Stamboom van Woudwijk

Hieronder zie je de gegevens van de eerste vier generaties Woudwijk, waarvan ik gegevens heb. Het begint met Jeen Oebles, de betovergrootvader van de betovergrootvader van Bettie.
Jeen Oebles en Antje N. kregen een zoon Jeen Jeens.
Jeen Jeens trouwde met Froukjen Oebeles en zij kregen 7 kinderen waaronder Oeble Jeens (hij was het vijfde kind; er was ook al een zoon Oeble Jeens in 1759 geboren, maar die was jong overleden).
Oeble Jeens trouwde met Antje Mients.
Jeen Jeens nam in 1811 de achternaam “van der Meulen” aan, en ook al zijn kinderen (waaronder Oeble Jeens) kregen die achternaam. Maar Oeble Jeens nam de achternaam “Woudwijk” aan.
Oeble Jeens Woudwijk en Antje Mients kregen zeven kinderen, en Lieuwe Oebeles Woudwijk was één van hen (de tweede).
Op deze pagina zijn alleen de Woudwijk-families afgedrukt.
De van der Meulen-families vind je op de pagina van de Van der Meulen stamboom.

Voor het vervolg zie onder de eerste vier generaties. Daar zijn de 5 generaties vanaf Lieuwe Woudwijk afgedrukt.

jeen_oebles.jpg

Rienk Tjipkes | Rijkele Tjipkes | Klaas Oebeles | Rienk Oebeles | Rienk Lieuwes | Tjipke Lieuwes | Jeen Lieuwes

Hier onder zie je vijf generaties vanaf Lieuwe Woudwijk. Als je op de pijl achter sommige personen uit de vijfde generatie klikt dan krijg je de volgende generaties te zien.

 
 
Sijtske L. Woudwijk
 *24-04-1819 Hiaure
 †14-11-1861 Rerwerd

 
 
Antje L. Woudwijk
 *15-09-1821 Hiaure
 †12-03-1859 Ternaard
X 15-05-1852 West Dongeradeel
Tjebbe J. Triemstra
 *20-03-1817 Anjum
 †01-06-1861 Ternaard

 
 
Hieke R. Woudwijk
 *17-05-1858 Hantum
 †23-08-1931 Brantgum
X 17-05-1879 West Dongeradeel
Jan B. Schaafstra
 *27-10-1853 Ternaard
 †02-09-1910 Leeuwarden

 
 
Tjipke Woudwijk
 *26-01-1921 Brantgum
 †02-06-1995 Dokkum
X 23-09-1947 Ternaard
Klaaske Sjoerdsma
 *18-05-1925 Hijum
 †01-04-2016 Buitenpost

 
 
 
Meindert Woudwijk
 *10-06-1924 Holwerd
 †17-01-1975 Dokkum
X ?-09-1950
Trijntje (N.) Zatürdag
 *06-12-1921 Holwerd
 †25-05-1998 Noordbergum

 
 
 
Bertus Woudwijk
 *11-11-1930 Holwerd
 †20-08-1980 Dokkum
X 21-12-1964 Dokkum
Froukje E. Visser
 *03-02-1934 Dokkum
 †26-07-2002 Brantgum

 
 
 
Rienk T. Woudwijk
 *27-02-1891 Brantgum
 †04-06-1979 Dokkum
X 17-05-1919 Ternaard
Elisabeth M. van der Mei
 *21-11-1893 Brantgum
 †25-12-1981 Dokkum

 
 
Tjipke P. Woudwijk
 *10-10-1919 Brantgum
 †26-06-1967 Groningen
X
Wies Kroese

 
 
 
Maaike P. Woudwijk
 *02-01-1922 Brantgum
 †26-05-1983 Enter
X 28-03-1944 West Dongeradeel
Johannes E. Brekhoff
 *02-10-1910 Groningen
 †07-08-1985 Enter

 
 
Schelte P. Woudwijk
 *08-08-1926 Brantgum
 †24-09-2003 Ommen
X 23-11-1951 Ferwerd
Wolly Terpstra
 *30-10-1927 Gaastmeer
 †20-08-1999 Beetsterzwaag

 
 
 
Doetje P. Woudwijk
X
Wiegert T. Doeven

 
 
Popke T. Woudwijk
 *13-04-1892 Brantgum
 †23-03-1956 Zwaagwesteinde
X 02-11-1918 Ferwerderadeel
Harmke S. Brandsma
 *08-04-1894 Ferwerd
 †03-10-1979 Ferwerd

