De nakomelingen van Sybren Goitzes

Andries Gooytzens Sjoerdsma | Sjoerd Andries | Hendrik Sjoerds | Ynse Hendriks (pake Ynse) | Renske Sjoerdsma | Taeke Sjoerds Sjoerdsma

De eerste Sjoerdsma-voorvader, waarvan gegevens bekend zijn, is de grootvader van de betovergrootvader van Klaske Sjoerdsma, de moeder van Bettie: Sybren Goitzes uit Zuiderdrachten.

Sybren Goitzes is geboren in 1725.
Sybren trouwde op 02-04-1747 te Drachten met Dieuke Andries. Dieuke is geboren in 1728 in Noorderdrachten. Sybren woonde toen in Zuiderdrachten en Dieuke in Noorderdrachten.
Nadat Dieuke was overleden trouwde Sybren in 1784 met Catrina Pieters wonende te Holwerd. Catrina is geboren in 1737, ze was dus 12 jaar jonger dan Sybren.

Sybren en Dieuke hadden vier kinderen.
De oudste was Goitze, gedoopt op 24-10-1751 (zie verderop).
De tweede was Lolkjen, gedoopt op 06-01-1754; de derde was Grietje, gedoopt op 09-05-1756 en de jongste was Aaltje, gedoopt op 08-04-1759.
Sybren was turfschipper van beroep.

 
Kind van Sybren en Dieuke:

1 Goitze Sybrens is geboren in 1751. Hij werd gedoopt op 24-10-1751 in Drachten. Goitze is overleden in 1787 in Holwerd, 36 jaar oud.
Goitze trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 30-05-1773 in Holwerd met Mayke Sjoerds, 19 of 20 jaar oud. Mayke is geboren in 1753 in Holwerd. Mayke is overleden op 07-07-1810 in Holwerd, 57 jaar oud.

Goitze was de oudbetovergrootvader van Klaske Sjoerdsma, de moeder van Bettie.
Goitze overleed vrij jong en toen verhuisde Maaike met haar gezin in 1787 van Drachten naar Maaike’s ouderlijk huis in Holwerd.
Dat is waarschijnlijk de reden waarom hun zoons de achternaam Sjoerdsma aannamen.

Kinderen van Goitze en Mayke:

1 Sybren Gooitzens Sjoerdsma, geboren op 23-08-1775 in Holwerd. Sybren is overleden in 1780 in Holwerd, 4 of 5 jaar oud.
2 Sjoerd Gooitzens Sjoerdsma, geboren op 05-10-1777 in Holwerd. Volgt 1.2.
3 Sybren Gooitzens Sjoerdsma, geboren op 02-06-1781 in Holwerd. Volgt 1.3.
4 Andries Gooytzens Sjoerdsma, geboren op 01-05-1783 in Holwerd. Volgt 1.4.
5 Dieuke Gooitzens Sjoerdsma, geboren op 09-08-1785 in Holwerd. Dieuke is overleden op 02-06-1863 in Holwerd, 77 jaar oud. Dieuke trouwde, 18 jaar oud, op 24-06-1804 in Holwerd met Gerrit Rinzes de Graaf, 25 of 26 jaar oud. Gerrit is geboren in 1776 in Holwerd. Gerrit is overleden op 28-06-1855 in Holwerd, 79 jaar oud.
6 Goitze Gooitzens Sjoerdsma, geboren op 27-09-1787 in Holwerd. Hij is gedoopt op 25-11-1787 in Holwerd. Hij is waarschijnlijk jong overleden.
1.2 Sjoerd Gooitzens Sjoerdsma is geboren op 05-10-1777 in Holwerd, zoon van Goitze Sybrens Sjoerdsma (zie 1) en Mayke Sjoerds. Hij is gedoopt op 15-06-1783 in Holwerd. Sjoerd is overleden op 29-10-1847 in Holwerd, 70 jaar oud.
Sjoerd trouwde, 37 jaar oud, op 13-10-1814 met Taetske Klaazes Boonstra, 33 jaar oud. Taetske is geboren op 21-03-1781 in Holwerd. Taetske is overleden op 26-10-1825 in Holwerd, 44 jaar oud.

Sjoerd was een broer van de betovergrootvader Andries van Klaske Sjoerdsma, de moeder van Bettie.
Goitze was gardenier in Holwerd.
Behalve de twee kinderen, die hieronder genoemd worden, hebben Sjoerd en Taetske nog twee kinderen gehad: Doetje is geboren op 21 november 1817 in Holwerd, en overleden op 21 December 1817 in Holwerd, en Klaas is geboren op 2 December 1818 in Holwerd en overleden op dezelfde dag.

Kinderen van Sjoerd en Taetske:

1 Gooitzen Sjoerds Sjoerdsma, geboren op 14-08-1815 in Holwerd. Volgt 1.2.1.

2 Doetje Sjoerdsma, geboren op 08-07-1823 in Holwerd. Doetje is overleden op 13-06-1885 in Blija, 61 jaar oud.

Doetje was ongehuwd.
1.2.1 Gooitzen Sjoerds Sjoerdsma is geboren op 14-08-1815 in Holwerd, zoon van Sjoerd Gooitzens Sjoerdsma (zie 1.2) en Taetske Klaazes Boonstra. Gooitzen is overleden op 21-12-1885 in Sint Annaparochie, 70 jaar oud.
Gooitzen trouwde, 27 jaar oud, op 05-01-1843 in Sint Annaparochie met Neeltje Feddes Grond, 25 jaar oud. Neeltje is geboren op 15-10-1817 in Vrouwenparochie. Neeltje is overleden op 10-04-1869 in Sint Annaparochie, 51 jaar oud.

Kinderen van Gooitzen en Neeltje:

1 Fedde Gooitzens Sjoerdsma, geboren op 08-09-1843 in Vrouwenparochie. Volgt 1.2.1.1.
2 Taetske Sjoerds Sjoerdsma, geboren op 02-08-1846 in Vrouwenparochie. Taetske is overleden op 08-03-1927 in Hallum, 80 jaar oud.
Taetske trouwde, 22 jaar oud, op 17-06-1869 in Het Bildt met Jan van der Wal, 27 jaar oud. Jan is geboren op 01-02-1842 in Vrouwenparochie. Jan is overleden op 04-02-1908 in Het Bildt, 66 jaar oud.
3 Sjoerd Sjoerds Sjoerdsma, geboren op 14-09-1851 in Vrouwenparochie. Sjoerd is overleden op 10-10-1852 in Vrouwenparochie, 1 jaar oud.
1.2.1.1 Fedde Gooitzens Sjoerdsma is geboren op 08-09-1843 in Vrouwenparochie, zoon van Gooitzen Sjoerds Sjoerdsma (zie 1.2.1) en Neeltje Feddes Grond. Fedde is overleden op 26-11-1913 in Holwerd, 70 jaar oud.
Fedde trouwde, 30 jaar oud, op 07-05-1874 in West Dongeradeel met Klaaske Sytzes Miedema, 29 jaar oud. Klaaske is geboren op 12-09-1844 in Holwerd. Klaaske is overleden op 25-05-1920 in Holwerd, 75 jaar oud. Zie 1.4.2.1 voor de gegevens van Klaaske en haar ouders.

Fedde was schipper.
Klaaske was een dochter van Jeike Andries Sjoerdsma en haar grootvader was Andries Gooitzens Sjoerdsma.
Fedde was een zoon van Gooitzen Sjoerds Sjoerdsma en zijn grootvader was Sjoerd Gooitzens Sjoerdsma. Die grootvaders waren broers.
Dus Klaaske was een achternicht van Fedde, zie 1.4.2.1 voor de gegevens van Klaaske en haar ouders.
Volgens het bevolkingsregister hieronder hebben ze Wieger Sjoerdsma een poosje bij hen in huis gehad. Wieger was een neefje van Klaaske. Wieger was de jongste zoon van Klaaskes broer Sjoerd.
 

Kinderen van Fedde en Klaaske:

1 Sijtze Sjoerdsma, geboren op 25-02-1875 in Sint Annaparochie. Volgt 1.2.1.1.1.
2 Gooitzen Sjoerdsma, geboren op 24-01-1877 in Holwerd. Volgt 1.2.1.1.2.
3 Jeike Sjoerdsma, geboren op 18-03-1879 in Holwerd. Jeike is overleden op 20-04-1880 in Holwerd, 1 jaar oud.
1.2.1.1.1 Sijtze Sjoerdsma is geboren op 25-02-1875 in Sint Annaparochie, zoon van Fedde Gooitzens Sjoerdsma (zie 1.2.1.1) en Klaaske Sytzes Miedema (zie 1.4.2.1). Sijtze is overleden op 24-09-1942 in Brantgum, 67 jaar oud.
Sijtze trouwde, 23 jaar oud, op 21-05-1898 in West Dongeradeel met Trijntje van Teyen, 24 jaar oud. Trijntje is geboren op 20-07-1873 in Brantgum. Trijntje is overleden op 24-12-1964 in Brantgum, 91 jaar oud.

Kinderen van Sijtze en Trijntje:

1 Klaaske Sjoerdsma, geboren op 24-04-1899 in Brantgum. Klaaske is overleden op 25-07-1982 in Raard, 83 jaar oud.
Klaaske trouwde, 25 jaar oud, op 22-05-1924 in West Dongeradeel met Reinder Haakma, 24 jaar oud. Reinder is geboren op 22-02-1900 in Raard. Reinder is overleden op 03-08-1966 in Raard, 66 jaar oud.
2 Tjitske Sjoerdsma, geboren op 16-06-1900 in Brantgum. Tjitske is overleden op 18-06-1900 in Brantgum, 2 dagen oud.
3 Jacobus Sjoerdsma, geboren op 16-06-1900 in Brantgum. Jacobus is overleden op 19-06-1900 in Brantgum, 3 dagen oud.
1.2.1.1.2 Gooitzen Sjoerdsma is geboren op 24-01-1877 in Holwerd, zoon van Fedde Gooitzens Sjoerdsma (zie 1.2.1.1) en Klaaske Sytzes Miedema (zie 1.4.2.1). Gooitzen is overleden in 04-1940 in Berlikum, 63 jaar oud.
Gooitzen trouwde, 27 jaar oud, op 14-05-1904 in Ferwerderadeel met Meiltje Dirks Roeda, 26 jaar oud. Meiltje is geboren op 15-01-1878 in Blija. Meiltje is overleden op 26-03-1953 in Apeldoorn, 75 jaar oud.

Gooitzen was smidsknecht, later werkte hij op de zuivelfabriek.
Aan het bevolkingsregister hieronder is te zien dat er ook een aantal smidsknechten en wagenmakers bij hen inwoonde.
 

Kinderen van Gooitzen en Meiltje:

1 Fedde Sjoerdsma, geboren op 19-10-1905 in Berlikum. Volgt 1.2.1.1.2.1.
2 Dirk Sjoerdsma, geboren op 14-05-1908 in Berlikum. Volgt 1.2.1.1.2.2.
3 Klaaske Sjoerdsma, geboren op 22-05-1910 in Berlikum. Klaaske trouwde, 29 jaar oud, op 25-01-1940 in Apeldoorn met Gabe Peterzon, 31 jaar oud. Gabe is geboren op 11-03-1908 in Berlikum. Gabe is overleden op 01-06-1981 in Apeldoorn, 73 jaar oud.
4 Jan Sjoerdsma, geboren op 28-08-1917 in Berlikum. Jan is overleden op 20-10-2008 in Wommels, 91 jaar oud.
Jan trouwde, 30 jaar oud, op 12-02-1948 met Sijtske de Jong.

Jan was in 1948 voermansknecht. Jan en Sijtske woonden eerst in Berlikum en de laatste jaren in Wommels.

 

5 Gooitzen Sjoerdsma, geboren op 28-08-1917 in Berlikum.
1.2.1.1.2.1 Fedde Sjoerdsma is geboren op 19-10-1905 in Berlikum, zoon van Gooitzen Sjoerdsma (zie 1.2.1.1.2) en Meiltje Dirks Roeda. Fedde is overleden op 23-01-1975 in Berlikum, 69 jaar oud.
Fedde trouwde, 27 jaar oud, op 13-12-1932 met Trijntje Ernst, 26 jaar oud. Trijntje is geboren op 17-11-1906 in Janum. Trijntje is overleden op 24-02-1982 in Berlikum, 75 jaar oud.

Kinderen van Fedde en Trijntje:

1 Gooitzen Sjoerdsma, geboren op 29-12-1933 in Berlikum. Gooitzen is overleden op 16-10-1991 in Heerenveen, 57 jaar oud. Hij is begraven in Berlikum.

 

2 Arnoldus Ernst Sjoerdsma, geboren op 01-02-1935 in Berlikum.

 

3 Dirk Sjoerdsma, geboren op 03-03-1937 in Berlikum. Dirk is overleden op 26-05-1991 in Berlikum, 54 jaar oud.

1.2.1.1.2.2 Dirk Sjoerdsma is geboren op 14-05-1908 in Berlikum, zoon van Gooitzen Sjoerdsma (zie 1.2.1.1.2) en Meiltje Dirks Roeda. Dirk is overleden op 02-02-1974 in Leeuwarden, 65 jaar oud.
Dirk trouwde, 24 jaar oud, op 23-06-1932 in Menaldumadeel met Tjitske Quarré, 24 jaar oud. Tjitske is geboren op 12-08-1907 in Berlikum.

