De nakomelingen van Sybren Goitzes

Andries Gooytzens Sjoerdsma | Sjoerd Andries | Hendrik Sjoerds | Ynse Hendriks (pake Ynse) | Renske Sjoerdsma | Taeke Sjoerds Sjoerdsma

De eerste Sjoerdsma-voorvader, waarvan gegevens bekend zijn, is de grootvader van de betovergrootvader van Klaske Sjoerdsma, de moeder van Bettie: Sybren Goitzes uit Zuiderdrachten.

Sybren Goitzes is geboren in 1725.
Sybren trouwde op 02-04-1747 te Drachten met Dieuke Andries. Sybren woonde toen in Zuiderdrachten en Dieuke in Noorderdrachten.
Nadat Dieuke was overleden trouwde Sybren in 1784 met Catrina Pieters wonende te Holwerd. Catrina is geboren in 1737, ze was dus 12 jaar jonger dan Sybren.

Sybren en Dieuke hadden vier kinderen.
De oudste was Goitze, gedoopt op 24-10-1751 (zie verderop).
De tweede was Lolkjen, gedoopt op 06-01-1754; de derde was Grietje, gedoopt op 09-05-1756 en de jongste was Aaltje, gedoopt op 08-04-1759.
Sybren was turfschipper van beroep.

 
Kind van Sybren en Dieuke:

1 Goitze Sybrens is geboren in 1751. Hij werd gedoopt op 24-10-1751 in Drachten. Goitze is overleden in 1787 in Holwerd, 36 jaar oud.
Goitze trouwde, 21 of 22 jaar oud, op 30-05-1773 in Holwerd met Mayke Sjoerds, 19 of 20 jaar oud. Mayke is geboren in 1753 in Holwerd. Mayke is overleden op 07-07-1810 in Holwerd, 57 jaar oud.

Goitze was de oudbetovergrootvader van Klaske Sjoerdsma, de moeder van Bettie.
Goitze overleed vrij jong en toen verhuisde Maaike met haar gezin in 1787 van Drachten naar Maaike’s ouderlijk huis in Holwerd.
Dat is waarschijnlijk de reden waarom hun zoons de achternaam Sjoerdsma aannamen.
 
Kinderen van Goitze en Mayke: Dieuwke Gooitsens (geb. 1774), Sybren Gooitzens (1775-1840), Sjoerd Gooitzens (1777-1847), Sybren Gooitsens (geb. 1781), Andries Gooitzens (1783-1855, zie hieronder), Dieuwke Gooitzens (1785-1863), Goitsen Gooitsens (geb. 1787)

Kind van Goitze en Mayke:

1 Andries Gooytzens Sjoerdsma, geboren op 01-05-1783 in Holwerd. Volgt 1.1.
1.1 Andries Gooytzens Sjoerdsma is geboren op 01-05-1783 in Holwerd, zoon van Goitze Sybrens (zie 1) en Mayke Sjoerds.
Andries is gedoopt op 15-05-1783 in Holwerd. Andries is overleden op 11-10-1855 in Holwerd, 72 jaar oud.
Andries trouwde, 27 jaar oud, op 18-11-1810 in Holwerd met Hendrikje Taekes Wagenaar, 22 of 23 jaar oud. Hendrikje is geboren in 1787 in Holwerd. Hendrikje is overleden op 23-10-1847 in Holwerd, 59 of 60 jaar oud.

Andries was de betovergrootvader van Klaske Sjoerdsma, de moeder van Bettie.
Het beroep van Andries was eerst arbeider, toen gardenier,en nog weer later voerman.

In 1812 neemt hij de naam Sjoerdsma aan, zie de afbeelding hiernaast, klik er op voor een vergroting.

In 1828 verkoopt Andries een huizinge te Holwerd no. 161, koopsom fl. 400
In 1848 koopt Andries een perceel bouwland te Holwerd, koopsom fl. 250
In 1852 verkoopt Andries een huis nr. 47 te Holwerd, koopsom fl. 605

Kinderen van Andries en Hendrikje:

1 Gooitzen Andries Sjoerdsma, geboren op 17-04-1811 in Holwerd. Volgt 1.1.1.
2 Jeike Andries Sjoerdsma, geboren op 22-02-1813 in Holwerd. Jeike is overleden op 16-11-1873 in Holwerd, 60 jaar oud.
Jeike trouwde, 25 jaar oud, op 19-05-1838 met Sytze Taekeles Miedema, 29 of 30 jaar oud. Sytze is geboren in 1808 in Holwerd. Sytze is overleden op 29-01-1869 in Holwerd, 60 of 61 jaar oud.

Sytze was schippersknecht.

 

3 Maayke Andries Sjoerdsma, geboren op 10-09-1815 in Holwerd. Maayke is overleden op 19-06-1904 in Holwerd, 88 jaar oud.
Maayke trouwde, 24 jaar oud, op 19-05-1840 met Jan Freerks van Duinen, 27 jaar oud. Jan is geboren op 11-09-1812 in Holwerd. Jan is overleden op 15-05-1896 in Holwerd, 83 jaar oud.

Jan was gardenier te Holwerd

 

4 Taeke Andries Sjoerdsma, geboren op 01-09-1818 in Holwerd.
Taeke is overleden op 13-02-1893 in Nes (Ameland), 74 jaar oud.
Taeke is op 14 maart 1861 gehuwd met Jantje Everts de Vries (ook wel Rijpstra i.p.v. de Vries), oud 29 jaar. Jantje is geboren op 15-01-1832 te Nes op Ameland. Ze is een dochter van Evert Sipkes de Vries (meer bekend geweest onder de geslachtsnaam Rijpstra) en Grietje Leenderts Mosterman.

Taeke werd, nadat hij getrouwd was, landbouwer te Nes op Ameland, net zo als zijn schoonvader Evert Sipkes de Vries.
Maar daarvoor was hij een aantal jaren in Amerika.
Taeke is op 6 juli 1849 met het schip Proteus in New York aangekomen. Hij heeft in Amerika goed verdiend, want toen hij terugkwam kon hij met het verdiende geld een huis en erf in Nes op Ameland kopen. Op 19 februari 1861 koopt hij dat huis en op 14 maart 1861 trouwt hij met Jantje.
Taeke heeft in Amerika ook indianen bezocht en met hen een vredespijp gerookt, tenminste volgens zijn kleindochter Magdalena Rinkler.
 
Jantje, de vrouw van Taeke, is de helft van een tweeling; haar tweelingzus heet Aaltje.
Jantje was, toen ze met Taeke trouwde, weduwe van Sijmen Paulus de Vries.

Kinderen van Taeke en Jantje:
Henderina (ook wel Hendrina; geb. 25-11-1861 te Nes, overleden 08-04-1900 te Bloemendaal),
Aaltje (geboren 03-01-1863, overleden 10-03-1863), Aaltje (geboren 06-10-1864), Ida (geboren 30-08-1867, overleden 27-11-1939 in Amsterdam), Jeike (geboren 22-11-1869, overleden 20-11-1933 in Amsterdam), Everdina (geboren 18-10-1872, overleden 23-11-1943 in Harderwijk).
 
De oudste dochter Hendrina is gehuwd met Adriaan Rinkler (1852-1935). Ze kregen vier kinderen: Magdalena Pieternella Adriana (gehuwd met Barend Hendrikus Rijkeboer), Teake, Hendrina Johanna (Rina) en Aaltje.

 

5 Tjetske Andries Sjoerdsma [1.1.5], geboren op 27-02-1821 in Holwerd. Tjetske is overleden op 08-03-1904 in Holwerd, 83 jaar oud.
Tjetske is gehuwd op 15 mei 1847 met Pieter Sjoerds Dijkstra, oud 33 jaar, geboren te Holwerd.

Tjetske werd ook wel Tjitske genoemd. Pieter was gardenier

 

6 Hendrik Andries Sjoerdsma, geboren op 05-10-1823 in Holwerd. Hendrik is overleden op 10-11-1829 in Holwerd, 6 jaar oud.
7 Sjoerd Andries Sjoerdsma, geboren op 01-02-1827 in Holwerd. Volgt 1.1.7.

8 Gerben Andries Sjoerdsma, geboren op 01-02-1827 in Holwerd. Gerben is overleden op 05-01-1848 in Holwerd, 20 jaar oud.

Gerben was arbeider en ongehuwd.