 
 
Baukje T. Woudwijk
 *20-05-1893 Brantgum
 †30-08-1893 Brantgum

 
 
Tjitske Woudwijk
 *05-04-1926 Holwerd

 
 
Doetje Woudwijk

 
 
Alie Woudwijk
 *19-03-1930 Ternaard
 †14-07-2012 Arnhem

 
 
Lieuwe T. Woudwijk
 *21-12-1894 Brantgum
 †17-09-1947 Holwerd
X 16-05-1925 Westdongeradeel
Hendrikje Stielstra
 *08-04-1903 Holwerd
 †20-01-2003 Ferwerd

 
 
Rijkele T. Woudwijk
 *18-02-1896
 †19-03-1897

 
 
levenloos kind
* 26-06-1898

 
 
Klaas Paulusma
 *16-04-1924 Hogebeintum
 †12-08-1974 Wartena

 
 
Tjipke Paulusma
 *17-11-1937 Wartena
 †14-06-1979 Wartena

 
 
 
Boukje T. Woudwijk
 *26-07-1900 Brantgum
 †30-03-1983 Noordbergum
X 17-05-1923
Sjoerd Paulusma
 *20-07-1898 Hardegarijp
 †05-11-1971 Drachten

 
 
Tjipke Burmania (0)
 *01-03-1924 Brantgum
 †27-07-2015 Leeuwarden
X 07-08-1947
Sjoeke Poelsma
 *02-10-1927 Franeker
 †31-10-2017 Leeuwarden

 
 
Jippe Burmania
 *26-05-1927 Ferwerd
 †12-09-1944 Wijnaldum

 
 
Doetje Burmania
 *24-06-1928 Ferwerd

 
 
Anne Burmania
 *20-07-1929 Ferwerd
 †26-10-1990 Stiens

 
 
Rienk Burmania
 *?-08-1930 Ferwerd
 †28-06-1932 Ferwerd

 
 
Klaas Burmania
 *21-02-1932 Ferwerd
 †20-11-2003 Harlingen

 
 
Jantje Burmania
 *24-07-1939 Britsum

 
 
Baukje Burmania
 *?-06-1941 Stiens

 
 
Tjitske Burmania

 
 
Jippie Burmania
X Jan Groenewoud
 *24-01-1945     †29-07-2020

 
 
Pietje T. Woudwijk
 *08-09-1901 Brantgum
 †25-08-1988
X 22-05-1926 Ferwerd
Klaas Burmania
 *04-05-1903 Ferwerd
 †28-07-1982 Hijum

 
 
Tjipke Woudwijk
 *15-11-1936 Hoogeveen
X
Adriana (A.) Kuijper
 *22-02-1937 Zaandam
 †08-04-2015 Dronten

 
 
 
Alle Woudwijk
 *06-06-1938 Akkerwoude
 †11-12-1946 Zwolle

 
 
Rijkele T. Woudwijk
 *12-05-1904 Brantgum
 †31-01-1978 Elburg
X 28-07-1938
Ruurdtje de Vries
 *27-07-1904 Murmerwoude
 †29-01-1990 Dronten

 
 
Tjipke R. Woudwijk
 *07-03-1860 Hantum
 †12-08-1937 Brantgum
X 10-05-1890 Ternaard
Doetje P. van der Hoek
 *08-12-1865 Brantgum
 †15-02-1958 Wartena

 
 
Klaas O. Woudwijk (1)
 *21-02-1887 Waaxens
 †17-07-1887 Waaxens

 
 
Pietje O. Woudwijk (1)
 *25-08-1888 Brantgum
 †28-01-1966 Driesum
X 19-05-1910 Dantumadeel
Enne Zwart
 *16-04-1882 Driesum
 † ?-07-1972 Driesum

 
 
Trijntje Woudwijk
 *12-04-1925 Foudgum
 †30-04-2002 Ferwerd
X 06-11-1947
Simon Oevering
 *05-05-1925 Hallum
 †14-06-2006 Dokkum

 
 
Oebele Woudwijk
 *10-08-1926 Foudgum
 †27-12-2016 Leeuwarden
X 1954
Jinke Woudstra
 *27-03-1931
 †24-09-2010 Sint Annaparochie

 
 
 
Pieter Woudwijk
 *30-07-1929 Brantgum
 †12-10-2017 Sint Annaparochie
X 06-01-1955
Wietske Kuiken  *10-04-1925 St Anna
 †12-10-2017 Sint Annaparochie

 
 
