De nakomelingen van Jelle Hendriks Spoelstra

Bauke Tjibbes | Thomas Tjibbes | Jisseltje Tjibbes | Mindert Tjibbes | Titus Tjibbes

De eerste Spoelstra, waarvan ik gegevens heb, is de oudbetovergrootvader van mijn grootmoeder Jisseltje Spoelstra, dat is:

1 Jelle Hendriks Spoelstra, hij is geboren in Noorder-Drachten. Jelle is overleden in mei 1805 in Drachten.
Jelle trouwde op 04-12-1763 in Drachten met Aaltje Lourensis. Aaltje is geboren in Noorder-Drachten. Aaltje is overleden in april 1789 in Drachten.

Vroeger bestond de plaats Drachten uit twee dorpjes: Noorder Dragten en Zuider Dragten. Beide dorpen lagen aan de rivier de Dracht (ook wel Drait genoemd). De omgeving van Drachten bestond uit veen. Van dit veen werd turf gemaakt en dat werd door heel Nederland vervoerd. De beste manier om het te vervoeren was via het water. In 1641 werd bij Drachten begonnen met het uitgraven van een vaart: de Drachtster Compagnonsvaart. Na de aanleg hiervan groeiden de dorpen uit tot Drachten. Tot omstreeks 1840 werd gesproken van Noorder- en Zuiderdrachten. Op de kaart van Schotanus ziet het er zo uit:
 

Kind van Jelle en Aaltje:

1 Hendrik Jelles Spoelstra, geboren in 1764 in Zuider-Drachten. Volgt 1.1.
1.1 Hendrik Jelles Spoelstra is geboren in 1764 in Zuider-Drachten, zoon van Jelle Hendriks Spoelstra (zie 1) en Aaltje Lourensis. Hendrik is overleden op 29-04-1821 in Drachten, 56 jaar oud.
Hendrik trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 10-05-1789 in Drachten met Aukjen Joukes, 19 of 20 jaar oud.
Aukjen is geboren in 1769 in Drachten, dochter van Jouke Minderts en Minke Hinnes. Aukjen is overleden op 06-02-1831 in Drachten, 61 jaar oud.

Hendrik was de betovergrootvader van mijn grootmoeder Jisseltje Spoelstra.
Hendrik was eerst arbeider, later was hij wever.
 
Kinderen van Hendrik en Aukjen:
Jouke (1789-1813)
Jelle (1791-1845)
Mindert Hendriks (zie hieronder)
Ate (1796-1864)
Minze (1800-1826)
Lourens (1802-1865)
Minke (1806-1837)
Aaltje (1808-1838)
Antje (1810-1838)
 
In 1812 nam Hendrik de achternaam Spoelstra aan. Hij was toen wever, en gebruikte daarbij draad op een spoel. Vandaar Spoelstra. De namen van de kinderen worden ook in de akte genoemd, zie rechts.
Blijkbaar kon Hendrik niet schrijven, hij heeft ondertekend met een kruisje.
 
De oudste zoon van Hendrik en Aukjen, Jouke Spoelstra, geboren in Drachten op 14.03.1790, boerenknecht, wonende in Noorderdrachten, was loteling lichtig 1810. Hij moest op 10.04.1812 om 10.00 uur voor de Raad van Recrutering te Leeuwarden verschijnen. Hij wordt in november 1813 en eind 1814 vermist; zijn laatste bericht was van 10.05.1813 uit Longwy, Frankrijk.

Kind van Hendrik en Aukjen:

1 Mindert Hendriks Spoelstra, geboren op 26-07-1795 in Drachten. Volgt 1.1.1.
1.1.1 Mindert Hendriks Spoelstra is geboren op 26-07-1795 in Drachten, zoon van Hendrik Jelles Spoelstra (zie 1.1) en Aukjen Joukes. Mindert is overleden op 22-11-1873 in Drachten, 78 jaar oud.
Mindert:

(1) trouwde, 20 jaar oud, op 02-04-1815 in Drachten met Thomaske Tomas Landvrouw, 22 jaar oud. Thomaske is geboren op 10-03-1793 in Bergum, dochter van Tomas Willems Wierdsma en Wytske Sipkens. Thomaske is overleden op 13-01-1831 in Drachten, 37 jaar oud.

(2) trouwde, 36 jaar oud, op 05-06-1832 in Drachten met Froukjen Jans Roelsma, 21 jaar oud. Froukjen is geboren op 03-10-1810 in Zuider-Drachten. Froukjen is overleden op 07-02-1891 te Drachten, 80 jaar oud.

Mindert was de overgrootvader van mijn grootmoeder Jisseltje Spoelstra.
Mindert was arbeider; de vader van zijn eerste vrouw Thomaske was bij haar geboorte al overleden.
Kinderen van Mindert en Thomaske Thomas: Hendrik, Thomas, Jouke, Jelle, Geert.
Kinderen van Mindert en Froukjen Jans Roelsma: Jan, Antje, Wietske, Aukje, Minke, Minke, Roel.

Kind van Mindert en Thomaske:

1 Thomas Minderts Spoelstra, geboren op 22-07-1819 in Drachten. Volgt 1.1.1.1.
1.1.1.1 Thomas Minderts Spoelstra is geboren op 22-07-1819 in Drachten, zoon van Mindert Hendriks Spoelstra (zie 1.1.1) en Thomaske Tomas Landvrouw. Thomas is overleden op 31-05-1905 in Drachten, 85 jaar oud.
Thomas:

(1) trouwde, 25 jaar oud, op 14-06-1845 in Tietjerksteradeel met Tyttje Tjibbes Pebesma, 26 jaar oud. Tyttje is geboren op 30-03-1819 in Garijp, dochter van Tjibbe Thomas Pebesma en Durkje Bouwes de Vries. Tyttje is overleden op 26-02-1852 in Garijp, 32 jaar oud.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 18-05-1854 in Boarnsterhim met Antje Jurjens Oldersma, 24 jaar oud. Antje is geboren op 09-09-1829 in Oudega. Antje is overleden op 06-05-1889 in Drachten, 59 jaar oud.

 

Thomas was de grootvader van mijn grootmoeder Jisseltje Spoelstra.
Thomas was eerst arbeider, later koopman; ze woonden in Garijp, Rottevalle en Wartena

Kinderen van Thomas en Tyttje:

1 Tjibbe Thomas Spoelstra, geboren op 17-09-1846 in Garijp. Volgt 1.1.1.1.1.
2 Mindert Thomas Spoelstra, geboren op 24-10-1849 in Garijp. Volgt 1.1.1.1.2.

Kinderen van Thomas en Antje:

3 Roelofke Thomas Spoelstra, geboren op 28-08-1855 in Garijp. Volgt 1.1.1.1.3.
4 Thomas Thomas Spoelstra, geboren op 26-06-1857 in Wartena. Volgt 1.1.1.1.4.
5 Jurjen Thomas Spoelstra, geboren op 17-12-1859 in Wartena. Jurjen is overleden op 14-01-1886 in Drachten, 26 jaar oud. Jurjen was ongehuwd.
6 Hendrik Spoelstra, geboren op 04-02-1862 in Wartena. Volgt 1.1.1.1.6.
7 Jitske Thomas Spoelstra, geboren op 19-06-1864 in Wartena. Volgt 1.1.1.1.7.
8 Anne Spoelstra, geboren op 27-04-1867 in Wartena. Volgt 1.1.1.1.8.
9 Roel Spoelstra, geboren op 27-07-1869 in Drachten. Volgt 1.1.1.1.9.
1.1.1.1.1 Tjibbe Thomas Spoelstra is geboren op 17-09-1846 in Garijp, zoon van Thomas Minderts Spoelstra (zie 1.1.1.1) en Tyttje Tjibbes Pebesma. Tjibbe is overleden op 12-09-1916 in Garijp, 69 jaar oud.
Tjibbe trouwde, 23 jaar oud, op 14-05-1870 in Idaarderadeel met Tetje Baukes Meyer, 25 jaar oud. Tetje is geboren op 27-06-1844 in Leeuwarden, dochter van Bauke Egberts Meyer en Jisseltje Tijmens Jasper. Tetje is overleden op 05-10-1922 in Garijp, 78 jaar oud.

Tjibbe en Tetje waren de ouders van mijn grootmoeder Jisseltje Spoelstra.
Bauke Egberts Meyer, de vader van Tetje, was vrachtschipper op de “Jonge Binne”, wonend te Leeuwarden. Hij vervoerde turf uit het veengebied naar de dorpen.
Het schip was van ongeveer 30 ton, de hele familie woonde er op. Als het windstil was moesten moeder en kinderen langs de vaart op de wal lopen om het schip te trekken. Soms kon er een paard voor worden gehuurd. Als er genoeg wind stond werd er gezeild.
Jisseltje, de moeder van Tetje, was “inlands kramerske“. Haar vader Tijmen Alberts Jasper was ook schipper, en een paar broers van Jisseltje ook.
Fedde Meyer, een broer van Tetje, was ook vrachtschipper, en wel op “De drie gebroeders”.
 
Tjibbe en Tetje hadden hun eigen huisje gebouwd van tweedehands materialen aan de Eendrachtsweg nr. 1 in Garijp. Het huis bestond uit een woonkamer met twee bedsteden en een zijkamertje met een bedstee. Een vierde bedstee zat in de schuur. Er was een stal voor vier koeien en een buitentoilet.

Het huis aan de Eendrachtsweg 1 te Garijp. Van links naar rechts: Beppe Jisseltje, Titus, Tjibbe en Tetje

Hieronder zie je de huwelijksakte van Tjibbe en Tetje, klik er op voor een vergroting.
Daarnaast het graf van Tjibbe en Tetje.

tjibbe_spoelstraDe foto, die je hier links ziet, is van Tjibbe.
Hij is genomen van een groot portret dat bij mijn grootouders Rienk en Jisseltje in de kamer hing.

borstel_van_tjibbe_thomas_spoelstraTjibbe was op zaterdag barbier. Hij schoor de mannen en knipte de haren in het zijkamertje voor wat extra inkomen.
Tjibbe heeft ook borstels gemaakt. Je ziet hier rechts zo’n borstel, die waarschijnlijk gemaakt is door Tjibbe. TTS staat voor Tjibbe Thomas Spoelstra. Samen met Tetje runde Tjibbe ook nog een soort café.
Als er ‘s winters ijs lag hadden ze een koek en zopietent op het ijs.

Tjibbe is ook in militaire dienst geweest. Zijn gegevens bij de militie vind je hieronder. Hij was dus ongeveer 1.70 m, had blauwe ogen, een brede mond, een platte kin en lichtbruin haar.
 

 
Nadat Tjibbe in 1916 was overleden hield Tetje boelgoed. Alles werd verkocht. Ze verkocht o.a. een hondenkar voor f13, twee koeien voor f230 en f185, een varken voor f36 en een schaap voor f32. Verder veel hout, palen, hooi, gras enz. Klik hier als je de volledige akte van het boelgoed wilt bekijken.
 
En nadat Tetje in 1922 was overleden erfden de kinderen het huis. Zoon Thomas nam in 1923 het huis aan de Eendrachtsweg over, en betaalde er f2900 voor. Er was nog een hypotheek van f650, dus de andere kinderen waaronder beppe Jisseltje kregen elk f450 van Thomas. Klik hier als je de notariële akte daarvan wilt zien.

Kinderen van Tjibbe en Tetje:

1 Bauke Tjibbes Spoelstra, geboren op 10-01-1871 in Garijp. Volgt 1.1.1.1.1.1.
2 Thomas Tjibbes Spoelstra, geboren op 09-05-1873 in Garijp. Volgt 1.1.1.1.1.2.
3 Jisseltje Tjibbes Spoelstra, geboren op 06-07-1875 in Garijp. Volgt 1.1.1.1.1.3.
4 Mindert Tjibbes Spoelstra, geboren op 04-08-1877 in Garijp. Volgt 1.1.1.1.1.4.
5 Titus Spoelstra, geboren op 22-09-1885 in Garijp. Volgt 1.1.1.1.1.5.
1.1.1.1.1.1 Bauke Tjibbes Spoelstra is geboren op 10-01-1871 in Garijp, zoon van Tjibbe Thomas Spoelstra (zie 1.1.1.1.1) en Tetje Baukes Meyer. Bauke is overleden op 14-08-1947 in Dwaalkraal, onder Sannieshof, Z.Afrika, 76 jaar oud.