Dirk en Tjitske kregen drie dochters. De oudste was Trijntje, geboren op 24-03-1934 in Berlikum.
 
1.3 Sybren Gooitzens Sjoerdsma is geboren op 02-06-1781 in Holwerd, zoon van Goitze Sybrens Sjoerdsma (zie 1) en Mayke Sjoerds. Hij is gedoopt op 24-06-1781 in Drachten. Sybren is overleden op 31-12-1840 in Holwerd, 59 jaar oud.
Sybren trouwde, 29 jaar oud, op 10-06-1810 in Holwerd met Klaaske Rinzes van der Ploeg, 27 of 28 jaar oud. Klaaske is geboren in 1782. Klaaske is overleden op 13-01-1849 in Holwerd, 66 of 67 jaar oud.

Kinderen van Sybren en Klaaske:

1 Gooijtzen Sybrens Sjoerdsma, geboren op 31-08-1811 in Holwerd. Gooijtzen is overleden op 13-07-1814 in Holwerd, 2 jaar oud.
2 Klaas Sjoerdsma, geboren op 03-06-1814 in Holwerd. Volgt 1.3.2.
3 Gooytzen Sybrens Sjoerdsma, geboren op 27-08-1818 in Holwerd. Volgt 1.3.3.
4 Pieter Sjoerdsma, geboren op 05-02-1825 in Holwerd. Pieter is overleden op 09-12-1857 in Holwerd, 32 jaar oud.

1.3.2 Klaas Sjoerdsma is geboren op 03-06-1814 in Holwerd, zoon van Sybren Gooitzens Sjoerdsma (zie 1.3) en Klaaske Rinzes van der Ploeg. Klaas trouwde, 32 jaar oud, op 15-05-1847 in West Dongeradeel met Geertje Baukes de Zwarte, 32 jaar oud. Geertje is geboren op 20-07-1814 in Holwerd. Geertje is overleden op 21-04-1866 in Holwerd, 51 jaar oud.

Klaas was linnenwever.
In de huwelijksakte van dochter Antje met Douwe Holwerda in 1877 (zie hieronder) staat dat haar vader vermoedelijk is overleden, en haar moeder is zeker overleden. In de overlijdensakte van dochter Klaaske in 1896 staat dat ze beide zijn overleden.
Blijkbaar was er in 1877 niet precies bekend hoe het met haar vader zat, was er iets speciaals aan de hand?
 

Kinderen van Klaas en Geertje:

1 Antje Sjoerdsma, geboren op 17-11-1848 in Holwerd. Antje is overleden op 15-03-1924 in Kloosterburen, 75 jaar oud.
Antje trouwde, 28 jaar oud, op 12-05-1877 in West Dongeradeel met Douwe Holwerda, 29 jaar oud. Douwe is geboren op 03-04-1848 in Brantgum. Douwe is overleden op 15-03-1924 in Kloosterburen, 75 jaar oud.

Antje en Douwe hadden geen kinderen.

 

2 Klaaske Sjoerdsma, geboren op 04-11-1853 in Holwerd. Klaaske is overleden op 09-02-1896 in Zuurdijk, 42 jaar oud.

Klaaske was ongehuwd, ze was huishoudster in Zuurdijk.
1.3.3 Gooytzen Sybrens Sjoerdsma is geboren op 27-08-1818 in Holwerd, zoon van Sybren Gooitzens Sjoerdsma (zie 1.3) en Klaaske Rinzes van der Ploeg. Gooytzen is overleden op 08-09-1856 in Holwerd, 38 jaar oud.
Gooytzen trouwde, 26 jaar oud, op 29-05-1845 in West Dongeradeel met Antje Cornelis Glas, 27 jaar oud. Antje is geboren op 13-03-1818 in Holwerd. Antje is overleden op 07-02-1871 in Holwerd, 52 jaar oud.

Kinderen van Gooytzen en Antje:

1 Klaaske Sjoerdsma, geboren op 10-08-1845 in Holwerd. Klaaske is overleden in 1845 in Holwerd.
2 Syberen Sjoerdsma, geboren op 27-07-1847 in Holwerd. Syberen is overleden op 25-02-1850 in Holwerd, 2 jaar oud.
3 Klaaske Sjoerdsma, geboren op 27-02-1850 in Holwerd. Klaaske is overleden op 04-03-1931 in Holwerd, 81 jaar oud.
Klaaske trouwde, 22 jaar oud, op 18-05-1872 in Ternaard met Oebele Keimpes Sinnema, 25 jaar oud. Oebele is geboren op 24-06-1846 in Holwerd. Oebele is overleden op 02-02-1905 in Holwerd, 58 jaar oud.
4 Syberen Sjoerdsma, geboren op 19-11-1852 in Holwerd. Volgt 1.3.3.4.
5 Trijntje Sjoerdsma, geboren op 20-12-1854 in Holwerd. Trijntje is overleden op 20-06-1919 in Ferwerd, 64 jaar oud.
Trijntje trouwde, 24 jaar oud, op 17-05-1879 in Ferwerderadeel met Anne Hellinga, 26 jaar oud. Anne is geboren op 11-01-1853 in Blija. Anne is overleden op 23-12-1913 in Ferwerd, 60 jaar oud.
1.3.3.4 Syberen Sjoerdsma is geboren op 19-11-1852 in Holwerd, zoon van Gooytzen Sybrens Sjoerdsma (zie 1.3.3) en Antje Cornelis Glas. Syberen is overleden op 11-11-1927 in Brantgum, 74 jaar oud.
Syberen trouwde, 25 jaar oud, op 01-08-1878 in West Dongeradeel met Antje Miedema, 27 jaar oud. Antje is geboren op 22-11-1850 in Ternaard. Antje is overleden op 11-05-1923 in Brantgum, 72 jaar oud.

Kinderen van Syberen en Antje:

1 Gooitzen Sybrens Sjoerdsma, geboren op 25-12-1878 in Brantgum. Volgt 1.3.3.4.1.
2 Antje Sjoerdsma, geboren op 21-09-1880 in Brantgum. Antje is overleden op 03-10-1880 in Brantgum, 12 dagen oud.
3 Ette Sjoerdsma, geboren op 07-08-1883 in Brantgum. Volgt 1.3.3.4.3.
1.3.3.4.1 Gooitzen Sybrens Sjoerdsma is geboren op 25-12-1878 in Brantgum, zoon van Syberen Sjoerdsma (zie 1.3.3.4) en Antje Miedema. Gooitzen is overleden op 24-02-1948 in Brantgum, 69 jaar oud.
Gooitzen trouwde, 26 jaar oud, op 25-05-1905 in West Dongeradeel met Jantje Klazes Schoorstra, 19 jaar oud. Jantje is geboren op 11-07-1885 in Ternaard. Jantje is overleden op 08-05-1945 in Brantgum, 59 jaar oud.

Kinderen van Gooitzen en Jantje:

1 Sybren Sjoerdsma, geboren op 13-09-1905 in Brantgum. Volgt 1.3.3.4.1.1.
2 Klaas Sjoerdsma, geboren op 01-11-1908 in Brantgum. Volgt 1.3.3.4.1.2.
3 Elisabeth Sjoerdsma, geboren op 25-02-1914 in Brantgum. Elisabeth trouwde, 21 jaar oud, op 18-05-1935 in Oost Dongeradeel met Wiebe de Vries, 24 jaar oud. Wiebe is geboren op 02-07-1910 in Nijkerk. Wiebe is overleden op 01-09-1963 in Nijkerk, 53 jaar oud.
4 Ette Sjoerdsma, geboren op 07-07-1919 in Waaxens. Volgt 1.3.3.4.1.4.
1.3.3.4.1.1 Sybren Sjoerdsma is geboren op 13-09-1905 in Brantgum, zoon van Gooitzen Sybrens Sjoerdsma (zie 1.3.3.4.1) en Jantje Klazes Schoorstra. Sybren is overleden.
Sybren trouwde, 22 jaar oud, op 19-05-1928 in Oost Dongeradeel met Tjitske Zijlstra, 22 jaar oud. Tjitske is geboren op 06-11-1905 in Driesum. Tjitske is overleden op 01-12-1993 in Ternaard, 88 jaar oud.

Kinderen van Sybren en Tjitske:

1 Gooitzen Sjoerdsma, geboren op 25-04-1929 in Wetzens. Gooitzen is overleden op 05-03-1982 in Ternaard, 52 jaar oud.
Gooitzen trouwde met Franske Groen. Franske is geboren op 14-09-1932 in Nes (WD). Franske is overleden op 10-05-2022 in Dokkum, 89 jaar oud. Gooitzen en Franske hadden geen kinderen.
2 Pieter Sjoerdsma, geboren op 23-03-1931 in Brantgum.
3 Klaas Sjoerdsma, geboren op 21-11-1933 in Ternaard.
4 Jacob Sjoerdsma, geboren op 20-08-1935 in Ternaard.
5 Ettie Sjoerdsma, geboren in 1937.
1.3.3.4.1.2 Klaas Sjoerdsma is geboren op 01-11-1908 in Brantgum, zoon van Gooitzen Sybrens Sjoerdsma (zie 1.3.3.4.1) en Jantje Klazes Schoorstra. Klaas is overleden op 02-04-1978 in Dokkum, 69 jaar oud.
Hij is begraven in Dokkum. Klaas trouwde, 22 jaar oud, op 09-05-1931 in West Dongeradeel met Freerkje Boltjes, 22 jaar oud. Freerkje is geboren op 13-07-1908 in Ternaard. Freerkje is overleden op 28-10-1993 in Dokkum, 85 jaar oud.
Zij is begraven in Dokkum.

Kinderen van Klaas en Freerkje:

1 Jitske Sjoerdsma, geboren in Betterwird.
2 Gooitzen Sjoerdsma, geboren in Betterwird.
Gooitzen trouwde in Dokkum met Trijntje Adema van Holwerd. Ze kregen een dochter: Bartha.
1.3.3.4.1.4 Ette Sjoerdsma is geboren op 07-07-1919 in Waaxens, zoon van Gooitzen Sybrens Sjoerdsma (zie 1.3.3.4.1) en Jantje Klazes Schoorstra. Ette is overleden op 30-01-2002 in Noordbergum, 82 jaar oud.
Ette trouwde, 28 jaar oud, op 09-10-1947 met Ankje Dijkstra, 30 jaar oud. Ankje is geboren op 15-05-1917. Ankje is overleden op 03-06-1992 in Dokkum, 75 jaar oud.
Zij is begraven in Brantgum.

1.3.3.4.3 Ette Sjoerdsma is geboren op 07-08-1883 in Brantgum, zoon van Syberen Sjoerdsma (zie 1.3.3.4) en Antje Miedema. Ette is overleden op 16-09-1930 in Brantgum, 47 jaar oud.
Ette trouwde, 25 jaar oud, op 29-05-1909 in West Dongeradeel met Renske Dijkman, 27 jaar oud. Renske is geboren op 11-09-1881 in Holwerd. Renske is overleden op 15-12-1961 in Dokkum, 80 jaar oud.

Kinderen van Ette en Renske:

1 Reino Sjoerdsma, geboren op 21-01-1910 in Brantgum. Reino is overleden op 26-08-1968 in Den Helder, 58 jaar oud.
Reino trouwde, 23 jaar oud, op 28-04-1933 in Dokkum met Jacob Bakker, 24 jaar oud. Jacob is geboren op 24-10-1908 in Dokkum.
2 Sybren Sjoerdsma, geboren op 03-01-1912 in Brantgum. Sybren trouwde, 23 jaar oud, op 03-10-1935 in Sloten met Aaltje Poepjes, 25 jaar oud. Aaltje is geboren op 31-05-1910 in Sloten.

3 Anna Sjoerdsma, geboren in 1916 in Brantgum. Anna trouwde, 24 jaar oud, op 22-08-1940 in Wymbritseradeel met Gerben Wijnja, 23 jaar oud. Gerben is geboren in 1917 in Oppenhuizen.

1.4 Andries Gooytzens Sjoerdsma is geboren op 01-05-1783 in Holwerd, zoon van Goitze Sybrens (zie 1) en Mayke Sjoerds.
Andries is gedoopt op 15-05-1783 in Holwerd. Andries is overleden op 11-10-1855 in Holwerd, 72 jaar oud.
Andries trouwde, 27 jaar oud, op 18-11-1810 in Holwerd met Hendrikje Taekes Wagenaar, 22 of 23 jaar oud. Hendrikje is geboren in 1787 in Holwerd. Hendrikje is overleden op 23-10-1847 in Holwerd, 59 of 60 jaar oud.

Andries was de betovergrootvader van Klaske Sjoerdsma, de moeder van Bettie.
Het beroep van Andries was eerst arbeider, toen gardenier,en nog weer later voerman.

In 1812 neemt hij de naam Sjoerdsma aan, zie de afbeelding hiernaast, klik er op voor een vergroting.

In 1828 verkoopt Andries een huizinge te Holwerd no. 161, koopsom fl. 400
In 1848 koopt Andries een perceel bouwland te Holwerd, koopsom fl. 250
In 1852 verkoopt Andries een huis nr. 47 te Holwerd, koopsom fl. 605

Kinderen van Andries en Hendrikje:

1 Gooitzen Andries Sjoerdsma, geboren op 17-04-1811 in Holwerd. Volgt 1.4.1.
2 Jeike Andries Sjoerdsma, geboren op 22-02-1813 in Holwerd. Jeike is overleden op 16-11-1873 in Holwerd, 60 jaar oud.
Jeike trouwde, 25 jaar oud, op 19-05-1838 met Sytze Taekeles Miedema, 30 jaar oud. Sytze is geboren in 1808 in Holwerd. Sytze is overleden op 29-01-1869 in Holwerd, 61 jaar oud.

