De nakomelingen van Jelle Hendriks Spoelstra

Bauke Tjibbes | Thomas Tjibbes | Bauke en Margrietha | Jisseltje Tjibbes | Mindert Tjibbes | Titus Tjibbes

De eerste Spoelstra, waarvan ik gegevens heb, is de oudbetovergrootvader van mijn grootmoeder Jisseltje Spoelstra, dat is:

1 Jelle Hendriks Spoelstra, hij is geboren in Noorder-Drachten. Jelle is overleden in mei 1805 in Drachten.
Jelle trouwde op 04-12-1763 in Drachten met Aaltje Lourensis. Aaltje is geboren in Noorder-Drachten. Aaltje is overleden in april 1789 in Drachten.

Kind van Jelle en Aaltje:

1 Hendrik Jelles Spoelstra, geboren in 1764 in Zuider-Drachten. Volgt 1.1.
1.1 Hendrik Jelles Spoelstra is geboren in 1764 in Zuider-Drachten, zoon van Jelle Hendriks Spoelstra (zie 1) en Aaltje Lourensis. Hendrik is overleden op 29-04-1821 in Drachten, 56 jaar oud.
Hendrik trouwde, 24 of 25 jaar oud, op 10-05-1789 in Drachten met Aukjen Joukes, 19 of 20 jaar oud.
Aukjen is geboren in 1769 in Drachten, dochter van Jouke Minderts en Minke Hinnes. Aukjen is overleden op 06-02-1831 in Drachten, 61 jaar oud.

Hendrik was de betovergrootvader van mijn grootmoeder Jisseltje Spoelstra.
Hendrik was eerst arbeider, later was hij wever.
 
Kinderen van Hendrik en Aukjen:
Jouke (1789-1813)
Jelle (1791-1845)
Mindert Hendriks (zie hieronder)
Ate (1796-1864)
Minze (1800-1826)
Lourens (1802-1865)
Minke (1806-1837)
Aaltje (1808-1838)
Antje (1810-1838)
 
In 1812 nam Hendrik de achternaam Spoelstra aan. Hij was toen wever, en gebruikte daarbij draad op een spoel. Vandaar Spoelstra. De namen van de kinderen worden ook in de akte genoemd, zie rechts.
Blijkbaar kon Hendrik niet schrijven, hij heeft ondertekend met een kruisje.
 
De oudste zoon van Hendrik en Aukjen, Jouke Spoelstra, geboren in Drachten op 14.03.1790, boerenknecht, wonende in Noorderdrachten, was loteling lichtig 1810. Hij moest op 10.04.1812 om 10.00 uur voor de Raad van Recrutering te Leeuwarden verschijnen. Hij wordt in november 1813 en eind 1814 vermist; zijn laatste bericht was van 10.05.1813 uit Longwy, Frankrijk.

Kind van Hendrik en Aukjen:

1 Mindert Hendriks Spoelstra, geboren op 26-07-1795 in Drachten. Volgt 1.1.1.
1.1.1 Mindert Hendriks Spoelstra is geboren op 26-07-1795 in Drachten, zoon van Hendrik Jelles Spoelstra (zie 1.1) en Aukjen Joukes. Mindert is overleden op 22-11-1873 in Drachten, 78 jaar oud.
Mindert:

(1) trouwde, 20 jaar oud, op 02-04-1815 in Drachten met Thomaske Tomas Landvrouw, 22 jaar oud. Thomaske is geboren op 10-03-1793 in Bergum, dochter van Tomas Willems Wierdsma en Wytske Sipkens. Thomaske is overleden op 13-01-1831 in Drachten, 37 jaar oud.

(2) trouwde, 36 jaar oud, op 05-06-1832 in Drachten met Froukjen Jans Roelsma, 21 jaar oud. Froukjen is geboren op 03-10-1810 in Zuider-Drachten. Froukjen is overleden op 07-02-1891 te Drachten, 80 jaar oud.

Mindert was de overgrootvader van mijn grootmoeder Jisseltje Spoelstra.
Mindert was arbeider; de vader van zijn eerste vrouw Thomaske was bij haar geboorte al overleden.
Kinderen van Mindert en Thomaske Thomas: Hendrik, Thomas, Jouke, Jelle, Geert.
Kinderen van Mindert en Froukjen Jans Roelsma: Jan, Antje, Wietske, Aukje, Minke, Minke, Roel.

Kind van Mindert en Thomaske:

1 Thomas Minderts Spoelstra, geboren op 22-07-1819 in Drachten. Volgt 1.1.1.1.
1.1.1.1 Thomas Minderts Spoelstra is geboren op 22-07-1819 in Drachten, zoon van Mindert Hendriks Spoelstra (zie 1.1.1) en Thomaske Tomas Landvrouw. Thomas is overleden op 31-05-1905 in Drachten, 85 jaar oud.
Thomas:

(1) trouwde, 25 jaar oud, op 14-06-1845 in Tietjerksteradeel met Tyttje Tjibbes Pebesma, 26 jaar oud. Tyttje is geboren op 30-03-1819 in Garijp, dochter van Tjibbe Thomas Pebesma en Durkje Bouwes de Vries. Tyttje is overleden op 26-02-1852 in Garijp, 32 jaar oud.
(2) trouwde, 34 jaar oud, op 18-05-1854 in Boarnsterhim met Antje Jurjens Oldersma, 24 jaar oud. Antje is geboren op 09-09-1829 in Oudega. Antje is overleden op 06-05-1889 in Drachten, 59 jaar oud.

 

Thomas was de grootvader van mijn grootmoeder Jisseltje Spoelstra.
Thomas was eerst arbeider, later koopman; ze woonden in Garijp, Rottevalle en Wartena

Kinderen van Thomas en Tyttje:

1 Tjibbe Thomas Spoelstra, geboren op 17-09-1846 in Garijp. Volgt 1.1.1.1.1.
2 Mindert Thomas Spoelstra, geboren op 24-10-1849 in Garijp. Volgt 1.1.1.1.2.

Kinderen van Thomas en Antje:

3 Roelofke Thomas Spoelstra, geboren op 28-08-1855 in Garijp. Volgt 1.1.1.1.3.
4 Thomas Thomas Spoelstra, geboren op 26-06-1857 in Wartena. Volgt 1.1.1.1.4.
5 Jurjen Thomas Spoelstra, geboren op 17-12-1859 in Wartena. Jurjen is overleden op 14-01-1886 in Drachten, 26 jaar oud. Jurjen was ongehuwd.
6 Hendrik Spoelstra, geboren op 04-02-1862 in Wartena. Volgt 1.1.1.1.6.
7 Jitske Thomas Spoelstra, geboren op 19-06-1864 in Wartena. Volgt 1.1.1.1.7.
8 Anne Spoelstra, geboren op 27-04-1867 in Wartena. Volgt 1.1.1.1.8.
9 Roel Spoelstra, geboren op 27-07-1869 in Drachten. Volgt 1.1.1.1.9.
1.1.1.1.1 Tjibbe Thomas Spoelstra is geboren op 17-09-1846 in Garijp, zoon van Thomas Minderts Spoelstra (zie 1.1.1.1) en Tyttje Tjibbes Pebesma. Tjibbe is overleden op 12-09-1916 in Garijp, 69 jaar oud.
Tjibbe trouwde, 23 jaar oud, op 14-05-1870 in Idaarderadeel met Tetje Baukes Meyer, 25 jaar oud. Tetje is geboren op 27-06-1844 in Leeuwarden, dochter van Bauke Egberts Meyer en Jisseltje Tijmens Jasper. Tetje is overleden op 05-10-1922 in Garijp, 78 jaar oud.