 

9 Hendrik Andries Sjoerdsma, geboren op 24-01-1830 in Holwerd.
1.1.1 Gooitzen Andries Sjoerdsma is geboren op 17-04-1811 in Holwerd, zoon van Andries Gooytzens Sjoerdsma (zie 1.1) en Hendrikje Taekes Wagenaar.
Gooitzen is overleden op 10-09-1859 in Holwerd, 48 jaar oud.
Gooitzen trouwde, 28 jaar oud, op 08-06-1839 in West Dongeradeel met Sjoukje Jacobs van der Kooy, 29 jaar oud. Sjoukje is geboren op 10-09-1809 in Ternaard. Zij is gedoopt op 08-10-1809 in Ternaard. Sjoukje is overleden op 01-05-1870 in Holwerd, 60 jaar oud.

Gooitzen was gardenier. Hij was een broer van de overgrootvader van Klaske Sjoerdsma, de moeder van Bettie.
Gooitzen en Sjoukje kregen drie kinderen. Pietje overleed al toen ze nog maar 17 jaar oud was.
De andere twee, Hendrikje en Andries emigreerden allebei naar Amerika. Maar Gooitzen en Sjoukje waren al overleden toen ze vertrokken.

Kinderen van Gooitzen en Sjoukje:

1 Hendrikje Gooitzens Sjoerdsma, geboren op 07-09-1841 in Holwerd. Hendrikje is overleden op 15-07-1909 in Grand Rapids, Michigan USA, 67 jaar oud.
Hendrikje trouwde, 23 jaar oud, op 20-05-1865 in Holwerd met Gerrit Pieters Visser, 24 jaar oud. Gerrit is geboren op 09-10-1840 in Holwerd. Gerrit is overleden in 1905 in Grand Rapids, Michigan USA, 63 of 64 jaar oud.

Hendrikje was een nicht van de grootvader van Klaske Sjoerdsma, de moeder van Bettie.
Hendrikje en Gerrit emigreerden in 1888 samen met de fam. Machiela uit Ternaard naar Grand Rapids, Michigan.
Hendrikje heette in Grand Rapids Hattie; Gerrit was arbeider.
 

Zoon Pieter (Peter) woonde, net als zijn ouders en de andere kinderen, in Grand Rapids. Hij trouwde met Mina (Wilhelmina).
 

Zoon Gooitzen werd in Amerika George genoemd, hij was timmerman en getrouwd met Tillie (Trijntje) Machiela. De moeder van Tillie woonde de laatste jaren bij hen in. Tillie en haar moeder waren tegelijk met de familie Visser geëmigreerd. Zie onderstaande regels uit de volkstelling van 1900 en 1930 in Grand Rapids.

Zoon Jan (John) was vuilnisophaler, dochter Sjoukje (Susie) was getrouwd met Joseph van Eyk.

 

2 Pietje Gooitzens Sjoerdsma, geboren op 24-09-1844 in Holwerd. Pietje is overleden op 28-04-1862 in Holwerd, 17 jaar oud.

 

3 Andries Gooitzens Sjoerdsma, geboren op 28-08-1848 in Holwerd.
Andries is, 22 jaar oud, op 18 mei 1871 gehuwd met Jitske Pieters van der Ark, 24 jaar oud. Jitske is geboren op 25-10-1846 te Holwerd. Ze is op 87-jarige leeftijd in januari 1934 overleden in Holland, Michigan.

Andries was een neef van de grootvader van Klaske Sjoerdsma, de moeder van Bettie.
Andries en Jitske zijn met hun gezin geëmigreerd naar Michigan (USA), zie onderstaande regels uit de volkstelling van 1910 in Amerika.

Andries en Jitske kregen drie dochters, die allemaal in Holwerd werden geboren:
Sjoukje, geboren 31-01-1872, Geertje, geboren 17-05-1875 en Hendrikje, geboren 18-09-1880.
Dochter Geertje is op 19-jarige leeftijd op 25-12-1894 te Lake Shore, Ottawa, Michigan (USA) getrouwd met Lucas Jalving, 30 jaar oud, geboren op 12-03-1864 te Erm (Sleen). Zijn ouders waren ook geëmigreerd naar Michigan (USA).

1.1.7 Sjoerd Andries Sjoerdsma is geboren op 01-02-1827 in Holwerd, zoon van Andries Gooytzens Sjoerdsma (zie 1.1) en Hendrikje Taekes Wagenaar. Sjoerd is overleden op 13-04-1864 in Holwerd, 37 jaar oud.
Sjoerd trouwde, 24 jaar oud, op 22-05-1851 in Ternaard met Aaltje Sybes Terpstra, 22 jaar oud. Aaltje is geboren op 14-01-1829 in Hantumhuizen, dochter van Sybe Wiegers Terpstra en Tjeerdtje Tjeerds Posthumus. Aaltje is overleden op 15-11-1912 in Holwerd, 83 jaar oud.

Sjoerd was eerst arbeider, later voerman. Hij was de overgrootvader van Klaske Sjoerdsma, de moeder van Bettie.
Sjoerd was een ruig en onkerkelijk man. Hij is overleden ten gevolge van een ongeval; hij stond op het paard en viel er af. Dat vertelde de moeder van Howard Slenk over haar grootvader.
Howard Slenk zocht de afstammelingen van Sjoerd Andries Sjoerdsma en Aaltje Sybes Terpstra uit in verband met de reünie van hun achterkleinkinderen in september 2001 in Nederland.
 
De vrouw van Sjoerd, Aaltje Sybes Terpstra, kreeg veertien kinderen, en daarbij waren drie tweelingen achter elkaar. Dit schijnt het begin te zijn van tweelingen in de Sjoerdsma-familie.
Tjeerdtje en Gerben zijn geboren op 05-02-1857, maar ze overleden beide na 5 maanden, drie dagen na elkaar.
Gerben en Andries zijn geboren op 23-01-1858.
Hendrik en Tjeerdtje zijn geboren op 03-03-1859. Tjeerdtje overleed na zeven dagen. Hendrik is de overgrootvader van Bettie.

Zeven van de 14 kinderen zijn op jonge leeftijd overleden. Toen het laatste kind, Sjoerd, werd geboren was vader Sjoerd al zes maanden daarvoor overleden.
In 1859 koopt Sjoerd Andries Sjoerdsma te Holwerd een huis en erf te Holwerd voor fl. 400- van Pieter Abes Hiddema te Holwerd.
In 1871 houdt Aaltje Sybes Terpstra te Holwerd, weduwe van Sjoerd Andries Sjoerdsma boelgoed te Holwerd, opbrengst fl. 649

Hieronder een foto van Aaltje Sjoerdsma-Terpstra met vijf van haar zeven zonen, van links naar rechts: Hendrik, Gerben, Sybe, Sjoerd, Wieger.
Deze foto is waarschijnlijk gemaakt in 1899, toen Aaltje 70 jaar werd. Haar man Sjoerd was al lang overleden toen deze foto gemaakt werd en zoon Andries was al geëmigreerd. Misschien was het Taeke niet gelukt om te komen.
 

Kinderen van Sjoerd en Aaltje:

1 Sybe Sjoerds Sjoerdsma, geboren op 30-11-1851 in Holwerd. Sybe is overleden op 02-11-1906 in Jelsum, 54 jaar oud.
Sybe is, 27 jaar oud, op 05-06-1879 gehuwd met Antje van Dijk, 29 jaar, geboren 8 augustus 1849 te Bozum.
2 Gerben Sjoerds Sjoerdsma, geboren op 01-11-1852 in Holwerd. Gerben is overleden op 25-03-1854, 1 jaar oud.
3 Gerben Sjoerds Sjoerdsma, geboren op 27-01-1855 in Holwerd. Gerben is overleden op 21-06-1856, 1 jaar oud.
4 Tjeerdtje Sjoerds Sjoerdsma, geboren op 09-03-1856 in Holwerd. Tjeerdtje is overleden op 19-11-1856, 8 maanden oud.
5 Tjeerdtje Sjoerds Sjoerdsma, geboren op 05-02-1857 in Holwerd. Tjeerdtje is overleden op 25-07-1857, 5 maanden oud.
6 Gerben Sjoerds Sjoerdsma, geboren op 05-02-1857 in Holwerd. Gerben is overleden op 28-07-1857, 5 maanden oud.
7 Gerben Sjoerds Sjoerdsma, geboren op 23-01-1858 in Holwerd. Volgt 1.1.7.7.
8 Andries Sjoerds Sjoerdsma, geboren op 23-01-1858 in Holwerd. Volgt 1.1.7.8.
9 Hendrik Sjoerds Sjoerdsma, geboren op 03-03-1859 in Holwerd. Volgt 1.1.7.9.
10 Tjeerdtje Sjoerds Sjoerdsma, geboren op 03-03-1859 in Holwerd. Tjeerdtje is overleden op 10-03-1859, 7 dagen oud.
11 Tjeerdtje Sjoerds Sjoerdsma, geboren op 29-07-1860 in Holwerd. Tjeerdtje is overleden op 22-03-1874, 13 jaar oud.
12 Wieger Sjoerds Sjoerdsma, geboren op 12-02-1862 in Holwerd. Volgt 1.1.7.12.
13 Taeke Sjoerds Sjoerdsma, geboren op 10-06-1863 in Holwerd. Volgt 1.1.7.13.
14 Sjoerd Sjoerds Sjoerdsma, geboren op 26-09-1864 in Holwerd. Volgt 1.1.7.14.
1.1.7.7 Gerben Sjoerds Sjoerdsma is geboren op 23-01-1858 in Holwerd, zoon van Sjoerd Andries Sjoerdsma (zie 1.1.7) en Aaltje Sybes Terpstra.
Gerben is overleden op 07-08-1932, 74 jaar oud.
Gerben trouwde, 22 jaar oud, op 10-06-1880 in Baarderadeel met Folkertje Jakles van Dijk, 25 jaar oud. Folkertje is geboren op 23-02-1855 in Wieuwerd. Folkertje is overleden op 05-03-1945 in Oosterwierum, 90 jaar oud.