Sytze was schippersknecht.
Jeike en Sytze kregen een dochter Klaaske Sytzes Miedema, geboren op 12-09-1844 in Holwerd. Klaaske is overleden op 25-05-1920 in Holwerd, 75 jaar oud.
Klaaske trouwde, 29 jaar oud, op 07-05-1874 in West Dongeradeel met Fedde Gooitzens Sjoerdsma, 30 jaar oud. Fedde was een achterneef van haar, zie 1.2.1.1 voor persoonsgegevens van Fedde en de kinderen van Fedde en Klaaske.

 

3 Maayke Andries Sjoerdsma, geboren op 10-09-1815 in Holwerd. Maayke is overleden op 19-06-1904 in Holwerd, 88 jaar oud.
Maayke trouwde, 24 jaar oud, op 19-05-1840 met Jan Freerks van Duinen, 27 jaar oud. Jan is geboren op 11-09-1812 in Holwerd. Jan is overleden op 15-05-1896 in Holwerd, 83 jaar oud.

Jan was gardenier te Holwerd

 

4 Taeke Andries Sjoerdsma, geboren op 01-09-1818 in Holwerd.
Taeke is overleden op 13-02-1893 in Nes (Ameland), 74 jaar oud.
Taeke is op 14 maart 1861 gehuwd met Jantje Everts de Vries (ook wel Rijpstra i.p.v. de Vries), oud 29 jaar. Jantje is geboren op 15-01-1832 te Nes op Ameland. Ze is een dochter van Evert Sipkes de Vries (meer bekend geweest onder de geslachtsnaam Rijpstra) en Grietje Leenderts Mosterman.

Taeke werd, nadat hij getrouwd was, landbouwer te Nes op Ameland, net zo als zijn schoonvader Evert Sipkes de Vries.
Maar daarvoor was hij een aantal jaren in Amerika.
Taeke is op 6 juli 1849 met het schip Proteus in New York aangekomen. Hij heeft in Amerika goed verdiend, want toen hij terugkwam kon hij met het verdiende geld een huis en erf in Nes op Ameland kopen. Op 19 februari 1861 koopt hij dat huis en op 14 maart 1861 trouwt hij met Jantje.
Taeke heeft in Amerika ook indianen bezocht en met hen een vredespijp gerookt, tenminste volgens zijn kleindochter Magdalena Rinkler.
 
Jantje, de vrouw van Taeke, is de helft van een tweeling; haar tweelingzus heet Aaltje.
Jantje was, toen ze met Taeke trouwde, weduwe van Sijmen Paulus de Vries.Kinderen van Taeke en Jantje:
Henderina (ook wel Hendrina; geb. 25-11-1861 te Nes, overleden 08-04-1900 te Bloemendaal), zie https://www.genealogieonline.nl/stamboom-rijkeboer-dikker/I93.php
Aaltje (geboren 03-01-1863, overleden 10-03-1863), Aaltje (geboren 06-10-1864), Ida (geboren 30-08-1867, overleden 27-11-1939 in Amsterdam), Jeike (geboren 22-11-1869, overleden 20-11-1933 in Amsterdam), Everdina (geboren 18-10-1872, overleden 23-11-1943 in Harderwijk).
 
De oudste dochter Hendrina is gehuwd met Adriaan Rinkler (1852-1935). Ze kregen vier kinderen: Magdalena Pieternella Adriana (gehuwd met Barend Hendrikus Rijkeboer), Teake, Hendrina Johanna (Rina) en Aaltje.

 

5 Tjetske Andries Sjoerdsma, geboren op 27-02-1821 in Holwerd. Tjetske is overleden op 08-03-1904 in Holwerd, 83 jaar oud.
Tjetske is gehuwd op 15 mei 1847 met Pieter Sjoerds Dijkstra, oud 33 jaar, geboren te Holwerd.

Tjetske werd ook wel Tjitske genoemd. Pieter was gardenier

 

6 Hendrik Andries Sjoerdsma, geboren op 05-10-1823 in Holwerd. Hendrik is overleden op 10-11-1829 in Holwerd, 6 jaar oud.
7 Sjoerd Andries Sjoerdsma, geboren op 01-02-1827 in Holwerd. Volgt 1.4.7.

8 Gerben Andries Sjoerdsma, geboren op 01-02-1827 in Holwerd. Gerben is overleden op 05-01-1848 in Holwerd, 20 jaar oud.

Gerben was arbeider en ongehuwd.

 

9 Hendrik Andries Sjoerdsma, geboren op 24-01-1830 in Holwerd.
1.4.1 Gooitzen Andries Sjoerdsma is geboren op 17-04-1811 in Holwerd, zoon van Andries Gooytzens Sjoerdsma (zie 1.1) en Hendrikje Taekes Wagenaar.
Gooitzen is overleden op 10-09-1859 in Holwerd, 48 jaar oud.
Gooitzen trouwde, 28 jaar oud, op 08-06-1839 in West Dongeradeel met Sjoukje Jacobs van der Kooy, 29 jaar oud. Sjoukje is geboren op 10-09-1809 in Ternaard. Zij is gedoopt op 08-10-1809 in Ternaard. Sjoukje is overleden op 01-05-1870 in Holwerd, 60 jaar oud.

Gooitzen was gardenier. Hij was een broer van de overgrootvader van Klaske Sjoerdsma, de moeder van Bettie.
Gooitzen en Sjoukje kregen drie kinderen. Pietje overleed al toen ze nog maar 17 jaar oud was.
De andere twee, Hendrikje en Andries emigreerden allebei naar Amerika. Maar Gooitzen en Sjoukje waren al overleden toen ze vertrokken.

Kinderen van Gooitzen en Sjoukje:

1 Hendrikje Gooitzens Sjoerdsma, geboren op 07-09-1841 in Holwerd. Hendrikje is overleden op 15-07-1909 in Grand Rapids, Michigan USA, 67 jaar oud.
Hendrikje trouwde, 23 jaar oud, op 20-05-1865 in Holwerd met Gerrit Pieters Visser, 24 jaar oud. Gerrit is geboren op 09-10-1840 in Holwerd. Gerrit is overleden in 1905 in Grand Rapids, Michigan USA, 63 of 64 jaar oud.

Hendrikje was een nicht van de grootvader van Klaske Sjoerdsma, de moeder van Bettie.
Hendrikje en Gerrit emigreerden in 1888 samen met de fam. Machiela uit Ternaard naar Grand Rapids, Michigan.
Hendrikje heette in Grand Rapids Hattie; Gerrit was arbeider.
 


 
Zoon Pieter (Peter) woonde, net als zijn ouders en de andere kinderen, in Grand Rapids. Hij trouwde met Mina (Wilhelmina).
 

 
Zoon Gooitzen werd in Amerika George genoemd, hij was timmerman en getrouwd met Tillie (Trijntje) Machiela. De moeder van Tillie woonde de laatste jaren bij hen in. Tillie en haar moeder waren tegelijk met de familie Visser geëmigreerd. Zie onderstaande regels uit de volkstelling van 1900 en 1930 in Grand Rapids.

Zoon Jan (John) was vuilnisophaler, dochter Sjoukje (Susie) was getrouwd met Joseph van Eyk.

 

2 Pietje Gooitzens Sjoerdsma, geboren op 24-09-1844 in Holwerd. Pietje is overleden op 28-04-1862 in Holwerd, 17 jaar oud.

 

3 Andries Gooitzens Sjoerdsma, geboren op 28-08-1848 in Holwerd.
Andries is, 22 jaar oud, op 18 mei 1871 gehuwd met Jitske Pieters van der Ark, 24 jaar oud. Jitske is geboren op 25-10-1846 te Holwerd. Ze is op 87-jarige leeftijd in januari 1934 overleden in Holland, Michigan.

Andries was een neef van de grootvader van Klaske Sjoerdsma, de moeder van Bettie.
Andries en Jitske zijn met hun gezin geëmigreerd naar Michigan (USA), zie onderstaande regels uit de volkstelling van 1910 in Amerika.

Andries en Jitske kregen drie dochters, die allemaal in Holwerd werden geboren:
Sjoukje, geboren 31-01-1872, Geertje, geboren 17-05-1875 en Hendrikje, geboren 18-09-1880.
Dochter Geertje is op 19-jarige leeftijd op 25-12-1894 te Lake Shore, Ottawa, Michigan (USA) getrouwd met Lucas Jalving, 30 jaar oud, geboren op 12-03-1864 te Erm (Sleen). Zijn ouders waren ook geëmigreerd naar Michigan (USA).

1.4.7 Sjoerd Andries Sjoerdsma is geboren op 01-02-1827 in Holwerd, zoon van Andries Gooytzens Sjoerdsma (zie 1.1) en Hendrikje Taekes Wagenaar. Sjoerd is overleden op 13-04-1864 in Holwerd, 37 jaar oud.
Sjoerd trouwde, 24 jaar oud, op 22-05-1851 in Ternaard met Aaltje Sybes Terpstra, 22 jaar oud. Aaltje is geboren op 14-01-1829 in Hantumhuizen, dochter van Sybe Wiegers Terpstra en Tjeerdtje Tjeerds Posthumus. Aaltje is overleden op 15-11-1912 in Holwerd, 83 jaar oud.

Sjoerd was eerst arbeider, later voerman. Hij was de overgrootvader van Klaske Sjoerdsma, de moeder van Bettie.
Sjoerd was een ruig en onkerkelijk man. Hij is overleden ten gevolge van een ongeval; hij stond op het paard en viel er af. Dat vertelde de moeder van Howard Slenk over haar grootvader.
Howard Slenk zocht de afstammelingen van Sjoerd Andries Sjoerdsma en Aaltje Sybes Terpstra uit in verband met de reünie van hun achterkleinkinderen in september 2001 in Nederland.
 
De vrouw van Sjoerd, Aaltje Sybes Terpstra, kreeg veertien kinderen, en daarbij waren drie tweelingen achter elkaar. Dit schijnt het begin te zijn van tweelingen in de Sjoerdsma-familie.
Tjeerdtje en Gerben zijn geboren op 05-02-1857, maar ze overleden beide na 5 maanden, drie dagen na elkaar.
Gerben en Andries zijn geboren op 23-01-1858.
Hendrik en Tjeerdtje zijn geboren op 03-03-1859. Tjeerdtje overleed na zeven dagen. Hendrik is de overgrootvader van Bettie.
 
Zeven van de 14 kinderen zijn op jonge leeftijd overleden. Toen het laatste kind, Sjoerd, werd geboren was vader Sjoerd al zes maanden daarvoor overleden. Aaltje was toen volgens de geboorteakte wagenaarsche. Dat betekent dat ze wagenmenster was, ook wel voerman genoemd. Dat was haar man daarvoor ook.
In 1859 koopt Sjoerd Andries Sjoerdsma te Holwerd een huis en erf te Holwerd voor fl. 400- van Pieter Abes Hiddema te Holwerd.
 
In 1871 houdt Aaltje boelgoed te Holwerd. Zij is dan gardeniersche volgens de akte.
Ze verkoopt dan een vos merriepaard voor f102, een zwart merriepaard voor f200, een kalfkoe voor f104, een hooiwagen voor f79 en nog een hooiwagen voor f36.
Een eg voor f13, en nog een eg voor f8. Een voergeeg voor f6, een ploeg voor f5 en een landrol voor f5. Een partijtje hooi voor f14 en een mesthoop voor f57. Dat was in totaal voor f649.
Aaltje kon de akte niet ondertekenen omdat ze niet geleerd had te schrijven. Dat zie je in onderstaand document.
 

 
Het huis in Holwerd verkocht Aaltje tien jaar later, in 1881. Zie de advertentie hier rechtsboven.
Hieronder een foto van Aaltje Sjoerdsma-Terpstra met vijf van haar zeven zonen, van links naar rechts: Hendrik, Gerben, Sybe, Sjoerd, Wieger.
Deze foto is waarschijnlijk gemaakt in 1899, toen Aaltje 70 jaar werd. Haar man Sjoerd was al lang overleden toen deze foto gemaakt werd en zoon Andries was al geëmigreerd. Misschien was het Taeke niet gelukt om te komen.
 

Kinderen van Sjoerd en Aaltje:

1 Sybe Sjoerds Sjoerdsma, geboren op 30-11-1851 in Holwerd. Sybe is overleden op 02-11-1906 in Jelsum, 54 jaar oud.
Sybe is, 27 jaar oud, op 05-06-1879 gehuwd met Antje van Dijk, 29 jaar, geboren 8 augustus 1849 te Bozum.

Sybe en Antje hadden geen kinderen.