Bauke was een broer van mijn grootmoeder Jisseltje Spoelstra.

Bauke Spoelstra

Bauke kreeg zijn opleiding tot onderwijzer in Garijp van het hoofd van de school aldaar: Pieter Lub.
Zo kwam hij in aanraking met de dochter van Pieter Lub: Jet (Gerbreg) Lub, zijn latere vrouw.

In 1894 kreeg Bauke een aanstelling als onderwijzer in Nijkerk.
Van daaruit zijn Bauke en Jet en de oudste twee kinderen in 1899 geëmigreerd naar Zuid-Afrika, zie het artikeltje hierboven uit juni 1899.

Klik op dit briefgedeelte om de hele brief te zien

Bauke schreef vanuit Zuid-Afrika een aantal brieven naar zijn broers en zusters in Nederland.
Als je op het briefgedeelte hiernaast klikt krijg je een aantal brieven uit 1934 en 1935 en 1946 te zien.
Er zitten ook twee brieven van Jet bij uit de tijd na Bauke’s overlijden.
Verder een brief van Tjibbe uit 1954 aan zijn neef Fedde, en een brief van Johanna uit 1960 aan haar oom en tante, waarschijnlijk mijn grootouders Rienk en Jisseltje.
 
 

 
Bauke trouwde, 25 jaar oud, op 06-02-1896 in Garijp met Gerbreg Henriëtte Alida (Jet) Lub, 24 jaar oud. Gerbreg is geboren op 31-07-1871 in Garijp. Ze is een dochter van Pieter Jacobs Lub en Sophia Eleonora Steringa (1840 – 1881).
Gerbreg is overleden op 17-04-1950 in Dwaalkraal, onder Sannieshof, Z.Afrika, 77 jaar oud.

Pieter Lub

Pieter Lub, de vader van Jet, is geboren in 1838 in Enkhuizen, hij was een zoon van Jacob Lub (die was visser) en Maretje Ruiter. Hij is overleden op 13-11-1922 in Garijp, op 84-jarige leeftijd. Er is in Garijp ook een straat naar hem genoemd, de “Master Lubwei” (zie de plattegrond hieronder).

Pieter trouwde met Femkje Hart, geb. in 1839 in Enkhuizen. Ze kregen op 01-05-1868 een zoon: Jacob. Op 10-11-1869 overleed Femkje toen haar tweede kind geboren zou worden.

Pieter Lub trouwde vrij snel weer en wel op 27-07-1870, nu met Sophia Eleonora Steringa, geb. op 13-07-1840 te Harlingen, dochter van Kornelis Roelofs Steringa, ontvanger van belastingen, en Gerbrig Fokke.
Ze kregen vier kinderen: Gerbreg Henriëtte Alida (Jet), geb. 31-07-1871 in Garijp, Pieter Nicolaas Johan, geb. 10-01-1873, overl. al na een half jaar op 31-07-1873, Maria, geb. 15-01-1876 in Heeg, en Cornelis Nicolaas Johan, geb. op 17-08-1880 in Heeg, overl. op 07-03-1900 op 19-jarige leeftijd.
Sophia, de moeder van Jet, overleed op 22-11-1881 in Heeg, toen Jet 10 jaar was.

Pieter Lub trouwde voor de derde keer, nog geen jaar later, op 01-07-1882 met Hendrika Christina Hillebrand, geb. 16-05-1850 in Leeuwarden, dochter van Anne Auke Hillebrand en Elisabeth Frederique Kloosterman. Hendrika is overleden op 07-08-1930 in Drachten.
Pieter en Hendrika kregen vijf kinderen:
– Elizabeth Frederique, geb. 04-05-1883 in Heeg, overl. 23-03-1904 op 20-jarige leeftijd
– Maria, geb. 19-06-1885 in Garijp
– Elsje Trijntje Petronella Elisabeth, geb. 05-03-1888 in Garijp
– Trijntje Paulina Gustava, geb. 07-02-1890 in Garijp, overl. 03-03-1891, nog geen maand oud
– Trijntje Pauline Gustava, geb. 13-06-1894 in Garijp.

Hendrika, de stiefmoeder van Jet Lub, behandelde Jet meer als een werkster dan als haar kind. Jet liep daarom van huis toen ze 18 was, en ging toen bij haar peetouders ds. en mevr. Fortuin wonen in Barendrecht.

Jacob Lub was de lievelingsbroer van Jet.
Jacob Lub emigreerde in 1894 naar Zuid-Afrika.
Hij was net als Bauke onderwijzer, later inspecteur. Zie het artikel en de foto hiernaast.

Een artikel over Pieter Lub, dat in de dorpskrant van Garijp heeft gestaan.

Kinderen van Bauke en Gerbreg:

1 Maria (Marié) Jacoba Sophia Spoelstra, geboren op 10-01-1897 in Nijkerk. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.
2 Petronella (Nellie) Leonora Spoelstra, geboren op 16-11-1898 in Nijkerk. Volgt 1.1.1.1.1.1.2.
3 Tjibbe Thomas (Tom) Spoelstra, geboren op 13-04-1900 in Doornbult, Zuid-Afrika. Volgt 1.1.1.1.1.1.3.
4 Pieter Cornelis Johan Spoelstra, geboren op 24-07-1902 in Doornbult, Zuid-Afrika. Volgt 1.1.1.1.1.1.4.
5 Sophia Eleonora Spoelstra, geboren op 29-09-1904 in Uitschot, Zuid-Afrika. Volgt 1.1.1.1.1.1.5.
6 Thomas Nicolaas Spoelstra, geboren op 17-07-1906 in Uitschot, Zuid-Afrika. Volgt 1.1.1.1.1.1.6.
7 Cornelia Johanna Spoelstra, geboren op 16-01-1909 in Boschkop.

 

Cornelia was onderwijzeres te Tweebosch (vlakbij Sannieshof), daarna hoofd van de lagere school te Rustenburg en tenslotte schoolhoofd van de Hendrik Potgieter school te Potchefstroom; ze werd Johanna genoemd. Ze was ongehuwd.

 

8 Bauke Spoelstra, geboren op 11-10-1910 in Biesjesvlei, Zuid-Afrika. Volgt 1.1.1.1.1.1.8.
9 Jacob (Japie) Spoelstra, geboren op 31-10-1912 in Biesjesvlei, Z.Afrika. Volgt 1.1.1.1.1.1.9.

Bauke en Jet zijn in 1899 geëmigreerd naar Zuid-Afrika. Toen ze vertrokken stond de Boerenoorlog op uitbreken.
Op 25 september 1899 vertrok Bauke met Jet en de kinderen Marié en Nelly vanuit Southampton naar Kaapstad in Zuid Afrika. De zeereis duurde 20 dagen en Jet had de hele reis last van zeeziekte. Nadat ze waren aangekomen namen ze dezelfde avond nog de trein naar Johannesburg, dat was op zaterdagavond. En op dinsdag kwamen ze rond 12 uur aan in Johannesburg. Ze werden van het station afgehaald door Jacob, de oudste halfbroer van Jet. Bauke en zijn gezin gingen eerst tijdelijk inwonen bij Jacob. Ze kregen te horen dat ze naar Klerksdorp moesten gaan, en daar zouden ze op 5 october vandaan gehaald worden door een delegatie uit Geysdorp. Ze moesten daar wachten in het George Hotel.
De kranten gaven aan dat er veel troepenbewegingen waren, het leek er op dat de oorlog elk moment kon uitbreken. En zij gingen juist in de richting van de plaats waar het meeste oorlogsgeweld werd verwacht, want Geysdorp ligt vlak bij de grens waar de meeste Transvaaltroepen gelegerd waren.
Bauke en zijn gezin vertrokken toen per trein naar Klerksdorp, dat was een reis van 160 km, en dat duurde 8,5 uur. Ze verbleven een aantal dagen in het George Hotel, en toen kregen ze een telegram met de boodschap dat de school in Geysdorp gesloten was vanwege de naderende oorlog. Bauke werd daar dus niet meer verwacht, ze hadden hem niet meer nodig. Hij bezocht toen twee scholen in Klerksdorp, en daar kreeg hij te horen dat de school in Doornbult zat te springen om een onderwijzer. Dat leek Bauke wel wat, en dat werd naar Doornbult getelegrafeerd. Hij kreeg even later een telegram met de boodschap dat ze in Klerksdorp moesten wachten tot ze daar vandaan gehaald zouden worden door een delegatie uit Doornbult. Maar dat kon wel even duren want de mannen waren op commando. Na 12 dagen kwamen er eindelijk een paar jongens met een ossenwagen om hen op te halen. Het was nog 110 km naar Doornbult, daar deden ze drie dagen over.
De school in Doornbult bleek een heel klein éénmansschooltje te zijn, en het schoolmeestershuisje was heel erg vies en verwaarloosd. De vorige onderwijzer had niet in het huisje gewoond, maar in het kantoortje van de school. Dat was een ruimte van 2,5 bij 4 meter, naast het enige klaslokaal. Bauke en Jet besloten ook om daar te gaan wonen, het was veel schoner en netter dan het schoolmeestershuisje.
Ze hadden wel heel weinig ruimte, maar het ging net. En de kinderbedjes werden `s nachts in het klaslokaal gezet want die pasten niet in de kantoorruimte, ’s morgens moesten die bedjes dan weer worden opgeruimd.
Twee dagen later begon de school, er kwamen zo’n 20 kinderen in de leeftijd van 6 tot 16 jaar.
En op diezelfde dag brak de oorlog uit. De boeren hadden de Engelse legereenheden in Natal en bij Kimberley aangevallen.
Er was geen winkel in de buurt van Doornbult, er was niets te krijgen. Ze moesten zelfvoorzienend zijn. Ze moesten hun eigen groente verbouwen, hun eigen brood bakken en kippen houden voor eieren en wat beestjes voor melk. Ze kregen voorlopig wat groente, meel en melk van de bewoners. Jet moest het eten koken op een vuur, dat buiten gemaakt werd op wat stenen.
Aan Bauke werd de volgende zondag gevraagd of hij ook een preek kon houden, want er was geen dominee in Doornbult. Dat deed hij, en ook de volgende zondagen ging hij voor in de dienst. Toen een paar weken later iemand kwam te overlijden leidde hij ook de begrafenisdienst. Ook werd hij regelmatig geraadpleegd als iemand iets mankeerde. Bauke en Jet hadden een behoorlijke partij medicijnen en zalfjes meegenomen uit Nederland uit voorzorg, en dat kwam goed van pas. Dus Bauke werd na verloop van tijd ook zo’n beetje als dokter beschouwd.
Zo nu en dan ging Bauke op zaterdag lopend naar Rooijantjesfontein. Dat was een dorp, zo’n 10 km van Doornbult verwijderd. Daar was een postkantoor en een winkel, en daar kon hij een krant lezen.
Op 13 april 1900 beviel Jet van een jongen, hij werd Tjibbe Thomas genoemd. Ze werd bijgestaan door één van de dorpsbewoners, een dokter was er niet.
De Boerenoorlog woedde nog hevig. Eerst waren de boeren aan de winnende hand. Maar op 13 april waren de Engelsen met 30000 man Bloemfontein binnengemarcheerd, zonder enige tegenstand. De boeren moesten terugtrekken en Kimberley werd door de Engelsen heroverd. In mei werd ook Mafeking heroverd door de Britten. Ook Johannesburg kwam in Engelse handen. Maar in juli en augustus sloegen de boeren terug. In kleine groepjes vielen ze de Engelsen op een heleboel plaatsen aan.
Bauke kreeg zijn salaris via het Onderwijs Departement in Pretoria, maar de mensen van het departement waren gevlucht toen Pretoria werd ingenomen door de Britten. En vanaf dat moment kreeg Bauke geen salaris meer.
In januari 1901 begon een nieuw schooljaar, maar er waren veel minder leerlingen. Veel jongens vochten mee met de Boeren, zelfs jongens van 12 jaar. Andere jongens moesten thuis op de boerderij helpen, omdat de vaders mee vochten. In maart werd de school helemaal gesloten omdat er te weinig leerlingen over waren en het was duidelijk dat dat zo zou blijven tot de oorlog beëindigd zou worden.
Op 28 juli 1901 kwam er een groep Engelse soldaten in Doornbult, en toen staken ze alle huizen in brand, en ook de school. Ze vernielden alles, en ze namen alles van waarde mee.
Nadat ze vertrokken waren zocht Bauke alle materialen, die nog enigszins bruikbaar waren, op en bouwde er een onderkomen van. Zo leefden ze daar tussen de ruïnes.
Op 13 maart 1902 kwam er weer eens een Britse patrouille langs Doornbult. Ze ondervroegen Bauke, ze verdachten hem van spionage voor de Boeren. Ze namen hem mee en brachten hem naar een concentratiekamp in Klerksdorp.
Op 31 mei 1902 werd de vrede getekend en op 9 juni kon Bauke uit het kamp vertrekken. Op 12 juni was hij in Doornbult terug, bij Jet en de kinderen. Die waren in de tussentijd opgevangen door tante Katarina in Rooijantjesfontein. Tante Katarina woonde zo nu en dan op zondag de dienst in Doornbult bij, en Jet was met de drie kinderen naar haar toegelopen. Dat was een hele onderneming, 10 km lopen met Marié van 5 en Nellie van 3 en Tjibbe van twee, die ze moest dragen terwijl ze vijf maanden zwanger was. Een maand nadat ze weer samen in Doornbult waren, op 27 juli, werd Pieter geboren. Dat ging voorspoedig.
De school in Doornbult bleef gesloten maar Bauke kreeg in december 1902 een aanstelling bij de nieuw te vormen school in Uitschot. En vanaf dat moment ontving hij eindelijk weer een salaris.

