In het bijbehorende submenu kun je uit een aantal familienamen kiezen. Mijn vader was een “van der Beek“, mijn moeder een “Veenstra“. Mijn grootmoeder van vaderskant was een “Douma” en mijn grootmoeder van moederskant was een “Spoelstra“.
De vader van Bettie was een “Woudwijk“, haar moeder was een “Sjoerdsma“. Haar grootmoeder van vaderskant was een “van der Mei” en haar grootmoeder van moederskant was een “Jouksma“.

De gegevens op de pagina’s zijn voor het grootste gedeelte gegenereerd door Aldfaer, het genealogieprogramma dat ik gebruik.
Eigenlijk zijn het geen stambomen, die je te zien krijgt, maar parentelen.
Als je een parenteel opstelt noteer je alle afstammelingen van een bepaald echtpaar zowel in de mannelijke als in de vrouwelijke lijn. Een parenteel is de meest uitgebreide vorm van afstammingsonderzoek.
De gedeelten met grijze ondergrond heb ik zelf toegevoegd.
Daar heb ik ook veel artikelen en familieberichten uit de krant toegevoegd.
Veel heb ik gehaald uit het archief van de Leeuwarder Courant.
Verder heb ik foto’s toegevoegd, die we zelf genomen hebben. Sommige zijn door familieleden genomen.

Als je op een pagina een link kiest waarin de volgende generaties worden beschreven dan wordt er een wachtwoord gevraagd om die pagina te kunnen bekijken.
Er staan dan privégegevens op die pagina, die niet voor iedereen bestemd zijn.
Weet je het wachtwoord niet en wil je de pagina graag bekijken en ben je familie, kies dan “Contact” uit het menu en vul het formulier in en stuur dat op. Dan krijg je het wachtwoord als je familie bent.