 

2 Gerben Sjoerds Sjoerdsma, geboren op 01-11-1852 in Holwerd. Gerben is overleden op 25-03-1854, 1 jaar oud.
3 Gerben Sjoerds Sjoerdsma, geboren op 27-01-1855 in Holwerd. Gerben is overleden op 21-06-1856, 1 jaar oud.
4 Tjeerdtje Sjoerds Sjoerdsma, geboren op 09-03-1856 in Holwerd. Tjeerdtje is overleden op 19-11-1856, 8 maanden oud.
5 Tjeerdtje Sjoerds Sjoerdsma, geboren op 05-02-1857 in Holwerd. Tjeerdtje is overleden op 25-07-1857, 5 maanden oud.
6 Gerben Sjoerds Sjoerdsma, geboren op 05-02-1857 in Holwerd. Gerben is overleden op 28-07-1857, 5 maanden oud.
7 Gerben Sjoerds Sjoerdsma, geboren op 23-01-1858 in Holwerd. Volgt 1.4.7.7.
8 Andries Sjoerds Sjoerdsma, geboren op 23-01-1858 in Holwerd. Volgt 1.4.7.8.
9 Hendrik Sjoerds Sjoerdsma, geboren op 03-03-1859 in Holwerd. Volgt 1.4.7.9.
10 Tjeerdtje Sjoerds Sjoerdsma, geboren op 03-03-1859 in Holwerd. Tjeerdtje is overleden op 10-03-1859, 7 dagen oud.
11 Tjeerdtje Sjoerds Sjoerdsma, geboren op 29-07-1860 in Holwerd. Tjeerdtje is overleden op 22-03-1874, 13 jaar oud.
12 Wieger Sjoerds Sjoerdsma, geboren op 12-02-1862 in Holwerd. Volgt 1.4.7.12.
13 Taeke Sjoerds Sjoerdsma, geboren op 10-06-1863 in Holwerd. Volgt 1.4.7.13.
14 Sjoerd Sjoerds Sjoerdsma, geboren op 26-09-1864 in Holwerd. Volgt 1.4.7.14.
1.4.7.7 Gerben Sjoerds Sjoerdsma is geboren op 23-01-1858 in Holwerd, zoon van Sjoerd Andries Sjoerdsma (zie 1.4.7) en Aaltje Sybes Terpstra.
Gerben is overleden op 07-08-1932, 74 jaar oud.
Gerben trouwde, 22 jaar oud, op 10-06-1880 in Baarderadeel met Folkertje Jakles van Dijk, 25 jaar oud. Folkertje is geboren op 23-02-1855 in Wieuwerd. Folkertje is overleden op 05-03-1945 in Oosterwierum, 90 jaar oud.

Gerben was een broer van de grootvader van Klaske Sjoerdsma, de moeder van Bettie.
Gerben is getrouwd met Folkertje; zij is een zus van Antje, de vrouw van de oudste broer van Gerben: Sybe.
Gerben had een tweelingbroer Andries. Andries emigreerde met zijn gezin in 1892 naar Michigan, Amerika.
In 1878 ging Gerben in militaire dienst, bij de infanterie.
 

 
Gerben was boerenarbeider. Hij veranderde regelmatig van boer, ze verhuisden een aantal keren maar ze woonden steeds in Bozum, Britswerd of Oosterwierum.
Op 5 mei 1911 ging Gerben naar Nijmegen en op 19 febr 1917 kwam hij terug uit Nijmegen. Tussendoor was Gerben in 1916 melkknecht in Duitsland, in Hohscheid.
In 1917, nadat hij terugkwam uit Nijmegen, ging hij inwonen bij het gezin van dochter Aaltje in Bozum. Tot 23 jan 1918, toen ging hij naar het gezin van dochter Hiske in Wieuwerd. Een paar maanden later ging hij in Britswerd wonen. Folkertje woonde al die tijd in Oosterwierum, blijkbaar waren ze gescheiden van tafel en bed.
 

 

 

 

 
In 1921 is Gerben veroordeeld vanwege ontucht met kinderen. Hij kreeg er één jaar gevangenisstraf voor, zie de krantenartikelen en het bericht uit het politiearchief hieronder.

Nadat hij vrij kwam ging hij eerst een poosje bij het gezin van dochter Hiske inwonen. En op 12 mei 1922 ging hij op Wieuwerd nr. 1 wonen.

 
Kinderen van Gerben en Folkertje:

1 Hiske Sjoerdsma, geboren op 23-10-1880 in Brantgum. Hiske is overleden op 19-06-1964 in Bolsward, 83 jaar oud.
Hiske trouwde, 22 jaar oud, op 23-05-1903 in Baarderadeel met Sytse Douwes van der Vegt, 28 jaar oud.
Sytse is geboren op 14-09-1874 in Britswerd. Sytse is overleden op 10-07-1928 in Wieuwerd, 53 jaar oud.

Sytse was eerst boerenarbeider, later melkcontroleur en melkventer. Hiske en Sytse woonden in Wieuwerd.
Kinderen van Hiske en Sytse:
Folkertje (geb. 24-05-1904), Jeltje (geb. 12-08-1906), Douwe (geb. 08-07-1908), Sjoerd (geb. 10-07-1910) en Wietse (geb. 15-02-1912)

 

2 Aaltje Sjoerdsma, geboren op 18-03-1883 in Bozum. Aaltje is overleden op 12-02-1985 in Bozum, 101 jaar oud.
Aaltje trouwde, 22 jaar oud, op 07-06-1905 in Baarderadeel met Jelle Ferwerda, 25 jaar oud.
Jelle is geboren op 28-08-1879 in Bozum. Jelle is overleden op 29-10-1957 in Bozum, 78 jaar oud.

Jelle was eerst boerenarbeider, vanaf 1907 was hij dorpsreiniger, na 1915 verzamellaar der faecaliën. Aaltje en Jelle woonden in Bozum.
Kinderen van Aaltje en Jelle:
Janke (geb. 05-04-1906), Folkertje (geb. 02-12-1907), Trijntje (geb. 04-12-1909), Thomas (geb. 14-03-1913), Gerben (geb. 17-04-1915) en Tjipke (geb. 15-06-1918)

 

3 Sjoerd Gerbens Sjoerdsma, geboren op 22-11-1884 in Bozum. Sjoerd is overleden op 16-02-1948 in Wieuwerd, 63 jaar oud.
Sjoerd trouwde, 30 jaar oud, op 12-05-1915 in Baarderadeel met Joukje Elzinga, 29 jaar oud.
Joukje is geboren op 04-01-1886 in Irnsum. Joukje is overleden op 31-03-1946 in Wieuwerd, 60 jaar oud.

Kinderen van Sjoerd en Joukje:

1 Theodora Johanna Sjoerdsma, geboren op 29-08-1915 in Britswerd. Theodora is overleden op 04-07-1959 in Groningen, 43 jaar oud. Zij is begraven in Winsum (Frl).
Theodora trouwde, 22 jaar oud, op 03-11-1937 in Baarderadeel met Dirk Gerrit Wassenaar, 27 jaar oud. Dirk is geboren op 12-01-1910 in Stiens. Dirk is overleden op 15-08-1973 in Leeuwarden, 63 jaar oud. Hij is begraven in Winsum (Frl).

2 Gerben Sjoerdsma, geboren op 22-02-1917 in Oosterwierum.
3 Jantje Sjoerdsma, geboren op 11-01-1922 in Wieuwerd. Jantje is overleden op 27-12-1997, 75 jaar oud. Zie de advertentie hierboven rechts.
4 Johannes Sjoerdsma, geboren op 08-05-1930 in Wieuwerd.

 

4 Janke Sjoerdsma, geboren op 21-05-1887 in Britswerd. Janke is overleden in 1887 in Britswerd, 5 maanden oud.
5 Janke Sjoerdsma, geboren op 17-03-1890 in Oosterwierum. Janke is overleden op 08-11-1991 in Oosterwierum, 101 jaar oud.
Janke trouwde, 26 jaar oud, op 13-05-1916 in Baarderadeel met Gerben Heslinga, 32 jaar oud.
Gerben is geboren op 16-12-1883 in Wirdum. Gerben is overleden op 18-01-1942 in Oosterwierum, 58 jaar oud.

Gerben is, voordat hij trouwde met Janke, een aantal jaren in Zuid Afrika geweest. Hij vertrok 20 nov. 1911 en kwam op 20 juni 1914 via Duitsland weer terug.
Weet iemand hier meer van? Waarom vertrok hij naar Zuid Afrika, waar was hij toen en wat deed hij, en waarom kwam hij zo snel weer terug?
Een kleindochter van Gerben doet hier onderzoek naar en wil er een boek over schrijven.
In juni 2020 verscheen hier een artikel over in de Leeuwarder Courant, dat kun je hier lezen.
Als u hier meer van weet, wilt u dan van u laten horen via het contactformulier of door te mailen, zie bovenstaand krantenartikel voor het mailadres.


Kinderen van Janke en Gerben:

1 Mattheus Heslinga, geboren op 24-09-1918 in Wieuwerd. Mattheus is overleden op 18-08-2005 in Oosterwierum, 86 jaar oud.
2 Folkertje Janke Heslinga, geboren op 24-11-1925 in Oosterwierum. Folkertje trouwde in 1953 met J. Santing.

 

6 Een levenloos kind, geboren op 25-10-1892 in Oosterwierum.
7 Jakle Sjoerdsma, geboren op 08-06-1897 in Oosterwierum. Jakle is overleden op 30-01-1946 in Oosterwierum, 48 jaar oud.
Jakle trouwde, 27 jaar oud, op 16-09-1924 in Baarderadeel met Johanna Steenstra, 25 jaar oud.
Johanna is geboren op 01-08-1899 in Surhuisterveen. Johanna is overleden op 16-12-1992 in Ureterp, 93 jaar oud.

Jakle was timmerman.
Kinderen van Jakle en Johanna:

1 Folkert Sjoerdsma, geboren op 04-03-1927 in Oosterwierum. Folkert is overleden op 09-04-1930 in Oosterwierum, 3 jaar oud.
2 Antje Johanna Sjoerdsma, geboren in maart 1931 in Oosterwierum.
3 Folkert Sjoerdsma, geboren in september 1938 in Oosterwierum.

 

1.4.7.8 Andries Sjoerds Sjoerdsma is geboren op 23-01-1858 in Holwerd, zoon van Sjoerd Andries Sjoerdsma (zie 1.4.7) en Aaltje Sybes Terpstra. Andries is overleden in West Olive, Michigan, op 24-03-1923, 65 jaar oud.
Andries trouwde, 23 jaar oud, op 15-10-1881 in Westdongeradeel met Lutske Wassenaar, 25 jaar oud. Lutske is geboren op 09-10-1856 in Berlikum. Lutske is overleden op 07-01-1929 in Holland, Michigan, 72 jaar oud.

Andries was een broer van de grootvader van Klaske Sjoerdsma, de moeder van Bettie.
Andries en Lutske emigreerden in 1892 met drie kinderen Jan (John), Sjoerd (Joe) en Aaltje naar Michigan. Ze voeren met de “Spaarndam” naar Holland, Michigan.
Ze woonden in een huisje op het platteland ten N.O. van Holland in een plaatsje dat nu Olive Center wordt genoemd.
 

 
Op de foto hieronder zie je van links naar rechts Andries, dan zijn broer Taeke en zijn vrouw Klaaske.
Taeke en Klaaske emigreerden in 1910.

Hieronder een paar regels uit de volkstelling van 1900 in Michigan, waarin het gezin van Andries (Andrew) Sjoerdsma voorkomt.
Verder een aantal berichten uit kranten in Amerika voor emigranten uit Nederland: de Volksvriend en de Grondwet.

Overlijdensbericht Andries Sjoerdsma, 1923

Overlijdensbericht Lutske Sjoerdsma-Wassenaar, 1929

Kinderen van Andries en Lutske:
1 Jan (John) Sjoerdsma, geboren op 08-05-1883 in Berlikum.
John woonde in Holland, Michigan. John trouwde met Clara Louise van Rijn. Clara is geboren op 02-06-1879 en ze is overleden op 26-12-1920, 41 jaar oud. John is overleden op 13-03-1956, 72 jaar oud.
De eerste twee kinderen, Lucy en Nel, kregen tbc. Ze woonden een poos in een klein huisje achter op het erf van John, dat John gebouwd had omdat ze tbc hadden en in quarantaine moesten.
Het derde kind was Albert (Andrew), hij stierf op 20-jarige leeftijd. De vierde was Ben die jong stierf aan tbc.
Dus alle vier kinderen die John en Clara hadden werden niet oud.
John is hertrouwd met Grace Laarman (geboren op 12-03-1892, overleden op 22-12-1981, 89 jaar oud), kinderen met haar: Henry, Henry (geb. 1926), Alice (geb. 1929) en Edward (geb. 1931).
Hieronder zie je een aantal regels uit de volkstelling van 1930 in Amerika, John was toen al getrouwd met Grace.

2 Sjoerd (Joe of Josph) Sjoerdsma, geboren op 26-08-1888 in Berlikum.
Joe trouwde met Etta Dalman. Joe was lekepredikant. Hij verhuisde naar Californië.
Hij trouwde twee keer maar had geen kinderen. Hij had erg rood haar, volgens de moeder van Howard Slenk.
3 Aaltje Sjoerdsma, geboren op 01-02-1885 te Berlikum. Aaltje is overleden op 22-07-1897, 12 jaar oud.
4 Grietje Sjoerdsma, geboren op 22-07-1886 te Berlikum. Grietje is overleden op 03-09-1886, 1,5 maand oud.
5 Grietje Sjoerdsma, geboren op 05-10-1890 te Berlikum. Grietje is jong overleden, voor de emigratie in 1892.
6 Ben Sjoerdsma, geboren op 18-06-1895 in Michigan. Ben is overleden op 09-06-1916, 20 jaar oud.
7 Albert Sjoerdsma, geboren op 01-04-1896 in Michigan. Albert is overleden op 04-06-1958, 62 jaar oud.
Albert trouwde, 28 jaar oud, op 24-04-1924 met Kathryn Lulofs, 18 jaar oud. Kathryn is geboren op 23-09-1905 en ze is overleden op 08-06-1971, 65 jaar oud.
Kinderen van Albert en Kathryn: Elinor (gehuwd met William Rice), en Glen.
 