Er heeft een artikel in een zuidafrikaans geneologieblad gestaan (de Famnea 2014 jaargang 11 uitgave 3) over de belevenissen van Bauke en zijn gezin in de Boerenoorlog. Dat artikel (zie hieronder) begint met de naam van een kleinzoon van Bauke: Hermanus Izak Johannes Spoelstra.
 Een zoon van Bauke, Tjibbe, heeft in 1987 een boekje uitgegeven over het leven van zijn ouders: “Bauke Tjibbe Spoelstra, 1871-1947, ‘n Hollandse onderwyser en sy gesin in Transvaal“, zie rechts.
Een aantal bladzijden uit dat boekje (blz. 1 t/m 7 en 19 t/m 27) kun je hier lezen.
 
Een kleinzoon van Bauke heeft ook een boek over de belevenissen van zijn grootouders geschreven: “Soot blackboard“. Die kleinzoon heet ook Bouke, en is de oudste zoon van Jacob (Japie).

Bauke Spoelstra en Jet Lub met hun 9 kinderen in ongeveer 1911

Bauke en Jet Spoelstra met hun kinderen in 1937 Achter: Japie, Marie, Piet, Tjibbe (Boetie), Bouwie, Nellie, Thomas Voor: Sophie, Johanna

 

1.1.1.1.1.1.1 Maria (Marié) Jacoba Sophia Spoelstra is geboren op 10-01-1897 in Nijkerk, dochter van Bauke Tjibbes Spoelstra (zie 1.1.1.1.1.1) en Gerbreg Henriëtte Alida (Jet) Lub. Maria is overleden in 1977, 78 of 79 jaar oud.
Maria trouwde, 31 jaar oud, op 20-12-1928 met Johannes Fourie, 34 jaar oud. Johannes is geboren op 26-07-1894. Johannes is overleden op 04-07-1941, 45 jaar oud.

Marié en Nellie bleven na de lagere school eerst thuis, todat Thom in 1914 naar de middelbare school moest.
Toen ging Marié in Lichtenburg kunstnaaldwerk, muziek en schilderkunst in het klooster leren.
Marié is gehuwd met Johannes Fourie, die was boer op Sandfontein, bij Nijlstroom. Drie jaar na zijn dood werd Marié “zenuwziek“.
Ze ging met de kinderen bij haar ouders inwonen totdat ze een huis in Sannieshof kreeg. Daar ging ze muziek- en schilderlessen geven.

 

1.1.1.1.1.1.2 Petronella (Nellie) Leonora Spoelstra is geboren op 16-11-1898 in Nijkerk, dochter van Bauke Tjibbes Spoelstra (zie 1.1.1.1.1.1) en Gerbreg Henriëtte Alida (Jet) Lub.
Petronella is overleden op 02-04-1941, 42 jaar oud.
Petronella trouwde, 33 jaar oud, op 03-01-1932 met Willem Benjamin Bosch (Ben) Mentz, 29 jaar oud. Willem is geboren op 10-10-1902. Willem is overleden op 23-09-1954, 51 jaar oud.

Petronella was onderwijzeres, ze is met 43 jaar al overleden aan maagkoorts.
Ze was getrouwd met sergeant Ban Mentz van de SAP (South African Police), hij is vrij snel na haar overlijden weer getrouwd.

 

1.1.1.1.1.1.3 Tjibbe Thomas Spoelstra is geboren op 13-04-1900 in Doornbult, Zuid-Afrika, zoon van Bauke Tjibbes Spoelstra (zie 1.1.1.1.1.1) en Gerbreg Henriëtte Alida (Jet) Lub.
Tjibbe is overleden op 28-08-1987, 87 jaar oud.
Tjibbe trouwde, 24 jaar oud, op 15-01-1925 met Hester Sophia (Hettie) van der Walt, 20 jaar oud. Hester is geboren op 09-05-1904 in Uitschot. Hester was een dochter van Hendrik Willem van der Walt en Susanna Aletta Sophia Johanna Bekker.

Tjibbe was predikant. Eerst in Johannesburg-Oost (1925 – 1927), daarna in Petrusburg (1927 – 1941).
Hierna heeft hij het Administratiebureau van de Gereformeerde Kerken opgebouwd (1941 – 1949) en “Die Kerkblad” uitgegeven.
In 1945 en 1946 was hij Burgemeester van Potchefstroom. Daarna werd hij predikant van de Gereformeerde Kerk van Pretoria-Oost (1949 – 1959), tot zijn emeritaat. Daarna werd hij administrateur van de Hammanskraal Theologisch School.
In 1972 vestigden hij en zijn vrouw zich in Potgietersrus.
Hij is verschillende keren voorzitter van de synode geweest en heeft vaak belangrijke kerkelijke opdrachten uitgevoerd.In 1953 en 1954 moest hij daarvoor naar Nederland en heeft toen ook familie ontmoet. Hij logeerde toen bij zijn neef Feddo Spoelstra, zoon van zijn oom Titus Spoelstra, zie onderstaand krantenartikel.
 

 

1.1.1.1.1.1.4 Pieter Cornelis Johan Spoelstra is geboren op op 24-07-1902 in Doornbult, Zuid-Afrika, zoon van Bauke Tjibbes Spoelstra (zie 1.1.1.1.1.1) en Gerbreg Henriëtte Alida (Jet) Lub. Pieter is overleden 15-10-1950, 48 jaar oud.
Pieter trouwde, 39 jaar oud, op 20-12-1941 met Martha Levina Scholtz, 20 jaar oud. Martha is geboren op 15-09-1921. Martha is overleden op 26-03-2012, 90 jaar oud.

Pieter is getrouwd toen hij 40 was, zijn vrouw was ongeveer 20 jaar jonger.
Pieter was onderwijzer. Hij was volgens oud-leerlingen een uitstekend onderwijzer. Hij had veel gevoel voor humor.
Martha is na het overlijden van Pieter gehuwd met Dawid Andries Malan.

 

1.1.1.1.1.1.5 Sophia Eleonora Spoelstra is geboren op 29-09-1904 in Uitschot, Zuid-Afrika, dochter van Bauke Tjibbes Spoelstra (zie 1.1.1.1.1.1) en Gerbreg Henriëtte Alida (Jet) Lub. Sophia is overleden op 28-11-1960, 56 jaar oud.
Sophia trouwde, 26 jaar oud, op 19-12-1930 met George Frederik Robbertse, 29 jaar oud. George is geboren op 24-05-1901. George is overleden op 26-06-1983, 82 jaar oud.

Sophia was onderwijzeres en haar man was onderwijzer.
George stond eerst aan de school in Swartrug, later werd hij hoofd van de school in Ventersdorp.
Na zijn pensionering gingen ze naar Potchefstroom.
Sophie heeft tijdens haar schooljaren blindedarmontsteking gehad. Er werd voor haar leven gevreesd (er was geen ziekenhuis in de buurt) maar ze is hersteld.
 

 

1.1.1.1.1.1.6 Thomas Nicolaas Spoelstra is geboren op 17-07-1906 in Uitschot, Zuid-Afrika, zoon van Bauke Tjibbes Spoelstra (zie 1.1.1.1.1.1) en Gerbreg Henriëtte Alida (Jet) Lub. Thomas is overleden in 1987, 79 of 80 jaar oud.
Thomas trouwde, 28 jaar oud, op 07-01-1935 met Susanna Jacoba Coetzee, 27 jaar oud. Susanna is geboren op 18-02-1907.

Thomas was boer. Eerst op Dwaalkraal bij Sannieshof. Zijn vader en hij hebben daar land gehuurd en een span ossen en een aantal schapen gekocht.
Thomas woonde in het begin in een klein kleihuisje op die plaats.Tijdens de droogte van 1933 zocht hij een beter heenkomen. Dat werd Rietfontein bij Mafeking. Dat hebben Thomas en zijn vader toen gekocht, er moest toen een grotere hypotheek op Dwaalkraal worden genomen. Mafeking is de plaats in Transvaal waar in de boerenoorlog erg gevochten is.

 

1.1.1.1.1.1.8 Bauke Spoelstra is geboren op 11-10-1910 in Biesjesvlei, Zuid-Afrika, zoon van Bauke Tjibbes Spoelstra (zie 1.1.1.1.1.1) en Gerbreg Henriëtte Alida (Jet) Lub. Bauke is overleden 13-01-1974, 63 jaar oud.
Bauke trouwde, 27 jaar oud, op 14-12-1937 met Johanna Margarieta Venter, 34 jaar oud. Johanna is geboren op 21-05-1903.

Bauke was boer te Sannieshof (Dwaalkraal). Hij zat in dezelfde klas als Japie (Bauke ging een jaar later dan normaal naar school en Japie een jaar eerder).
Doordat Bauke reumatiekkoorts ontwikkelde moest hij van het gymnasium af. Hij had een zonnig en liefdevol karakter.
Hij is scriba van de kerk geweest en zat jaren in de schoolraad van Lichtenburg.
De roepnaam van Johanna was Margriet, zij was onderwijzeres.
Toen Bauke en Magriet trouwden zijn er familiefoto’s gemaakt, zie de foto hier onder.
 

 

1.1.1.1.1.1.9 Jacob (Japie) Spoelstra is geboren op 31-10-1912 in Biesjesvlei, Z.Afrika, zoon van Bauke Tjibbes Spoelstra (zie 1.1.1.1.1.1) en Gerbreg Henriëtte Alida (Jet) Lub.
Jacob is overleden op 13-03-1996 in Potchefstroom, 83 jaar oud.
Jacob trouwde, 24 jaar oud, op 03-01-1937 in Heilbron OFS met Martha Magdalena Janse van Rensburg, 23 jaar oud.
Martha is geboren op 09-04-1913 in Reitz (OFS), ze is overleden op 28-12-2007, 94 jaar oud.