Gerben was een broer van de grootvader van Klaske Sjoerdsma, de moeder van Bettie.
Gerben is getrouwd met Folkertje; zij is een zus van Antje, de vrouw van de oudste broer van Gerben: Sybe.
Gerben had een tweelingbroer Andries. Andries emigreerde met zijn gezin in 1892 naar Michigan, Amerika.
In 1878 ging Gerben in militaire dienst, bij de infanterie.

Gerben was boerenarbeider. Hij veranderde regelmatig van boer, ze verhuisden een aantal keren maar ze woonden steeds in Bozum, Britswerd of Oosterwierum.
Op 5 mei 1911 ging Gerben naar Nijmegen en op 19 febr 1917 kwam hij terug uit Nijmegen. Tussendoor was Gerben in 1916 melkknecht in Duitsland, in Hohscheid.
In 1917, nadat hij terugkwam uit Nijmegen, ging hij inwonen bij het gezin van dochter Aaltje in Bozum. Tot 23 jan 1918, toen ging hij naar het gezin van dochter Hiske in Wieuwerd. Een paar maanden later ging hij in Britswerd wonen. Folkertje woonde al die tijd in Oosterwierum, blijkbaar waren ze gescheiden van tafel en bed.

In 1921 is Gerben veroordeeld vanwege ontucht met kinderen. Hij kreeg er één jaar gevangenisstraf voor, zie de krantenartikelen en het bericht uit het politiearchief hieronder.

Nadat hij vrij kwam ging hij eerst een poosje bij het gezin van dochter Hiske inwonen. En op 12 mei 1922 ging hij op Wieuwerd nr. 1 wonen.

 
Kinderen van Gerben en Folkertje:

1 Hiske Sjoerdsma, geboren op 23-10-1880 in Brantgum. Hiske is overleden op 19-06-1964 in Bolsward, 83 jaar oud.
Hiske trouwde, 22 jaar oud, op 23-05-1903 in Baarderadeel met Sytse Douwes van der Vegt, 28 jaar oud.
Sytse is geboren op 14-09-1874 in Britswerd. Sytse is overleden op 10-07-1928 in Wieuwerd, 53 jaar oud.

Sytse was eerst boerenarbeider, later melkcontroleur en melkventer. Hiske en Sytse woonden in Wieuwerd.
Kinderen van Hiske en Sytse:
Folkertje (geb. 24-05-1904), Jeltje (geb. 12-08-1906), Douwe (geb. 08-07-1908), Sjoerd (geb. 10-07-1910) en Wietse (geb. 15-02-1912)

 

2 Aaltje Sjoerdsma, geboren op 18-03-1883 in Bozum. Aaltje is overleden op 12-02-1985 in Bozum, 101 jaar oud.
Aaltje trouwde, 22 jaar oud, op 07-06-1905 in Baarderadeel met Jelle Ferwerda, 25 jaar oud.
Jelle is geboren op 28-08-1879 in Bozum. Jelle is overleden op 29-10-1957 in Bozum, 78 jaar oud.

Jelle was eerst boerenarbeider, vanaf 1907 was hij dorpsreiniger, na 1915 verzamellaar der faecaliën. Aaltje en Jelle woonden in Bozum.
Kinderen van Aaltje en Jelle:
Janke (geb. 05-04-1906), Folkertje (geb. 02-12-1907), Trijntje (geb. 04-12-1909), Thomas (geb. 14-03-1913), Gerben (geb. 17-04-1915) en Tjipke (geb. 15-06-1918)

 

3 Sjoerd Gerbens Sjoerdsma, geboren op 22-11-1884 in Bozum. Sjoerd is overleden op 16-02-1948 in Wieuwerd, 63 jaar oud.
Sjoerd trouwde, 30 jaar oud, op 12-05-1915 in Baarderadeel met Joukje Elzinga, 29 jaar oud.
Joukje is geboren op 04-01-1886 in Irnsum. Joukje is overleden op 31-03-1946 in Wieuwerd, 60 jaar oud.

Kinderen van Sjoerd en Joukje:

1 Theodora Johanna Sjoerdsma, geboren op 29-08-1915 in Britswerd. Theodora is overleden op 04-07-1959 in Groningen, 43 jaar oud. Zij is begraven in Winsum (Frl).
Theodora trouwde, 22 jaar oud, op 03-11-1937 in Baarderadeel met Dirk Gerrit Wassenaar, 27 jaar oud. Dirk is geboren op 12-01-1910 in Stiens. Dirk is overleden op 15-08-1973 in Leeuwarden, 63 jaar oud. Hij is begraven in Winsum (Frl).

2 Gerben Sjoerdsma, geboren op 22-02-1917 in Oosterwierum.
3 Jantje Sjoerdsma, geboren op 11-01-1922 in Wieuwerd. Jantje is overleden op 27-12-1997, 75 jaar oud. Zie de advertentie hierboven rechts.
4 Johannes Sjoerdsma, geboren op 08-05-1930 in Wieuwerd.

 

4 Janke Sjoerdsma, geboren op 21-05-1887 in Britswerd. Janke is overleden in 1887 in Britswerd, 5 maanden oud.
5 Janke Sjoerdsma, geboren op 17-03-1890 in Oosterwierum. Janke is overleden op 08-11-1991 in Oosterwierum, 101 jaar oud.
Janke trouwde, 26 jaar oud, op 13-05-1916 in Baarderadeel met Gerben Heslinga, 32 jaar oud.
Gerben is geboren op 16-12-1883 in Wirdum. Gerben is overleden op 18-01-1942 in Oosterwierum, 58 jaar oud.

Gerben is, voordat hij trouwde met Janke, een aantal jaren in Zuid Afrika geweest. Hij vertrok 20 nov. 1911 en kwam op 20 juni 1914 via Duitsland weer terug.
Weet iemand hier meer van? Waarom vertrok hij naar Zuid Afrika, waar was hij toen en wat deed hij, en waarom kwam hij zo snel weer terug?
Een kleindochter van Gerben doet hier onderzoek naar en wil er een boek over schrijven.
In juni 2020 verscheen hier een artikel over in de Leeuwarder Courant, dat kun je hier lezen.
Als u hier meer van weet, wilt u dan van u laten horen via het contactformulier of door te mailen, zie bovenstaand krantenartikel voor het mailadres.


Kinderen van Janke en Gerben:

1 Mattheus Heslinga, geboren op 24-09-1918 in Wieuwerd. Mattheus is overleden op 18-08-2005 in Oosterwierum, 86 jaar oud.
2 Folkertje Janke Heslinga, geboren op 24-11-1925 in Oosterwierum. Folkertje trouwde in 1953 met J. Santing.

 

6 Een levenloos kind, geboren op 25-10-1892 in Oosterwierum.
7 Jakle Sjoerdsma, geboren op 08-06-1897 in Oosterwierum. Jakle is overleden op 30-01-1946 in Oosterwierum, 48 jaar oud.
Jakle trouwde, 27 jaar oud, op 16-09-1924 in Baarderadeel met Johanna Steenstra, 25 jaar oud.
Johanna is geboren op 01-08-1899 in Surhuisterveen. Johanna is overleden op 16-12-1992 in Ureterp, 93 jaar oud.

Jakle was timmerman.
Kinderen van Jakle en Johanna:

1 Folkert Sjoerdsma, geboren op 04-03-1927 in Oosterwierum. Folkert is overleden op 09-04-1930 in Oosterwierum, 3 jaar oud.
2 Antje Johanna Sjoerdsma, geboren in maart 1931 in Oosterwierum.
3 Folkert Sjoerdsma, geboren in september 1938 in Oosterwierum.