 

1.4.7.9 Hendrik Sjoerds Sjoerdsma is geboren op 03-03-1859 in Holwerd, zoon van Sjoerd Andries Sjoerdsma (zie 1.4.7) en Aaltje Sybes Terpstra. Hendrik is overleden op 26-11-1933 in Ternaard, 74 jaar oud.
Hendrik trouwde, 25 jaar oud, op 10-05-1884 in Ternaard met Tjitske Jans Waaksma, 25 jaar oud. Tjitske is geboren op 17-12-1858 in Ternaard, dochter van Jan Rienks Waaksma en Renske Sjuks Kamminga. Tjitske is overleden op 25-11-1940 in Ternaard, 81 jaar oud.

Hendrik was boerenarbeider. Hij was de grootvader van Klaske Sjoerdsma, de moeder van Bettie.
Hieronder een foto van Hendrik Sjoerdsma en zijn vrouw Tjitske Waaksma met hun zes kinderen die volwassen werden: Aaltje, Ynse, Rienk, Sybe, Jan en Renske.
 

Kinderen van Hendrik en Tjitske:

1 Renske Sjoerdsma, geboren op 26-07-1884 in Holwerd. Renske is overleden op 21-05-1895 in Ternaard, 10 jaar oud.

2 Sjoerd Hendriks Sjoerdsma, geboren op 11-11-1885 in Ternaard. Sjoerd is overleden op 25-02-1907 in Ternaard, 21 jaar oud.

Sjoerd was ongehuwd.

 

3 Aaltje Sjoerdsma, geboren op 31-05-1887 in Ternaard. Aaltje is overleden op 28-03-1965 in Ee, 77 jaar oud.
Aaltje trouwde, 24 jaar oud, op 18-05-1912 in Ternaard met Paulus Sipma, 27 jaar oud.
Paulus is geboren op 02-02-1885 in Ternaard. Paulus is overleden op 16-06-1962 in Ee, 77 jaar oud.

Kinderen van Aaltje en Paulus: Klaas (geb. in 1913, overleden na één maand), Tjitske (geb. in 1914), Pietje (geb. in 1916).
Pietje is overleden op 29-08-1993 in Bergum, 77 jaar oud.
Pietje is gehuwd met Taeke Spoelstra, geb. 14-06-1913, overl. 01-10-1997. Ze hadden een zoon: Jaap Spoelstra, gehuwd met Aukje, wonend in Kollum en daarvoor in Buitenpost bij ons in de buurt. Jaap en Aukje kregen 4 kinderen: Dirkje, Pietje, Geertje en Teake.

 

4 Jan Sjoerdsma, geboren op 03-05-1889 in Ternaard. Jan is overleden op 23-11-1935 in Leeuwarden, 46 jaar oud.
Jan trouwde, 22 jaar oud, op 08-07-1911 in Ternaard met Riemke de Haan, 24 jaar oud. Riemke is geboren op 16-04-1887 in Ternaard. Riemke is overleden op 09-12-1971 te Suameer, 84 jaar oud.

Eerst wonen Jan en Riemke in Wierum, in 1922 gaan ze naar Leeuwarden (Jan is dan arbeider), in 1923 naar Hijum, in 1931 wonen ze in Hijlaard, in 1935 in Huizum (Jan is dan venter, eierkoopman, handelsreiziger, verzekeringsagent).

Na de dood van Jan is Riemke op 08-06-1939 in Bergum op 52-jarige leeftijd opnieuw getrouwd met Jacob Procee. Jacob is is weduwnaar van Tetje van Maanen, en is geboren 10-02-1887 te Suameer. Hij is overleden op 17-03-1972 te Suameer.

Kinderen van Jan en Riemke:
1 Hendrik Sjoerdsma, geboren op 11-12-1909 in Ternaard. Hendrik is erkend door de moeder op 12 februari 1910, toen werd hij als Henk de Haan ingeschreven; Henk is erkend bij het huwelijk van Jan en Riemke op 10 augustus 1911, toen werd hij als Henk Sjoerdsma ingeschreven.
Hendrik trouwde op 09-05-1931 met Wikje Bergsma. Wikje is geboren op 26-07-1905 in Roordahuizum.
Hendrik overleed al op 27-jarige leeftijd op 09-12-1937 in Leeuwarden.
Wikje is na de dood van Hendrik hertrouwd met Auke Bijlsma.
Hendrik en Wikje kregen één zoon: Jan, geboren op 29-09-1933 in Leeuwarden.

2 Jan, geboren op 06-11-1911 in Ternaard. Jan was eerst electricien, later garagehouder. Hij en Sjoerd vormden een tweeling, maar zijn tweelingbroer is als baby overleden.
Jan trouwde op 15-05-1935 met Tetje Zantema. Tetje is geboren op 02-03-1914 in Goutum.
Jan en Tetje kregen één zoon: Theo Jan, geboren op 02-09-1939 in Huizum. Jan en Tetje zijn in 1946 gescheiden.

3 Sjoerd, geboren op 06-11-1911 in Ternaard. Sjoerd is als baby overleden.
4 Tjitske, geboren op 16-05-1915 in Wierum. Tjitske is overleden op 20-04-1972, 56 jaar oud. Tjitske is op 20-04-1935 gehuwd met Siete Krist uit Leeuwarden. Tjitske en Siete kregen een dochter Riemke, geboren 03-09-1935. Riemke is overleden op 06-07-2004 te Leeuwarden.
5 Lutske, geboren op 16-05-1918 in Wierum. Lutske is overleden op 15-11-1955 in Leeuwarden, 37 jaar oud.
Lutske is op 12-02-1936 gehuwd met Anne Prins. Lutske en Anne zijn in 1950 gescheiden. Na de scheiding is Lutske opnieuw gehuwd met Wijtze Adema (1911-1997).
6 Sjoerd, geboren in juni 1922 in Leeuwarden, overleden op 16-12-1922, 6 maanden oud.
7 Sjoerd, geboren op 06-09-1925 in Hallum. Sjoerd is overleden op 13-07-1969 te Wellenhall (Engeland), 43 jaar oud.

 

5 Sybe Sjoerdsma, geboren op 11-11-1890 in Ternaard. Sybe is overleden op 23-06-1967 in Holwerd, 78 jaar oud.
Sybe trouwde, 22 jaar oud, op 17-05-1913 met Renske Posthuma, 24 jaar oud. Renske is geboren op 10-02-1889 in Metslawier. Renske is overleden op 26-10-1926 in Holwerd, 37 jaar oud.
Sybe hertrouwde na het overlijden van Renske op 07-05-1927 met Antje Kamstra. Antje is geboren op 06-06-1885 in Nes. Antje is overleden op 09-04-1976 in Holwerd.

Sybe was gardenier in Holwerd.

Kinderen van Sybe en Renske:
1 Hendrik, geb. 21-04-1914 te Ternaard (emigreerde naar West-Canada: Brits Columbia)
2 Ruurd, geb. 02-07-1917 te Holwerd. Ruurd was boerenarbeider.
Ruurd is overleden op 17-11-1969 te Dieren, 52 jaar oud. Hij is gehuwd op 12-07-1950 te Huizum met IJ. Wiersma.
3 Tjitske, geboren op 05-08-1919 in Ternaard. Tjitske is overleden op 09-01-2016 op Vlieland, 96 jaar oud.
Tjitske is gehuwd met Rudolf (Rudy) Richard Berthold Niklewicz. Rudy is geboren op 09-08-1905 in Elbing (Duitsland), hij was een zoon van Franz Friedrich Karel Niklewicz en Selina Johanna Eichstaett. Rudy Niklewicz overleed op 06-07-1967 in Leeuwarden op 61-jarige leeftijd.
Daarna trouwde Tjitske met Anne Nauta. Anne overleed op 02-10-2000.
 
Sybe en zijn tweede vrouw Antje kregen een zoon Sybe.
 

 

6 Ynske Sjoerdsma, geboren op 11-11-1892 in Ternaard. Ynske is overleden op 18-09-1895, 2 jaar oud.
7 Rienk Sjoerdsma, geboren op 12-08-1894 in Ternaard. Volgt 1.4.7.9.7.
8 Ynse Sjoerdsma, geboren op 28-01-1896 in Ternaard. Ynse is overleden op 10-03-1896 in Ternaard, 1 maand oud.
9 Ynse Hendriks Sjoerdsma, geboren op 22-10-1897 in Ternaard. Volgt 1.4.7.9.9.
10 Renske Sjoerdsma, geboren op 16-05-1901 in Ternaard. Volgt 1.4.7.9.10.
11 Tjeerdtje Sjoerdsma, geboren op 05-09-1902 in Ternaard. Tjeerdtje is overleden op 20-05-1903, 8 maanden oud.
1.4.7.9.7 Rienk Sjoerdsma is geboren op 12-08-1894 in Ternaard, zoon van Hendrik Sjoerds Sjoerdsma (zie 1.4.7.9) en Tjitske Jans Waaksma. Rienk is overleden op 02-09-1966 in Wierum, 72 jaar oud.
Rienk trouwde, 25 jaar oud, op 15-05-1920 met Ieke Tijtsma, 23 jaar oud.
Ieke is geboren op 26-11-1896 in Nes, ze was een dochter van Jacob Jans Tijtsma en Antje Wytzes Visser. Ieke is overleden op 13-11-1953 in Wierum, 56 jaar oud.

Rienk was een broer van Ynse Sjoerdsma, de grootvader van Bettie.
Rienk was melkrijder in Wierum. Hij woonde met Ieke aan It Skoar onder Ternaard.
Sake Banga schrijft in zijn boek “Minsken yn in úthoeke” het volgende over Rienk en Ieke:
 

 
Hieronder zie je links een foto van Rienk Sjoerdsma. Rechts daarvan een rouwadvertentie van Jacob Sjoerdsma, de tweede zoon van Rienk en Ieke. En daarnaast één van de schoonzoon Jelle Jaarsma.

Kinderen van Rienk en Ieke:

1 Sjoerd Sjoerdsma, geboren op 14-06-1921 in Ternaard. Sjoerd is overleden op 23-03-2003 in Metslawier, 81 jaar oud.
Sjoerd trouwde met Aukje Trijntje Braaksma. Aukje is geboren op 24-03-1921 in Damwoude. Aukje is overleden op 19-02-1979 in Wierum, 57 jaar oud.
2 Jacob Sjoerdsma, geboren op 06-06-1924. Jacob is overleden op 09-10-1980 in Dokkum, 56 jaar oud.
Jacob trouwde met Tjitske Basteleur.
3 Hendrik Sjoerdsma, geboren op 14-05-1931 in Wierum. Hendrik is overleden op 30-08-2011 in Heemskerk, 80 jaar oud.
Sjoerd trouwde met Antje Soepboer. Antje is geboren op 22-11-1930 in Hantumeruitburen. Antje is overleden op 07-07-2001 in Heemskerk, 70 jaar oud.
4 Antje Minke Sjoerdsma, geboren in juni 1933 in Wierum. Antje Minke is overleden in Alkmaar en gecremeerd in Schagen.
Antje Minke trouwde met Jelle Jaarsma. Jelle is geboren in februari 1930 in Ternaard. Jelle is overleden op 31-03-2014 in Driebergen, 84 jaar oud.

Jelle is een zoon van Pier Jaarsma en Elisabeth Wielinga.
Jelle en Antje kregen drie kinderen: Ieke en Pier, beide geboren in Hantumhuizen, en Elisabeth, geboren in Frieschepalen.

 
Klik hier voor de verdere gegevens van Rienk Sjoerdsma en Ieke Tijtsma en hun nakomelingen

1.4.7.9.9 Ynse Hendriks Sjoerdsma is geboren op 22-10-1897 in Ternaard, zoon van Hendrik Sjoerds Sjoerdsma (zie 1.4.7.9) en Tjitske Jans Waaksma. Ynse is overleden op 05-01-1983 in Ternaard, 85 jaar oud.
Ynse trouwde, 24 jaar oud, op 23-09-1922 in Ternaard met Dieuke Renderts Jouksma, 18 jaar oud. Dieuke is geboren op 05-07-1904 in Sijbrandahuis, dochter van Rendert Jans Jouksma en Klaaske Wiegers Boonstra. Dieuke is overleden op 26-12-1976 in Ternaard, 72 jaar oud.

Dieuke werd Djo genoemd. Ynse en Djo waren de ouders van Klaske Sjoerdsma, de moeder van Bettie. Ze woonden in Ternaard, aan de Nijbuorren. Daar zijn Sjoerd, Tjitske en Rendert geboren. Klaske is in Hijum geboren, want van mei 1924 tot mei 1928 was pake Ynse boerenarbeider bij boer Straatsma in Hijum, zie onderstaand rapport uit het bevolkingsregister van Hijum.
 