Tjibbe en Tetje waren de ouders van mijn grootmoeder Jisseltje Spoelstra.
Bauke Egberts Meyer, de vader van Tetje, was vrachtschipper op de “Jonge Binne”, wonend te Leeuwarden. Hij vervoerde turf uit het veengebied naar de dorpen.
Het schip was van ongeveer 30 ton, de hele familie woonde er op. Als het windstil was moesten moeder en kinderen langs de vaart op de wal lopen om het schip te trekken. Soms kon er een paard voor worden gehuurd. Als er genoeg wind stond werd er gezeild.
Jisseltje, de moeder van Tetje, was “inlands kramerske“. Haar vader Tijmen Alberts Jasper was ook schipper, en een paar broers van Jisseltje ook.
Fedde Meyer, een broer van Tetje, was ook vrachtschipper, en wel op “De drie gebroeders”.
 
Tjibbe en Tetje hadden hun eigen huisje gebouwd van tweedehands materialen aan de Eendrachtsweg nr. 1 in Garijp. Het huis bestond uit een woonkamer met twee bedsteden en een zijkamertje met een bedstee. Een vierde bedstee zat in de schuur. Er was een stal voor vier koeien en een buitentoilet.

Het huis aan de Eendrachtsweg 1 te Garijp. Van links naar rechts: Beppe Jisseltje, Titus, Tjibbe en Tetje

Hieronder zie je de huwelijksakte van Tjibbe en Tetje, klik er op voor een vergroting.
Daarnaast het graf van Tjibbe en Tetje.

tjibbe_spoelstraDe foto, die je hier links ziet, is van Tjibbe.
Hij is genomen van een groot portret dat bij mijn grootouders Rienk en Jisseltje in de kamer hing.

borstel_van_tjibbe_thomas_spoelstraTjibbe was op zaterdag barbier. Hij schoor de mannen en knipte de haren in het zijkamertje voor wat extra inkomen.
Tjibbe heeft ook borstels gemaakt. Je ziet hier rechts zo’n borstel, die waarschijnlijk gemaakt is door Tjibbe. TTS staat voor Tjibbe Thomas Spoelstra. Samen met Tetje runde Tjibbe ook nog een soort café.
Als er ‘s winters ijs lag hadden ze een koek en zopietent op het ijs.

Tjibbe is ook in militaire dienst geweest. Zijn gegevens bij de militie vind je hieronder. Hij was dus ongeveer 1.70 m, had blauwe ogen, een brede mond, een platte kin en lichtbruin haar.
 

 
Nadat Tjibbe in 1916 was overleden hield Tetje boelgoed. Alles werd verkocht. Ze verkocht o.a. een hondenkar voor f13, twee koeien voor f230 en f185, een varken voor f36 en een schaap voor f32. Verder veel hout, palen, hooi, gras enz. Klik hier als je de volledige akte van het boelgoed wilt bekijken.

Kinderen van Tjibbe en Tetje:

1 Bauke Tjibbes Spoelstra, geboren op 10-01-1871 in Garijp. Volgt 1.1.1.1.1.1.
2 Thomas Tjibbes Spoelstra, geboren op 09-05-1873 in Garijp. Volgt 1.1.1.1.1.2.
3 Jisseltje Tjibbes Spoelstra, geboren op 06-07-1875 in Garijp. Volgt 1.1.1.1.1.3.
4 Mindert Tjibbes Spoelstra, geboren op 04-08-1877 in Garijp. Volgt 1.1.1.1.1.4.
5 Titus Spoelstra, geboren op 22-09-1885 in Garijp. Volgt 1.1.1.1.1.5.
1.1.1.1.1.1 Bauke Tjibbes Spoelstra is geboren op 10-01-1871 in Garijp, zoon van Tjibbe Thomas Spoelstra (zie 1.1.1.1.1) en Tetje Baukes Meyer. Bauke is overleden op 14-08-1947 in Dwaalkraal, onder Sannieshof, Z.Afrika, 76 jaar oud.

Bauke was een broer van mijn grootmoeder Jisseltje Spoelstra.

Bauke Spoelstra

Bauke kreeg zijn opleiding tot onderwijzer in Garijp van het hoofd van de school aldaar: Pieter Lub.
Zo kwam hij in aanraking met de dochter van Pieter Lub: Jet (Gerbreg) Lub, zijn latere vrouw.

In 1894 kreeg Bauke een aanstelling als onderwijzer in Nijkerk.
Van daaruit zijn Bauke en Jet en de oudste twee kinderen in 1899 geëmigreerd naar Zuid-Afrika, zie het artikeltje hierboven uit juni 1899.

Klik op dit briefgedeelte om de hele brief te zien

Bauke schreef vanuit Zuid-Afrika een aantal brieven naar zijn broers en zusters in Nederland.
Als je op het briefgedeelte hiernaast klikt krijg je een aantal brieven uit 1934 en 1935 en 1946 te zien.
Er zitten ook twee brieven van Jet bij uit de tijd na Bauke’s overlijden.
Verder een brief van Tjibbe uit 1954 aan zijn neef Fedde, en een brief van Johanna uit 1960 aan haar oom en tante, waarschijnlijk mijn grootouders Rienk en Jisseltje.
 
 

 
Bauke was de broer van mijn grootmoeder Jisseltje Spoelstra.
Bauke trouwde, 25 jaar oud, op 06-02-1896 in Garijp met Gerbreg Henriëtte Alida (Jet) Lub, 24 jaar oud. Gerbreg is geboren op 31-07-1871 in Garijp. Ze is een dochter van Pieter Jacobs Lub en Sophia Eleonora Steringa (1840 – 1881).
Gerbreg is overleden op 17-04-1950 in Dwaalkraal, onder Sannieshof, Z.Afrika, 77 jaar oud.

Pieter Lub

Pieter Lub, de vader van Jet, is geboren in 1838 in Enkhuizen, hij was een zoon van Jacob Lub (die was visser) en Maretje Ruiter. Hij is overleden op 13-11-1922 in Garijp, op 84-jarige leeftijd. Er is in Garijp ook een straat naar hem genoemd, de “Master Lubwei” (zie de plattegrond hieronder).

Pieter trouwde met Femkje Hart, geb. in 1839 in Enkhuizen. Ze kregen op 01-05-1868 een zoon: Jacob. Op 10-11-1869 overleed Femkje toen haar tweede kind geboren zou worden.