 
Anton Woudwijk
 *1931 Brantgum
 †04-06-1996 Sint Jacobiparochie
X 05-04-1956
Grietje Halma
 *26-01-1935 Nieuwe Dijk
 †20-02-1909 Leeuwarden

 
 
 
Klaas O. Woudwijk (2)
 *15-04-1895 Brantgum
 †21-07-1959 Brantgum
X 24-05-1924 Westdongeradeel
Murkje Peringa
 *20-01-1901 Murmerwoude
 †22-08-1983 Sint Annaparochie

 
 
Wilhelmina R. Woudwijk
 *23-05-1924 Brantgum
 †18-03-2001 Ternaard
X Sjoerd Vonk
 *19-07-1922 Ternaard
 †26-11-2002 Ternaard

 
 
Antje Woudwijk
 *21-06-1929 Brantgum
 †?-04-1969 Zuidafrika
X Henk Venema
gescheiden

 
 
Sjoerd R. Woudwijk
 *01-03-1932 Brantgum
 †26-12-1975 Ontario, Canada
X 04-11-1952 Murmerwoude
Froukje Planting
 *23-02-1933 Engwierum
 †08-01-2006 Chatham, Ontario, Canada

 
 
 
Rienk O. Woudwijk (2)
 *23-09-1897 Brantgum
 †07-03-1955 Brantgum
X 22-05-1920 West Dongeradeel
Uilkje Kamminga
 *24-09-1895 Hantum
 †29-09-1979 Brantgum

 
 
Anne Oevering
 *Stiens

 
 
Pieter Oevering
 *Stiens

 
 
Grietje Oevering

 
 
Klaas Oevering

 
 
Eelkje Oevering

 
 
Pietje Oevering
X 15-06-1949
Piet J. Oenema

 
 
 
Oebele Oevering
 *?-06-1930 Ferwerd
 †02-12-1980 Britsum

 
 
Sijke Oevering
 *?-03-1932 Holwerd

 
 
Japke O. Woudwijk (2)
 *15-04-1899 Brantgum
 †01-01-1988 Stiens
X 20-05-1922 West Dongeradeel
Eelke Oevering
 *16-04-1895 Stiens
 †16-02-1972 Stiens

 
 
Tjipke O. Woudwijk (2)
 *30-05-1902 Brantgum
 †23-03-1903 Brantgum

 
 
Oebele R. Woudwijk
 *09-11-1862 Hantum
 †09-02-1931 Brantgum
X (1) 22-05-1886 West Dongeradeel
Grietje K. Kloostra
 *15-10-1863 Niawier
 †14-09-1889 Brantgum
X (2) 19-05-1894 West Dongeradeel
Antje K. Dijkman
 *10-01-1868 Brantgum
 †07-02-1947 Cornjum

 
 
Eelke R. Woudwijk
 *18-04-1866 Hantum
 †19-12-1940 Driesum

 
 
Grietje Sytsma

 
 
Tiete Sytsma
 *1923
 †1941 Nes

 
 
Janna L. Woudwijk
 *14-03-1893 Brantgum
 †02-01-1963 Bornerbroek
X 20-05-1920 Oost Dongeradeel
Ette Sytsma
 *23-02-1883 Franeker
 †27-01-1953 Nes

 
 
Lieuwe R. Woudwijk
 *25-05-1920 Hantum
 †02-02-1987 Bant
X 19-04-1951 Sint Annaparochie
Wilhelmina Woudstra
 *16-12-1926
 †07-03-2018 Bant

 
 
 
Renske Woudwijk
 *30-09-1923 Hantum
 †25-01-2008 Leeuwarden
X 18-03-1943 Ferwerderadeel
Romke Halma
 *01-12-1924 Westernijkerk
 †02-03-1965 Leeuwarden

 
 
 
Dirk R. Woudwijk
 *10-09-1930 Hantum
 †16-02-2013 Sneek
X 23-12-1953
Jantje Ronda

 
 
 
Rienk L. Woudwijk
 *27-05-1895 Hantum
 †04-10-1966 Leeuwarden
X 20-12-1919 West Dongeradeel
Trijntje Posthumus
 *01-03-1897 Ternaard
 †23-11-1961 Sint Annaparochie

 
 
Pietje L. Woudwijk
 *23-12-1897 Hantum
 †25-02-1976 Lioessens
X 26-05-1921 Oost Dongeradeel
Eelke Sytsma
 *10-12-1885 Lioessens
 †05-02-1964 Dokkum

 
 