 
Na de oorlog is pake Ynse slikwerker geweest, in het kader van buitendijkse landaanwinning: er moesten greppels worden gegraven en rijsdammen worden gemaakt en onderhouden. Dit kon alleen als het laagwater was. Pake Ynse ging dan in zijn zelfgemaakte slikslee, waarin zijn gereedschap en eten en drinken meegenomen kon worden, naar de werkplek. Die slee gleed gemakkelijk over het slik, zo nu en dan even met een been afzetten.

Beppe Djo was “baakster” (kraamverzorgster). Dat heeft ze meer dan veertig jaar gedaan, zie onderstaand krantenartikel.

Klik op het bericht boven, dan verschijnt het volledige artikel

Ze stelde jaren lang voor een kaatspartij in Ternaard de hoofdprijs, een zilveren kaatsbal, beschikbaar. Die kaatspartij werd de “Ynse-Djo partij” genoemd.

Sake Banga schrijft in zijn boek “Minsken yn in úthoeke” het volgende over Ynse Djo (rechts zie je het huis aan de Nijbuorren in Ternaard):

Kinderen van Ynse en Dieuke:

1 Sjoerd (Sjors) Sjoerdsma, geboren op 10-03-1923 in Ternaard. Volgt 1.4.7.9.9.1.
2 Klaaske Sjoerdsma, geboren op 18-05-1925 in Hijum. Volgt 1.4.7.9.9.2.
3 Tjitske (Tsjikke) Sjoerdsma, geboren op 07-02-1932 in Ternaard. Volgt 1.4.7.9.9.3.
4 Rendert Sjoerdsma, geboren in Ternaard. Volgt 1.4.7.9.9.4.

Ynse en Djo met hun vier kinderen, van links naar rechts: Klaske, Tsjikke, Sjoerd en Rendert

1.4.7.9.9.1 Sjoerd (Sjors) Sjoerdsma is geboren op 10-03-1923 in Ternaard, zoon van Ynse Hendriks Sjoerdsma (zie 1.4.7.9.9) en Dieuke Renderts Jouksma. Sjoerd is overleden op 19-08-1981 in Leeuwarden, 58 jaar oud. Sjoerd:

(1) trouwde, 28 jaar oud, in december 1951 in Leeuwarden met Ypie Ozinga, 19 jaar oud.
(2) trouwde met Sjoukje de Jong.

 

Sjoerd was muzikaal, hij zat (net als Klaske, de moeder van Bettie) op het muziekkorps van Ternaard. Als hij iets hoorde kon hij het ook spelen. Hij kon ook goed jodelen.
Verder was hij sportief, hij kon heel goed schaatsen. In januari 1942 heeft hij de elfstedentocht als wedstrijdrijder geschaatst. Hij kwam om 2 minuten over 4 aan, als 109-de van de bijna 1000 wedstrijdrijders.In de oorlog is er op het wad vlak bij Ternaard een bommenwerper neergestort. Sjoerd haalde, samen met twee vrienden waaronder Sjoerd Vonk, munitie en pakken strooibiljetten uit het wrak.
Dat werd door Duitse militairen ontdekt en ze werden opgepakt. Sjoerd belandde daardoor in een strafkamp in Duitsland. Sjoerd liep daar een TBC-besmetting op. De Duitsers waren doodsbenauwd voor besmettelijke ziekten, en daarom werd Sjoerd naar huis gestuurd.
Hij was doodziek en moest in een tentje bij het ouderlijk huis vertoeven. Hij knapte wonder boven wonder weer op.
Hij was technisch aangelegd, en als de Duitsers ‘s avonds de stroom uitschakelden klom hij, al jodelend, de stroompaal in en zorgde er met een koperen draadje voor dat er weer electriciteit in de huizen van Ternaard was. Kapper Veldhuis vermeld dat ook in zijn boekje “In ald Ternaarder kapper fertelt”, zie onderstaande regels.
 

 
Na de oorlog meldde Sjoerd zich als vrijwilliger om naar Nederlands Indië te gaan. Hij diende op Java en Sumatra tot 1949/1950 als motorordonnans en als tankchauffeur.
Hij heeft daar vreselijke dingen meegemaakt, en dat is hem waarschijnlijk zijn hele verdere leven bijgebleven en het heeft een stempel op zijn leven gezet.
Toen hij terug kwam werd hij automonteur in Leeuwarden. Hij trouwde met Ypie Osinga uit Sneek. Haar vader had daar een garagebedrijf.
Vrij snel na de geboorte van hun zesde kind, Alexander, scheidden Sjoerd en Ypie.
Een paar jaar later trouwde hij met Sjoukje de Jong, maar ook dit huwelijk strandde.

 
Klik hier voor de verdere gegevens van Sjoerd Sjoerdsma en zijn nakomelingen

1.4.7.9.9.2 Klaaske Sjoerdsma is geboren op 18-05-1925 in Hijum, dochter van Ynse Hendriks Sjoerdsma (zie 1.4.7.9.9) en Dieuke Renderts Jouksma. Klaaske is overleden op 01-04-2016 in Buitenpost, 90 jaar oud.
Klaaske trouwde, 22 jaar oud, op 23-09-1947 in Ternaard met Tjipke Woudwijk, 26 jaar oud. Tjipke is geboren op 26-01-1921 in Brantgum, zoon van Rienk Tjipkes Woudwijk en Elisabeth Meinderts van der Mei. Tjipke is overleden op 02-06-1995 in Dokkum, 74 jaar oud.
 

Klaske werd geboren in Hijum, maar toen ze drie jaar was gingen haar ouders terug naar Ternaard. Daar woonden ze aan de Nijbuorren.
Klaske was muzikaal, zoals veel Sjoerdsma’s. Ze ging naar het muziekkorps van Ternaard en speelde eerst bugel en later alt. Zie de foto hieronder van het muziekkorps, Klas is roodomcirkeld en Sjoerd, de broer van Klaske zit vooraan in het midden. Ook hield ze van wandelen, ze liep elk jaar de wandelvierdaagse mee. Je ziet haar links op de foto met de wandelaarsters.
Na de lagere school ging ze aan het werk als “lytsfaam“. Ze werkte bij verschillende boerinnen en ook bij een huisarts in de huishouding.

In de oorlog ging ze aan het werk bij het gezin Heinemann in Wiesbaden, Duitsland. Deze mensen hadden een nederlandse als dienstmeisje gehad, maar die was getrouwd. Toen wilden ze graag weer een nederlandse, omdat het zo goed bevallen was. Dat kwam de ouders van Klaske ter ore, en die vonden dat Klaske daar wel dienstmeid kon worden. Dat gebeurde ook, dus Klaske ging als 16-jarige met de trein naar Wiesbaden, midden in de oorlog.
En ze ging aan het werk bij de heer en mevrouw Heinemann. Dat was een echtpaar zonder kinderen, dat in een villa in een voorname buitenwijk van Wiesbaden woonde, aan de Freseniusstrasse. Je ziet het echtpaar hieronder naast hun Mercedes.
Ze heeft het heel erg getroffen bij die mensen, ze waren als een vader en moeder voor haar.
Maar ze werkte er in de oorlog en heeft er veel bombardementen meegemaakt, ze moesten vaak in een schuilkelder zitten. Je ziet Klas op de foto linksonder in de tuin van de Heinemanns.

Na de oorlog ging ze terug naar Ternaard, weer in verschillende gezinnen werken. O.a. bij de familie Vlasman, waar een kindje met het Downsyndroom was geboren, en die daarom hulp nodig hadden. Een dochter van die familie woont in Buitenpost en zij heeft veel over haar belevenissen met Klaske, de moeder van Bettie, verteld.
 
Klaske trouwde op 23-09-1947 met Tsjip Woudwijk uit Brantgum. Hij was eerst monteur bij de NOF in Dokkum, en later werkplaatschef. Hun trouwfoto zie je hieronder links.
De eerste maanden woonden Tsjip en Klas bij de ouders van Klaske, maar na een half jaar kregen ze een woning aan het Karrepad in Dokkum toegewezen (zie de foto hieronder in het midden, het gaat om het meest rechtse huis). Daar werden Rienk en Joke geboren. Daarna verhuisden ze naar de Kloostersingel (zie de foto hieronder, rechts), en daar werd Bettie geboren.
Het hele gezin zie je hierboven links. En met de kleinkinderen erbij hierboven rechts.

Eerste woning van Tjip en Klas aan het Karrepad. Rechts de tweede woning aan de Kloostersingel.

 
Klik hier voor de verdere gegevens van Klaske Sjoerdsma en Tjipke Woudwijk en hun nakomelingen

1.4.7.9.9.3 Tjitske (Tsjikke) Sjoerdsma is geboren op 07-02-1932 in Ternaard, dochter van Ynse Hendriks Sjoerdsma (zie 1.4.7.9.9) en Dieuke Renderts Jouksma. Tjitske is overleden op 26-06-2015 in Weidum, 83 jaar oud.
Tjitske:

(1) trouwde, 18 of 19 jaar oud, in 1952 met Klaas de Vries, 23 of 24 jaar oud. Klaas is geboren op 05-08-1927 in Broek onder Akkerwoude. Klaas is overleden op 24-02-2005 in Holwerd, 77 jaar oud.

(2) trouwde, 30 of 31 jaar oud, in 1964 met Klaas Bruinsma, 31 of 32 jaar oud. Klaas is geboren op 31-03-1931 in Appelscha. Klaas is overleden op 05-10-2001 in Oenkerk, 70 jaar oud. Hij is begraven in Ternaard.

Tsjikke en Klaas hadden een stofferingsbedrijf in Holwerd. Ze waren beide heel muzikaal, ze traden vaak samen op. Je ziet hen samen op de linker foto hieronder, samen met hun dochter Djoke.
Nadat Tsjikke en Klaas gescheiden waren ging Tsjikke als huishoudster werken op de boerderij van de familie Bruinsma in Ravenswoud bij Appelscha. Zo ontmoette ze Klaas Bruinsma. Ze zijn getrouwd en gingen in Ternaard wonen. Later verhuisden ze naar Leeuwarden, waar Klaas treinschoonmaker bij de NS was.
Tsjikke en Klaas Bruinsma woonden de laatste jaren in Oenkerk.

 
Klik hier voor de verdere gegevens van Tjitske Sjoerdsma en haar nakomelingen

1.4.7.9.9.4 Rendert Sjoerdsma is geboren op 01-05-1941 in Ternaard, zoon van Ynse Hendriks Sjoerdsma (zie 1.4.7.9.9) en Dieuke Renderts Jouksma. Rendert is overleden op 12-01-2021 in Leeuwarden, 79 jaar oud.
Rendert trouwde in Ternaard met Annie Stienstra.

Rendert was timmerman, en hield als hobby duiven.
Op de foto rechtsboven Rendert en Annie op hun trouwdag met de ouders van Rendert: Ynse en Djo

 
Klik hier voor de verdere gegevens van Rendert Sjoerdsma en Annie Stienstra en hun nakomelingen

1.4.7.9.10 Renske Sjoerdsma is geboren op 16-05-1901 in Ternaard, dochter van Hendrik Sjoerds Sjoerdsma (zie 1.4.7.9) en Tjitske Jans Waaksma. Renske is overleden op 07-08-1984 in Ternaard, 83 jaar oud.
Renske trouwde, 24 jaar oud, op 24-05-1925 met Jeen Lieuwes Woudwijk, 27 jaar oud. Jeen is geboren op 28-08-1897 in Ternaard, zoon van Lieuwe Jeens Woudwijk en Maaike Meulenaar. Jeen is overleden op 03-05-1973 in Ternaard, 75 jaar oud.

Renske werd Hinke genoemd. Jeen en Hinke waren dubbele familie van Bettie.
Jeen was een achterneef van pake Rienk. Hij was veehouder aan het Schoor in Ternaard.Sake Banga schrijft in zijn boek “Minsken yn in úthoeke” het volgende over Jeen en Hinke:
 

 
Renske (“tante Hinke”) was een zuster van Bettie’s grootvader Ynse Sjoerdsma, het was dus een tante van Bettie’s moeder. Ze kwam regelmatig bij Bettie’s ouders.
De oudste twee dochters van Jeen en Hinke emigreerden met hun echtgenoot naar Guelph, Ontario: Tjitske en Maaike.
Er emigreerden ook twee zonen naar Canada: Jan en Sjoerd.

Kinderen van Jeen en Renske:

1 Tjitske Woudwijk, geboren op 15-06-1925 in Wierum. Tjitske is overleden op 14-04-2006 in Lindsay, Ontario, Canada, 80 jaar oud.
Tjitske trouwde, 25 jaar oud, in 1951 met Schelte (Sam) Brandsma. Schelte is geboren op 26-10-1924 in Ferwerd. Hij is overleden op 28-03-2016, 91 jaar oud, in Lindsay.

Tjitske en Schelte hebben zeven kinderen gekregen: 1. Andrew 2. Jene 3. Ivan 4. Renee 5. Erik 6. Audrey 7. Dean.
De familie woonde in Lindsay, Ontario, Canada.
Tjitske was koerierster in de tweede wereldoorlog, en ze werkte in Ternaard bij kapper Veldhuis.
In 1951 emigreerden Tjitske en Schelte en ook kapper Veldhuis naar Canada. In Canada werden ze vrienden, en Jetze Veldhuis schreef daar het boek “In ald Ternaarder kapper fertelt”.Schelte gaf drie gedichtenbundels uit, o.a. “Life in its fulness: new Canadian …”

 
2 Maaike Woudwijk, geboren op 22-02-1927 in Ternaard. Maaike is overleden op 06-09-2019 in Guelph, 92 jaar oud.
Maaike trouwde, 24 jaar oud, op 31-10-1951 in Arnhem met Arend Roelofsen, 24 jaar oud. Arend is geboren op 13-04-1927 in Arnhem, hij is overleden op 04-01-2018 in Guelph, 90 jaar oud.