Japie was leraar wiskunde in Potgietersrus, Zeerust en Potchefstroom
Hij is gepromoveerd tot doctor in de opvoedkunde.
Hij was scriba van de Geref. kerk. Hij heeft een aantal verhalen met bijbelse thema’s geschreven.Hiernaast zie je Japie met de oudste drie kinderen.

 

Klik hier voor de verdere gegevens van de nakomelingen van Bauke Spoelstra en Jet Lub

1.1.1.1.1.2 Thomas Tjibbes Spoelstra is geboren op 09-05-1873 in Garijp, zoon van Tjibbe Thomas Spoelstra (zie 1.1.1.1.1) en Tetje Baukes Meyer. Thomas is overleden op 13-09-1963 in Garijp, 90 jaar oud.
Thomas trouwde, 25 jaar oud, op 28-05-1898 in Tietjerksteradeel met Ybeltje Wybes Veenstra, 26 jaar oud. Ybeltje is geboren op 30-03-1872 in Bergum, dochter van Wybe Symens Veenstra en Trijntje Klazes Boskma. Ybeltje is overleden op 26-08-1951 in Garijp, 79 jaar oud.

Thomas was een broer van mijn grootmoeder Jisseltje Spoelstra.
En Ybeltje was een zuster van mijn grootvader Rienk Veenstra, broer en zus waren dus getrouwd met broer en zus.
Thomas en Ybeltje woonden op de Eendrachtsweg nr. 1 in Garijp. Dit huis namen ze over van Thomas ouders. Hij betaalde er f2900 voor. Klik hier als je de notariële akte daarvan wilt zien.
Eerst woonden Tjibbe en Tetje bij hen in. Ze hebben het huis wel een stuk vergroot. Thomas was vanaf 1915 veldwachter in Garijp, later was hij ook melkboer.

Op de linker foto hierboven staan Thomas en Ybeltje met de vijf kinderen die ze in 1908 hadden. Linksboven staat Tjibbe naast vader Thomas, vooraan zit moeder Ybeltje met naast haar Wijbe en Bauke, en daar achter baby Tetje en Trijntje.
De rechter foto is waarschijnlijk op 23-05-1923 genomen toen Thomas en Ybeltje 25 jaar getrouwd waren. Je ziet op de foto Thomas en Ybeltje met de vijf kinderen die nog in leven waren. Links staat Bauke, achter Thomas staat Wiebe, daarnaast Tjibbe (die een jaar later een motorongeluk had en verongelukte), dan Symen en Tetje.

Op de foto’s hierboven zie je links Thomas als melktapper, en rechts Thomas en Ybeltje in 1935 voor hun huis.

Zoals je hierboven in de krantenartikelen ziet beleefde Thomas van alles. Als politieman moest hij regelmatig optreden, hij redde ook nog eens een jongetje uit het water onder het ijs vandaan, en als melktapper werd hij eens gemolesteerd.

Op de foto hieronder zie je Thomas en Ybeltje met hun kinderen en kleinkinderen in 1938, waarschijnlijk toen ze 40 jaar getrouwd waren.
Staand van links naar rechts: Johannes en Tetje met hun dochter Ypie, dan Bauke en Griet met hun dochter Ypie. Daarnaast Wybe en Stien met hun zoon Tom, dan Siemen en Kniere met hun zoon Ewoud.
Daarvoor: Aukje van Bauke en Griet, pake Thomas met Tom van Siemen en Kniere, dan Tom van Bauke en Griet tussen pake en beppe, daarnaast beppe Ybeltje met Sjoeke van Wybe en Stien en rechts daarvan zittend op een mand Roelof van Bauke en Griet.

Kinderen van Thomas en Ybeltje:

1 Trijntje Spoelstra, geboren op 25-05-1899 in Garijp. Trijntje is overleden op 01-07-1918 in Garijp, 19 jaar oud.
 

Trijntje had TBC, je ziet haar hieronder in het tenthuisje dat voor haar op het erf stond. Hierin sliep ze ook. Zo’n tenthuisje kon met de zon meegedraaid worden, zodat er optimaal gebruik gemaakt kon worden van de mogelijkheid om in de zon te liggen.

 

2 Tjibbe Spoelstra, geboren op 12-09-1901 in Garijp. Tjibbe is overleden op 15-09-1924 in Wolsum, 23 jaar oud.

Tjibbe was schilder; hij is overleden door een motorongeluk (zie het artikel hieronder).

 

3 Wybe Spoelstra, geboren op 29-09-1903 in Garijp. Volgt 1.1.1.1.1.2.3.
4 Bauke Spoelstra, geboren op 11-12-1905 in Garijp. Volgt 1.1.1.1.1.2.4.
5 Tetje Spoelstra, geboren op 01-03-1908 in Garijp. Volgt 1.1.1.1.1.2.5.
6 Sijmen Spoelstra, geboren op 30-06-1910 in Garijp. Volgt 1.1.1.1.1.2.6.

7 Jisseltje Spoelstra, geboren op 24-03-1913 in Garijp. Jisseltje is overleden op 16-07-1917 in Garijp, 4 jaar oud.

Jisseltje is overleden aan de Spaanse griep.
1.1.1.1.1.2.3 Wybe Spoelstra is geboren op 29-09-1903 in Garijp, zoon van Thomas Tjibbes Spoelstra (zie 1.1.1.1.1.2) en Ybeltje Wybes Veenstra. Wybe is overleden op 03-07-1997 in Drachten, 93 jaar oud.
Wybe trouwde, 28 jaar oud, in 09-1932 in Tietjerksteradeel met Stientje de Jong, 25 jaar oud. Stientje is geboren op 09-12-1906 in Nijega. Stientje is overleden op 02-11-1986 in Drachten, 79 jaar oud.

Wybe was een neef van mijn moeder. Wybe was rijwielhersteller in Garijp.
Op de foto hieronder zie je Wybe en Stien als derde en vierde van links.
Deze foto is genomen op de trouwdag van Tetje Spoelstra (de zus van Wybe) en Johannes Heidbuurt op 5 juni 1930.
Je ziet van links naar rechts Johannes Heidbuurt, Tetje Spoelstra, Stientje de Jong, Wybe Spoelstra, voor Wybe zit zijn vader Thomas, dan de toenmalige vriendin van Sijmen Spoelstra, dan Sijmen, voor Sijmen zit zijn moeder Ybeltje, dan Magrietha Siebenga en als laatste Bauke Spoelstra.

 
Klik hier voor de verdere gegevens van de nakomelingen van Wybe Spoelstra en Stientje de Jong

1.1.1.1.1.2.4 Bauke Spoelstra is geboren op 11-12-1905 in Garijp, zoon van Thomas Tjibbes Spoelstra (zie 1.1.1.1.1.2) en Ybeltje Wybes Veenstra. Bauke is overleden op 22-11-1987 in Leeuwarden, 81 jaar oud.
Bauke trouwde, 25 jaar oud, op 30-04-1931 in Tietjerksteradeel met Magrietha Siebenga, 23 jaar oud. Magrietha is geboren op 08-01-1908 in Nijega. Magrietha is overleden op 04-12-1994 in Leeuwarden, 86 jaar oud.

Bauke was technisch hoofdambtenaar bij de Waterleiding Maatschappij.
 
 

Bauke deed aan stamboomonderzoek. Hij reisde alle gemeentehuizen af om in de archieven te sneupen.
Hij maakte o.a. onderstaande kwartierstaat van zijn vader (en dat is voor het grootste gedeelte ook een kwartierstaat van mezelf want zijn grootouders waren mijn overgrootouders).
 

 
Klik hier voor de verdere gegevens van de nakomelingen van Bauke Spoelstra en Magrietha Siebenga

1.1.1.1.1.2.5 Tetje Spoelstra is geboren op 01-03-1908 in Garijp, dochter van Thomas Tjibbes Spoelstra (zie 1.1.1.1.1.2) en Ybeltje Wybes Veenstra.
Tetje is overleden op 16-09-1987 in Garijp, 79 jaar oud. Zij is begraven op 19-09-1987 in Garijp.
Tetje trouwde, 22 jaar oud, op 05-06-1930 in Tietjerksteradeel met Johannes Heidbuurt, 26 jaar oud. Johannes is geboren op 24-05-1904 in Eestrum. Johannes is overleden op 23-06-1984 in Garijp, 80 jaar oud.

Tetje was een nicht van mijn moeder.
Tetje Spoelstra kwam vaak bij mijn moeder; ik ging wel bij Tetje en Johannes logeren, ik speelde dan met Klaas.

schoolfoto Garijp 1916/1917 Bovenste rij, tweede van links is Tetje, daaronder tweede van links Bauke, en daarvoor helemaal links Sijmen

 
Klik hier voor de verdere gegevens van de nakomelingen van Tetje Spoelstra en Johannes Heidbuurt

1.1.1.1.1.2.6 Sijmen Spoelstra is geboren op 30-06-1910 in Garijp, zoon van Thomas Tjibbes Spoelstra (zie 1.1.1.1.1.2) en Ybeltje Wybes Veenstra.
Sijmen is overleden op 18-03-1986 in Garijp, 75 jaar oud. Hij is begraven op 22-03-1986 in Garijp.
Sijmen trouwde, 24 jaar oud, op 23-05-1935 met Kniera Dirkje Kaptein, 24 jaar oud. Kniera is geboren op 28-02-1911. Kniera is overleden op 07-09-1996 in Garijp, 85 jaar oud.

Sijmen was een neef van mijn moeder.
Hieronder zie je links de verlovingsfoto van Sijmen en Kniera.
Sijmen en Kniera hadden een schildersbedrijf op Greate Buorren 8, Garijp. Je ziet Sijmen aan het werk als schilder op de middelste foto hieronder (hij staat rechts).
Rechts daarvan een aanbevelingsbrief als schilder van J. van der Wal uit Bayum, nadat Sijmen in 1928 bij hem had gewerkt.
Daaronder links een paar aanbestedingen van schilderwerken, uit 1937, 1939 en 1957.

 
Klik hier voor de verdere gegevens van de nakomelingen van Sijmen Spoelstra en Kniera Kaptein

1.1.1.1.1.3 Jisseltje Tjibbes Spoelstra is geboren op 06-07-1875 in Garijp, dochter van Tjibbe Thomas Spoelstra (zie 1.1.1.1.1) en Tetje Baukes Meyer. Jisseltje is overleden op 05-12-1965 in Leeuwarden, 90 jaar oud. Zij is begraven op 09-12-1965 in Leeuwarden.
Jisseltje trouwde, 30 jaar oud, op 26-05-1906 in Tietjerksteradeel met Rienk Wybes Veenstra, 31 jaar oud. Rienk is geboren op 14-09-1874 in Bergum, zoon van Wybe Symens Veenstra en Trijntje Klazes Boskma. Rienk is overleden op 19-07-1972 in Leeuwarden, 97 jaar oud.

Pake Rienk en beppe Jisseltje woonden in Leeuwarden, aan de Willem Loréstraat 30.
Toen wij getrouwd waren hebben we eerst ook in dat huis gewoond, ongeveer een jaar.
Pake Rienk reed met een petroleumwagen voor een groothandel, eerst met paard en wagen, later met een auto (zie de foto’s hieronder).
Toen pake Rienk en beppe Jisseltje 25 jaar getrouwd waren hielden ze een feest. Thomas Spoelstra, de broer van beppe Jisseltje had toen een lied op hen gemaakt. Dat hebben ze samen gezongen. Klik hier voor dat lied.
 
Op de eerste foto hieronder zie je pake Rienk en beppe Jisseltje, rechts daarvan zie je ze met hun dochters Tetje (links) en Trijntje, mijn moeder (rechts).
Meer over mijn pake Rienk en beppe Jisseltje vind je onder Mijn verhaal/Mijn ouders en grootouders

Kinderen van Jisseltje en Rienk:

1 levenloos kind, geboren op 29-03-1907 in Leeuwarden.
2 Trijntje Veenstra, geboren op 12-01-1909 in Leeuwarden. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.

