke Lieuwes | Jeen Lieuwes

Hier onder zie je vijf generaties vanaf Lieuwe Woudwijk. Als je op de pijl achter sommige personen uit de vijfde generatie klikt dan krijg je de volgende generaties te zien.

Sijtske L. Woudwijk
 *24-04-1819 Hiaure
 †14-11-1861 Aalsum

Antje L. Woudwijk
 *15-09-1821 Hiaure
 †12-03-1859 Ternaard
X 15-05-1852 West Dongeradeel
Tjebbe J. Triemstra
 *20-03-1817 Anjum
 †01-06-1861 Ternaard

Hieke R. Woudwijk
 *17-05-1858 Hantum
 †23-08-1931 Brantgum
X 17-05-1879 West Dongeradeel
Jan B. Schaafstra
 *27-10-1853 Ternaard
 †1910

Tjipke Woudwijk
 *26-01-1921 Brantgum
 †02-06-1995 Dokkum
X 23-09-1947 Ternaard
Klaaske Sjoerdsma
 *18-05-1925 Hijum
 †01-04-2016 Buitenpost

Meindert Woudwijk
 *10-06-1924 Holwerd
 †17-01-1975 Dokkum
X ?-09-1950
Trijntje (N.) Zatürdag
 *06-12-1921 Holwerd
 †25-05-1998 Noordbergum

Bertus Woudwijk
 *11-11-1930 Holwerd
 †20-08-1980 Dokkum
X 21-12-1964 Dokkum
Froukje E. Visser
 *03-02-1934 Dokkum
 †26-07-2002 Brantgum

Rienk T. Woudwijk
 *27-02-1891 Brantgum
 †04-06-1979 Dokkum
X 17-05-1919 Ternaard
Elisabeth M. van der Mei
 *21-11-1893 Brantgum
 †25-12-1981 Dokkum

Tjipke P. Woudwijk
 *10-10-1919 Brantgum
 †26-06-1967 Groningen
X
Wies Kroese

Maaike P. Woudwijk
 *02-01-1922
 †26-05-1983 Enter
X 28-03-1944 West Dongeradeel
Johannes E. Brekhoff
 *02-10-1910 Groningen
 †07-08-1985 Enter

Schelte P. Woudwijk
 *08-08-1926 Brantgum
 †20-08-1999 Beetsterzwaag
X 23-11-1951
Wolly Terpstra
 *1927
 †20-08-1999 Beetsterzwaag

Doetje P. Woudwijk
X
Wiegert T. Doeven

Popke T. Woudwijk
 *13-04-1892 Brantgum
 †23-03-1956 Zwaagwesteinde
X 02-11-1918 Ferwerderadeel
Harmke S. Brandsma
 *08-04-1894 Ferwerd
 †03-10-1979 Ferwerd

Baukje T. Woudwijk
 *20-05-1893 Brantgum
 †30-08-1893 Brantgum

Tjitske Woudwijk
 *05-04-1926 Holwerd

Doetje Woudwijk

Alie Woudwijk
 *19-03-1930 Ternaard
 †14-07-2012 Arnhem

Lieuwe T. Woudwijk
 *21-12-1894 Brantgum
 †17-09-1947 Holwerd
X
Hendrikje Stielstra
 *08-04-1903 Holwerd
 †20-01-2003 Ferwerd

Rijkele T. Woudwijk
 *18-02-1896
 †19-03-1897

levenloos kind
* 26-06-1898

Klaas Paulusma
 *16-04-1924 Hogebeintum
 †12-08-1974 Wartena

Tjipke Paulusma
 *17-11-1937 Wartena
 †14-06-1979 Wartena

Boukje T. Woudwijk
 *26-07-1900 Brantgum
 †30-03-1983 Noordbergum
X 17-05-1923
Sjoerd Paulusma
 *20-07-1898 Hardegarijp
 †05-11-1971 Drachten

Tjipke Burmania (0)
 *01-03-1924 Brantgum
 †27-07-2015 Leeuwarden
X 07-08-1947
Sjoeke Poelsma
 *02-10-1927 Franeker
 †31-10-2017 Leeuwarden

Jippe Burmania
 *26-05-1927 Ferwerd
 †12-09-1944 Wijnaldum

Doetje Burmania
 *24-06-1928 Ferwerd

Anne Burmania
 *20-07-1929 Ferwerd
 †26-10-1990 Stiens

Rienk Burmania
 *?-08-1930 Ferwerd
 †28-06-1932 Ferwerd

Klaas Burmania
 *21-02-1932 Ferwerd
 †20-11-2003 Harlingen

Jantje Burmania
 *24-07-1939 Britsum

Baukje Burmania
 *?-06-1941 Stiens

Tjitske Burmania

Jippie Burmania
X Jan Groenewoud
 *24-01-1945     †29-07-2020

Pietje T. Woudwijk
 *08-09-1901 Brantgum
 †25-08-1988
X 22-05-1926 Ferwerd
Klaas Burmania
 *04-05-1903 Ferwerd
 †28-07-1982 Hijum