 

1.1.7.8 Andries Sjoerds Sjoerdsma is geboren op 23-01-1858 in Holwerd, zoon van Sjoerd Andries Sjoerdsma (zie 1.1.7) en Aaltje Sybes Terpstra. Andries is overleden in West Olive, Michigan, op 24-03-1923, 65 jaar oud.
Andries trouwde, 23 jaar oud, op 15-10-1881 in Westdongeradeel met Lutske Wassenaar, 25 jaar oud. Lutske is geboren op 09-10-1856 in Berlikum.

Andries was een broer van de grootvader van Klaske Sjoerdsma, de moeder van Bettie.
Andries en Lutske emigreerden in 1892 met drie kinderen Jan (John), Sjoerd (Joe) en Aaltje naar Michigan. Ze voeren met de “Spaarndam” naar Holland, Michigan.
Ze woonden in een huisje op het platteland ten N.O. van Holland in een plaatsje dat nu Olive Center wordt genoemd.
 

Op de foto hieronder zie je van links naar rechts Andries, dan zijn broer Taeke en zijn vrouw Klaaske.
Taeke en Klaaske emigreerden in 1910.

Hieronder een paar regels uit de volkstelling van 1900 in Michigan, waarin het gezin van Andries (Andrew) Sjoerdsma voorkomt.
Verder een aantal berichten uit kranten in Amerika voor emigranten uit Nederland: de Volksvriend en de Grondwet.

Overlijdensbericht Andries Sjoerdsma, 1923

Overlijdensbericht Lutske Sjoerdsma-Wassenaar, 1929

Kinderen van Andries en Lutske:
1 Jan (John) Sjoerdsma, geboren op 08-05-1883 in Berlikum.
John woonde in Holland, Michigan. John trouwde met Clara Louise van Rijn. Clara is geboren op 02-06-1879 en ze is overleden op 26-12-1920, 41 jaar oud. John is overleden op 13-03-1956, 72 jaar oud.
De eerste twee kinderen, Lucy en Nel, kregen tbc. Ze woonden een poos in een klein huisje achter op het erf van John, dat John gebouwd had omdat ze tbc hadden en in quarantaine moesten.
Het derde kind was Albert (Andrew), hij stierf op 20-jarige leeftijd. De vierde was Ben die jong stierf aan tbc.
Dus alle vier kinderen die John en Clara hadden werden niet oud.
John is hertrouwd met Grace Laarman (geboren op 12-03-1892, overleden op 22-12-1981, 89 jaar oud), kinderen met haar: Henry, Henry (geb. 1926), Alice (geb. 1929)en Edward (geb. 1931).
Hieronder zie je een aantal regels uit de volkstelling van 1930 in Amerika, John was toen al getrouwd met Grace.

2 Sjoerd (Joe of Josph) Sjoerdsma, geboren op 26-08-1888 in Berlikum.
Joe trouwde met Etta Dalman. Joe was lekepredikant. Hij verhuisde naar Californië.
Hij trouwde twee keer maar had geen kinderen. Hij had erg rood haar, volgens de moeder van Howard Slenk.
3 Aaltje Sjoerdsma, geboren op 01-02-1885 te Berlikum. Aaltje is jong overleden, vrij snel na de emigratie.
4 Grietje Sjoerdsma, geboren op 22-07-1886 te Berlikum. Grietje is jong overleden, voor 05-10-1890.
5 Grietje Sjoerdsma, geboren op 05-10-1890 te Berlikum. Grietje is jong overleden, voor de emigratie in 1892.
6 Ben Sjoerdsma, geboren op 18-06-1895 in Michigan. Ben is overleden op 09-06-1916, 20 jaar oud.
7 Albert Sjoerdsma, geboren op 01-04-1896 in Michigan. Albert is overleden op 04-06-1958, 62 jaar oud.
Albert trouwde, 28 jaar oud, op 24-04-1924 met Kathryn Lulofs, 18 jaar oud. Kathryn is geboren op 23-09-1905 en ze is overleden op 08-06-1971, 65 jaar oud.
Kinderen van Albert en Kathryn: Elinor (gehuwd met William Rice), en Glen.
 

1.1.7.9 Hendrik Sjoerds Sjoerdsma is geboren op 03-03-1859 in Holwerd, zoon van Sjoerd Andries Sjoerdsma (zie 1.1.7) en Aaltje Sybes Terpstra. Hendrik is overleden op 26-11-1933 in Ternaard, 74 jaar oud.
Hendrik trouwde, 25 jaar oud, op 10-05-1884 in Ternaard met Tjitske Jans Waaksma, 25 jaar oud. Tjitske is geboren op 17-12-1858 in Ternaard, dochter van Jan Rienks Waaksma en Renske Sjuks Kamminga. Tjitske is overleden op 25-11-1940 in Ternaard, 81 jaar oud.

Hendrik was boerenarbeider. Hij was de grootvader van Klaske Sjoerdsma, de moeder van Bettie.
Hieronder een foto van Hendrik Sjoerdsma en zijn vrouw Tjitske Waaksma met hun zes kinderen die volwassen werden: Aaltje, Ynse, Rienk, Sybe, Jan en Renske.
 

Kinderen van Hendrik en Tjitske:

1 Renske Sjoerdsma, geboren op 26-07-1884 in Holwerd. Renske is overleden op 21-05-1895 in Ternaard, 10 jaar oud.

2 Sjoerd Hendriks Sjoerdsma, geboren op 11-11-1885 in Ternaard. Sjoerd is overleden op 25-02-1907 in Ternaard, 21 jaar oud.

Sjoerd was ongehuwd.

 

3 Aaltje Sjoerdsma, geboren op 31-05-1887 in Ternaard. Aaltje is overleden op 28-03-1965 in Ee, 77 jaar oud.
Aaltje trouwde, 24 jaar oud, op 18-05-1912 in Ternaard met Paulus Sipma, 27 jaar oud.
Paulus is geboren op 02-02-1885 in Ternaard. Paulus is overleden op 16-06-1962 in Ee, 77 jaar oud.

Kinderen van Aaltje en Paulus: Klaas (geb. in 1913, overleden na één maand), Tjitske (geb. in 1914), Pietje (geb. in 1916).
Pietje is overleden op 29-08-1993 in Bergum, 77 jaar oud.
Pietje is gehuwd met Taeke Spoelstra, geb. 14-06-1913, overl. 01-10-1997. Ze hadden een zoon: Jaap Spoelstra, gehuwd met Aukje, wonend in Kollum en daarvoor in Buitenpost bij ons in de buurt. Jaap en Aukje kregen 4 kinderen: Dirkje, Pietje, Geertje en Teake.

 

4 Jan Sjoerdsma, geboren op 03-05-1889 in Ternaard. Jan is overleden op 23-11-1935 in Leeuwarden, 46 jaar oud.
Jan trouwde, 22 jaar oud, op 08-07-1911 in Ternaard met Riemke de Haan, 24 jaar oud. Riemke is geboren op 16-04-1887 in Ternaard.

Eerst wonen Jan en Riemke in Wierum, in 1922 gaan ze naar Leeuwarden (Jan is dan arbeider), in 1923 naar Hijum, in 1931 wonen ze in Hijlaard, in 1935 in Huizum (Jan is dan venter, eierkoopman, handelsreiziger, verzekeringsagent).

Na de dood van Jan is Riemke op 08-06-1939 in Bergum op 52-jarige leeftijd opnieuw getrouwd met Jacob Procee. Jacob is is weduwnaar van Tetje van Maanen, en is geboren 10-02-1887 te Suameer. Hij is overleden op 17-03-1972 te Suameer.

Kinderen van Jan en Riemke:
1 Hendrik Sjoerdsma, geboren op 11-12-1909 in Ternaard. Kind erkend door de moeder d.d. 12 februari 1910, toen werd hij als Henk de Haan ingeschreven; kind erkend bij huwelijk ouders d.d. 10 augustus 1911.
Hendrik trouwde op 09-05-1931 met Wikje Bergsma. Wikje is geboren op 26-07-1905 in Roordahuizum.
Hendrik overleed al op 27-jarige leeftijd op 09-12-1937 in Leeuwarden.
Wikje is na de dood van Hendrik hertrouwd met Auke Bijlsma.
Hendrik en Wikje kregen één zoon: Jan, geboren op 29-09-1933 in Leeuwarden.