Pieter Lub trouwde vrij snel weer en wel op 27-07-1870, nu met Sophia Eleonora Steringa, geb. op 13-07-1840 te Harlingen, dochter van Kornelis Roelofs Steringa, ontvanger van belastingen, en Gerbrig Fokke.
Ze kregen vier kinderen: Gerbreg Henriëtte Alida (Jet), geb. 31-07-1871 in Garijp, Pieter Nicolaas Johan, geb. 10-01-1873, overl. al na een half jaar op 31-07-1873, Maria, geb. 15-01-1876 in Heeg, en Cornelis Nicolaas Johan, geb. op 17-08-1880 in Heeg, overl. op 07-03-1900 op 19-jarige leeftijd.
Sophia, de moeder van Jet, overleed op 22-11-1881 in Heeg, toen Jet 10 jaar was.

Pieter Lub trouwde voor de derde keer, nog geen jaar later, op 01-07-1882 met Hendrika Christina Hillebrand, geb. 16-05-1850 in Leeuwarden, dochter van Anne Auke Hillebrand en Elisabeth Frederique Kloosterman. Hendrika is overleden op 07-08-1930 in Drachten.
Pieter en Hendrika kregen vijf kinderen:
– Elizabeth Frederique, geb. 04-05-1883 in Heeg, overl. 23-03-1904 op 20-jarige leeftijd
– Maria, geb. 19-06-1885 in Garijp
– Elsje Trijntje Petronella Elisabeth, geb. 05-03-1888 in Garijp
– Trijntje Paulina Gustava, geb. 07-02-1890 in Garijp, overl. 03-03-1891, nog geen maand oud
– Trijntje Pauline Gustava, geb. 13-06-1894 in Garijp.

Hendrika, de stiefmoeder van Jet Lub, behandelde Jet meer als een werkster dan als haar kind. Jet liep daarom van huis toen ze 18 was, en ging toen bij haar peetouders ds. en mevr. Fortuin wonen in Barendrecht.

Jacob Lub was de lievelingsbroer van Jet.
Jacob Lub emigreerde in 1894 naar Zuid-Afrika.
Hij was net als Bauke onderwijzer, later inspecteur. Zie het artikel en de foto hiernaast.

Een artikel over Pieter Lub, dat in de dorpskrant van Garijp heeft gestaan.

Kinderen van Bauke en Gerbreg:

1 Maria (Marié) Jacoba Sophia Spoelstra, geboren op 10-01-1897 in Nijkerk. Volgt 1.1.1.1.1.1.1.
2 Petronella (Nellie) Leonora Spoelstra, geboren op 16-11-1898 in Nijkerk. Volgt 1.1.1.1.1.1.2.
3 Tjibbe Thomas (Tom) Spoelstra, geboren op 13-04-1900 in Doornbult, Zuid-Afrika. Volgt 1.1.1.1.1.1.3.
4 Pieter Cornelis Johan Spoelstra, geboren op 24-07-1902 in Doornbult, Zuid-Afrika. Volgt 1.1.1.1.1.1.4.
5 Sophia Eleonora Spoelstra, geboren op 29-09-1904 in Uitschot, Zuid-Afrika. Volgt 1.1.1.1.1.1.5.
6 Thomas Nicolaas Spoelstra, geboren op 17-07-1906 in Uitschot, Zuid-Afrika. Volgt 1.1.1.1.1.1.6.
7 Cornelia Johanna Spoelstra, geboren op 16-01-1909 in Boschkop.

 

Cornelia was onderwijzeres te Tweebosch (vlakbij Sannieshof), daarna hoofd van de lagere school te Rustenburg en tenslotte schoolhoofd van de Hendrik Potgieter school te Potchefstroom; ze werd Johanna genoemd. Ze was ongehuwd.

 

8 Bauke Spoelstra, geboren op 11-10-1910 in Biesjesvlei, Zuid-Afrika. Volgt 1.1.1.1.1.1.8.
9 Jacob (Japie) Spoelstra, geboren op 31-10-1912 in Biesjesvlei, Z.Afrika. Volgt 1.1.1.1.1.1.9.

Bauke en Jet zijn in 1899 geëmigreerd naar Zuid-Afrika.
Toen ze naar Zuid-Afrika vertrokken stond de Boerenoorlog op uitbreken, en op Bauke’s eerste werkdag aan de school in Doornbult begon de oorlog echt; daar hebben zij erg onder te lijden gehad, zie het artikel hieronder dat begint met de naam van een kleinzoon van Bauke: Hermanus Izak Johannes Spoelstra.
Dat artikel heeft in een zuidafrikaans geneologieblad gestaan: de Famnea 2014 jaargang 11 uitgave 3.
 Een zoon van Bauke, Tjibbe, heeft in 1987 een boekje uitgegeven over het leven van zijn ouders: “Bauke Tjibbe Spoelstra, 1871-1947, ‘n Hollandse onderwyser en sy gesin in Transvaal“, zie rechts.
Een aantal bladzijden uit dat boekje (blz. 1 t/m 7 en 19 t/m 27) kun je hier lezen.
 
Een kleinzoon van Bauke heeft ook een boek over de belevenissen van zijn grootouders geschreven: “Soot blackboard“. Die kleinzoon heet ook Bouke, en is de oudste zoon van Jacob (Japie).

Bauke Spoelstra en Jet Lub met hun 9 kinderen in ongeveer 1911

 

1.1.1.1.1.1.1 Maria (Marié) Jacoba Sophia Spoelstra is geboren op 10-01-1897 in Nijkerk, dochter van Bauke Tjibbes Spoelstra (zie 1.1.1.1.1.1) en Gerbreg Henriëtte Alida (Jet) Lub. Maria is overleden in 1977, 78 of 79 jaar oud.
Maria trouwde, 31 jaar oud, op 20-12-1928 met Johannes Fourie, 34 jaar oud. Johannes is geboren op 26-07-1894. Johannes is overleden op 04-07-1941, 45 jaar oud.

Marié en Nellie bleven na de lagere school eerst thuis, todat Thom in 1914 naar de middelbare school moest.
Toen ging Marié in Lichtenburg kunstnaaldwerk, muziek en schilderkunst in het klooster leren.
Marié is gehuwd met Johannes Fourie, die was boer op Sandfontein, bij Nijlstroom. Drie jaar na zijn dood werd Marié “zenuwziek“.
Ze ging met de kinderen bij haar ouders inwonen totdat ze een huis in Sannieshof kreeg. Daar ging ze muziek- en schilderlessen geven.

 

1.1.1.1.1.1.2 Petronella (Nellie) Leonora Spoelstra is geboren op 16-11-1898 in Nijkerk, dochter van Bauke Tjibbes Spoelstra (zie 1.1.1.1.1.1) en Gerbreg Henriëtte Alida (Jet) Lub.
Petronella is overleden op 02-04-1941, 42 jaar oud.
Petronella trouwde, 33 jaar oud, op 03-01-1932 met Willem Benjamin Bosch (Ben) Mentz, 29 jaar oud. Willem is geboren op 10-10-1902. Willem is overleden op 23-09-1954, 51 jaar oud.