Maaike is in 1951 gehuwd met Arend Roelofsen, en in 1952 zijn ze geëmigreerd naar Canada.
Eerst gingen ze naar Ormstown in Quebec. Daarna gingen ze naar Lindsay in Ontario.
En na Peterborough en Collingwood kwamen ze uiteindelijk in Guelph terecht.
Maaike en Arend kregen drie kinderen: Dolf, Jake en Renee.

 

3 Lieuwe Woudwijk, geboren op 08-12-1928 in Wierum. Lieuwe is overleden op 27-07-2008 in Emmeloord, 79 jaar oud.
Lieuwe trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1954 met Jikke Mollema. Jikke is geboren op 07-05-1930 in Nes, ze is overleden op 01-12-2014 in Emmeloord, 84 jaar oud.

Kinderen van Lieuwe en Jikke:
Jeen, Klaas, Henk, Wietske (Wieke), Wiebe, Jan, Renske (Renny), Leo

 

4 Aaltje (Alie) Woudwijk, geboren op 19-03-1930 in Ternaard. Alie is overleden op 14-07-2012 in Arnhem, 82 jaar oud.

Alie is gehuwd met Wiebe Koster

 

5 Anna Woudwijk, geboren op 12-03-1932 in Wierum. Anna is overleden op 26-06-2019 in Leeuwarden, 87 jaar oud.
Anna trouwde, 30 jaar oud, op 10-12-1962 met Fokke Ferwerda, 38 jaar oud. Fokke is geboren op 26-10-1924 in Stiens. Hij is overleden op 17-07-2016, 91 jaar oud, in Leeuwarden.

Anna werd Anneke genoemd. Fokke en Anneke hadden geen kinderen.

 

6 Hendrik Woudwijk, geboren op 04-01-1934. Hendrik is overleden op 19-03-2020 in Ternaard, 79 jaar oud.
Hendrik trouwde in 1959 met Etje Eelkema. Etje is geboren in 1939, ze is overleden op 17-03-1999 op 65-jarige leeftijd.

Hendrik is een neef van Klas, de moeder van Bettie. Je ziet hieronder een foto van hem.
Cor Waringa heeft op 24 mei 2020 in “Bureau de Vries” het levensverhaal van Hendrik Woudwijk uitgesproken in Yn Memoriam.

Minne is op 22-jarige leeftijd aan een hartstilstand overleden op 20-08-1995.
Hij had net zijn studie aan de Thorbeckeacademie afgerond.


 

7 Jan Woudwijk, geboren op 09-04-1935. Jan is overleden.

Jan was gehuwd met Linda; ze emigreerden naar Canada.

 

8 Siebe Woudwijk. Siebe trouwde in 1959 met Klaske Eelkema.
Klaske is geboren op 27-01-1939, ze is overleden op 12-05-2023 op 84-jarige leeftijd.

Siebe is een neef van Klas, de moeder van Bettie.
 

 

9 Sjoerd Woudwijk, geboren op 03-01-1939. Sjoerd is overleden op 12-06-1998 in British Columbia, Canada, 59 jaar oud.

Sjoerd woonde eerst aan Fiskbuorren in Ternaard, hij was toen nog vrijgezel. Hij kocht twee huisjes (zie hier onder). Het ene liet hij afbreken, en het andere knapte hij op. Later emigreerde hij naar Canada. Daar trouwde hij met Ann.

 

10 Tjeerdje Woudwijk

Tjeerdje werd Teddy genoemd. Ze trouwde met Bart.
1.4.7.12 Wieger Sjoerds Sjoerdsma is geboren op 12-02-1862 in Holwerd, zoon van Sjoerd Andries Sjoerdsma (zie 1.4.7) en Aaltje Sybes Terpstra. Wieger is overleden op 11-10-1920, 58 jaar oud.
Wieger trouwde, 32 jaar oud, op 26-07-1894 met Adriana Maria de Rooy , 28 jaar oud. Adriana is geboren op 15-11-1865. Adriana is overleden op 05-11-1947, 81 jaar oud.

Wieger was een broer van de grootvader van Klaske Sjoerdsma, de moeder van Bettie.
Wieger en Adriana woonden eerst in Borger, Drente en later in Hees, Gelderland.
Wieger was brigadier bij de marechaussee.

Wieger en Adriana met hun 6 kinderen van links naar rechts: Harry, Elsje, Aleida, Bastiaan, Johan, Elso

Kinderen van Wieger en Adriana:

1 Bastiaan Andreas (Bas) Sjoerdsma, geboren op 22-05-1895 te Borger (Drente). Bastiaan is overleden op 06-05-1962 te Amersfoort (Utrecht), 66 jaar oud.
Bastiaan trouwde, 26 jaar oud, op 28-09-1921 met Agnita Christina (Ans) Reas, 28 jaar oud.
Agnita is geboren op 20-12-1892 te Heusden (Noord Brabant). Agnita is overleden op 29-03-1980 te Rijswijk (Zuid Holland), 87 jaar oud. Agnita was een dochter van Gerrit Jan Reas en Elisabeth Koek.

Bastiaan was generaal-majoor van de Generale Staf.

Kinderen van Bastiaan en Agnita:
1. Ada Lize (Ada), lerares M.O. Engels, geboren op 25-10-1923 te Amersfoort, overleden op 18-02-2020 te Nijmegen (ZH) op 96-jarige leeftijd.
2. Gerhard Wieger (Ger), civiel ingenieur, geboren op 23-02-1925 te Amersfoort, overleden op 25-08-1997 te ‘s-Gravenhage (ZH) op 72-jarige leeftijd.
3. Andreas Christiaan (André), majoor KLu, directeur, elektrotechnisch ingenieur, geboren op 09-06-1926 te Amersfoort.
4. Agnita Christina (Agnes), diëtiste, verpleegkundige, geboren op 25-061928 te Amersfoort, overleden op 12-03-2003 te Rijswijk (ZH) op 74-jarige leeftijd.

 

2 Aleida Maria Sjoerdsma, geboren op 10-06-1896. Aleida is overleden op 14-07-1969, 73 jaar oud.
Aleida trouwde met Karel Elsenaar. Karel is geboren op 02-02-1890.

Kinderen van Aleida en Karel: Evert, Elsje Louise, Karel

 

3 Johan Wilhelmus Sjoerdsma, geboren op 20-12-1898. Johan is overleden op 24-04-1908, 9 jaar oud.
4 Henricus Adrianus (Harry) Sjoerdsma, geboren op 27-08-1901. Henricus is overleden op 21-02-1956, 54 jaar oud.
Henricus trouwde met Geertruida Peters. Geertruida is geboren op 27-11-1896. Geertruida is overleden op 21-05-1988, 91 jaar oud.

Kinderen van Henricus en Geertruida: Henricus Theodorus Johannes, Adi

 

5 Elso Wieger Sjoerdsma, geboren op 23-07-1902. Elso is overleden op 04-12-1975, 73 jaar oud.
Elso trouwde met Wilhelmina Maria Sengers. Wilhelmina is geboren op 18-11-1906. Wilhelmina is overleden op 12-01-1970, 63 jaar oud.

Kinderen van Elso en Wilhelmina: Elso Wieger, Wilhelmus Hendrikus

 

6 Johannes Wilhelmus (Johan) Sjoerdsma, geboren op 10-09-1910. Johannes is overleden in 1985, 73 of 74 jaar oud.

Johannes was ongehuwd

 

7 Elsje Lina Maria Sjoerdsma, geboren op 13-06-1913. Elsje is overleden op 16-09-1987, 74 jaar oud.
Elsje trouwde met Kor Hendrik Mast. Kor is geboren op 30-03-1910. Kor is overleden op 27-12-1960, 50 jaar oud.
1.4.7.13 Taeke Sjoerds Sjoerdsma is geboren op 10-06-1863 in Holwerd, zoon van Sjoerd Andries Sjoerdsma (zie 1.4.7) en Aaltje Sybes Terpstra. Taeke is overleden op 29-07-1941 in Grand Rapids, Michigan USA, 78 jaar oud.
Taeke trouwde, 24 jaar oud, op 11-06-1887 in Ternaard met Klaaske Annes Meinema, 19 jaar oud. Klaaske is geboren op 17-02-1868 in Ternaard. Klaaske is overleden op 03-06-1943 in Grand Rapids, Michigan USA, 75 jaar oud.

Taeke was een broer van de grootvader van Klaske Sjoerdsma, de moeder van Bettie.
Taeke was boerenarbeider.
Hij trouwde op 24-jarige leeftijd met Klaaske, die 19 jaar oud was. Ze trouwden in Ternaard en woonden tot ongeveer 1900 in Ternaard, daarna woonden ze een paar jaar in Kimswerd en toen nog een paar jaar in Pingjum. Ze kregen 13 kinderen en waren buitengewoon arm.

Taeke en Klaaske, en links van hen broer Andries

Daarom besloten ze te emigreren naar de VS. Voordat ze Nederland verlieten stierven 4 van de 13 kinderen.
Toen ze naar de VS gingen (in de zomer van 1907) werden ze financiëel geholpen door Andries, Taekes oudere broer die al eerder naar Michigan was geëmigreerd.
Taeke en Klaaske kwamen met 9 kinderen naar Michigan. Er werden nog 3 geboren in dit land.
In het begin probeerde Taeke verschillende baantjes in de buurt van Holland (Michigan), waar het gezin drie jaar woonde.
Daarna gingen ze naar het noorden van Wisconsin, waar ze een boerenbedrijf hadden bij Birnamwood en 80 pondemaat schoon maakten van bomen en stenen.
Het boeren ging daar niet zo goed, en na 9 jaar gaf het gezin de boerderij op en verhuisde zuidwaarts naar de buurt van Randolph, Wisconsin, waar Taeke en zijn zonen verschillende boerderijen pachtten.
Later verhuisden ze naar Randolph zelf, waar Taeke sloten groef en ander soortgelijk werk deed.
Het gezin Sjoerdsma ondervond in Wisconsin verschillende ernstige ongevallen.

Het gezin van Taeke en Klaaske in 1922

Kinderen van Taeke en Klaaske:

1 Maaike Sjoerdsma, geboren op 16-12-1887 in Ternaard. Maaike is overleden op 22-02-1927, 39 jaar oud.
Maaike trouwde met Gerrit Estie. Gerrit is overleden in october 1961.

2 Sjoerd Sjoerdsma, geboren op 15-08-1889 in Ternaard. Sjoerd is overleden op 24-04-1901 in Kimswerd, 11 jaar oud.

Sjoerd overleed op 11-jarige leeftijd en was de lieveling van zijn moeder en zijn zusters. Als kind raakte hij erg geblesseerd door een ongelukkig ongeval. Kinderen uit het dorp jonasten hem in een deken en lieten hem op de grond vallen. Zijn rug raakte geblesseerd en hij is nooit meer de oude geworden na het ongeval.
Op zijn sterfbed had hij een visioen van Jezus met een palmtak in zijn hand. Hij vroeg zijn moeder of zij Jezus ook kon zien en wees naar het plafond. Klaaske zei dat ze hem niet kon zien. Spoedig daarna stierf hij.

 

3 Tjeerdtje Sjoerdsma, geboren op 04-11-1891 in Ternaard. Tjeerdtje is overleden op 08-01-1979, 87 jaar oud.
Tjeerdtje:

(1) trouwde, 19 jaar oud, op 01-07-1911 met Riemer Hettinga, 26 jaar oud. Riemer is geboren op 05-10-1884. Riemer is overleden op 08-11-1962, 78 jaar oud.
(2) trouwde, 72 jaar oud, op 16-10-1964 met John Wynalda, 79 jaar oud.
John is geboren op 04-08-1885. John is overleden op 17-01-1979, 93 jaar oud.

Kinderen van Tjeerdtje en Riemer: Roy, Theodore, Emma, Clara, Andrew, Floyd, Robert.
 

 

4 Anne Sjoerdsma, geboren op 26-02-1893 in Ternaard. Anne is overleden op 23-10-1971, 78 jaar oud.
Anne trouwde, 24 jaar oud, op 25-04-1917 met Anna Kramer, 20 jaar oud. Anna is geboren op 06-05-1896. Anna is overleden op 20-09-1981, 85 jaar oud.

Kinderen van Anne en Anna: Theodore, Joe, Clarence.
Hieronder zie je een aantal regels uit de volkstelling van 1940 in Amerika, waarin hun namen voorkomen.
 

 

5 Andries Sjoerdsma, geboren op 27-06-1894, overleden op 09-10-1894, 3 maanden oud.
6 Andries Sjoerdsma, geboren op 06-09-1895, overleden op 12-04-1896, 7 maanden oud.
7 Andries Sjoerdsma, geboren op 04-10-1896, overleden op 26-02-1898, 1 jaar oud.
8 Dieuke Sjoerdsma, geboren op 15-06-1898 in Ternaard. Dieuke is overleden op 28-10-1971, 73 jaar oud.
Dieuke trouwde, 23 jaar oud, op 21-03-1922 met Ben Eisma, 24 jaar oud. Ben is geboren op 19-04-1897. Ben is overleden op 11-05-1984, 87 jaar oud.