Tjipke Woudwijk
 *15-11-1936 Hoogeveen
X
Adriana (A.) Kuijper
 *22-02-1937 Zaandam
 †08-04-2015 Dronten

Alle Woudwijk
 *06-06-1938 Akkerwoude
 †11-12-1946 Zwolle

Rijkele T. Woudwijk
 *12-05-1904 Brantgum
 †31-01-1978 Elburg
X 28-07-1938
Ruurdtje de Vries
 *27-07-1904 Murmerwoude
 †29-01-1990 Dronten

Tjipke R. Woudwijk
 *07-03-1860 Hantum
 †12-08-1937 Brantgum
X 10-05-1890 Ternaard
Doetje P. van der Hoek
 *08-12-1865 Brantgum
 †15-02-1958 Wartena

Klaas O. Woudwijk (1)
 *21-02-1887 Waaxens
 †17-07-1887 Waaxens

Pietje O. Woudwijk (1)
 *25-08-1888 Brantgum
 †28-01-1966
X 19-05-1910
Enne Zwart
 *16-04-1882 Driesum

Trijntje Woudwijk
 *12-04-1925 Foudgum
 †30-04-2002 Ferwerd
X 06-11-1947
Simon Oevering
 *05-05-1925 Hallum
 †14-06-2006 Dokkum

Oebele Woudwijk
 *10-08-1926 Foudgum
 †27-12-2016 Leeuwarden
X 1954
Jinke Woudstra
 *27-03-1931
 †24-09-2010

Pieter Woudwijk
 *30-07-1929 Brantgum
 †12-10-2017 Sint Annaparochie
X 06-01-1955
Wietske Kuiken

Anton Woudwijk
 *1931 Brantgum
 †04-06-1996 Sint Jacobiparochie
X 05-04-1956
Grietje Halma
 *26-01-1935 Nieuwe Dijk
 †20-02-1909 Leeuwarden

Klaas O. Woudwijk (2)
 *15-04-1895 Brantgum
 †21-07-1959 Brantgum
X
Murkje Peringa
 *20-01-1901 Murmerwoude
 †22-08-1983 Sint Annaparochie

Wilhelmina R. Woudwijk
 *1921
 †04-03-1921

Wilhelmina R. Woudwijk
 *23-05-1924 Brantgum
 †18-03-2001 Ternaard
X
Sjoerd Vonk
 *19-07-1922 Ternaard
 †26-11-2002 Ternaard

Sjoerd R. Woudwijk
 *01-03-1932 Brantgum
 †26-12-1975 Ontario, Canada
X 04-11-1952 Murmerwoude
Froukje Planting
 *23-02-1933 Engwierum
 †08-01-2006 Chatham, Ontario, Canada

Rienk O. Woudwijk (2)
 *23-09-1897 Brantgum
 †07-03-1955 Brantgum
X 22-05-1920 West Dongeradeel
Uilkje Kamminga
 *24-09-1895 Hantum
 †29-09-1979 Brantgum

Anne Oevering
 *Stiens

Pieter Oevering
 *Stiens

Grietje Oevering

Klaas Oevering

Eelkje Oevering

Pietje Oevering
X 15-06-1949
Piet J. Oenema

Oebele Oevering
 *?-06-1930 Ferwerd
 †02-12-1980 Britsum

Sijke Oevering
 *?-03-1932 Holwerd

Japke O. Woudwijk (2)
 *15-04-1899 Brantgum
 †01-01-1988 Stiens
X 20-05-1922 West Dongeradeel
Eelke Oevering
 *16-04-1895 Stiens
 †16-02-1972 Stiens

Tjipke O. Woudwijk (2)
 *30-05-1902 Brantgum
 †23-03-1903 Brantgum

Oebele R. Woudwijk
 *09-11-1862 Hantum
 †09-02-1931 Brantgum
X (1) 22-05-1886 West Dongeradeel
Grietje K. Kloostra
 *15-10-1863 Niawier
 †14-09-1889 Brantgum
X (2) 19-05-1894 West Dongeradeel
Antje K. Dijkman
 *10-01-1868 Brantgum
 †07-02-1947 Cornjum