Petronella was onderwijzeres, ze is met 43 jaar al overleden aan maagkoorts.
Ze was getrouwd met sergeant Ban Mentz van de SAP (South African Police), hij is vrij snel na haar overlijden weer getrouwd.

 

1.1.1.1.1.1.3 Tjibbe Thomas Spoelstra is geboren op 13-04-1900 in Doornbult, Zuid-Afrika, zoon van Bauke Tjibbes Spoelstra (zie 1.1.1.1.1.1) en Gerbreg Henriëtte Alida (Jet) Lub.
Tjibbe is overleden op 28-08-1987, 87 jaar oud.
Tjibbe trouwde, 24 jaar oud, op 15-01-1925 met Hester Sophia (Hettie) van der Walt, 20 jaar oud. Hester is geboren op 09-05-1904 in Uitschot. Hester was een dochter van Hendrik Willem van der Walt en Susanna Aletta Sophia Johanna Bekker.

Tjibbe was predikant. Eerst in Johannesburg-Oost (1925 – 1927), daarna in Petrusburg (1927 – 1941).
Hierna heeft hij het Administratiebureau van de Gereformeerde Kerken opgebouwd (1941 – 1949) en “Die Kerkblad” uitgegeven.
In 1945 en 1946 was hij Burgemeester van Potchefstroom. Daarna werd hij predikant van de Gereformeerde Kerk van Pretoria-Oost (1949 – 1959), tot zijn emeritaat. Daarna werd hij administrateur van de Hammanskraal Theologisch School.
In 1972 vestigden hij en zijn vrouw zich in Potgietersrus.
Hij is verschillende keren voorzitter van de synode geweest en heeft vaak belangrijke kerkelijke opdrachten uitgevoerd.In 1953 en 1954 moest hij daarvoor naar Nederland en heeft toen ook familie ontmoet. Hij logeerde toen bij zijn neef Feddo Spoelstra, zoon van zijn oom Titus Spoelstra, zie onderstaand krantenartikel.
 

 

1.1.1.1.1.1.4 Pieter Cornelis Johan Spoelstra is geboren op op 24-07-1902 in Doornbult, Zuid-Afrika, zoon van Bauke Tjibbes Spoelstra (zie 1.1.1.1.1.1) en Gerbreg Henriëtte Alida (Jet) Lub. Pieter is overleden 15-10-1950, 48 jaar oud.
Pieter trouwde, 39 jaar oud, op 20-12-1941 met Martha Levina Scholtz, 20 jaar oud. Martha is geboren op 15-09-1921. Martha is overleden op 26-03-2012, 90 jaar oud.

Pieter is getrouwd toen hij 40 was, zijn vrouw was ongeveer 20 jaar jonger.
Pieter was onderwijzer. Hij was volgens oud-leerlingen een uitstekend onderwijzer. Hij had veel gevoel voor humor.
Martha is na het overlijden van Pieter gehuwd met Andrie Jacobus Burger in 1971;
ze kreeg met Andrie nog drie kinderen:
Martha Levina in 1975, Andries Jacobus in 1978 en David Pieter in 1982.
Daarna was ze nog getrouwd met Dawid Andries Malan.

 

1.1.1.1.1.1.5 Sophia Eleonora Spoelstra is geboren op 29-09-1904 in Uitschot, Zuid-Afrika, dochter van Bauke Tjibbes Spoelstra (zie 1.1.1.1.1.1) en Gerbreg Henriëtte Alida (Jet) Lub. Sophia is overleden op 28-11-1960, 56 jaar oud.
Sophia trouwde, 26 jaar oud, op 19-12-1930 met George Frederik Robbertse, 29 jaar oud. George is geboren op 24-05-1901. George is overleden op 26-06-1983, 82 jaar oud.

Sophia was onderwijzeres en haar man was onderwijzer.
George stond eerst aan de school in Swartrug, later werd hij hoofd van de school in Ventersdorp.
Na zijn pensionering gingen ze naar Potchefstroom.
Sophie heeft tijdens haar schooljaren blindedarmontsteking gehad. Er werd voor haar leven gevreesd (er was geen ziekenhuis in de buurt) maar ze is hersteld.
 

 

1.1.1.1.1.1.6 Thomas Nicolaas Spoelstra is geboren op 17-07-1906 in Uitschot, Zuid-Afrika, zoon van Bauke Tjibbes Spoelstra (zie 1.1.1.1.1.1) en Gerbreg Henriëtte Alida (Jet) Lub. Thomas is overleden in 1987, 79 of 80 jaar oud.
Thomas trouwde, 28 jaar oud, op 07-01-1935 met Susanna Jacoba Coetzee, 27 jaar oud. Susanna is geboren op 18-02-1907.

Thomas was boer. Eerst op Dwaalkraal bij Sannieshof. Zijn vader en hij hebben daar land gehuurd en een span ossen en een aantal schapen gekocht.
Thomas woonde in het begin in een klein kleihuisje op die plaats.Tijdens de droogte van 1933 zocht hij een beter heenkomen. Dat werd Rietfontein bij Mafeking. Dat hebben Thomas en zijn vader toen gekocht, er moest toen een grotere hypotheek op Dwaalkraal worden genomen. Mafeking is de plaats in Transvaal waar in de boerenoorlog erg gevochten is.

 

1.1.1.1.1.1.8 Bauke Spoelstra is geboren op 11-10-1910 in Biesjesvlei, Zuid-Afrika, zoon van Bauke Tjibbes Spoelstra (zie 1.1.1.1.1.1) en Gerbreg Henriëtte Alida (Jet) Lub. Bauke is overleden 13-01-1974, 63 jaar oud.
Bauke trouwde, 27 jaar oud, op 14-12-1937 met Johanna Margarieta Venter, 34 jaar oud. Johanna is geboren op 21-05-1903.

Bauke was boer te Sannieshof (Dwaalkraal). Hij zat in dezelfde klas als Japie (Bauke ging een jaar later dan normaal naar school en Japie een jaar eerder).
Doordat Bauke reumatiekkoorts ontwikkelde moest hij van het gymnasium af. Hij had een zonnig en liefdevol karakter.
Hij is scriba van de kerk geweest en zat jaren in de schoolraad van Lichtenburg.
De roepnaam van Johanna was Margriet, zij was onderwijzeres.
Toen Bauke en Magriet trouwden zijn er familiefoto’s gemaakt, zie de foto hier onder.
 

 

1.1.1.1.1.1.9 Jacob (Japie) Spoelstra is geboren op 31-10-1912 in Biesjesvlei, Z.Afrika, zoon van Bauke Tjibbes Spoelstra (zie 1.1.1.1.1.1) en Gerbreg Henriëtte Alida (Jet) Lub.
Jacob is overleden op 13-03-1996 in Potchefstroom, 83 jaar oud.
Jacob trouwde, 24 jaar oud, op 03-01-1937 in Heilbron OFS met Martha Magdalena Janse van Rensburg, 23 jaar oud.
Martha is geboren op 09-04-1913 in Reitz (OFS), ze is overleden op 28-12-2007, 94 jaar oud.