2 Jan, geboren op 06-11-1911 in Ternaard. Jan was eerst electricien, later garagehouder. Hij en Sjoerd vormden een tweeling, maar zijn tweelingbroer is als baby overleden.
Jan trouwde op 15-05-1935 met Tetje Zantema. Tetje is geboren op 02-03-1914 in Goutum.
Jan en Tetje kregen één zoon: Theo Jan, geboren op 02-09-1939 in Huizum. Jan en Tetje zijn in 1946 gescheiden.

3 Sjoerd, geboren op 06-11-1911 in Ternaard. Sjoerd is als baby overleden.
4 Tjitske, geboren op 16-05-1915 in Wierum. Tjitske is overleden op 20-04-1972, 56 jaar oud. Tjitske is op 20-04-1935 gehuwd met Siete Krist uit Leeuwarden. Tjitske en Siete kregen een dochter Riemke, geboren 03-09-1935. Riemke is overleden op 06-07-2004 te Leeuwarden.
5 Lutske, geboren op 16-05-1918 in Wierum. Lutske is overleden op 15-11-1955 in Leeuwarden, 37 jaar oud.
Lutske is op 12-02-1936 gehuwd met Anne Prins. Lutske en Anne zijn in 1950 gescheiden. Na de scheiding is Lutske opnieuw gehuwd met Wijtze Adema (1911-1997).
6 Sjoerd, geboren in juni 1922 in Leeuwarden, overleden op 16-12-1922, 6 maanden oud.
7 Sjoerd, geboren op 06-09-1925 in Hallum. Sjoerd is overleden op 13-07-1969 te Wellenhall (Engeland), 43 jaar oud.

 

5 Sybe Sjoerdsma, geboren op 11-11-1890 in Ternaard.
Sybe trouwde, 22 jaar oud, op 17-05-1913 met Renske Posthuma, 24 jaar oud. Renske is geboren op 10-02-1889 in Metslawier. Renske is overleden op 23-06-1967, 78 jaar oud.

Kinderen van Sybe en Renske:
1 Hendrik, geb. april 1914 te Ternaard (emigreerde naar West-Canada: Brits Columbia)
2 Tjitske, geboren op 05-08-1919 in Ternaard. Tjitske is overleden op 09-01-2016 op Vlieland, 96 jaar oud.
Tjitske is gehuwd met Rudolf (Rudy) Richard Berthold Niklewicz, weduwe sinds 06-07-1967.
Tjitske is weduwe van levenspartner Anne Nauta sinds 02-10-2000.
Kinderen van Tjitske en Rudy: Reinhard (geb. 1944), Renske (geb. januari 1949), Selma (geb. 05-10-1952, overl. 08-11-1956) en Maaike (geb. september 1954); zie het overlijdensbericht hiernaast.
3 Ruurd, geb. juli 1917 te Holwerd.

 

6 Ynske Sjoerdsma, geboren op 11-11-1892 in Ternaard. Ynske is overleden op 18-09-1895, 2 jaar oud.
7 Rienk Sjoerdsma, geboren op 12-08-1894 in Ternaard. Volgt 1.1.7.9.7.
8 Ynse Sjoerdsma, geboren op 28-01-1896 in Ternaard. Ynse is overleden op 10-03-1896 in Ternaard, 1 maand oud.
9 Ynse Hendriks Sjoerdsma, geboren op 22-10-1897 in Ternaard. Volgt 1.1.7.9.9.
10 Renske Sjoerdsma, geboren op 16-05-1901 in Ternaard. Volgt 1.1.7.9.10.
11 Tjeerdtje Sjoerdsma, geboren op 05-09-1902 in Ternaard. Tjeerdtje is overleden op 20-05-1903, 8 maanden oud.
1.1.7.9.7 Rienk Sjoerdsma is geboren op 12-08-1894 in Ternaard, zoon van Hendrik Sjoerds Sjoerdsma (zie 1.1.7.9) en Tjitske Jans Waaksma. Rienk is overleden op 02-09-1966 in Wierum, 72 jaar oud.
Rienk trouwde, 25 jaar oud, op 15-05-1920 met Ieke Tijtsma, 23 jaar oud.
Ieke is geboren op 26-11-1896 in Nes, ze was een dochter van Jacob Jans Tijtsma en Antje Wytzes Visser. Ieke is overleden op 13-11-1953 in Wierum, 56 jaar oud.

Rienk was een broer van Ynse Sjoerdsma, de grootvader van Bettie.
Rienk was melkrijder in Wierum. Hij woonde met Ieke aan It Skoar onder Ternaard.
Sake Banga schrijft in zijn boek “Minsken yn in úthoeke” het volgende over Rienk en Ieke:
 

 
Hieronder zie je links een foto van Rienk Sjoerdsma. Rechts daarvan een rouwadvertentie van Jacob Sjoerdsma, de tweede zoon van Rienk en Ieke. En daarnaast één van de schoonzoon Jelle Jaarsma.

Kinderen van Rienk en Ieke:

1 Sjoerd Sjoerdsma, geboren op 14-06-1921 in Ternaard. Sjoerd is overleden op 23-03-2003 in Metslawier, 81 jaar oud.
Sjoerd trouwde met Aukje Trijntje Braaksma. Aukje is geboren op 24-03-1921 in Damwoude. Aukje is overleden op 19-02-1979 in Wierum, 57 jaar oud.
2 Jacob Sjoerdsma, geboren op 06-06-1924. Jacob is overleden op 09-10-1980 in Dokkum, 56 jaar oud.
Jacob trouwde met Tjitske Basteleur.
3 Hendrik Sjoerdsma.
4 Antje Minke Sjoerdsma, geboren in juni 1933 in Wierum. Antje Minke is overleden in Alkmaar en gecremeerd in Schagen.
Antje Minke trouwde met Jelle Jaarsma. Jelle is geboren in februari 1930 in Ternaard. Jelle is overleden op 31-03-2014 in Driebergen, 84 jaar oud.

Jelle is een zoon van Pier Jaarsma en Elisabeth Wielinga.
Jelle en Antje kregen drie kinderen: Ieke en Pier, beide geboren in Hantumhuizen, en Elisabeth, geboren in Frieschepalen.

 
Klik hier voor de verdere gegevens van Rienk Sjoerdsma en Ieke Tijtsma en hun nakomelingen

1.1.7.9.9 Ynse Hendriks Sjoerdsma is geboren op 22-10-1897 in Ternaard, zoon van Hendrik Sjoerds Sjoerdsma (zie 1.1.7.9) en Tjitske Jans Waaksma. Ynse is overleden op 05-01-1983 in Ternaard, 85 jaar oud.
Ynse trouwde, 24 jaar oud, op 23-09-1922 in Ternaard met Dieuke Renderts Jouksma, 18 jaar oud. Dieuke is geboren op 05-07-1904 in Sijbrandahuis, dochter van Rendert Jans Jouksma en Klaaske Wiegers Boonstra. Dieuke is overleden op 26-12-1976 in Ternaard, 72 jaar oud.

Dieuke werd Djo genoemd. Ynse en Djo waren de ouders van Klaske Sjoerdsma, de moeder van Bettie. Ze woonden in Ternaard, aan de Nijbuorren. Daar zijn Sjoerd, Tjitske en Rendert geboren. Klaske is in Hijum geboren, want van mei 1924 tot mei 1928 was pake Ynse boerenarbeider bij boer Straatsma in Hijum, zie onderstaand rapport uit het bevolkingsregister van Hijum.
 

 
Na de oorlog is pake Ynse slikwerker geweest, in het kader van buitendijkse landaanwinning: er moesten greppels worden gegraven en rijsdammen worden gemaakt en onderhouden. Dit kon alleen als het laagwater was. Pake Ynse ging dan in zijn zelfgemaakte slikslee, waarin zijn gereedschap en eten en drinken meegenomen kon worden, naar de werkplek. Die slee gleed gemakkelijk over het slik, zo nu en dan even met een been afzetten.
Beppe Djo was “baakster” (kraamverzorgster). Dat heeft ze meer dan veertig jaar gedaan, zie onderstaand krantenartikel.

Klik op het bericht boven, dan verschijnt het volledige artikel

Ze stelde jaren lang voor een kaatspartij in Ternaard de hoofdprijs, een zilveren kaatsbal, beschikbaar. Die kaatspartij werd de “Ynse-Djo partij” genoemd.

Sake Banga schrijft in zijn boek “Minsken yn in úthoeke” het volgende over Ynse Djo (rechts zie je het huis aan de Nijbuorren in Ternaard):

Kinderen van Ynse en Dieuke:

1 Sjoerd (Sjors) Sjoerdsma, geboren op 10-03-1923 in Ternaard. Volgt 1.1.7.9.9.1.
2 Klaaske Sjoerdsma, geboren op 18-05-1925 in Hijum. Volgt 1.1.7.9.9.2.
3 Tjitske (Tsjikke) Sjoerdsma, geboren op 07-02-1932 in Ternaard. Volgt 1.1.7.9.9.3.
4 Rindert Sjoerdsma, geboren in Ternaard. Volgt 1.1.7.9.9.4.