Menke L. Woudwijk
 *27-04-1900 Hantum
 †02-06-1901 Hantum

 
 
Sytze Woudwijk
 *28-09-1904 Hantum
 †21-09-1971

 
 
Menke Woudwijk
 *27-01-1907 Hantum
 †17-06-1992 Drayton, Canada

 
 
Lieuwe Woudwijk
 *10-04-1933 Hantum
 †12-06-2010 Hantum
X
Hinke Hoeksma

 
 
 
Dieuwke Woudwijk
 *31-07-1934 Hantum
 †13-11-2016 Sint Annaparochie
X 1959
Dirk Sloterdijk
 *07-08-1930 Sint Annaparochie
 †23-05-1994 Israël

 
 
Thijs Woudwijk
 *11-06-1936  †11-06-1936

 
 
Thijs Woudwijk
 *20-10-1937 Hantum
 †12-03-2019 Norg
X Hannie Gras
 *23-09-1945  †20-10-2021

 
 
Grietje Woudwijk
X 1963
Thijs Stork
 *25-08-1938 Vrouwbuurt
 †29-01-2018 Minnertsga

 
 
Murkje Woudwijk
X
Folkert Ynsen

 
 
Hieke Woudwijk
X
Teake Stork

 
 
Ids R. Woudwijk
X
Sijtske Faber

 
 
 
Tjipke Woudwijk
 *04-06-1909 Hantum
 †15-12-1987 Sint Annaparochie
X 19-05-1932 Oost Dongeradeel
Joukje van Gunst
 *25-03-1905 Piaam
 †25-07-1987 Sint Annaparochie

 
 
Hieke Woudwijk
 *07-02-1916 Hantum
 †10-02-1993 Dokkum
X 30-04-1936 West Dongeradeel
Wytze Annema
 *18-05-1912 Akkerwoude
 †05-02-1995 Dokkum

 
 
Lieuwe R. Woudwijk
 *08-12-1869 Hiaure
 †21-10-1942 Brantgum
X 07-05-1892
Grietje S. Grijpstra
 *03-05-1869 Hantumhuizen
 †28-10-1934 Hantum

 
 
Rienk L. Woudwijk
 *09-05-1824 Hiaure
 †17-02-1896 Brantgum
X 17-11-1855 Ternaard
Pietje T. Mulder
 *07-11-1824 Nijkerk
 †04-08-1916 Dantumadeel

 
 
Jan O. Woudwijk
 *21-11-1858 Brantgum
 †07-12-1858 Brantgum

 
 
Lieuwe O. Woudwijk
 *23-12-1859 Brantgum
 †23-01-1860 Brantgum

 
 
Oebele L. Woudwijk
 *23-07-1826 Hiaure
 †04-01-1860 Brantgum
X 22-05-1856 West Dongeradeel
Maaike Wustman
 *02-03-1828 Holwerd
 †29-04-1887 Holwerd

 
 
Simon Woudwijk (2)
 *24-02-1896 Aalsum
 †11-10-1975 Groningen
X 13-09-1923 Groningen
Jantje Melgers
 *10-01-1896 Groningen
 †03-06-1974 Groningen

 
 
Tjeerd Woudwijk
X
Riekje van Galen
 *23-06-1923
 †04-10-1994 Beilen

 
 
 
Jan Woudwijk (2)
 *21-09-1897 Groningen
 †19-03-1962 Groningen
X 13-08-1925 Groningen
Kornelia Bezema
 *25-05-1901 Groningen
 †11-12-1984 Groningen

 
 
Aukje Woudwijk (2)
 *25-02-1900 Groningen
 †19-09-1973 Groningen
X 29-11-1928 Groningen
Aaldrik Wanders
 *14-01-1897 Groningen
 †30-07-1979 Groningen

 
 
Tjeerd S. Woudwijk
 *29-01-1860 Raard
 †07-02-1944 Groningen
X (1) 21-05-1887 Ferwerderadeel
Grietje de Roo
 *10-03-1861 Blija
 †17-01-1894 Raard
X (2) 18-05-1895 Oost Dongeradeel
Jantje Schregardus
 *31-10-1859 Aalsum
 †24-11-1943 Groningen

 
 
Simon L. Woudwijk
 *10-05-1828 Hiaure
 †07-09-1904 Raard
X 16-05-1857 West Dongeradeel
Aukje T. Spijksma
 *20-03-1830 Birdaard
 †12-12-1918 Holwerd

 
 
levenloos kind
 *23-02-1831 Hiaure

 
 