Japie was leraar wiskunde in Potgietersrus, Zeerust en Potchefstroom
Hij is gepromoveerd tot doctor in de opvoedkunde.
Hij was scriba van de Geref. kerk. Hij heeft een aantal verhalen met bijbelse thema’s geschreven.Hiernaast zie je Japie met de oudste drie kinderen.

 

Klik hier voor de verdere gegevens van de nakomelingen van Bauke Spoelstra en Jet Lub

1.1.1.1.1.2 Thomas Tjibbes Spoelstra is geboren op 09-05-1873 in Garijp, zoon van Tjibbe Thomas Spoelstra (zie 1.1.1.1.1) en Tetje Baukes Meyer. Thomas is overleden op 13-09-1963 in Garijp, 90 jaar oud.
Thomas trouwde, 25 jaar oud, op 28-05-1898 in Tietjerksteradeel met Ybeltje Wybes Veenstra, 26 jaar oud. Ybeltje is geboren op 30-03-1872 in Bergum, dochter van Wybe Symens Veenstra en Trijntje Klazes Boskma. Ybeltje is overleden op 26-08-1951 in Garijp, 79 jaar oud.

Thomas was een broer van mijn grootmoeder Jisseltje Spoelstra.
En Ybeltje was een zuster van mijn grootvader Rienk Veenstra, broer en zus waren dus getrouwd met broer en zus.
Thomas en Ybeltje woonden op de Eendrachtsweg nr. 1 in Garijp.
Eerst woonden Tjibbe en Tetje bij hen in. Ze hebben het huis wel een stuk vergroot. Thomas was vanaf 1915 veldwachter in Garijp, later was hij ook melkboer.

Op de linker foto hierboven staan Thomas en Ybeltje met de vijf kinderen die ze in 1908 hadden. Linksboven staat Tjibbe naast vader Thomas, vooraan zit moeder Ybeltje met naast haar Wijbe en Bauke, en daar achter baby Tetje en Trijntje.
De rechter foto is waarschijnlijk op 23-05-1923 genomen toen Thomas en Ybeltje 25 jaar getrouwd waren. Je ziet op de foto Thomas en Ybeltje met de vijf kinderen die nog in leven waren. Links staat Bauke, achter Thomas staat Wiebe, daarnaast Tjibbe (die een jaar later een motorongeluk had en verongelukte), dan Symen en Tetje.

Op de foto’s hierboven zie je links Thomas als melktapper, en rechts Thomas en Ybeltje in 1935 voor hun huis.

Zoals je hierboven in de krantenartikelen ziet beleefde Thomas van alles. Als politieman moest hij regelmatig optreden, hij redde ook nog eens een jongetje uit het water onder het ijs vandaan, en als melktapper werd hij eens gemolesteerd.

Kinderen van Thomas en Ybeltje:

1 Trijntje Spoelstra, geboren op 25-05-1899 in Garijp. Trijntje is overleden op 01-07-1918 in Garijp, 19 jaar oud.
 

Trijntje had TBC, je ziet haar hieronder in het tenthuisje dat voor haar op het erf stond. Hierin sliep ze ook. Zo’n tenthuisje kon met de zon meegedraaid worden, zodat er optimaal gebruik gemaakt kon worden van de mogelijkheid om in de zon te liggen.

 

2 Tjibbe Spoelstra, geboren op 12-09-1901 in Garijp. Tjibbe is overleden op 15-09-1924 in Wolsum, 23 jaar oud.

Tjibbe was schilder; hij is overleden door een motorongeluk (zie het artikel hieronder).

 

3 Wybe Spoelstra, geboren op 29-09-1903 in Garijp. Volgt 1.1.1.1.1.2.3.
4 Bauke Spoelstra, geboren op 11-12-1905 in Garijp. Volgt 1.1.1.1.1.2.4.
5 Tetje Spoelstra, geboren op 01-03-1908 in Garijp. Volgt 1.1.1.1.1.2.5.
6 Sijmen Spoelstra, geboren op 30-06-1910 in Garijp. Volgt 1.1.1.1.1.2.6.
7 Jisseltje Spoelstra, geboren op 24-03-1913 in Garijp. Jisseltje is overleden op 16-07-1917 in Garijp, 4 jaar oud.
1.1.1.1.1.2.3 Wybe Spoelstra is geboren op 29-09-1903 in Garijp, zoon van Thomas Tjibbes Spoelstra (zie 1.1.1.1.1.2) en Ybeltje Wybes Veenstra. Wybe is overleden op 03-07-1997 in Drachten, 93 jaar oud.
Wybe trouwde, 28 jaar oud, in 09-1932 in Tietjerksteradeel met Stientje de Jong, 25 jaar oud. Stientje is geboren op 09-12-1906 in Nijega. Stientje is overleden op 02-11-1986 in Drachten, 79 jaar oud.

Wybe was een neef van mijn moeder. Wybe was rijwielhersteller in Garijp.
Op de foto hieronder zie je Wybe en Stien als derde en vierde van links.
Deze foto is genomen op de trouwdag van Tetje Spoelstra (de zus van Wybe) en Johannes Heidbuurt op 5 juni 1930.
Je ziet van links naar rechts Johannes Heidbuurt, Tetje Spoelstra, Stientje de Jong, Wybe Spoelstra, voor Wybe zit zijn vader Thomas, dan de toenmalige vriendin van Sijmen Spoelstra, dan Sijmen, voor Sijmen zit zijn moeder Ybeltje, dan Margrietha Siebenga en als laatste Bauke Spoelstra.

 
Klik hier voor de verdere gegevens van de nakomelingen van Wybe Spoelstra en Stientje de Jong

1.1.1.1.1.2.4 Bauke Spoelstra is geboren op 11-12-1905 in Garijp, zoon van Thomas Tjibbes Spoelstra (zie 1.1.1.1.1.2) en Ybeltje Wybes Veenstra. Bauke is overleden op 22-11-1987 in Leeuwarden, 81 jaar oud.
Bauke trouwde, 25 jaar oud, op 30-04-1931 in Tietjerksteradeel met Margrietha Siebenga, 23 jaar oud. Margrietha is geboren op 08-01-1908 in Nijega. Margrietha is overleden op 04-12-1994 in Leeuwarden, 86 jaar oud.

Bauke was technisch hoofdambtenaar bij de Waterleiding Maatschappij.
 
 

 
Klik hier voor de verdere gegevens van de nakomelingen van Bauke Spoelstra en Margrietha Siebenga

1.1.1.1.1.2.5 Tetje Spoelstra is geboren op 01-03-1908 in Garijp, dochter van Thomas Tjibbes Spoelstra (zie 1.1.1.1.1.2) en Ybeltje Wybes Veenstra.
Tetje is overleden op 16-09-1987 in Garijp, 79 jaar oud. Zij is begraven op 19-09-1987 in Garijp.
Tetje trouwde, 22 jaar oud, op 05-06-1930 in Tietjerksteradeel met Johannes Heidbuurt, 26 jaar oud. Johannes is geboren op 24-05-1904 in Eestrum. Johannes is overleden op 23-06-1984 in Garijp, 80 jaar oud.