Eelke R. Woudwijk
 *18-04-1866 Hantum
 †19-12-1940 Dantumadeel

Grietje Sytsma

Tiete Sytsma
 *1923
 †1941 Nes

Janna L. Woudwijk
 *14-03-1893 Brantgum
 †02-01-1963 Bornerbroek
X 20-05-1920 Oost Dongeradeel
Ette Sytsma
 *23-02-1883 Franeker
 †1953

Lieuwe R. Woudwijk
 *25-05-1920 Hantum
 †02-02-1987 Bant
X 19-04-1951 Sint Annaparochie
Wilhelmina Woudstra
 *16-12-1926
 †07-03-2018 Bant

Dirk R. Woudwijk
 *10-09-1930 Hantum
 †16-02-2013 Sneek

Rienk L. Woudwijk
 *27-05-1895 Hantum
 †04-10-1966 Leeuwarden
X 20-12-1919 West Dongeradeel
Trijntje Posthumus
 *01-03-1897 Ternaard
 †23-11-1961 Sint Annaparochie

Pietje L. Woudwijk
 *23-12-1897 Hantum
 †25-02-1976 Lioessens
X 26-05-1921 Oost Dongeradeel
Eelke Sytsma
 *10-12-1885 Lioessens
 †05-02-1964 Dokkum

Menke L. Woudwijk
 *27-04-1900 Hantum
 †02-06-1901 Hantum

Sytze Woudwijk
 *28-09-1904 Hantum

Menke Woudwijk
 *27-01-1907 Hantum
 †17-06-1992 Drayton, Canada

Lieuwe Woudwijk
 *10-04-1933 Hantum
 †12-06-2010 Hantum
X
Hinke Hoeksma

Dieuwke Woudwijk
 *31-07-1934 Hantum
 †13-11-2016 Sint Annaparochie
X
Dirk Sloterdijk
 *1931
 †23-05-1994 Israël

Thijs Woudwijk
 *11-06-1936
 †11-06-1936

Thijs Woudwijk
X
Hannie Gras

Grietje Woudwijk
X 1963
Thijs Stork
 *25-08-1938 Vrouwbuurt
 †29-01-2018 Minnertsga

Murkje Woudwijk
X
Folkert Ynsen

Hieke Woudwijk
X
Teake Stork

Ids R. Woudwijk
X
Sijtske Faber

Tjipke Woudwijk
 *04-06-1909 Hantum
 †15-12-1987 Sint Annaparochie
X 19-05-1932 Oost Dongeradeel
Joukje van Gunst
 *25-03-1905 Piaam
 †25-07-1987 Sint Annaparochie

Hieke Woudwijk
 *07-02-1916 Hantum
 †10-02-1993 Dokkum
X 30-04-1936 West Dongeradeel
Wytze Annema
 *18-05-1912 Akkerwoude
 †05-02-1995 Dokkum

Lieuwe R. Woudwijk
 *08-12-1869 Hiaure
 †21-10-1942 Brantgum
X 07-05-1892
Grietje S. Grijpstra
 *03-05-1869 Hantumhuizen
 †28-10-1934 Hantum

Rienk L. Woudwijk
 *09-05-1824 Hiaure
 †17-02-1896 Brantgum
X 17-11-1855 Ternaard
Pietje T. Mulder
 *07-11-1824 Nijkerk
 †04-08-1916 Dantumadeel

Jan O. Woudwijk
 *21-11-1858 Brantgum
 †07-12-1858 Brantgum

Lieuwe O. Woudwijk
 *23-12-1859 Brantgum
 †23-01-1860 Brantgum

Oebele L. Woudwijk
 *23-07-1826 Hiaure
 †04-01-1860 Brantgum
X 22-05-1856 West Dongeradeel
Maaike Wustman
 *02-03-1828 Holwerd
 †29-04-1887 Holwerd

Simon Woudwijk (2)
 *24-02-1896 Aalsum
 †11-10-1975 Groningen
X 13-09-1923 Groningen
Jantje Melgers
 *10-01-1896 Groningen

Tjeerd Woudwijk
X
Riekje van Galen
 *23-06-1923
 †04-10-1994 Beilen

Jan Woudwijk (2)
 *21-09-1897 Groningen
 †19-03-1962 Groningen
X 13-08-1925 Groningen
Kornelia Bezema
 *25-05-1901 Groningen
 †11-12-1984 Groningen

Aukje Woudwijk (2)
 *25-02-1900 Groningen
 †19-09-1973 Groningen
X 29-11-1928 Groningen
Aaldrik Wanders
 *14-01-1897 Groningen
 †30-07-1979 Groningen

