De nakomelingen van Taeke Feddriks van der Mey

Meindert Fedderiks van der Mei | Fedderik Meinderts van der Mei | Elisabeth van der Mei | Douwe Feddriks van der Mei

De eerste van der Mei, waarvan ik gegevens heb, is de betovergrootvader van Elisabeth van der Mei, de grootmoeder van Bettie. Dat is:

1 Taeke Feddriks van der Mey, hij is geboren in 1741 in Dokkum. Taeke is overleden op 17-09-1811 in Damwoude, 70 jaar oud.
Taeke trouwde, 32 of 33 jaar oud, op 08-12-1774 in Dokkum met Sytske Johannes van der Mey, 23 of 24 jaar oud. Sytske is geboren in 1750 in Dokkum.
Sytske is overleden op 15-07-1815 in Damwoude, 65 jaar oud.

Taeke was, voordat hij trouwde, bakkersknecht. Later was hij broodbakker in Damwoude.

Op 3 augustus 1803 doet Sytske belijdenis, rechts zie je de bijbehorende regels uit het Lidmatenboek van Dokkum.
Blijkbaar bestond de achternaam “van der Mei” toen al, maar in 1811 maakt Sytske het officieel. De naamgevingsakte zie je hieronder, links. Taeke was toen net overleden, zie de overlijdensakte hieronder, rechts.

Behalve de kinderen, die hieronder genoemd worden, kregen Taeke en Sytske nog drie kinderen, die op jonge leeftijd kwamen te overlijden:
Fedderik, geboren op 18-03-1775 in Damwoude. Overleden voor 07-01-1783, want toen werd er weer een jongetje geboren dat Feddrik genoemd werd.
Feddrik, geboren op 07-01-1783 in Damwoude. Overleden voor 02-08-1791, want toen werd er weer een jongetje geboren dat Feddrik genoemd werd.
Rinske, geboren op 01-01-1786 in Damwoude. Overleden voor 01-05-1788, want toen werd er weer een meisje geboren dat Rinske genoemd werd.

Kinderen van Taeke en Sytske:

1 Johannes Taekes van der Mey, geboren op 02-12-1777 in Damwoude, gedoopt te Dokkum. Volgt 1.1.
2 Rein Taekes van der Mey, geboren op 03-11-1779 in Damwoude, gedoopt te Dokkum.
3 Rinske Taekes van der Mey, geboren op 01-05-1788 in Damwoude, gedoopt te Dantumawoude.
4 Feddrik Taekes van der Mey, geboren op 02-08-1791 in Damwoude, gedoopt te Dantumawoude.

1.1 Johannes Taekes van der Mey
is geboren op 02-12-1777 in Damwoude, zoon van Taeke Feddriks van der Mey (zie 1) en Sytske Johannes van der Mey. Hij is gedoopt op 14-12-1777 in Dokkum. Johannes is overleden op 21-06-1813 in Stroobos, 35 jaar oud.
Johannes trouwde met Klaaske Linzes van der Heide. Klaaske is geboren op 11-02-1777 in Damwoude. Zij is gedoopt op 16-02-1777 in Dantumawoude. Klaaske is overleden op 28-09-1826 in Gerkesklooster, 49 jaar oud.

Johannes was de overgrootvader van Elisabeth van der Mei, de grootmoeder van Bettie.
Johannes had hetzelfde beroep als zijn vader, hij was bakker.
Hij laat, net als zijn moeder, in 1811 vastleggen dat zijn achternaam “van der Meij” zal zijn, en ook van de kinderen. Dat zijn op dat moment volgens de akte (zie hieronder) Sijtske oud 14 jaar, Vroukjen oud 13 jaar, Antje oud 11 jaar, Taeke oud 9 jaar, Linze 7 jaar, Jan oud 5 jaar, Fedderik oud 3 jaar, Rein oud 2 jaar, Renske oud 1/2 jaar, wonende te Gerkesklooster.
 

Kinderen van Johannes en Klaaske:

1 Sytske Johannes van der Mei, geboren op 14-12-1796 in Gerkesklooster. Sytske is overleden op 31-01-1837 in Aalsum, 40 jaar oud.