Ynse en Djo met hun vier kinderen, van links naar rechts: Klaske, Tsjikke, Sjoerd en Rindert

1.1.7.9.9.1 Sjoerd (Sjors) Sjoerdsma is geboren op 10-03-1923 in Ternaard, zoon van Ynse Hendriks Sjoerdsma (zie 1.1.7.9.9) en Dieuke Renderts Jouksma. Sjoerd is overleden op 19-08-1981 in Leeuwarden, 58 jaar oud. Sjoerd:

(1) trouwde, 28 jaar oud, in december 1951 in Leeuwarden met Ypie Ozinga, 19 jaar oud.
(2) trouwde met Sjoukje de Jong.

 
Klik hier voor de verdere gegevens van Sjoerd Sjoerdsma en zijn nakomelingen

1.1.7.9.9.2 Klaaske Sjoerdsma is geboren op 18-05-1925 in Hijum, dochter van Ynse Hendriks Sjoerdsma (zie 1.1.7.9.9) en Dieuke Renderts Jouksma. Klaaske is overleden op 01-04-2016 in Buitenpost, 90 jaar oud.
Klaaske trouwde, 22 jaar oud, op 23-09-1947 in Ternaard met Tjipke Woudwijk, 26 jaar oud. Tjipke is geboren op 26-01-1921 in Brantgum, zoon van Rienk Tjipkes Woudwijk en Elisabeth Meinderts van der Mei. Tjipke is overleden op 02-06-1995 in Dokkum, 74 jaar oud.

 
Klik hier voor de verdere gegevens van Klaske Sjoerdsma en Tjipke Woudwijk en hun nakomelingen

1.1.7.9.9.3 Tjitske (Tsjikke) Sjoerdsma is geboren op 07-02-1932 in Ternaard, dochter van Ynse Hendriks Sjoerdsma (zie 1.1.7.9.9) en Dieuke Renderts Jouksma. Tjitske is overleden op 26-06-2015 in Weidum, 83 jaar oud.
Tjitske:

(1) trouwde, 18 of 19 jaar oud, in 1952 met Klaas de Vries, 23 of 24 jaar oud. Klaas is geboren op 05-08-1927 in Broek onder Akkerwoude. Klaas is overleden op 24-02-2005 in Holwerd, 77 jaar oud.
(2) trouwde, 30 of 31 jaar oud, in 1964 met Klaas Bruinsma, 31 of 32 jaar oud. Klaas is geboren op 31-03-1931 in Appelscha. Klaas is overleden op 05-10-2001 in Oenkerk, 70 jaar oud. Hij is begraven in Ternaard.

 
Klik hier voor de verdere gegevens van Tjitske Sjoerdsma en haar nakomelingen

1.1.7.9.9.4 Rindert Sjoerdsma is geboren in Ternaard, zoon van Ynse Hendriks Sjoerdsma (zie 1.1.7.9.9) en Dieuke Renderts Jouksma. Rindert trouwde in Ternaard met Annie Stienstra.

 
Klik hier voor de verdere gegevens van Rindert Sjoerdsma en Annie Stienstra en hun nakomelingen

1.1.7.9.10 Renske Sjoerdsma is geboren op 16-05-1901 in Ternaard, dochter van Hendrik Sjoerds Sjoerdsma (zie 1.1.7.9) en Tjitske Jans Waaksma. Renske is overleden op 07-08-1984 in Ternaard, 83 jaar oud.
Renske trouwde, 24 jaar oud, op 24-05-1925 met Jeen Lieuwes Woudwijk, 27 jaar oud. Jeen is geboren op 28-08-1897 in Ternaard, zoon van Lieuwe Jeens Woudwijk en Maaike Meulenaar. Jeen is overleden op 03-05-1973 in Ternaard, 75 jaar oud.

Renske werd Hinke genoemd. Jeen en Hinke waren dubbele familie van Bettie.
Jeen was een achterneef van pake Rienk. Hij was veehouder aan het Schoor in Ternaard.Sake Banga schrijft in zijn boek “Minsken yn in úthoeke” het volgende over Jeen en Hinke:
 

 
Renske (“tante Hinke”) was een zuster van Bettie’s grootvader Ynse Sjoerdsma, het was dus een tante van Bettie’s moeder. Ze kwam regelmatig bij Bettie’s ouders.
De oudste twee dochters van Jeen en Hinke emigreerden met hun echtgenoot naar Guelph, Ontario: Tjitske en Maaike.
Er emigreerden ook twee zonen naar Canada: Jan en Sjoerd.

Kinderen van Jeen en Renske:

1 Tjitske Woudwijk, geboren op 15-06-1925 in Wierum. Tjitske is overleden op 14-04-2006 in Lindsay, Ontario, Canada, 80 jaar oud.
Tjitske trouwde, 25 jaar oud, in 1951 met Schelte (Sam) Brandsma. Schelte is geboren op 26-10-1924 in Ferwerd. Hij is overleden op 28-03-2016, 91 jaar oud, in Lindsay.

Tjitske en Schelte hebben zeven kinderen gekregen: 1. Andrew 2. Jene 3. Ivan 4. Renee 5. Erik 6. Audrey 7. Dean.
De familie woonde in Lindsay, Ontario, Canada.
Tjitske was koerierster in de tweede wereldoorlog, en ze werkte in Ternaard bij kapper Veldhuis.
In 1951 emigreerden Tjitske en Schelte en ook kapper Veldhuis naar Canada. In Canada werden ze vrienden, en Jetze Veldhuis schreef daar het boek “In ald Ternaarder kapper fertelt”.Schelte gaf drie gedichtenbundels uit, o.a. “Life in its fulness: new Canadian …”

 

2 Maaike Woudwijk, geboren op 22-02-1927.

Maaike is gehuwd met Arend Roelofsen

 

3 Lieuwe Woudwijk, geboren op 08-12-1928 in Wierum. Lieuwe is overleden op 27-07-2008 in Emmeloord, 79 jaar oud.
Lieuwe trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1954 met Jikke Mollema. Jikke is geboren op 07-05-1930 in Nes, ze is overleden op 01-12-2014 in Emmeloord, 84 jaar oud.

Kinderen van Lieuwe en Jikke:
Jeen, Klaas, Henk, Wietske (Wieke), Wiebe, Jan, Renske (Renny), Leo

 

4 Aaltje (Alie) Woudwijk, geboren op 19-03-1930 in Ternaard. Alie is overleden op 14-07-2012 in Arnhem, 82 jaar oud.

Alie is gehuwd met Wiebe Koster

 

5 Anna Woudwijk, geboren op 12-03-1932 in Wierum. Anna is overleden op 26-06-2019 in Leeuwarden, 87 jaar oud.
Anna trouwde, 30 jaar oud, op 10-12-1962 met Fokke Ferwerda, 38 jaar oud. Fokke is geboren op 26-10-1924 in Stiens. Hij is overleden op 17-07-2016, 91 jaar oud, in Leeuwarden.

Anna werd Anneke genoemd. Fokke en Anneke hadden geen kinderen.

 

6 Hendrik Woudwijk, geboren op 04-01-1934. Hendrik is overleden op 19-03-2020 in Ternaard, 79 jaar oud.
Hendrik trouwde in 1959 met Etje Eelkema. Etje is geboren in 1939, ze is overleden op 17-03-1999

Hendrik is een neef van Klas, de moeder van Bettie. Je ziet hieronder een foto van hem.
Cor Waringa heeft op 24 mei 2020 in “Bureau de Vries” het levensverhaal van Hendrik Woudwijk uitgesproken in Yn Memoriam.

Minne is op 22-jarige leeftijd aan een hartstilstand overleden op 20-08-1995.
Hij had net zijn studie aan de Thorbeckeacademie afgerond.


 

7 Jan Woudwijk, geboren op 09-04-1935.

Jan is gehuwd met Linda; ze emigreerden naar Canada.

 

8 Siebe Woudwijk. Siebe trouwde met Klaske Tjepkema.

 

9 Sjoerd Woudwijk, geboren op 03-01-1939. Sjoerd is overleden op 12-06-1998 in British Columbia, Canada, 59 jaar oud.

Sjoerd woonde eerst aan Fiskbuorren in Ternaard, hij was toen nog vrijgezel. Hij kocht twee huisjes (zie hier onder). Het ene liet hij afbreken, en het andere knapte hij op. Later emigreerde hij naar Canada. Daar trouwde hij met Ann.