Tjeerd S. Woudwijk
 *29-01-1860 Raard
 †07-02-1944 Groningen
X (1) 21-05-1887 Ferwerderadeel
Grietje de Roo
 *10-03-1861 Blija
 †17-01-1894 Raard
X (2) 18-05-1895 Oost Dongeradeel
Jantje Schregardus
 *31-10-1859 Aalsum
 †24-11-1943 Groningen

Simon L. Woudwijk
 *10-05-1828 Hiaure
 †07-09-1904 Raard
X 16-05-1857 West Dongeradeel
Aukje T. Spijksma
 *20-03-1830 Birdaard
 †12-12-1918 Holwerd

levenloos kind
 *23-02-1831 Hiaure

Tietje L. Woudwijk
 *15-09-1832 Betterwird
 †18-03-1916 Holwerd

IJmkje L. Woudwijk
 *15-09-1832 Betterwird
 †28-06-1833 Betterwird

IJmkje L. Woudwijk
 *21-12-1833 Betterwird
 †26-09-1866 Lichtaard
X 18-05-1865 West Dongeradeel
Albert Beintema
 *1841 Foudgum

Hyke J. Woudwijk
 *07-09-1861 Aalsum
 †13-01-1937 Blija
X 15-05-1886 Ferwerderadeel
Johannes G. Drost
 *15-04-1863 Menaldum
 †28-01-1946 Blija

Tjitske Woudwijk
 *15-06-1925 Wierum
 †14-04-2006 Lindsay, Canada
X 1951
Schelte Brandsma
 *26-10-1924 Ferwerd
 †28-03-2016 Lindsay, Canada

Maaike Woudwijk
 *22-02-1927 Ternaard
X
Arend Roelofsen

Lieuwe Woudwijk
 *08-12-1928 Wierum
 †27-07-2008 Emmeloord
X 1954
Jikke Mollema
 *07-05-1930 Nes
 †01-12-2014 Emmeloord

Aaltje Woudwijk
 *19-03-1930 Ternaard
 †14-07-2012 Arnhem
X
Wiebe Koster

Anna Woudwijk
 *12-03-1932 Ternaard
 †26-06-2019 Leeuwarden
X
Fokke Ferwerda
 *29-01-1925 Stiens
 †17-07-2016 Leeuwarden

Hendrik Woudwijk
 *04-01-1934 Ternaard
X 1959
Etje Eelkema
 *1934
 †17-03-1999 Ternaard

Jan Woudwijk
 *09-04-1935 Ternaard
X
Linda

Siebe Woudwijk

X
Klaske Tjepkema

Sjoerd Woudwijk
 *03-01-1939 Leeuwarden
 †12-06-1998 British Columbia, Canada
X
Ann Peacock

Tjeerdje Woudwijk

Jeen L. Woudwijk
 *28-08-1897 Ternaard
 †03-05-1973 Ternaard
X 24-05-1925
Renske Sjoerdsma
 *16-05-1901 Ternaard
 †07-08-1984 Ternaard

Antje L. Woudwijk
 *04-10-1899 Ternaard
 †28-05-1977 Hantum
X
Paulus Vriesema
 *05-03-1902 Hiaure
 †30-03-1987 Hantum

Lieuwe J. Woudwijk
 *04-12-1868 Raard
 †09-07-1959 Ternaard
X 16-05-1896 West Dongeradeel
Maaike Meulenaar
 *21-02-1872 Ternaard
 †06-04-1954 Ternaard

Antje Woudwijk
 *21-09-1871 Hantum

Gerben Venema
 *28-02-1913 Ternaard
 †07-05-1931 Ternaard

Elisabeth Woudwijk
 *05-09-1873 Hantum
 †07-04-1960 Ternaard
X 23-05-1896
Gosse Venema
 *14-09-1872 Foudgum
 †10-02-1931 Dokkum

Jeen L. Woudwijk
 *17-06-1838 Dokkum
 †21-04-1884 Nijkerk
X 29-08-1861 West Dongeradeel
Tjitske T. Mulder
 *09-03-1833 Oudkerk
 †04-03-1906 Ternaard

Rinske L. Woudwijk
 *04-10-1842 Betterwird
 †18-05-1917 Rinsumageest
X 24-04-1873 Dantumadeel
Tjibbe A. Bakker
 *22-04-1839 Rinsumageest
 †26-10-1898 Rinsumageest

Lieuwe O. Woudwijk
 *21-08-1794 Hantumhuizen
 †15-08-1867 Aalsum
X 11-07-1818 Ternaard
Hyke R. Pijpstra
 *06-05-1800 Hiaure
 †21-05-1870 Betterwird