Sytske was gehuwd met Douwe Jelmers Boersma van Aalsum op 19 augustus 1817.
Douwe was scheepsjager in Aalzum. Douwe is geboren in 1788. Douwe is overleden op 05-11-1868 in Aalsum, 80 jaar oud.

 

2 Froukje Johannes van der Mei, geboren op 16-02-1798 in Gerkesklooster. Froukje is overleden op 07-07-1885 in Stroobos, 87 jaar oud.

Sytske was gehuwd op 08-01-1820 te Grootegast met Douwe Jans Kramer, geboren op 04-09-1795 te Koostertille.
Douwe was eerst schippersgezel, later potschipper, in 1826 inlandse kramer met schip.
Sytske en Douwe woonden op Stroobos nr. 28. Douwe is overleden op 12-10-1837 in Stroobos, 39 jaar oud.
Toen Douwina in 1838 werd geboren was Douwe al overleden; Froukje was toen winkelierske.

 

3 Antje Johannes van der Mei, geboren op 11-04-1799 in Gerkesklooster. Antje is overleden op 07-05-1819 in Gerkesklooster, 20 jaar oud.

Antje was gehuwd met Hans Wiebes ten Brink van Lemmer op 6 april 1817
Hans is geboren op 25-06-1788 in Lemmer. Hans is overleden op 09-09-1849 in Lemmer, 61 jaar oud.
Hans was eerst schippersknecht, later sjouwerman. Ze woonden op Stroobos nr. 25

 

4 Taeke Johannes van der Mei, geboren op 04-11-1800 in Gerkesklooster. Volgt 1.1.4.
5 Lentze Johannes van der Mei, geboren op 09-08-1802 in Gerkesklooster. Lentze is overleden op 07-09-1825 in Gerkesklooster, 23 jaar oud.
6 Jan Johannes van der Mei, geboren op 10-05-1804 in Gerkesklooster. Volgt 1.1.6.
7 Fedderik Johannes van der Mei, geboren op 20-04-1806 in Stroobos. Volgt 1.1.7.
8 Rein Johannes van der Mei, geboren op 10-10-1807 in Stroobos. Volgt 1.1.8.
9 Rienk Johannes van der Mei, geboren op 13-11-1809 in Gerkesklooster. Rienk is overleden op 04-12-1809 in Gerkesklooster, 21 dagen oud.
10 Renskje Johannes van der Mei, geboren op 11-06-1811 in Gerkesklooster. Renskje is overleden op 01-12-1859 in Achtkarspelen, 48 jaar oud.
Renskje:

(1) trouwde, 23 jaar oud, op 23-05-1835 met Wiebe Harms van der Leest, 27 jaar oud. Wiebe is geboren op 14-02-1808 in Nuis. Wiebe is overleden op 06-01-1846, 37 jaar oud.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 17-03-1849 met Geert Feddes Visser, 27 jaar oud. Geert is geboren op 12-01-1822 in Dokkum. Geert is overleden op 05-02-1901, 79 jaar oud.
11 Trijntje Johannes van der Mei, geboren op 17-12-1812 in Augustinusga. Trijntje is overleden op 12-11-1899 in Munnekezijl, 86 jaar oud.
Trijntje trouwde, 20 jaar oud, op 28-02-1833 met Rieuwert Jans Kerkstra, 24 jaar oud.
Rieuwert is geboren op 27-02-1809 in Burum. Rieuwert is overleden op 18-11-1875, 66 jaar oud.
1.1.4 Taeke Johannes van der Mei is geboren op 04-11-1800 in Gerkesklooster, zoon van Johannes Taekes van der Mey (zie 1.1) en Klaaske Linzes van der Heide. Taeke is overleden op 12-11-1870 in Dokkum, 70 jaar oud.
Taeke trouwde, 23 jaar oud, op 01-08-1824 met Trijntje Ouwes ten Berg, 19 jaar oud.
Trijntje is geboren in 1805 in Dantumawoude. Trijntje is overleden op 16-01-1872 in Dokkum, 67 jaar oud.

Taeke was een broer van Fedderik Johannes van der Mei, de betovergrootvader van Bettie.
Taeke was eerst bakkersknecht, later meester bakker in Kollum, en tenslotte broodbakker in Dokkum.
In Dokkum woonden ze op Lange Oosterstraat 12, zie hieronder.
De beschrijving komt uit “Dokkum in kadastraal perspectief”.
Later woonde zijn zoon Jan er, die was timmerman. En daarna de volgende generaties.
 