Tietje L. Woudwijk
 *15-09-1832 Betterwird
 †18-03-1916 Holwerd

 
 
IJmkje L. Woudwijk
 *15-09-1832 Betterwird
 †28-06-1833 Betterwird

 
 
IJmkje L. Woudwijk
 *21-12-1833 Betterwird
 †26-09-1866 Lichtaard
X 18-05-1865 West Dongeradeel
Albert Beintema
 *05-07-1840 Foudgum

 
 
Hyke J. Woudwijk
 *07-09-1861 Aalsum
 †13-01-1937 Blija
X 15-05-1886 Ferwerderadeel
Johannes G. Drost
 *15-04-1863 Menaldum
 †28-01-1946 Blija

 
 
Tjitske Woudwijk
 *15-06-1925 Wierum
 †14-04-2006 Lindsay, Canada
X 1951
Schelte Brandsma
 *26-10-1924 Ferwerd
 †28-03-2016 Lindsay, Canada

 
 
Maaike Woudwijk
 *22-02-1927 Ternaard
 †06-09-2019 Guelph, Canada
X 31-10-1951 Arnhem
Arend Roelofsen
 *13-04-1927 Ternaard
 †04-01-2018 Guelph, Canada

 
 
Lieuwe Woudwijk
 *08-12-1928 Wierum
 †27-07-2008 Emmeloord
X 1954
Jikke Mollema
 *07-05-1930 Nes
 †01-12-2014 Emmeloord

 
 
 
Aaltje Woudwijk
 *19-03-1930 Ternaard
 †14-07-2012 Arnhem
X
Wiebe Koster

 
 
Anna Woudwijk
 *12-03-1932 Ternaard
 †26-06-2019 Leeuwarden
X
Fokke Ferwerda
 *29-01-1925 Stiens
 †17-07-2016 Leeuwarden

 
 
Hendrik Woudwijk
 *04-01-1934 Ternaard
 †19-03-2002 Ternaard
X 1959
Etje Eelkema *1934
 †17-03-1999 Ternaard

 
 
 
Jan Woudwijk
 *09-04-1935 Ternaard
X
Linda

 
 
Siebe Woudwijk
X 1959
Klaske Eelkema *27-01-1939
 †12-05-2023 Dokkum

 
 
 
Sjoerd Woudwijk
 *03-01-1939 Leeuwarden
 †12-06-1998 British Columbia, Canada
X
Ann Peacock

 
 
Tjeerdje Woudwijk

 
 
Jeen L. Woudwijk
 *28-08-1897 Ternaard
 †03-05-1973 Ternaard
X 24-05-1925
Renske Sjoerdsma
 *16-05-1901 Ternaard
 †07-08-1984 Ternaard

 
 
Antje L. Woudwijk
 *04-10-1899 Ternaard
 †28-05-1977 Hantum
X 16-05-1925 Westdongeradeel
Paulus Vriesema
 *05-03-1902 Hiaure
 †30-03-1987 Hantum

 
 
Lieuwe J. Woudwijk
 *04-12-1868 Raard
 †09-07-1959 Ternaard
X 16-05-1896 West Dongeradeel
Maaike Meulenaar
 *21-02-1872 Ternaard
 †06-04-1954 Ternaard

 
 
Antje Woudwijk
 *21-09-1871 Hantum
 †21-05-1884 Nijkerk

 
 
Gerben Venema
 *28-02-1913 Ternaard
 †07-05-1931 Ternaard

 
 
Elisabeth Woudwijk
 *05-09-1873 Hantum
 †07-04-1960 Ternaard
X 23-05-1896
Gosse Venema
 *14-09-1872 Foudgum
 †10-02-1931 Dokkum

 
 
Jeen L. Woudwijk
 *17-06-1838 Dokkum
 †21-04-1884 Nijkerk
X 29-08-1861 West Dongeradeel
Tjitske T. Mulder
 *09-03-1833 Oudkerk
 †04-03-1906 Ternaard

 
 
Rinske L. Woudwijk
 *04-10-1842 Betterwird
 †18-05-1917 Rinsumageest
X 24-04-1873 Dantumadeel
Tjibbe A. Bakker
 *22-04-1839 Rinsumageest
 †26-10-1898 Rinsumageest

 
Lieuwe O. Woudwijk
 *21-08-1794 Hantumhuizen
 †15-08-1867 Aalsum
X 11-07-1818 Ternaard
Hyke R. Pijpstra
 *06-05-1800 Hiaure
 †21-05-1870 Betterwird