Tetje was een nicht van mijn moeder.
Tetje Spoelstra kwam vaak bij mijn moeder; ik ging wel bij Tetje en Johannes logeren, ik speelde dan met Klaas.

schoolfoto Garijp 1916/1917 Bovenste rij, tweede van links is Tetje, daaronder tweede van links Bauke, en daarvoor helemaal links Sijmen

 
Klik hier voor de verdere gegevens van de nakomelingen van Tetje Spoelstra en Johannes Heidbuurt

1.1.1.1.1.2.6 Sijmen Spoelstra is geboren op 30-06-1910 in Garijp, zoon van Thomas Tjibbes Spoelstra (zie 1.1.1.1.1.2) en Ybeltje Wybes Veenstra.
Sijmen is overleden op 18-03-1986 in Garijp, 75 jaar oud. Hij is begraven op 22-03-1986 in Garijp.
Sijmen trouwde, 24 jaar oud, op 23-05-1935 met Kniera Dirkje Kaptein, 24 jaar oud. Kniera is geboren op 28-02-1911. Kniera is overleden op 07-09-1996 in Garijp, 85 jaar oud.

Sijmen was een neef van mijn moeder.
Hieronder zie je links de verlovingsfoto van Sijmen en Kniera.
Sijmen en Kniera hadden een schildersbedrijf op Greate Buorren 8, Garijp. Je ziet Sijmen aan het werk als schilder op de middelste foto hieronder (hij staat rechts).
Rechts daarvan een aanbevelingsbrief als schilder van J. van der Wal uit Bayum, nadat Sijmen in 1928 bij hem had gewerkt.
Daaronder links een paar aanbestedingen van schilderwerken, uit 1937, 1939 en 1957.

 
Klik hier voor de verdere gegevens van de nakomelingen van Sijmen Spoelstra en Kniera Kaptein

1.1.1.1.1.3 Jisseltje Tjibbes Spoelstra is geboren op 06-07-1875 in Garijp, dochter van Tjibbe Thomas Spoelstra (zie 1.1.1.1.1) en Tetje Baukes Meyer. Jisseltje is overleden op 05-12-1965 in Leeuwarden, 90 jaar oud. Zij is begraven op 09-12-1965 in Leeuwarden.
Jisseltje trouwde, 30 jaar oud, op 26-05-1906 in Tietjerksteradeel met Rienk Wybes Veenstra, 31 jaar oud. Rienk is geboren op 14-09-1874 in Bergum, zoon van Wybe Symens Veenstra en Trijntje Klazes Boskma. Rienk is overleden op 19-07-1972 in Leeuwarden, 97 jaar oud.

Pake Rienk en beppe Jisseltje woonden in Leeuwarden, aan de Willem Loréstraat 30.
Toen wij getrouwd waren hebben we eerst ook in dat huis gewoond, ongeveer een jaar.
Pake Rienk reed met een petroleumwagen voor een groothandel, eerst met paard en wagen, later met een auto (zie de foto’s hieronder).
Toen pake Rienk en beppe Jisseltje 25 jaar getrouwd waren hielden ze een feest. Thomas Spoelstra, de broer van beppe Jisseltje had toen een lied op hen gemaakt. Dat hebben ze samen gezongen. Klik hier voor dat lied.
 
Op de eerste foto hieronder zie je pake Rienk en beppe Jisseltje, rechts daarvan zie je ze met hun dochters Tetje (links) en Trijntje, mijn moeder (rechts).
Meer over mijn pake Rienk en beppe Jisseltje vind je onder Mijn verhaal/Mijn ouders en grootouders

Kinderen van Jisseltje en Rienk:

1 levenloos kind, geboren op 29-03-1907 in Leeuwarden.
2 Trijntje Veenstra, geboren op 12-01-1909 in Leeuwarden. Volgt 1.1.1.1.1.3.2.

3 Tetje Veenstra, geboren op 12-01-1909 in Leeuwarden. Tetje is overleden op 18-12-1973 in Leeuwarden, 64 jaar oud. Zij is begraven op 22-12-1973 in Oenkerk.

Tante Tetje en mijn moeder Trijntje vormden een tweeling.
Tante Tetje was geestelijk beperkt, mijn moeder moest haar steeds in bescherming nemen.
Hieronder zie je tante Tetje links, op de middelste foto zie je de tweeling als baby en daaronder de grafsteen, op de rechter foto zie je mijn moeder links en tante Tetje rechts.


1.1.1.1.1.3.2 Trijntje Veenstra is geboren op 12-01-1909 in Leeuwarden, dochter van Rienk Wybes Veenstra en Jisseltje Tjibbes Spoelstra (zie 1.1.1.1.1.3). Trijntje is overleden op 11-11-1998 in Oenkerk, 89 jaar oud. Zij is begraven op 16-11-1998 in Oenkerk.
Trijntje trouwde, 32 jaar oud, op 16-05-1941 in Oenkerk met Jan van der Beek, 29 jaar oud. Jan is geboren op 10-08-1911 in Oenkerk, zoon van Jan Romkes van der Beek en Sepkje Douma. Jan is overleden op 11-10-1977 in Oenkerk, 66 jaar oud. Hij is begraven op 15-10-1977 in Oenkerk.

Trijntje, mijn moeder, is geboren op Willem Loréstraat 30 te Leeuwarden als helft van een tweeling. Ze was, voordat ze trouwde, kostuumnaaister.
Ze trof mijn vader Jan op een toogdag, en toen ze trouwden gingen ze op Kaetsjemuoiwei 15 in Molenend wonen. Daar woonde mijn vader al, met zijn ouders. De ouders van Jan gingen toen naar Dr. Kijlstraweg 55 in Molenend.
In 1946 verhuisden Jan en Trijntje naar Douwelaan 59 in Oenkerk en daar zijn ze verder hun hele leven blijven wonen (zie de foto hieronder, rechts onderaan).
Mijn vader was daar veehouder. Mijn moeder werkte niet veel mee op de boerderij maar ze deed de boekhouding en regelde alles.
 
Meer over mijn vader en moeder vind je onder Mijn verhaal/Mijn ouders en grootouders 
Klik hier voor de verdere gegevens van de nakomelingen van Jan en Trijntje van der Beek
(Gebruik het wachtwoord van de familie Van der Beek)

1.1.1.1.1.4 Mindert Tjibbes Spoelstra is geboren op 04-08-1877 in Garijp, zoon van Tjibbe Thomas Spoelstra (zie 1.1.1.1.1) en Tetje Baukes Meyer. Mindert is overleden op 22-10-1940 in Leeuwarden, 63 jaar oud.
Mindert trouwde, 24 jaar oud, op 24-05-1902 met Willemke Spoelstra, 28 jaar oud. Willemke is geboren op 28-01-1874 in Drogeham, ze was een dochter van Jan Pieters Spoelstra en Antje Sjoerds Veenstra. Willemke is overleden op 18-05-1941 in Bergum, 67 jaar oud.