 
Taeke en Trijntje kregen nog meer kinderen dan die hieronder beschreven zijn, maar die zijn jong overleden:
Ouwe van der Mey, geboren 27-03-1828 in Dokkum, overleden op 25-06-1829
Klaaske van der Mey, geboren 29-08-1830 in Dokkum
Ymkje van der Mey, geboren 24-12-1835 in Dokkum
Jan van der Mey, geboren 05-01-1838 in Dokkum
Ymkje van der Mey, geboren 04-03-1846 in Dokkum

Kinderen van Taeke en Trijntje:

1 Johannes van der Mey, geboren op 23-04-1825 in Kollum. Volgt 1.1.4.1.
2 Ouwe van der Mey, geboren op 15-03-1833 in Dokkum. Volgt 1.1.4.2.
3 Jan van der Mey, geboren op 19-10-1839 in Dantumawoude. Volgt 1.1.4.3.
4 Klaaske van der Mey, geboren op 13-09-1842 in Dokkum.
5 Ymkje van der Mey, geboren op 03-10-1847 in Dokkum.
1.1.4.1 Johannes van der Mey is geboren op 23-04-1825 in Kollum, zoon van Taeke Johannes van der Mei (zie 1.1.4) en Trijntje Ouwes ten Berg.
Johannes is overleden op 25-05-1861 in Dokkum, 36 jaar oud.
Johannes trouwde, 31 jaar oud, op 08-01-1857 in Dokkum met Grietje van der Steeg, 28 jaar oud.
Grietje is geboren op 13-02-1828 in Kollum. Grietje is overleden op 02-08-1861 in Dokkum, 33 jaar oud.

Johannes was een neef van Meindert Fedderik van der Mei, de overgrootvader van Bettie.

Kinderen van Johannes en Grietje:

1 Taeke van der Mey, geboren op 26-02-1857 in Dokkum. Volgt 1.1.4.1.1.
2 Trijntje van der Mey, geboren op 13-10-1860 in Dokkum.
1.1.4.1.1 Taeke van der Mey is geboren op 26-02-1857 in Dokkum, zoon van Johannes van der Mey (zie 1.1.4.1) en Grietje van der Steeg.
Taeke is overleden op 08-12-1938 in Zeist, 81 jaar oud.
Taeke trouwde, 23 jaar oud, op 16-05-1880 in Bolsward met Geertruida Schaafsma, 29 jaar oud.
Geertruida is geboren op 18-03-1851 in Bolsward. Geertruida is overleden op 14-05-1939 in Zeist, 88 jaar oud.

Taeke was een achterneef van Elisabeth van der Mei, de grootmoeder van Bettie.
Taeke was eerst timmerman in Dokkum, later scheepsbeschieter in Amsterdam.

Kinderen van Taeke en Geertruida:

1 Johannes van der Mey, geboren op 01-01-1882 in Dokkum.
2 Catharina van der Mey, geboren op 16-08-1884 in Amsterdam. Catharina is overleden op 24-02-1956 in Zeist, 71 jaar oud.
Catharina trouwde, 21 jaar oud, op 28-12-1905 in Amsterdam met Johannes van der Beek, 27 jaar oud.
Johannes is geboren op 08-05-1878 in Amsterdam.
1.1.4.2 Ouwe van der Mey is geboren op 15-03-1833 in Dokkum, zoon van Taeke Johannes van der Mei (zie 1.1.4) en Trijntje Ouwes ten Berg.
Ouwe is overleden op 15-06-1903 in Dokkum, 70 jaar oud.
Ouwe trouwde, 36 jaar oud, op 12-03-1870 in Dokkum met Saeeske van der Woude, 36 jaar oud.
Saeeske is geboren op 01-02-1834 in Ternaard. Saeeske is overleden op 21-11-1887 in Dokkum, 53 jaar oud.

Ouwe was een neef van Meindert Fedderik van der Mei, de overgrootvader van Bettie.
Dochter Sijke is geboren op 09-07-1862 in een schip te Dokkum, haar moeder was toen nog niet getrouwd en woonde in Ternaard. Sijke en Lieuwe zijn in 1885 door hun ouders gelegitimeerd (erkend).