Kinderen van Dieuke en Ben: Marilyn, Ben

 

9 Andries Sjoerdsma, geboren op 29-01-1901 in Kimswerd. Andries is overleden op 12-12-1971 in Grand Rapids, 70 jaar oud.
Andries trouwde, 21 jaar oud, op 25-10-1922 met Reka Wynsma, 20 jaar oud. Reka is geboren op 25-09-1902. Reka is overleden op 07-12-1996, 94 jaar oud.

Kinderen van Andries en Reka: Alyce, Clara, Anna, Dorothy, Andrew, Richard
Zie onderstaande regels uit de volkstelling van 1940 in Grand Rapids.
 

 

10 Sjoerd Sjoerdsma, geboren op 29-06-1902 in Kimswerd. Sjoerd is overleden op 10-08-1949, 47 jaar oud.
Sjoerd trouwde, 22 jaar oud, op 07-05-1925 met Catherine Versluys, 21 jaar oud. Catherine is geboren op 27-06-1903. Catherine is overleden op 19-04-1981, 77 jaar oud.

Kinderen van Sjoerd en Catherine: Annaruth, Theodore, Joanne. Zie onderstaande regels uit de volkstelling van 1940 in Grand Rapids.
 

 

11 Martje Sjoerdsma, geboren op 05-12-1903 in Kimswerd. Martje trouwde, 21 jaar oud, op 02-07-1925 met Pieter Leestma, 27 jaar oud. Pieter is geboren op 08-03-1898. Pieter is overleden op 31-12-1984, 86 jaar oud.

Kinderen van Martje en Pieter: Kenneth, Vernon, Arnold, Marcella

 

12 Aaltje Sjoerdsma, geboren op 19-01-1905 in Pingjum. Aaltje trouwde, 25 jaar oud, op 24-04-1930 met Edward Slenk, 28 jaar oud. Edward is geboren op 04-04-1902. Edward is overleden op 04-05-1979, 77 jaar oud.

Kinderen van Aaltje en Edward: Howard, Carolyn, Edward, Thelma, Allen.
Zie onderstaande regels uit de volkstelling van 1940 in Holland, Michigan.

Howard Slenk is een achterneef van Klaske Sjoerdsma, de moeder van Bettie.
Hij heeft (een gedeelte van) de stamboom van de familie Sjoerdsma uitgezocht in verband met de reünie van de achterkleinkinderen in september 2001 in Nederland.
Ik kreeg van hem de volgende mail in 2020, nadat hij deze site had ontdekt.

Rienk,

Quite by accident I found your extensive Genealogy publication. Congratulations on a superb job. I was able to make at least 30 corrections and additions to my own Sjoerdsma publication. I enjoyed that work so much that I did three more, one for each pair of great-grandparents. My four paternal great grandparents lived in the Achterhoek in Germany. The fourth publication was a Meinema stamboom based in Ternaard.

Feel free to reply in Dutch. Ik kan het nog goed spreken en schrijven. Ik heb drie jaar van mijn leven in de Lage Landen geleeft. Amsterdam and Antwerpen.

Howard

Na mijn antwoord kwam de volgende email:

Beste Rienk,
Bedankt voor uw spoedig antwoord. Nu iets terug van mij in antwoord op Uw vragen.

Drie en twintig jaar geleden ging ik weg van Calvin College met pension. Daar diriegeerde ik verschillende kooren, zelfs eens lang geleden voor de NCRV. Daarna kreeg ik verschillende posities als tijdelijk Minister of Music in grote “downtown” kerken in Grand Rapids, Michigan: (zie photo)

Op 1 Januaari 2019 kreeg ik plotseling een “stroke.” Nu ben ik alleen in een kleine kamer in een rusthuis waar—Gott zei dank—er is nog geen corona virus– Mijn vrouw is in een apartement vlak bi en is in uitstekend gezondheid. Zij is ook musicus en geeft nog piano les bijna iedere dag (zie photo)

In 1953-54, woonde ik in Amsterdam als orgel student van Anthon van der Horst in het Amsterdamse Conservatorium. Zo heb ik Nederlands leren spreken. Later woonde ik met mijn vrouw en kinderen in Antwerpen als universiteit stdent te Leuven. Daar heb ik mijn disserttie geschreven. Ik was toen ook lid van de Nederlandse Vereeniging voor Muziek Wetenschap. .

Nu kan je begrijpen waarom ik volledig vernederlands ben geworden. Ik droom zelfs af en toe in het Nederlands.

Met de beste wensen,
Howard

 

13 Klasina Sjoerdsma, geboren op 03-09-1906 in Pingjum. Klasina trouwde, 23 jaar oud, op 24-04-1930 met John de Hoog, 25 jaar oud. John is geboren op 20-10-1904. John is overleden op 16-09-1997, 92 jaar oud.

Kinderen van Klasina en John: Claray, Cornelia, John, Arnold, Sandra. Zie onderstaande regels uit de volkstelling van 1940 in Grand Rapids.
 

 

14 Siebe Sjoerdsma, geboren op 03-04-1908 in Michigan. Siebe is overleden op 26-11-1973, 65 jaar oud.
Siebe:

(1) trouwde, 22 jaar oud, op 16-04-1930 met Catharine Robinson, 21 jaar oud. Catharine is geboren op 27-05-1908. Catharine is overleden op 04-04-1942, 33 jaar oud.

(2) trouwde, 34 jaar oud, op 26-10-1942 met Gertrude Smith, 32 jaar oud. Gertrude is geboren op 28-02-1910. Gertrude is overleden op 27-02-1990, 79 jaar oud.

Kinderen van Siebe en Catharine: Thomas, Arthur, David.
Kinderen van Siebe en Gertrude: Robert, Patricia

 

15 Harm (Herman) Sjoerdsma, geboren op 09-09-1910 in Michigan. Harm is overleden op 23-06-1973 in Grand Rapids, 62 jaar oud.
Harm trouwde, 19 jaar oud, op 27-03-1930 met Elsie Mulder, 17 jaar oud. Elsie is geboren op 23-01-1913.
Elsie is overleden op 29-08-1996 in Grand Rapids, 83 jaar oud.

Kinderen van Harm en Elsie: Thomas, Henry James, Doris, Alberta, Herman. Zie onderstaande regels uit de volkstelling van 1940 in Grand Rapids.
 

 

16 Gerbentsje Sjoerdsma, geboren op 25-04-1912 in Michigan. Gerbentsje trouwde, 20 jaar oud, op 27-10-1932 met Bertus Kunnen, 20 jaar oud. Bertus is geboren op 25-07-1912. Bertus is overleden op 19-11-1973, 61 jaar oud.
1.4.7.14 Sjoerd Sjoerds Sjoerdsma is geboren op 26-09-1864 in Holwerd, zoon van Sjoerd Andries Sjoerdsma (zie 1.4.7) en Aaltje Sybes Terpstra. Sjoerd is overleden op 15-06-1927 in Den Helder, 62 jaar oud.
Sjoerd is, 25 jaar oud, op op 17-05-1890 getrouwd met Eeke Joute Kuipers, oud 28 jaar. Eeke is geboren op 28-06-1861 in Holwerd. Eeke is overleden op 12-12-1927, 66 jaar oud.

Sjoerd was een broer van de grootvader van Klaske Sjoerdsma, de moeder van Bettie.
Bij de geboorte van Sjoerd was zijn vader al overleden.

Kinderen van Sjoerd en Eeke:

1 Levenloos kind, geboren op 05-06-1891 in Holwerd.

2 Aukje Sjoerdsma, geboren op 10-09-1892 in Holwerd. Aukje is overleden in 1975 in Den Helder, 81 of 82 jaar oud. Aukje trouwde met Jaap van de Put.

Kinderen van Aukje en Jaap: Sjoerd, Jentina (geh. met Piet Veenhuizen), Hillie (geh. met Rinse Kiefte)

 

3 Aaltje Sjoerdsma, geboren op 02-12-1894 in Holwerd. Aaltje is overleden op 31-05-1971 in Beverwijk, 76 jaar oud.

Aaltje was gehuwd met Adrianus Langenberg

 

4 Joute Sjoerdsma, geboren op 08-12-1895 in Holwerd. Joute is overleden op 24-02-1961 in Den Helder, 65 jaar oud.
Joute trouwde, 24 jaar oud, op 22-04-1920 met Reinoutje Riedel, 24 jaar oud. Reinoutje is geboren op 19-01-1896.
Reinoutje is overleden op 30-09-1963 in Vlissingen, 67 jaar oud. Ze is begraven in Den Helder.

Joute was inspecteur van de Raad van Arbeid.

Kinderen van Joute en Reinoutje: Sjoerd (geboren op 17-04-1921 in Schagen, gehuwd in 1950 met Edith de Ruiter), Nelie (geboren in 1923, gehuwd met Dirk Tuyten), Eeke Reina (geboren in 1927, gehuwd met Willem Freudenborg), Ria (Maria Geertruida, geboren in 1934, gehuwd met Jaap Ruiten).

Zoon Sjoerd heeft in de tweede wereldoorlog als vlieger bijzondere opdrachten uitgevoerd. Hij heeft daarvoor in 1950 een onderscheiding gekregen: de “Kings Medal for Courage in the Course of Freedom“.

Sjoerd slaagde voor de HBS in juni 1940, en ging daarna naar de zeevaartschool in Den Helder totdat deze in mei 1941 door de Duitsers werd gesloten. In september 1941 hervatte hij zijn studie aan de zeevaartschool in Groningen tot juni 1942, toen hij slaagde voor zijn examen als leerling-stuurman. Daarna kwam hij in dienst bij de Halcyon Lijn in Rotterdam, eerst op de “MAAS BURG” en in 1943 op de “STAD DORDRECHT”. Daarop maakte hij een aantal reizen naar Zweden en terug.
Hij werd in 1944 aangeworven door de SOE (Special Operations Executive) in Londen. Deze geheime organisatie voerde verkennings-, spionage- en sabotagemissies uit in bezet Europa, ter ondersteuning van het lokale verzet en de geallieerde troepen. Hij werd W/T-operator, hij moest in morse berichten verzenden vanuit bezet gebied. Sjoerd was uitgerust met een draadloze A Mark III zender/ontvanger verborgen in een koffer, zie de foto hieronder in het midden. Deze installatie is te zien in het verzetsmuseum in Amsterdam.
Sjoerd werd gedropt m.b.v. een parachute, samen met 15 containers en zes speciale pakketten, in het bezette Nederland in de nacht van 5 op 6 januari 1945 en wel in Stegerveld ten noord-oosten van Ommen in Overijsel.
Hij had geen wachtwoord gekregen, maar herkende Maurits van een foto die hij in Londen had gezien. Hij werd door Maurits meegenomen naar een gat in de grond, dat werd bewoond door 7 mensen van het ontvangstcomité. Hij bleef daar tot de vroege ochtend, toen al het materiaal veilig was opgehaald. Bij daglicht werd hij naar een safehouse gebracht van een schoolmeester onder begeleiding van Maurits en enkele andere leden van de onthaalcommissie. Ze reisden met de fiets en hij verbleef de hele dag in dit safehouse en werd ‘s nachts naar Evert gebracht.
Hij moest optreden als W/T-operator, hij moest de communicatie tussen Engeland en het hoofdkwartier van het georganiseerde verzet in Overijsel verzorgen.
Gedurende de drie maanden die aan de bevrijding voorafgingen voerde Sjoerd deze taak op voorbeeldige wijze uit en hij slaagde erin de communicatie in stand te houden tijdens deze moeilijkste periode onder omstandigheden van groot persoonlijk gevaar.
Sjoerd keerde naar Engeland terug op 6 april 1945 en meldde zich meteen als vrijwilliger voor een volgende missie. Hij werd gevraagd naar Rotterdam te gaan om daar als W/T-operator te worden toegevoegd aan de Commandant van het Verzet aldaar.
Hij werd er gedropt per parachute in de nacht van 11 op 12 april 1945, en hij werd ontvangen door een ontvangstcomité aan wie hij een wachtwoord gaf. Hij landde veilig bij Alphen-aan-de-Rijn en werd bij zonsopgang door een vrachtwagen met melkbussen rechtstreeks naar Rotterdam vervoerd naar een safehouse. Hij slaagde in dit huis er in de goede communicatie te herstellen. De vorige verzetscommandant was net gedood en de vorige W/T-operator had veel technische moeilijkheden bij het onderhouden van de communicatie met Engeland ondervonden en was daardoor moedeloos geworden.
Het verblijf hier was relatief kort en duurde tot aan de capitulatie van de Duitsers in Holland.
Voor dit alles kreeg Sjoerd in 1950 een onderscheiding: de “Kings Medal for Courage in the Course of Freedom”.

 

5 Tjeerdtje Sjoerdsma, geboren op 15-07-1900 in Holwerd. Tjeerdtje is overleden op 10-12-1992 in Beverwijk, 92 jaar oud.
Tjeerdtje trouwde met Gerrit Keizer. Gerrit is geboren op 11-05-1900. Gerrit is overleden op 23-11-1972 in Beverwijk, 72 jaar oud.

Kinderen van Tjeerdtje en Gerrit: Hendrika (geh. met H. van Dorp), Sjoerd, Eke (geh. met Jaques Hagen), Jan, Lies

 

Naar boven