3 Tetje Veenstra, geboren op 12-01-1909 in Leeuwarden. Tetje is overleden op 18-12-1973 in Leeuwarden, 64 jaar oud. Zij is begraven op 22-12-1973 in Oenkerk.

Tante Tetje en mijn moeder Trijntje vormden een tweeling.
Tante Tetje was geestelijk beperkt, mijn moeder moest haar steeds in bescherming nemen.
Hieronder zie je tante Tetje links, op de middelste foto zie je de tweeling als baby en daaronder de grafsteen, op de rechter foto zie je mijn moeder links en tante Tetje rechts.


1.1.1.1.1.3.2 Trijntje Veenstra is geboren op 12-01-1909 in Leeuwarden, dochter van Rienk Wybes Veenstra en Jisseltje Tjibbes Spoelstra (zie 1.1.1.1.1.3). Trijntje is overleden op 11-11-1998 in Oenkerk, 89 jaar oud. Zij is begraven op 16-11-1998 in Oenkerk.
Trijntje trouwde, 32 jaar oud, op 16-05-1941 in Oenkerk met Jan van der Beek, 29 jaar oud. Jan is geboren op 10-08-1911 in Oenkerk, zoon van Jan Romkes van der Beek en Sepkje Douma. Jan is overleden op 11-10-1977 in Oenkerk, 66 jaar oud. Hij is begraven op 15-10-1977 in Oenkerk.

Trijntje, mijn moeder, is geboren op Willem Loréstraat 30 te Leeuwarden als helft van een tweeling. Ze was, voordat ze trouwde, kostuumnaaister.
Ze trof mijn vader Jan op een toogdag, en toen ze trouwden gingen ze op Kaetsjemuoiwei 15 in Molenend wonen. Daar woonde mijn vader al, met zijn ouders. De ouders van Jan gingen toen naar Dr. Kijlstraweg 55 in Molenend.
In 1946 verhuisden Jan en Trijntje naar Douwelaan 59 in Oenkerk en daar zijn ze verder hun hele leven blijven wonen (zie de foto hieronder, rechts onderaan).
Mijn vader was daar veehouder. Mijn moeder werkte niet veel mee op de boerderij maar ze deed de boekhouding en regelde alles.
 
Meer over mijn vader en moeder vind je onder Mijn verhaal/Mijn ouders en grootoudersDe foto hieronder is waarschijnlijk gemaakt toen Thomas en Ybeltje, een oom en tante van mijn moeder, 25 jaar getrouwd waren. Er staan een aantal neven en nichten op: achter van links naar rechts Froukje Veenstra (van Metske), Tetje Spoelstra (van Mindert), Tetje Veenstra (mijn tante, van Rienk en Jisseltje), Tetje Spoelstra (van Thomas). Voor: Aukje Zijlstra (van Duifke), Catrinus Veenstra (van Metske), Symen Spoelstra (van Thomas), Trijntje Veenstra (mijn moeder, van Rienk en Jisseltje) en liggend Ybeltje Zijlstra (van Duifke).
 

 
Klik hier voor de verdere gegevens van de nakomelingen van Jan en Trijntje van der Beek
(Gebruik het wachtwoord van de familie Van der Beek)

1.1.1.1.1.4 Mindert Tjibbes Spoelstra is geboren op 04-08-1877 in Garijp, zoon van Tjibbe Thomas Spoelstra (zie 1.1.1.1.1) en Tetje Baukes Meyer. Mindert is overleden op 22-10-1940 in Leeuwarden, 63 jaar oud.
Mindert trouwde, 24 jaar oud, op 24-05-1902 met Willemke Spoelstra, 28 jaar oud. Willemke is geboren op 28-01-1874 in Drogeham, ze was een dochter van Jan Pieters Spoelstra en Antje Sjoerds Veenstra. Willemke is overleden op 18-05-1941 in Bergum, 67 jaar oud.

Mindert was een broer van mijn grootmoeder Jisseltje Spoelstra.
Mindert was postbode.
Toen Mindert en Willemke 25 jaar getrouwd waren hielden ze een feest. Thomas Spoelstra, de broer van Mindert had toen een lied op hen gemaakt. Dat hebben ze samen gezongen. Klik hier voor dat lied.
 

Kinderen van Mindert en Willemke:

1 levenloos kind, geboren op 27-02-1903 in Garijp.

2 Anne (Antje) Spoelstra, geboren op 27-02-1903 in Leeuwarden. Anne is overleden op 18-09-1970 in Bergum, 67 jaar oud. Zij is begraven in Leeuwarden.

Antje was een nicht van mijn moeder, ze was ongehuwd

 

3 Tetje Spoelstra, geboren op 16-04-1909 in Leeuwarden. Volgt 1.1.1.1.1.4.3.

1.1.1.1.1.4.3 Tetje Spoelstra is geboren op 16-04-1909 in Leeuwarden, dochter van Mindert Tjibbes Spoelstra (zie 1.1.1.1.1.4) en Willemke Spoelstra. Tetje is overleden op 21-08-1971 in Bergum, 62 jaar oud.
Tetje trouwde met Jakob Schonenburg. Jakob is geboren op 30-05-1911. Jakob is overleden op 18-08-1981 in Nunspeet, 70 jaar oud. Hij is begraven op 22-08-1981 in Bergum.

Tetje was een nicht van mijn moeder.
Jakob is na het overlijden van Tetje voor de tweede keer getrouwd met A.G. Teela, ze woondente Nunspeet

Kinderen van Tetje en Jakob:

1 Ale Schonenburg.

2 Mindert Schonenburg, geboren op 16-04-1941 in Bergum. Mindert is overleden op 23-03-2020 in Bergum, 78 jaar oud.

Zie voor de overlijdensadvertentie van Mindert hierboven rechts.
1.1.1.1.1.5 Titus Spoelstra is geboren op 22-09-1885 in Garijp, zoon van Tjibbe Thomas Spoelstra (zie 1.1.1.1.1) en Tetje Baukes Meyer. Titus is overleden op 09-12-1945 in Hilversum, 60 jaar oud.
Titus trouwde, 26 jaar oud, op 29-05-1912 in Leeuwarden met Elisabeth de Jong, 25 jaar oud. Elisabeth is geboren op 03-05-1887 in Sint Annaparochie. Elisabeth is overleden op 02-06-1970 in Hilversum, 83 jaar oud.

Titus was een broer van mijn grootmoeder Jisseltje Spoelstra.
Titus was hoofdonderwijzer in Meeden (vanaf 1913), Naarden (vanaf 1930) en Hilversum (vanaf 1934). Ook zat hij in de kerkenraad van Hilversum en stond hij op de verkiezingslijst voor de AR bij de Statenverkiezing in Hilversum (zie onderstaande afbeeldingen)


 

Kinderen van Titus en Elisabeth:

1 Jeltje (Jelly) Spoelstra, geboren op 03-10-1913 in Meeden.
Jeltje trouwde met Willem van de Poll. Willem is geboren in 1907. Willem is overleden op 02-02-1980, 73 jaar oud.

Jellie was een nicht van mijn moeder.
Jellie en Willem kregen een zoon Wim

 

2 Tetje (Thea) Spoelstra, geboren op 24-12-1914 in Meeden.
Thea is overleden op 16-09-2015 in Zaandam, 100 jaar oud. Zij is begraven in Hilversum.

Thea was een nicht van mijn moeder.

 

3 Feddo Spoelstra, geboren op 19-07-1916 in Meeden. Feddo is overleden op 03-02-1975 in Amstelveen, 58 jaar oud. Feddo trouwde met Anna Christina Ekhart. Anna is geboren op 20-08-1917 in Amsterdam. Ze is overleden op 13-01-2009 in Amstelveen, 91 jaar oud.

Feddo was een neef van mijn moeder. Hij heeft rechten gestudeerd aan de VU in Amsterdam.
Zijn neef Tjibbe uit Zuid-Afrika logeerde bij hem in 1954, zie het krantenartikel bij Tjibbe.
Zijn vrouw Anna was een dochter van Hendrikus Ekhart en Alida van Donselaar. Nadat Feddo was overleden ging Anna vanaf 1985 samenwonen met H. van Halm.
Feddo en Anna hadden geen kinderen.

 

4 Tjibbe Thomas (Tom) Spoelstra, geboren op 06-12-1918 in Meeden. Tjibbe is overleden op 05-01-2003 in Amsterdam, 84 jaar oud. Hij is begraven in Maarn.
Tjibbe:

(1) trouwde, 22 of 23 jaar oud, in 1943 in Hilversum met Anna Wilhelmina Verduyn. De scheiding werd geregistreerd in 1957.
(2) trouwde met Jacoba (Co) de Haan.

 

Tom was een neef van mijn moeder.
Tom is geboren in de trein toen zijn moeder op weg was naar het ziekenhuis om te bevallen, volgens zijn zoon Tjibbe.
Maar in de geboorteakte staat dat hij geboren is in het woonhuis van zijn ouders. En in de geboorteadvertentie staat het ook niet, daarin is zelfs zijn naam niet vermeld.
 

 
Tom is gescheiden van zijn eerste vrouw, Anna Wilhelmina Verduyn, daarna is hij weer getrouwd met Co (Jacoba de Haan).
Tom en Anna woonden na de oorlog in een villa op Bas Backerlaan 16 in Apeldoorn, zie de foto hieronder, links. Tom had daar een accountantskantoor (zie de advertentie hieronder, rechts).
Het huis aan Bas Backerlaan 16 is een huis met een verhaal, zoon Tjibbe schreef daarover in 1992. Dat verhaal kun je hier lezen.

 

Kinderen van Tjibbe en Anna Verduyn:

1 Titus Adrianus Thomas Spoelstra, geboren op 28-02-1945 in Apeldoorn. Titus is overleden op 30-04-2010. Hij trouwde op 06-02-1969 in Ter Aar met Jenny van Harten.

Titus trouwde op 06-02-1969 in Ter Aar met Jenny van Harten, lerares aan de Christelijke Nijverheidsschool voor meisjes in Katwijk aan Zee. Maar de trouwakte raakte door een ongelukje in het water, zie de krantenartikelen hieronder.

Hij was een bekend astronoom, zie onderstaande artikelen.


 

2 Jes Spoelstra, geboren in Apeldoorn.
3 Tjibbe Thomas Spoelstra, geboren in Apeldoorn.

 
Klik hier voor de verdere gegevens van de nakomelingen van Tom Spoelstra en Anna Verduyn

5 Elisabeth (Bets) Spoelstra, geboren op 29-09-1924 in Naarden. Bets is overleden op 10-11-2012 in Naarden, 88 jaar oud. Zij is begraven in Hilversum.
Bets trouwde met George ten Brink. George is geboren op 13-04-1925 in Amsterdam. George is overleden op 17-11-2014 in Naarden, 89 jaar oud. Hij is begraven in Hilversum.

Bets was een nicht van mijn moeder.

 

6 Jisselina Titia (Lien) Spoelstra, geboren op 19-09-1929 in Naarden. Jisselina is overleden op 11-10-1999 in Weesp, 70 jaar oud.

Lien was een nicht van mijn moeder; ze woonde samen met Anneke van der Laan op Sinnigvelderstraat 261 in Weesp.

1.1.1.1.2 Mindert Thomas Spoelstra is geboren op 24-10-1849 in Garijp, zoon van Thomas Minderts Spoelstra (zie 1.1.1.1) en Tyttje Tjibbes Pebesma. Mindert is overleden op 01-05-1926 in Hardegarijp, 76 jaar oud.
Mindert trouwde, 23 jaar oud, op 14-05-1873 in Idaarderadeel met Wijtske Dirks Pietersma, 24 jaar oud. Wijtske is geboren op 09-03-1849 in Hardegarijp. Wijtske is overleden op 25-06-1938 in Hardegarijp, 89 jaar oud.