 

10 Tjeerdje Woudwijk, geboren op 28-04-1941.

Tjeerdje werd Teddy genoemd. Ze trouwde met Bart.
1.1.7.12 Wieger Sjoerds Sjoerdsma is geboren op 12-02-1862 in Holwerd, zoon van Sjoerd Andries Sjoerdsma (zie 1.1.7) en Aaltje Sybes Terpstra. Wieger is overleden op 11-10-1920, 58 jaar oud.
Wieger trouwde, 32 jaar oud, op 26-07-1894 met Adriana Maria de Rooy , 28 jaar oud. Adriana is geboren op 15-11-1865. Adriana is overleden op 05-11-1947, 81 jaar oud.

Wieger was een broer van de grootvader van Klaske Sjoerdsma, de moeder van Bettie.
Wieger en Adriana woonden eerst in Borger, Drente en later in Hees, Gelderland.
Wieger was brigadier bij de marechaussee.

Wieger en Adriana met hun 6 kinderen van links naar rechts: Harry, Elsje, Aleida, Bastiaan, Johan, Elso

Kinderen van Wieger en Adriana:

1 Bastiaan Andreas (Bas) Sjoerdsma, geboren op 22-05-1895 te Borger (Drente). Bastiaan is overleden op 06-05-1962 te Amersfoort (Utrecht), 66 jaar oud.
Bastiaan trouwde, 26 jaar oud, op 28-09-1921 met Agnita Christina (Ans) Reas, 28 jaar oud.
Agnita is geboren op 20-12-1892 te Heusden (Noord Brabant). Agnita is overleden op 29-03-1980 te Rijswijk (Zuid Holland), 87 jaar oud. Agnita was een dochter van Gerrit Jan Reas en Elisabeth Koek.

Bastiaan was generaal-majoor van de Generale Staf.

Kinderen van Bastiaan en Agnita:
1. Ada Lize (Ada), lerares M.O. Engels, geboren op 25-10-1923 te Amersfoort, overleden op 18-02-2020 te Nijmegen (ZH) op 96-jarige leeftijd.
2. Gerhard Wieger (Ger), civiel ingenieur, geboren op 23-02-1925 te Amersfoort, overleden op 25-08-1997 te ‘s-Gravenhage (ZH) op 72-jarige leeftijd.
3. Andreas Christiaan (André), majoor KLu, directeur, elektrotechnisch ingenieur, geboren op 09-06-1926 te Amersfoort.
4. Agnita Christina (Agnes), diëtiste, verpleegkundige, geboren op 25-061928 te Amersfoort, overleden op 12-03-2003 te Rijswijk (ZH) op 74-jarige leeftijd.

 

2 Aleida Maria Sjoerdsma, geboren op 10-06-1896. Aleida is overleden op 14-07-1969, 73 jaar oud.
Aleida trouwde met Karel Elsenaar. Karel is geboren op 02-02-1890.

Kinderen van Aleida en Karel: Evert, Elsje Louise, Karel

 

3 Johan Wilhelmus Sjoerdsma, geboren op 20-12-1898. Johan is overleden op 24-04-1908, 9 jaar oud.
4 Henricus Adrianus (Harry) Sjoerdsma, geboren op 27-08-1901. Henricus is overleden op 21-02-1956, 54 jaar oud.
Henricus trouwde met Geertruida Peters. Geertruida is geboren op 27-11-1896. Geertruida is overleden op 21-05-1988, 91 jaar oud.

Kinderen van Henricus en Geertruida: Henricus Theodorus Johannes, Adi

 

5 Elso Wieger Sjoerdsma, geboren op 23-07-1902. Elso is overleden op 04-12-1975, 73 jaar oud.
Elso trouwde met Wilhelmina Maria Sengers. Wilhelmina is geboren op 18-11-1906. Wilhelmina is overleden op 12-01-1970, 63 jaar oud.

Kinderen van Elso en Wilhelmina: Elso Wieger, Wilhelmus Hendrikus

 

6 Johannes Wilhelmus (Johan) Sjoerdsma, geboren op 10-09-1910. Johannes is overleden in 1985, 73 of 74 jaar oud.

Johannes was ongehuwd

 

7 Elsje Lina Maria Sjoerdsma, geboren op 13-06-1913. Elsje is overleden op 16-09-1987, 74 jaar oud.
Elsje trouwde met Kor Hendrik Mast. Kor is geboren op 30-03-1910. Kor is overleden op 27-12-1960, 50 jaar oud.
1.1.7.13 Taeke Sjoerds Sjoerdsma is geboren op 10-06-1863 in Holwerd, zoon van Sjoerd Andries Sjoerdsma (zie 1.1.7) en Aaltje Sybes Terpstra. Taeke is overleden op 29-07-1941 in Grand Rapids, Michigan USA, 78 jaar oud.
Taeke trouwde, 24 jaar oud, op 11-06-1887 in Ternaard met Klaaske Annes Meinema, 19 jaar oud. Klaaske is geboren op 17-02-1868 in Ternaard. Klaaske is overleden op 03-06-1943 in Grand Rapids, Michigan USA, 75 jaar oud.

Taeke was een broer van de grootvader van Klaske Sjoerdsma, de moeder van Bettie.
Taeke was boerenarbeider.
Hij trouwde op 24-jarige leeftijd met Klaaske, die 19 jaar oud was. Ze trouwden in Ternaard en woonden tot ongeveer 1900 in Ternaard, daarna woonden ze een paar jaar in Kimswerd en toen nog een paar jaar in Pingjum. Ze kregen 13 kinderen en waren buitengewoon arm.

Taeke en Klaaske, en links van hen broer Andries

Daarom besloten ze te emigreren naar de VS. Voordat ze Nederland verlieten stierven 4 van de 13 kinderen.
Toen ze naar de VS gingen (in de zomer van 1907) werden ze financiëel geholpen door Andries, Taekes oudere broer die al eerder naar Michigan was geëmigreerd.
Taeke en Klaaske kwamen met 9 kinderen naar Michigan. Er werden nog 3 geboren in dit land.
In het begin probeerde Taeke verschillende baantjes in de buurt van Holland (Michigan), waar het gezin drie jaar woonde.
Daarna gingen ze naar het noorden van Wisconsin, waar ze een boerenbedrijf hadden bij Birnamwood en 80 pondemaat schoon maakten van bomen en stenen.
Het boeren ging daar niet zo goed, en na 9 jaar gaf het gezin de boerderij op en verhuisde zuidwaarts naar de buurt van Randolph, Wisconsin, waar Taeke en zijn zonen verschillende boerderijen pachtten.
Later verhuisden ze naar Randolph zelf, waar Taeke sloten groef en ander soortgelijk werk deed.
Het gezin Sjoerdsma ondervond in Wisconsin verschillende ernstige ongevallen.

Het gezin van Taeke en Klaaske in 1922

Kinderen van Taeke en Klaaske:

1 Maaike Sjoerdsma, geboren op 16-12-1887 in Ternaard. Maaike is overleden op 22-02-1927, 39 jaar oud.
Maaike trouwde met Gerrit Estie. Gerrit is overleden in october 1961.

2 Sjoerd Sjoerdsma, geboren op 15-08-1889 in Ternaard. Sjoerd is overleden op 24-04-1901 in Kimswerd, 11 jaar oud.

Sjoerd overleed op 11-jarige leeftijd en was de lieveling van zijn moeder en zijn zusters. Als kind raakte hij erg geblesseerd door een ongelukkig ongeval. Kinderen uit het dorp jonasten hem in een deken en lieten hem op de grond vallen. Zijn rug raakte geblesseerd en hij is nooit meer de oude geworden na het ongeval.
Op zijn sterfbed had hij een visioen van Jezus met een palmtak in zijn hand. Hij vroeg zijn moeder of zij Jezus ook kon zien en wees naar het plafond. Klaaske zei dat ze hem niet kon zien. Spoedig daarna stierf hij.

 

3 Tjeerdtje Sjoerdsma, geboren op 04-11-1891 in Ternaard. Tjeerdtje is overleden op 08-01-1979, 87 jaar oud.
Tjeerdtje:

(1) trouwde, 19 jaar oud, op 01-07-1911 met Riemer Hettinga, 26 jaar oud. Riemer is geboren op 05-10-1884. Riemer is overleden op 08-11-1962, 78 jaar oud.
(2) trouwde, 72 jaar oud, op 16-10-1964 met John Wynalda, 79 jaar oud.
John is geboren op 04-08-1885. John is overleden op 17-01-1979, 93 jaar oud.