Mindert was een broer van mijn grootmoeder Jisseltje Spoelstra.
Mindert was postbode.

Kinderen van Mindert en Willemke:

1 levenloos kind, geboren op 27-02-1903 in Garijp.

2 Anne (Antje) Spoelstra, geboren op 27-02-1903 in Leeuwarden. Anne is overleden op 18-09-1970 in Bergum, 67 jaar oud. Zij is begraven in Leeuwarden.

Antje was een nicht van mijn moeder, ze was ongehuwd

 

3 Tetje Spoelstra, geboren op 16-04-1909 in Leeuwarden. Volgt 1.1.1.1.1.4.3.

1.1.1.1.1.4.3 Tetje Spoelstra is geboren op 16-04-1909 in Leeuwarden, dochter van Mindert Tjibbes Spoelstra (zie 1.1.1.1.1.4) en Willemke Spoelstra. Tetje is overleden op 21-08-1971 in Bergum, 62 jaar oud.
Tetje trouwde met Jakob Schonenburg. Jakob is geboren op 30-05-1911. Jakob is overleden op 18-08-1981 in Nunspeet, 70 jaar oud. Hij is begraven op 22-08-1981 in Bergum.

Tetje was een nicht van mijn moeder.
Jakob is na het overlijden van Tetje voor de tweede keer getrouwd met A.G. Teela, ze woondente Nunspeet

Kinderen van Tetje en Jakob:

1 Ale Schonenburg.

Ale trouwde met G. Posthumus. Ze hebben een dochter: Thea

 

2 Mindert Schonenburg, geboren op 16-04-1941 in Bergum. Mindert is overleden op 23-03-2020 in Bergum, 78 jaar oud.

Mindert trouwde met Alie Procee. Hun kinderen: Jaap en Nimrod.
Zie voor de overlijdensadvertentie van Mindert hierboven rechts.
1.1.1.1.1.5 Titus Spoelstra is geboren op 22-09-1885 in Garijp, zoon van Tjibbe Thomas Spoelstra (zie 1.1.1.1.1) en Tetje Baukes Meyer. Titus is overleden op 09-12-1945 in Hilversum, 60 jaar oud.
Titus trouwde, 26 jaar oud, op 29-05-1912 in Leeuwarden met Elisabeth de Jong, 25 jaar oud. Elisabeth is geboren op 03-05-1887 in Sint Annaparochie. Elisabeth is overleden op 02-06-1970 in Hilversum, 83 jaar oud.

Titus was een broer van mijn grootmoeder Jisseltje Spoelstra.
Titus was hoofdonderwijzer in Meeden (vanaf 1913), Naarden (vanaf 1930) en Hilversum (vanaf 1934). Ook zat hij in de kerkenraad van Hilversum en stond hij op de verkiezingslijst voor de AR bij de Statenverkiezing in Hilversum (zie onderstaande afbeeldingen)


 

Kinderen van Titus en Elisabeth:

1 Jeltje (Jelly) Spoelstra, geboren op 03-10-1913 in Meeden.
Jeltje trouwde met Willem van de Poll. Willem is geboren in 1907. Willem is overleden op 02-02-1980, 73 jaar oud.

Jellie was een nicht van mijn moeder.
Jellie en Willem kregen een zoon Wim

 

2 Tetje (Thea) Spoelstra, geboren op 24-12-1914 in Meeden.
Thea is overleden op 16-09-2015 in Zaandam, 100 jaar oud. Zij is begraven in Hilversum.

Thea was een nicht van mijn moeder.

 

3 Feddo Spoelstra, geboren in 1917 in Meeden. Feddo is overleden op 03-02-1975 in Amstelveen, 58 jaar oud. Feddo trouwde met Anna Christina Ekhart. Anna is geboren op 20-08-1917 in Amsterdam.

Feddo was een neef van mijn moeder. Hij heeft rechten gestudeerd aan de VU in Amsterdam.
Zijn neef Tjibbe uit Zuid-Afrika logeerde bij hem in 1954, zie het krantenartikel bij Tjibbe.
Zijn vrouw Anna was een dochter van Hendrikus Ekhart en Alida van Donselaar. Nadat Feddo was overleden ging Anna vanaf 1985 samenwonen met H. van Halm.

 

4 Tjibbe Thomas (Tom) Spoelstra, geboren op 06-12-1918 in Meeden. Tjibbe is overleden op 05-01-2003 in Amsterdam, 84 jaar oud. Hij is begraven in Maarn.
Tjibbe:

(1) trouwde, 22 of 23 jaar oud, in 1943 in Hilversum met Anna Wilhelmina Verduyn. De scheiding werd geregistreerd in 1957.
(2) trouwde met Jacoba (Co) de Haan.

 

Tom was een neef van mijn moeder.
Tom is gescheiden van zijn eerste vrouw, Anna Wilhelmina Verduyn, daarna is hij weer getrouwd met Co (Jacoba de Haan).
Tom en Anna woonden na de oorlog in een villa op Bas Backerlaan 16 in Apeldoorn, zie de foto hieronder, links. Tom had daar een accountantskantoor (zie de advertentie hieronder, rechts).
Het huis aan Bas Backerlaan 16 is een huis met een verhaal, zoon Tjibbe schreef daarover in 1992. Dat verhaal kun je hier lezen.

 

Kinderen van Tjibbe en Anna Verduyn:

1 Titus Adrianus Thomas Spoelstra, geboren op 28-02-1945 in Apeldoorn. Titus is overleden op 30-04-2010. Hij trouwde op 06-02-1969 in Ter Aar met Jenny van Harten.

Titus trouwde op 06-02-1969 in Ter Aar met Jenny van Harten, lerares aan de Christelijke Nijverheidsschool voor meisjes in Katwijk aan Zee. Maar de trouwakte raakte door een ongelukje in het water, zie de krantenartikelen hieronder.

Hij was een bekend astronoom, zie onderstaande artikelen.


 

2 Jes Spoelstra, geboren in Apeldoorn.
3 Tjibbe Thomas Spoelstra, geboren in Apeldoorn.

 
Klik hier voor de verdere gegevens van de nakomelingen van Tom Spoelstra en Anna Verduyn

5 Elisabeth (Bets) Spoelstra, geboren op 29-09-1924 in Naarden. Bets is overleden op 10-11-2012 in Naarden, 88 jaar oud. Zij is begraven in Hilversum.
Bets trouwde met George ten Brink. George is geboren op 13-04-1925 in Amsterdam. George is overleden op 17-11-2014 in Naarden, 89 jaar oud. Hij is begraven in Hilversum.

Bets was een nicht van mijn moeder.