Mindert was een oom van mijn grootmoeder Jisseltje Spoelstra.
Mindert was landarbeider.
Mindert en Wijtske trouwden op 14 mei 1873 volgens de trouwakte (zie hieronder links), maar volgens de advertentie bij hun 40-jarig en ook bij hun 45-jarig huwelijk op 15 mei (zie hieronder rechts).
Mindert en Wijtske kregen 13 kinderen, waarvan er 7 jong kwamen te overlijden.

Kinderen van Mindert en Wijtske:

1 Dirk Spoelstra, geboren op 21-02-1874 in Hardegarijp. Volgt 1.1.1.1.2.1.
2 Detje Spoelstra, geboren op 03-07-1875 in Hardegarijp. Detje is overleden op 11-08-1946 in Rijperkerk, 71 jaar oud.
Detje trouwde, 25 jaar oud, op 25-05-1901 in Bergum met Jan Jansma, 32 jaar oud. Jan is geboren op 16-02-1869 in Akkerwoude. Jan is overleden op 06-08-1924 in Hardegarijp, 55 jaar oud.
3 Tietje Spoelstra, geboren op 08-09-1876 in Hardegarijp. Tietje is overleden op 11-01-1960 in Leeuwarden, 83 jaar oud.
Tietje trouwde, 29 jaar oud, op 19-05-1906 in Bergum met Frans de Vries, 21 jaar oud. Frans is geboren op 04-01-1885 in Oenkerk, zoon van Anne Hinnes de Vries en Grietje Gerardus van der Beek.

Tietje was een nicht van mijn grootmoeder Jisseltje Spoelstra.
Haar man Frans de Vries was een oomzegger van mijn overgrootvader Romke van der Beek.
Kinderen van Tietje en Frans:
1 Wytske de Vries, geboren 29-04-1907 te Hardegarijp.
2 Grietje de Vries, geboren 17-12-1908 te Oudkerk; gehuwd op 18-05-1929 te Bergum met Herman Inia.
3 Anne de Vries, geboren 08-02-1910 te Oudkerk
4 Dettje de Vries, geboren 23-08-1912 te Oenkerk
5 Mindert de Vries, geboren 22-10-1917 te Oenkerk, overleden op 22-10-1917, 2 dagen oud
6 Mindert de Vries, geboren 10-07-1919 te Oenkerk
7 Gerhardus de Vries, geboren 18-08-1920 te Oenkerk

 

4 Thomas Spoelstra, geboren op 18-11-1877 in Hardegarijp. Thomas is overleden op 20-05-1878 in Hardegarijp, 6 maanden oud.
5 Aaltje Spoelstra, geboren op 26-03-1879 in Hardegarijp. Aaltje is overleden in 1965 in Bergum, 85 jaar oud.
Aaltje trouwde, 31 jaar oud, op 14-05-1910 in Bergum met Johannes van Zuiden, 28 jaar oud. Johannes is geboren op 24-07-1881 in Oenkerk. Johannes is overleden op 17-10-1956 in Oenkerk, 75 jaar oud.

Aaltje was een nicht van mijn grootmoeder Jisseltje Spoelstra.

 

6 Doetje Spoelstra, geboren op 08-08-1880 in Hardegarijp. Doetje is overleden op 01-09-1963 in Leuwarden, 83 jaar oud.
Doetje trouwde, 34 jaar oud, op 22-05-1915 in Bergum met Rienk Kalsbeek, 35 jaar oud. Rienk is geboren op 23-08-1879 in Warga. Rienk is overleden op 24-02-1943 in Leeuwarden, 63 jaar oud.
7 levenloos kind geboren en overleden op 27-08-1883 in Hardegarijp.
8 Thomas Spoelstra, geboren op 07-01-1885 in Hardegarijp. Thomas is overleden op 17-10-1905 in Hardegarijp, 20 jaar oud.
9 Grietje Spoelstra, geboren op 30-07-1886 in Hardegarijp. Grietje is overleden op 09-08-1886 in Hardegarijp, 10 dagen oud.
10 Tjibbe Spoelstra, geboren op 04-05-1888 in Hardegarijp. Tjibbe is overleden op 23-08-1890 in Hardegarijp, 2 jaar oud.
11 Grietje Spoelstra, geboren op 05-08-1889 in Hardegarijp. Grietje is overleden op 25-08-1890 in Hardegarijp, 1 jaar oud.
12 Tjibbe Spoelstra, geboren op 03-12-1890 in Hardegarijp. Tjibbe is overleden op 25-12-1890 in Hardegarijp, 22 dagen oud.
13 Grietje Spoelstra, geboren op 30-05-1892 in Hardegarijp. Grietje is overleden op 10-12-1966 in Hardegarijp, 74 jaar oud.
Grietje trouwde, 46 jaar oud, op 08-12-1938 in Bergum met Rimmert Eyzinga, 29 jaar oud. Rimmert is geboren op 17-09-1909 in Sneek.
1.1.1.1.2.1 Dirk Spoelstra is geboren op 21-02-1874 in Hardegarijp, zoon van Mindert Thomas Spoelstra (zie 1.1.1.1.2) en Wijtske Dirks Pietersma. Dirk is overleden op 05-12-1907 in Hardegarijp, 33 jaar oud.
Dirk trouwde, 26 jaar oud, op 25-10-1900 in Menaldumadeel met Sijtske Pieters Spoelstra, 23 jaar oud. Sijtske is geboren op 09-02-1877 in Marssum. Sijtske is overleden op 19-09-1905 in Jellum, 28 jaar oud.

Dirk was een neef van mijn grootmoeder Jisseltje Spoelstra.
Dirk was van 1894 tot 1897 boerenarbeider in Lekkum, daarna een jaar in Teerns, toen ging hij naar Huizum en vandaar naar Hardegarijp (zie het gedeelte uit het dienstbodenregister hieronder).
Na hun huwelijk woonden ze eerst in Hardegarijp, daarna in Jellum, en toen terug naar Hardegarijp.

Kinderen van Dirk en Sijtske:

1 Mindert Spoelstra, geboren op 14-12-1900 in Hardegarijp. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.
2 Pieter Spoelstra, geboren op 18-03-1903 in Hardegarijp. Volgt 1.1.1.1.2.1.2.
3 Wijtske Spoelstra, geboren op 26-03-1905 in Jellum. Wijtske is overleden op 01-02-1967 in Rotevalle, 61 jaar oud.
Wijtske trouwde, 33 jaar oud, op 22-10-1938 in Bergum met Johan de Vries, 33 jaar oud. Johan is geboren op 23-03-1905 in Opeinde. Johan is overleden op 30-06-1967 in Rottevalle, 62 jaar oud.
1.1.1.1.2.1.1 Mindert Spoelstra is geboren op 14-12-1900 in Hardegarijp, zoon van Dirk Spoelstra (zie 1.1.1.1.2.1) en Sijtske Pieters Spoelstra. Mindert is overleden op 22-08-1985 in Giekerk, 84 jaar oud.
Mindert trouwde, 24 jaar oud, op 14-05-1925 in Bergum met Dieuwke Staal, 24 jaar oud. Dieuwke is geboren op 17-07-1900 in Recke (Duitsland). Dieuwke is overleden op 23-05-1974 in Giekerk, 73 jaar oud.

Mindert was een achterneef van mijn moeder.

Kinderen van Mindert en Dieuwke:

1 Dirk Spoelstra, geboren op 01-03-1926 in Tietjerk. Volgt 1.1.1.1.2.1.1.1.
2 Pieter Spoelstra, geboren op 28-08-1932 in Tietjerk. Pieter is overleden op 27-11-2014 in Leeuwarden, 82 jaar oud.
Pieter trouwde met Grietje Tjitske Visser. Grietje is geboren op 01-09-1930 in Twijzelerheide. Grietje is overleden op 14-05-2015 in Giekerk, 84 jaar oud.

Zie voor de overlijdensadvertentie hieronder bij Sijtske.

 

3 Sijtske Spoelstra, geboren op 23-05-1937 in Tietjerk. Sijtske is overleden op 12-01-2007 in Driesum, 69 jaar oud.
Zij is begraven op 17-01-2007 in Damwoude.
Sijtske trouwde met Gerrit de Jager. Gerrit is geboren op 21-03-1937. Gerrit is overleden op 26-03-1978 in Driesum, 41 jaar oud.

1.1.1.1.2.1.1.1 Dirk Spoelstra is geboren op 01-03-1926 in Tietjerk, zoon van Mindert Spoelstra (zie 1.1.1.1.2.1.1) en Dieuwke Staal. Dirk is overleden op 23-02-1992 in Leeuwarden, 65 jaar oud.
Dirk trouwde, 20 jaar oud, op 13-07-1946 met Sjoukje Delgrosso, 18 jaar oud. Dirk en Sjoukje zijn gescheiden. Sjoukje is geboren in 1928. Sjoukje is overleden op 14-03-1999 in Leeuwarden, 71 jaar oud.

Kinderen van Dirk en Sjoukje:
1 Mindert Dirk, geboren in 1948 in Leeuwarden.
2 Tonny, geboren op 03-05-1952 in Leeuwarden. Tonny is overleden op 10-10-1991 in Sneek, 39 jaar oud.
3 Piet, geboren in Leeuwarden.

1.1.1.1.2.1.2 Pieter Spoelstra is geboren op 18-03-1903 in Hardegarijp, zoon van Dirk Spoelstra (zie 1.1.1.1.2.1) en Sijtske Pieters Spoelstra. Pieter is overleden op 24-03-1980 in Langweer, 77 jaar oud.
Pieter trouwde, 21 jaar oud, op 27-11-1924 in Bergum met Ytje Vriesinga, 23 jaar oud. Ytje is geboren op 23-03-1901 in Bergum. Ytje is overleden op 16-03-1956 in Langweer, 54 jaar oud.

Pieter was een achterneef van mijn moeder.
Pieter woonde na de dood van zijn vader en moeder bij zijn grootouders Mindert en Wijtske Spoelstra.
Pieter was vanaf 1928 riethandelaar in Langweer.

Kinderen van Pieter en Ytje:
1 Dirk, geboren op 16-03-1925 in Hardegarijp. Dirk trouwde, 30 jaar oud, in augustus 1955 in Groningen met R.M. de Jong.
2 Frederik (Frits), geboren in 1929 in Langweer. Frits is overleden op 20-06-1962 in Sneek, 33 jaar oud.
Frits trouwde op 02-11-1950 in Langweer met Adriaantje (Adri) Jansma, 24 jaar oud. Adri is geboren op 15-01-1926 in Sint Nicolaasga. Adri is overleden op 18-11-2016 in Sint Nicolaasga, 90 jaar oud.
Frits en Adri hadden 3 kinderen, die allemaal in Langweer zijn geboren: Trijntje, Pieter Dirk en Klaas Meine. Pieter Dirk is overleden op 17-11-2007 in Langweer, 53 jaar oud.
3 Marijke, geboren in Langweer.

1.1.1.1.3 Roelofke Thomas Spoelstra is geboren op 28-08-1855 in Garijp, dochter van Thomas Minderts Spoelstra (zie 1.1.1.1) en Antje Jurjens Oldersma. Roelofke is overleden op 04-11-1927 in Drachten, 72 jaar oud.
Roelofke trouwde, 22 jaar oud, op 17-08-1878 in Drachten met Ate Westra, 32 jaar oud. Ate is geboren op 23-08-1845 in Drachten. Ate is overleden op 12-06-1932 in Heerenveen, 86 jaar oud.

Roelofke was een tante van mijn grootmoeder Jisseltje Spoelstra.
Kinderen van Roelofke en Ate:
Fokke, geb. 10-06-1879 te Drachten; Antje, geb. 03-04-1882; Thomas, geb. 04-12-1883, overl. 25-02-1885; Leentje, geb. 06-02-1887
1.1.1.1.4 Thomas Thomas Spoelstra is geboren op 26-06-1857 in Wartena, zoon van Thomas Minderts Spoelstra (zie 1.1.1.1) en Antje Jurjens Oldersma. Thomas is overleden op 29-09-1900 in Drachten, 43 jaar oud.
Thomas trouwde, 41 jaar oud, op 13-08-1898 met Sietske Visser, 39 jaar oud. Sietske is geboren op 23-09-1859 in Drachten.
Sietske is overleden op 20-09-1900 in Drachten, 40 jaar oud.