Kinderen van Tjeerdtje en Riemer: Roy, Theodore, Emma, Clara, Andrew, Floyd, Robert.
 

 

4 Anne Sjoerdsma, geboren op 26-02-1893 in Ternaard. Anne is overleden op 23-10-1971, 78 jaar oud.
Anne trouwde, 24 jaar oud, op 25-04-1917 met Anna Kramer, 20 jaar oud. Anna is geboren op 06-05-1896. Anna is overleden op 20-09-1981, 85 jaar oud.

Kinderen van Anne en Anna: Theodore, Joe, Clarence.
Hieronder zie je een aantal regels uit de volkstelling van 1940 in Amerika, waarin hun namen voorkomen.
 

 

5 Andries Sjoerdsma, geboren op 27-06-1894, overleden op 09-10-1894, 3 maanden oud.
6 Andries Sjoerdsma, geboren op 06-09-1895, overleden op 12-04-1896, 7 maanden oud.
7 Andries Sjoerdsma, geboren op 04-10-1896, overleden op 26-02-1898, 1 jaar oud.
8 Dieuke Sjoerdsma, geboren op 15-06-1898 in Ternaard. Dieuke is overleden op 28-10-1971, 73 jaar oud.
Dieuke trouwde, 23 jaar oud, op 21-03-1922 met Ben Eisma, 24 jaar oud. Ben is geboren op 19-04-1897. Ben is overleden op 11-05-1984, 87 jaar oud.

Kinderen van Dieuke en Ben: Marilyn, Ben

 

9 Andries Sjoerdsma, geboren op 29-01-1901 in Kimswerd. Andries is overleden op 12-12-1971 in Grand Rapids, 70 jaar oud.
Andries trouwde, 21 jaar oud, op 25-10-1922 met Reka Wynsma, 20 jaar oud. Reka is geboren op 25-09-1902. Reka is overleden op 07-12-1996, 94 jaar oud.

Kinderen van Andries en Reka: Alyce, Clara, Anna, Dorothy, Andrew, Richard
Zie onderstaande regels uit de volkstelling van 1940 in Grand Rapids.
 

 

10 Sjoerd Sjoerdsma, geboren op 29-06-1902 in Kimswerd. Sjoerd is overleden op 10-08-1949, 47 jaar oud.
Sjoerd trouwde, 22 jaar oud, op 07-05-1925 met Catherine Versluys, 21 jaar oud. Catherine is geboren op 27-06-1903. Catherine is overleden op 19-04-1981, 77 jaar oud.

Kinderen van Sjoerd en Catherine: Annaruth, Theodore, Joanne. Zie onderstaande regels uit de volkstelling van 1940 in Grand Rapids.
 

 

11 Martje Sjoerdsma, geboren op 05-12-1903 in Kimswerd. Martje trouwde, 21 jaar oud, op 02-07-1925 met Pieter Leestma, 27 jaar oud. Pieter is geboren op 08-03-1898. Pieter is overleden op 31-12-1984, 86 jaar oud.

Kinderen van Martje en Pieter: Kenneth, Vernon, Arnold, Marcella

 

12 Aaltje Sjoerdsma, geboren op 19-01-1905 in Pingjum. Aaltje trouwde, 25 jaar oud, op 24-04-1930 met Edward Slenk, 28 jaar oud. Edward is geboren op 04-04-1902. Edward is overleden op 04-05-1979, 77 jaar oud.

Kinderen van Aaltje en Edward: Howard, Carolyn, Edward, Thelma, Allen.
Zie onderstaande regels uit de volkstelling van 1940 in Holland, Michigan.

Howard Slenk is een achterneef van Klaske Sjoerdsma, de moeder van Bettie.
Hij heeft (een gedeelte van) de stamboom van de familie Sjoerdsma uitgezocht in verband met de reünie van de achterkleinkinderen in september 2001 in Nederland.

 

13 Klasina Sjoerdsma, geboren op 03-09-1906 in Pingjum. Klasina trouwde, 23 jaar oud, op 24-04-1930 met John de Hoog, 25 jaar oud. John is geboren op 20-10-1904. John is overleden op 16-09-1997, 92 jaar oud.

Kinderen van Klasina en John: Claray, Cornelia, John, Arnold, Sandra. Zie onderstaande regels uit de volkstelling van 1940 in Grand Rapids.
 

 

14 Siebe Sjoerdsma, geboren op 03-04-1908 in Michigan. Siebe is overleden op 26-11-1973, 65 jaar oud.
Siebe:

(1) trouwde, 22 jaar oud, op 16-04-1930 met Catharine Robinson, 21 jaar oud. Catharine is geboren op 27-05-1908. Catharine is overleden op 04-04-1942, 33 jaar oud.

(2) trouwde, 34 jaar oud, op 26-10-1942 met Gertrude Smith, 32 jaar oud. Gertrude is geboren op 28-02-1910. Gertrude is overleden op 27-02-1990, 79 jaar oud.

Kinderen van Siebe en Catharine: Thomas, Arthur, David.
Kinderen van Siebe en Gertrude: Robert, Patricia

 

15 Harm (Herman) Sjoerdsma, geboren op 09-09-1910 in Michigan. Harm is overleden op 23-06-1973 in Grand Rapids, 62 jaar oud.
Harm trouwde, 19 jaar oud, op 27-03-1930 met Elsie Mulder, 17 jaar oud. Elsie is geboren op 23-01-1913.
Elsie is overleden op 29-08-1996 in Grand Rapids, 83 jaar oud.

Kinderen van Harm en Elsie: Thomas, Henry James, Doris, Alberta, Herman. Zie onderstaande regels uit de volkstelling van 1940 in Grand Rapids.
 

 

16 Gerbentsje Sjoerdsma, geboren op 25-04-1912 in Michigan. Gerbentsje trouwde, 20 jaar oud, op 27-10-1932 met Bertus Kunnen, 20 jaar oud. Bertus is geboren op 25-07-1912. Bertus is overleden op 19-11-1973, 61 jaar oud.
1.1.7.14 Sjoerd Sjoerds Sjoerdsma is geboren op 26-09-1864 in Holwerd, zoon van Sjoerd Andries Sjoerdsma (zie 1.1.7) en Aaltje Sybes Terpstra. Sjoerd is overleden op 15-06-1927 in Den Helder, 62 jaar oud.
Sjoerd is, 25 jaar oud, op op 17-05-1890 getrouwd met Eeke Joute Kuipers, oud 28 jaar. Eeke is geboren op 28-06-1861 in Holwerd. Eeke is overleden op 12-12-1927, 66 jaar oud.

Sjoerd was een broer van de grootvader van Klaske Sjoerdsma, de moeder van Bettie.
Bij de geboorte van Sjoerd was zijn vader al overleden.

Kinderen van Sjoerd en Eeke:

1 Levenloos kind, geboren op 05-06-1891 in Holwerd.

2 Aukje Sjoerdsma, geboren op 10-09-1892 in Holwerd. Aukje is overleden in 1975 in Den Helder, 81 of 82 jaar oud. Aukje trouwde met Jaap van de Put.

Kinderen van Aukje en Jaap: Sjoerd, Jentina (geh. met Piet Veenhuizen), Hillie (geh. met Rinse Kiefte)

 

3 Aaltje Sjoerdsma, geboren op 02-12-1894 in Holwerd. Aaltje is overleden op 31-05-1971 in Beverwijk, 76 jaar oud.

Aaltje was gehuwd met Adrianus Langenberg

 

4 Joute Sjoerdsma, geboren op 08-12-1895 in Holwerd. Joute is overleden op 24-02-1961 in Den Helder, 65 jaar oud.
Joute trouwde, 24 jaar oud, op 22-04-1920 met Reinoutje Riedel, 24 jaar oud. Reinoutje is geboren op 19-01-1896.
Reinoutje is overleden op 30-09-1963 in Vlissingen, 67 jaar oud. Ze is begraven in Den Helder.

Kinderen van Joute en Reinoutje: Sjoerd, Nelie (geh. met Dirk Tuyten), Eeke (geh. met Willem Freudenborg), Ria (geh. met Jaap Ruiten)

 

5 Tjeerdtje Sjoerdsma, geboren op 15-07-1900 in Holwerd. Tjeerdtje is overleden op 10-12-1992 in Beverwijk, 92 jaar oud.
Tjeerdtje trouwde met Gerrit Keizer. Gerrit is geboren op 11-05-1900. Gerrit is overleden op 23-11-1972 in Beverwijk, 72 jaar oud.

Kinderen van Tjeerdtje en Gerrit: Hendrika (geh. met H. van Dorp), Sjoerd, Eke (geh. met Jaques Hagen), Jan, Lies

 

Naar boven