 

6 Jisselina Titia (Lien) Spoelstra, geboren op 19-09-1929 in Naarden. Jisselina is overleden op 11-10-1999 in Weesp, 70 jaar oud.

Lien was een nicht van mijn moeder; ze woonde samen met Anneke van der Laan op Sinnigvelderstraat 261 in Weesp.

1.1.1.1.2 Mindert Thomas Spoelstra is geboren op 24-10-1849 in Garijp, zoon van Thomas Minderts Spoelstra (zie 1.1.1.1) en Tyttje Tjibbes Pebesma. Mindert is overleden op 01-05-1926 in Hardegarijp, 76 jaar oud.
Mindert trouwde, 23 jaar oud, op 14-05-1873 in Idaarderadeel met Wijtske Dirks Pietersma, 24 jaar oud. Wijtske is geboren op 09-03-1849 in Hardegarijp. Wijtske is overleden op 25-06-1938 in Hardegarijp, 89 jaar oud.

Mindert was een oom van mijn grootmoeder Jisseltje Spoelstra.
Mindert was landarbeider.
Kinderen van Mindert en Wijtske:
Dirk, geb. 21-02-1874 te Hardegarijp, overl 05-12-1907; Detje, geb. 03-07-1875; Tietje, geb. 08-09-1876; Thomas, geb. 18-11-1877; Aaltje, geb. 26-03-1879 te Hardegarijp, gehuwd met Johannes van Zuiden; Doetje, geb. 08-08-1880; een levenloos kind, 27-08-1883; Thomas, geb. 07-01-1885 te Hardegarijp, overl. 17-10-1905; Grietje, geb. 30-07-1886; Tjibbe, geb. 04-05-1888; Grietje, geb. 05-08-1889; Tjibbe, geb. 03-12-1890; Grietje, geb. 30-05-1892
1.1.1.1.3 Roelofke Thomas Spoelstra is geboren op 28-08-1855 in Garijp, dochter van Thomas Minderts Spoelstra (zie 1.1.1.1) en Antje Jurjens Oldersma. Roelofke is overleden op 04-11-1927 in Drachten, 72 jaar oud.
Roelofke trouwde, 22 jaar oud, op 17-08-1878 in Drachten met Ate Westra, 32 jaar oud. Ate is geboren op 23-08-1845 in Drachten. Ate is overleden op 12-06-1932 in Heerenveen, 86 jaar oud.

Roelofke was een tante van mijn grootmoeder Jisseltje Spoelstra.
Kinderen van Roelofke en Ate:
Fokke, geb. 10-06-1879 te Drachten; Antje, geb. 03-04-1882; Thomas, geb. 04-12-1883, overl. 25-02-1885; Leentje, geb. 06-02-1887
1.1.1.1.4 Thomas Thomas Spoelstra is geboren op 26-06-1857 in Wartena, zoon van Thomas Minderts Spoelstra (zie 1.1.1.1) en Antje Jurjens Oldersma.
Thomas trouwde met Sietske Visser. Sietske is geboren in 1860 in Drachten. Thomas is overleden op 29-09-1900 in Drachten, 43 jaar oud.

Thomas was een oom van mijn grootmoeder Jisseltje Spoelstra.
Thomas en Sietske kregen een zoon: Jacob, geb. 29-09-1898 te Drachten
1.1.1.1.6 Hendrik Spoelstra is geboren op 04-02-1862 in Wartena, zoon van Thomas Minderts Spoelstra (zie 1.1.1.1) en Antje Jurjens Oldersma. Hendrik is overleden op 21-05-1933 in Drachten, 71 jaar oud.
Hendrik trouwde, 28 jaar oud, op 07-06-1890 in Drachten met Sjoukje Bruinsma, 20 jaar oud. Sjoukje is geboren op 06-08-1869 in Drachten. Sjoukje is overleden in 12-1952 in Drachten, 83 jaar oud.

Hendrik was een oom van mijn grootmoeder Jisseltje Spoelstra.
Kinderen van Hendrik en Sjoukje: Thomas, geb. 11-05-1891 te Drachten; Minskje, geb. 29-10-1893, overl. 10-10-1897; Antje, geb. 15-05-1896, overl. 03-09-1897; Andries, geb. 01-09-1898, overl. 13-06-1899; Meintje, geb. 28-06-1900, overl. 26-04-1904; Andries, geb. 28-09-1902, overl. 09-10-1902; een levenloos kind, geb. 25-05-1903
1.1.1.1.7 Jitske Thomas Spoelstra is geboren op 19-06-1864 in Wartena, dochter van Thomas Minderts Spoelstra (zie 1.1.1.1) en Antje Jurjens Oldersma. Jitske is overleden op 09-12-1910 in Drachten, 46 jaar oud.
Jitske trouwde, 22 jaar oud, op 07-05-1887 in Drachten met Anne Numan, 23 of 24 jaar oud. Anne is geboren in 1863 in Drachten.

Jitske was een tante van mijn grootmoeder Jisseltje Spoelstra.
Kinderen van Jitske en Anne: Thomas, geb. 12-08-1888 te Drachten, overl. 02-05-1933; Klaske, geb. 15-12-1890; Jan, geb. 19-12-1892, overl. 27-08-1932; Roel, geb. 14-07-1895, overl. 12-11-1928; Sjoerd, geb. 28-11-1897; een levenloos kind, geb. 03-03-1900
1.1.1.1.8 Anne Spoelstra is geboren op 27-04-1867 in Wartena, zoon van Thomas Minderts Spoelstra (zie 1.1.1.1) en Antje Jurjens Oldersma. Anne is overleden op 12-11-1917 in Drachten, 50 jaar oud.
Anne trouwde, 24 jaar oud, op 20-06-1891 in Drachten met Jantje Bruinsma, 18 jaar oud. Jantje is geboren op 26-09-1872 in Drachten. Jantje is overleden op 02-07-1905 in Drachten, 32 jaar oud.

Anne was een oom van mijn grootmoeder Jisseltje Spoelstra.
Kinderen van Anne en Jantje: Minskje, geb. 17-05-1892 te Drachten; Andries, geb. 22-04-1894; Thomas, geb. 27-01-1896; levenloos kind, geb. 28-10-1897; Hendrik, geb. 05-04-1900; Sjoukje, geb. 06-05-1901; Jurjen, overl.19-04-1905, 1 jaar oud
1.1.1.1.9 Roel Spoelstra is geboren op 27-07-1869 in Drachten, zoon van Thomas Minderts Spoelstra (zie 1.1.1.1) en Antje Jurjens Oldersma. Roel is overleden op 13-01-1921 in Drachten, 51 jaar oud.
Roel trouwde, 24 jaar oud, op 19-05-1894 in Drachten met Trijntje Douwstra, 20 jaar oud. Trijntje is geboren op 30-04-1874 in Drachten.

Roel was een oom van mijn grootmoeder Jisseltje Spoelstra.
Kinderen van Roel en Trijntje: Antje, geb. 06-10-1896; Fimke, geb. 07-01-1900

 
Naar boven