Thomas was een oom van mijn grootmoeder Jisseltje Spoelstra.
Thomas en Sietske kregen een zoon: Jacob, geb. 29-09-1898 te Drachten. Dat was dus anderhalve maand nadat ze getrouwd waren. Thomas was toen 41 jaar oud en Sietske 39. Maar 2 jaar later kwamen Thomas en Sietske beide te overlijden, Thomas 9 dagen na Sietske.
Jacob was dus al wees toen hij 2 jaar was. Hij ging toen wonen bij de ouders van zijn moeder, Jacob Visser en Wipke Westra.
Dat zie je op onderstaande gezinskaart.
Behalve Jacob Spoelstra waren er nog 2 kleinkinderen in het gezin opgenomen: Wipke, geboren op 9 april 1894 en Sijtske, geboren op 8 januari 1896. Dat waren dochters van Leentje Visser, een zuster van Sietske. Maar Leentje was ongehuwd.
Leentje kreeg in 1900 nog een zoon Jacob, maar die overleed na een paar dagen. Twee jaar later kreeg ze weer een zoon Jacob, maar die overleed ook jong.
 

 
Op 1 mei 1914 ging Jacob naar Marum. Hij is overleden op 12-05-1938 in Nijmegen, ongehuwd, 39 jaar oud. Zijn beroep was tuinman.
1.1.1.1.6 Hendrik Spoelstra is geboren op 04-02-1862 in Wartena, zoon van Thomas Minderts Spoelstra (zie 1.1.1.1) en Antje Jurjens Oldersma. Hendrik is overleden op 21-05-1933 in Drachten, 71 jaar oud.
Hendrik trouwde, 28 jaar oud, op 07-06-1890 in Drachten met Sjoukje Bruinsma, 20 jaar oud. Sjoukje is geboren op 06-08-1869 in Drachten. Sjoukje is overleden in december 1952 in Drachten, 83 jaar oud.


Hendrik was een oom van mijn grootmoeder Jisseltje Spoelstra.
Zijn vrouw Sjoukje was een zuster van Jantje Bruinsma die getrouwd was met Hendriks broer Anne Spoelstra.Hendrik en Sjoukje kregen 9 kinderen waarvan er 6 jong overleden. Alleen de oudste zoon Thomas, en de jongste zonen Andries en Anne, zijn volwassen geworden.
Op onderstaande gezinskaart staan alleen de kinderen die in leven bleven.
Ook waren er op een gegeven moment nog 2 neven in het gezin opgenomen, Thomas en Hendrik Spoelstra waren zonen van Anne Spoelstra en Jantje Bruinsma. Nadat Jantje was overleden in 1905 hebben ze nog een poos bij elkaar gewoond, en in 1910 gingen ze naar het Armen- en Weeshuis in Drachten. Een paar jaar later gingen ze bij Hendrik en Sjoukje wonen. Thomas kwam toen in 1916 uit Noord-Amerika, en na anderhalf jaar vertrok hij weer naar Marssum.
 

Kinderen van Hendrik en Sjoukje:

1 Thomas Spoelstra, geboren op 11-05-1891 in Drachten. Thomas is overleden op 23-09-1970 in Tegelen, 79 jaar oud.
Thomas trouwde op 08-04-1918 in Tegelen met Ida Maria Gielen. Ida is geboren op 09-08-1897 in Tegelen, en ze is overleden op 15-07-1945 in Tegelen, 47 jaar oud.

Thomas was een neef van mijn grootmoeder Jisseltje Spoelstra.
Thomas was touwslager.
Hij is in 1917 vertrokken naar Tegelen, en trouwde daar met Ida.
Thomas en Ida kregen een zoon Peter, geboren te Tegelen in 1922 en overleden op 16-09-1970 in Heerlen. Peter was gehuwd met Jacoba Antoinetta Louisa Vermeulen.

 

2 Minskje Spoelstra, geboren op 29-10-1893 in Drachten. Minskje is overleden op 10-10-1897 in Drachten, 3 jaar oud.
3 Antje Spoelstra, geboren op 15-05-1896 in Drachten. Antje is overleden op 03-09-1897 in Drachten, 1 jaar oud.
4 Andries Spoelstra, geboren op 01-09-1898 in Drachten. Andries is overleden op 13-06-1899 in Drachten, 9 maanden oud.
5 Meintje Spoelstra, geboren op 28-06-1900 in Drachten. Meintje is overleden op 26-04-1904 in Drachten, 3 jaar oud.
6 Andries Spoelstra, geboren op 28-09-1902 in Drachten. Andries is overleden op 09-10-1902 in Drachten, 11 dagen oud.
7 Een levenloos kind, geboren op 25-05-1903 in Drachten.
8 Andries Spoelstra, geboren op 24-07-1905 in Drachten. Volgt 1.1.1.1.6.8.
9 Anne Spoelstra, geboren op 03-06-1910 in Drachten. Volgt 1.1.1.1.6.9.
1.1.1.1.6.8 Andries Spoelstra is geboren op 24-07-1905 in Drachten, zoon van Hendrik Spoelstra (zie 1.1.1.1.6) en Sjoukje Bruinsma. Andries is overleden op 02-03-1993 in Harlingen, 87 jaar oud.
Andries trouwde, 21 jaar oud, op 28-05-1927 in Drachten met Sjoerdtje Visser, 21 jaar oud. Sjoerdtje is geboren op 01-02-1906 in Drachten.


Andries was een neef van mijn grootmoeder Jisseltje Spoelstra.
Andries en Sjoerdtje kregen een dochter Jitske, geboren op 04-12-1927 in Drachten, en een zoon Hendrik.
 
1.1.1.1.6.9 Anne Spoelstra is geboren op 03-06-1910 in Drachten, zoon van Hendrik Spoelstra (zie 1.1.1.1.6) en Sjoukje Bruinsma. Anne is overleden in mei 1992 in Deinum, 81 jaar oud.
Anne trouwde, 24 jaar oud, op 01-06-1935 in Drachten met Margjen Huitema, 23 jaar oud. Margjen is geboren op 23-09-1911 in Ureterp.

Anne was een neef van mijn grootmoeder Jisseltje Spoelstra. Anne was eerst timmermansknecht, later ambtenaar bureau woningvoorziening.
Kinderen van Anne en Margjen:
1 Hendrik Spoelstra, geboren op 10-06-1938 in Drachten.
2 Gerrit Spoelstra, geboren op 05-03-1946 in Drachten. Gerrit is overleden op 06-03-1946 in Drachten, 1 dag oud.
3 Gerrit Spoelstra, geboren op 22-10-1947 in Drachten. Gerrit is overleden op 09-10-1955 in Drachten, 7 jaar oud.
 
1.1.1.1.7 Jitske Thomas Spoelstra is geboren op 19-06-1864 in Wartena, dochter van Thomas Minderts Spoelstra (zie 1.1.1.1) en Antje Jurjens Oldersma. Jitske is overleden op 09-12-1910 in Drachten, 46 jaar oud.
Jitske trouwde, 22 jaar oud, op 07-05-1887 in Drachten met Anne Numan, 23 jaar oud. Anne is geboren op 17-11-1863 in Drachten. Anne is overleden op 09-07-1943 in Drachten, 79 jaar oud.

Jitske was een tante van mijn grootmoeder Jisseltje Spoelstra.
Anne Numan was een zoon van Klaaske Numan, de vader was onbekend. Anne en zijn moeder woonden bij een oom en tante van Klaaske: Jan Annes en Reintje Numan.
Kinderen van Jitske en Anne:
1 Thomas, geboren 12-08-1888 te Drachten, overleden 02-05-1933.
2 Klaske, geboren 15-12-1890, overleden 04-08-1949.
3 Jan, geboren 19-12-1892, overleden 27-08-1932.
4 Roel, geboren 14-07-1895, overleden 12-11-1928.
5 Sjoerd, geboren 28-11-1897; overleden 07-03-1917, 19 jaar oud.
6 een levenloos kind, geboren 03-03-1900.
1.1.1.1.8 Anne Spoelstra is geboren op 27-04-1867 in Wartena, zoon van Thomas Minderts Spoelstra (zie 1.1.1.1) en Antje Jurjens Oldersma. Anne is overleden op 12-11-1917 in Drachten, 50 jaar oud.
Anne trouwde, 24 jaar oud, op 20-06-1891 in Drachten met Jantje Bruinsma, 18 jaar oud. Jantje is geboren op 26-09-1872 in Drachten. Jantje is overleden op 02-07-1905 in Drachten, 32 jaar oud.

Anne was een oom van mijn grootmoeder Jisseltje Spoelstra. Anne was landarbeider.
Anne was getrouwd met Jantje Bruinsma. Jantje was een zuster van Sjoukje Bruinsma, die getrouwd was met Hendrik Spoelstra, een oudere broer van Anne.
Na de dood van Jantje in 1905 werd het problematisch in het gezin.
Tot mei 1908 woonden de kinderen bij vader Anne, maar daarna zag Anne het blijkbaar niet meer zitten.
Van mei 1908 tot 1 januari 1910 woonde Anne (zonder zijn kinderen) bij zijn broer Hendrik in.
Van 1 januari 1910 tot april 1913 woonde Anne bij zijn schoonmoeder Minskjen Edema (weduwe van Andries Bruinsma) in. Zijn schoonmoeder overleed in september 1913. Anne ging toen naar het Armen en Weeshuis in Drachten. Daar bleef hij tot zijn dood in november 1917.
Vanaf mei 1908 woonden de kinderen zonder ouders bij elkaar, misschien onder leiding van Minskje die toen 15 jaar was. In september 1909 ging Minskje naar Hoornsterzwaag, als bediende.
De andere kinderen gingen toen op 1 januari 1910 naar het Armen en Weeshuis in Drachten. In mei 1913 ging Andries bij zijn oom Hendrik wonen.
In december 1916 ging Thomas bij zijn oom Hendrik wonen (hij kwam toen uit Noord Amerika) en in mei 1918 ging hij naar Marssum.
In mei 1914 ging Hendrik naar Marum en later ging hij ook bij zijn oom Hendrik wonen.
Sjoukje bleef tot november 1937 in het Armen en Weeshuis, toen ging ze trouwen met Marcus van Manen.
 
Tot mei 1908 woonden de kinderen bij vader Anne, zie onderstaand gedeelte uit het bevolkingsregister.
 

 
Van mei 1908 tot 1 jan. 1910 woonde Anne (zonder zijn kinderen) bij zijn broer Hendrik in.
 

 
Van 1 jan. 1910 tot april 1913 woonde Anne bij zijn schoonmoeder Minskjen Edema (weduwe van Andries Bruinsma) in. Daarna ging Anne naar het Armen en Weeshuis in Drachten.
 

Kinderen van Anne en Jantje:

1 Minskje Spoelstra, geboren op 17-05-1892 in Drachten.

Minskje was een nicht van mijn grootmoeder Jisseltje Spoelstra.
In september 1909 ging Minskje naar Hoornsterzwaag, als bediende. En in 1911 vertrok ze naar Noord Amerika.
 

 

2 Andries Spoelstra, geboren op 22-04-1894 in Drachten.
Andries trouwde, 25 jaar oud, op 17-05-1919 in Drachten met Antje Dijkstra, 20 jaar oud. Antje is geboren op 04-09-1898 in Hoornsterzwaag.

Andries was een neef van mijn grootmoeder Jisseltje Spoelstra.
De moeder van Andries overleed toen Andries 11 jaar was. Andries en zijn broers en zussen bleven eerst bij vader Anne wonen, maar op 1 januari 1910 gingen ze naar het Armen en Weeshuis in Drachten. In mei 1913 ging Andries bij zijn oom Hendrik wonen.Andries en Antje kregen een dochter Sjoerdtje Spoelstra, geboren in juni 1920 in Leek. Sjoerdtje is overleden op 28-09-1920 in Leek, 3 maanden oud.
 

 

3 Thomas Spoelstra, geboren op 27-01-1896 in Drachten. Volgt 1.1.1.1.8.3.
4 Een levenloos kind, geboren op 28-10-1897 in Drachten.
5 Hendrik Spoelstra, geboren op 05-04-1900 in Drachten. Hendrik is overleden op 16-07-1984 in Drachten, 84 jaar oud.
Hendrik trouwde, 23 jaar oud, op 08-03-1924 in Drachten met Geeske de Jong, 28 jaar oud. Geeske is geboren op 09-08-1895 in Drachten. Geeske is overleden op 02-08-1959 in Heerenveen, 63 jaar oud.

Hendrik was een neef van mijn grootmoeder Jisseltje Spoelstra.
De moeder van Hendrik overleed toen Hendrik 5 jaar was. Hendrik en zijn broers en zussen bleven eerst bij vader Anne wonen, maar op 1 januari 1910 gingen ze naar het Armen en Weeshuis in Drachten. In 1914 ging Hendrik naar Marum en in 1921 ging hij bij zijn oom Hendrik wonen.
Geeske had voor ze trouwde met Hendrik al een zoon Pieter de Jong, geboren 13-05-1916 in Drachten. Hij woonde eerst bij haar ouders in, later bij Geeske en Hendrik.
Ze kreeg voor haar huwelijk ook nog een zoon Ietsen de Jong, geboren 29-02-1920 te Groningen, overleden op 24-05-1920 in Groningen.

 

Op deze gezinskaart is te zien dat Pieter de Jong bij het gezin van Hendrik en Geeske inwoonde. Ze woonden eerst in Drachten, maar ze hebben ook even in Hoensbroek (Limburg) gewoond. Daar is Sjoukje Jantje geboren. Maar ze kwamen vrij snel terug, eerst in Drachtster Compagnie en later weer in Drachten.

Kinderen van Hendrik en Geeske:
1 Ietje Jantje Spoelstra, geboren op 28-05-1924 in Drachten. Ietje Jantje trouwde op 08-05-1947 met Hendrik Bok. Hendrik is geboren op 18-02-1917 in Tijnje.
2 Jantje Spoelstra, geboren op 19-06-1926 in Drachten. Zij is in 1930 overleden.
3 Annie Spoelstra, geboren 11-02-1929 in Drachten, overleden 14-04-2015 in Burgum. Annie trouwde op 12-07-1947 met Abraham Elzinga, geboren in 1925 in Harkema, overleden 30-04-1996 in Harkema.
4 Sjoukje Jantje Spoelstra, geboren op 02-02-1931 in Hoensbroek, overleden op 20-10-2015 in Drachten. Sjoukje Jantje is in 1948 getrouwd met Pieter Jager uit Harkema-Opeinde. Pieter is overleden op 14-04-2003.
5 Anne Spoelstra, geboren op 04-11-1932 in Drachtster Compagnie. Anne is overleden op 24-09-1994.
6 Jantje Spoelstra, geboren op 07-10-1935 in Drachten. Jantje is getrouwd met Geert van der Heide.

 

6 Sjoukje Spoelstra, geboren op 06-05-1901 in Drachten.
Sjoukje trouwde, 36 jaar oud, op 13-11-1937 in Drachten met Marcus van Manen, 39 jaar oud. Marcus is geboren op 01-09-1898 in Drachten. Marcus is overleden op 20-10-1979 in Drachten, 81 jaar oud.

Sjoukje was een nicht van mijn grootmoeder Jisseltje Spoelstra.
op 1 januari 1910 ging Sjoukje, samen met haar broers Andries, Thomas, en Hendrik naar het Armen en Weeshuis in Drachten.
 

 

 
Sjoukje bleef van de familieleden verreweg het langste in het Armen en Weeshuis, tot november 1937. Toen ging ze trouwen met Marcus van Manen.
Sjoukje en Marcus kregen geen kinderen. Ze woonden eerst op Fabriekslaan 107 te Drachten.
Sjoukje en Marcus zaten in 1979 in Warrenhove in Drachten.
 
 
 

 

7 Jurjen Spoelstra, geboren op 27-06-1903 in Drachten. Jurjen is overleden op 19-04-1905 in Drachten, 1 jaar oud.
1.1.1.1.8.3 Thomas Spoelstra is geboren op 27-01-1896 in Drachten, zoon van Anne Spoelstra (zie 1.1.1.1.8) en Jantje Bruinsma. Thomas is overleden op 15-04-1967 in Oosterwolde, 71 jaar oud.
Thomas trouwde, 22 jaar oud, op 11-05-1918 in Drachten met Janna van den Brug, 24 jaar oud. Janna is geboren op 06-07-1893 in Opeinde.

Thomas was een neef van mijn grootmoeder Jisseltje Spoelstra.

De moeder van Thomas overleed toen Thomas 9 jaar was. Thomas en zijn broers en zussen bleven eerst bij vader Anne wonen, maar op 1 januari 1910 gingen ze naar het Armen en Weeshuis in Drachten. In 1914 of 1915 ging Thomas naar Noord Amerika, maar in 1916 kwam hij al terug en ging toen bij zijn oom Hendrik wonen.
 

Kinderen van Thomas en Janna:

1 Anne Spoelstra, geboren in 1922 in Leeuwarden. Anne trouwde, 19 of 20 jaar oud, op 29-05-1942 in Drachten met Afke Statema, 20 jaar oud. Afke is geboren op 23-02-1922 in Drachten. Afke is overleden in april 1992 in Leeuwarden, 70 jaar oud.

Anne was een achterneef van mijn moeder.
Kinderen van Anne en Afke, die alle 4 in Drachten werden geboren:
Martha Janna ,Thomas en de tweeling Piet en Jan
 

 

2 Jan Spoelstra, geboren op 27-03-1925 in Leeuwarden. Jan is overleden op 20-11-1967 in Oosterwolde, 42 jaar oud.
Jan trouwde, 22 jaar oud, op 27-10-1947 in Wolvega met Grietje Brugge. Grietje is geboren in 1927 in Oosterwolde.

Jan was een achterneef van mijn moeder.
Kinderen van Jan en Grietje, die alle 3 in Oosterwolde werden geboren:
Tom ,Gerard en Janna Geertje (Jannie) .

1.1.1.1.9 Roel Spoelstra is geboren op 27-07-1869 in Drachten, zoon van Thomas Minderts Spoelstra (zie 1.1.1.1) en Antje Jurjens Oldersma. Roel is overleden op 13-01-1921 in Drachten, 51 jaar oud.
Roel trouwde, 24 jaar oud, op 19-05-1894 in Drachten met Trijntje Douwstra, 20 jaar oud. Trijntje is geboren op 30-04-1874 in Drachten. Trijntje is overleden op 03-03-1958 in Drachten, 83 jaar oud.

Roel was een oom van mijn grootmoeder Jisseltje Spoelstra.

Kinderen van Roel en Trijntje:

1 Heinze Spoelstra, geboren op 25-02-1894 in Drachten. Volgt 1.1.1.1.9.1.
2 Antje Spoelstra, geboren op 06-10-1896 in Drachten. Antje is overleden op 05-07-1987 in Drachten, 90 jaar oud.
Antje trouwde, 20 jaar oud, op 18-08-1917 in Drachten met Molle Bosma, 22 jaar oud. Molle is geboren op 23-04-1895 in Drachten. Molle is overleden op 23-01-1924 in Drachten, 28 jaar oud.
3 Fimke Spoelstra, geboren op 07-01-1900 in Drachten. Fimke is overleden op 27-03-1980 in Boelenslaan, 80 jaar oud.
Fimke trouwde, 23 jaar oud, op 15-06-1923 in Drachten met Karst de Bruin, 25 jaar oud. Karst is geboren op 06-09-1897 in Hardegarijp. Karst is overleden op 07-02-1990 in Boelenslaan, 92 jaar oud.
4 Thomas Spoelstra, geboren op 05-02-1906 in Drachten. Thomas is overleden op 19-05-1982 in Drachten, 76 jaar oud.
Thomas trouwde, 19 jaar oud, op 13-11-1925 in Drachten met Roelofje Schriemer, 20 jaar oud. Roelofje is geboren op 31-10-1905 in Drachten. Roelofje is overleden op 01-11-1992 in Drachten, 87 jaar oud.

Thomas was een neef van mijn grootmoeder Jisseltje Spoelstra. Thomas was leerlooier.

Kinderen van Thomas en Roelofje:
1 Een levenloos kind, geboren op 19-06-1926 in Drachten.
2 Wietske
3 Trijntje
4 Roel, geboren op 21-02-1932 in Drachten. Roel is overleden op 10-12-2002 in Drachten, 70 jaar oud.
5 Hinke, geboren op 08-12-1938 in Drachten. Hinke is overleden op 04-06-1942 in Groningen, 3 jaar oud.
6 Hinke

 

5 Douwe Spoelstra, geboren op 25-09-1909 in Drachten. Douwe is overleden op 11-01-1993 in Drachten, 83 jaar oud.
Douwe trouwde, 24 jaar oud, op 03-03-1934 in Drachten met Hielkje Vlietstra, 31 jaar oud. Hielkje is geboren op 23-01-1903 in Drachten. Hielkje is overleden op 10-10-1987 in Drachten, 84 jaar oud.

Douwe was een neef van mijn grootmoeder Jisseltje Spoelstra.
Douwe was getrouwd met Hielkje Vlietstra en Hielkje was een zuster van Grietje Vlietstra, de vrouw van Heinze (de oudste broer van Douwe).
Kind van Douwe en Hielkje: Fokjen Spoelstra, geboren op 22-11-1935 in Groningen. Fokjen is overleden op 16-05-2016 in Drachten, 80 jaar oud.
 
1.1.1.1.9.1 Heinze Spoelstra is geboren op 25-02-1894 in Drachten, zoon van Roel Spoelstra (zie 1.1.1.1.9) en Trijntje Douwstra. Heinze is overleden op 19-10-1956 in Drachten, 62 jaar oud.
Heinze trouwde, 24 jaar oud, op 06-04-1918 in Drachten met Grietje Vlietstra, 18 jaar oud. Grietje is geboren op 24-11-1899 in Drachten. Grietje is overleden op 24-08-1988 in Drachten, 88 jaar oud.

Heinze was een neef van mijn grootmoeder Jisseltje Spoelstra. Heinze was eerst touwslager, later broodventer.
De ouders van Heinze zijn gehuwd op 19-05-1894; Heinze is toen door de ouders erkend.
Heinze was getrouwd met Grietje Vlietstra en Grietje was een zuster van Hielkje Vlietstra, de vrouw van Douwe (de jongste broer van Heinze).

Kinderen van Heinze en Grietje:

1 Roel Spoelstra, geboren op 15-09-1918 in Drachten. Roel is overleden op 04-03-1924 in Drachten, 5 jaar oud.
2 Gerrit Spoelstra, geboren op 14-06-1920 in Drachten. Gerrit is overleden op 15-07-1922 in Drachten, 2 jaar oud.

3 Gerrit Spoelstra, geboren op 29-07-1922 in Drachten. Gerrit is overleden op 06-03-1993 in Utrecht, 70 jaar oud.

Gerrit was een achterneef van mijn moeder. Gerrit was sergeant bij de landmacht.

 

4 Trijntje Spoelstra, geboren op 19-08-1926 in Drachten.
5 Roel Spoelstra, geboren op 20-02-1929 in Drachten. Roel is overleden op 06-12-2001 in Drachten, 72 jaar oud.
Roel trouwde, 25 of 26 jaar oud, in 1956 in Drachten met Haebeltje Tjaltje Buursma.
6 Fokjen Spoelstra, geboren op 26-10-1933 in Drachten.
7 Anna Spoelstra

 
Naar boven