Kinderen van Ouwe en Saeeske:

1 Sijke van der Mey, geboren op 09-07-1862 in Dokkum.

Sijke was een achternicht van Elisabeth van der Mei, de grootmoeder van Bettie.
Dochter Sijke is geboren op 09-07-1862 in een schip te Dokkum, haar moeder was toen nog niet getrouwd en woonde in Ternaard. Sijke is in 1885 door haar ouders gelegitimeerd.
Sijke is overleden op 13-11-1943 in Dokkum, 81 jaar oud.
Sijke trouwde, 26 jaar oud, op 29-07-1888 in Dokkum met Lammert Visser, 27 jaar oud.
Lammert is geboren op 07-05-1861 in Haulerwijk. Lammert was schippersknecht, zoon van Leendert Visser en Trijntje Egberts Dijkstra, wonende te Dokkum in 1888 en te Haulerwijk in 1861.
Leendert Visser werd in 1861 voor het gerecht gedaagd omdat hij zijn zoon niet had aangegeven binnen de wettelijke termijn, op 13 juli 1861. Hij kreeg een boete van 1 gulden!

 

2 Lieuwe van der Mey, geboren op 06-07-1865 in Dokkum. Volgt 1.1.4.2.2.
1.1.4.2.2 Lieuwe van der Mey is geboren op 06-07-1865 in Dokkum, zoon van Ouwe van der Mey (zie 1.1.4.2) en Saeeske van der Woude. Lieuwe is overleden op 24-04-1933 in Dokkum, 67 jaar oud.
Lieuwe trouwde, 23 jaar oud, op 05-05-1889 in Dokkum met Anna Maria Kramer, 23 jaar oud.
Anna is geboren op 25-09-1865 in Dokkum. Anna is overleden op 04-10-1930 in Dokkum, 65 jaar oud.

Lieuwe was een achterneef van Elisabeth van der Mei, de grootmoeder van Bettie.
Toen Lieuwe werd geboren waren zijn ouders nog niet getrouwd. Lieuwe is in 1885 door zijn ouders gelegitimeerd.
Lieuwe was timmerman.
Lieuwe en Anna kregen behalve de 7 kinderen die hieronder zijn vermeld nog drie kinderen, maar die zijn jong overleden:
Saeske van der Mey, geboren 20-01-1895, overleden op 06-02-1897
Een levenloos kind op 08-09-1899
Sijke van der Mey, geboren 08-11-1902, overleden 12-02-1905

Kinderen van Lieuwe en Anna:

1 Ouwe van der Mey, geboren op 17-11-1889 in Dokkum. Volgt 1.1.4.2.2.1.
2 Aukje van der Mey, geboren op 12-09-1891 in Dokkum. Aukje is overleden op 24-02-1993 in Dokkum, 101 jaar oud.
Aukje trouwde, 21 jaar oud, op 16-02-1913 in Dokkum met Jan Kooistra, 27 jaar oud. Jan is geboren op 28-03-1885 in Dokkum. Jan is overleden op 26-04-1975 in Dokkum, 90 jaar oud.

Aukje kreeg op 02-04-1911 een zoon Jan. Ze woonde toen bij haar ouders in Dokkum en was ongehuwd.
Jan werd zuivelarbeider, hij is op 22-05-1936 in Dokkum gehuwd met Regine Johanna Pijper. Regina is geboren in 1914 in Akkerwoude.
Aukje trouwde in 1913 met Jan Kooistra. Jan was koopman, en weduwnaar van Grietje Glas.
Aukje en Jan kregen vier kinderen: Lieuwe Kooistra (geboren 24-03-1915 te Dokkum), Anna Maria Kooistra (geboren 12-09-1918 te Nes), Adriaana Kooistra (geboren 1917 te Dokkum), Trien Kooistra (geboren 1921 te Aalzum).
 

 

3 Freerk van der Mey, geboren op 17-01-1893 in Dokkum. Freerk is overleden op 13-06-1969 in Dokkum, 76 jaar oud.
Freerk trouwde, 28 jaar oud, op 29-07-1921 in Dokkum met Klaaske Witteveen, 31 jaar oud. Klaaske is geboren op 12-09-1889 in Dokkum. Klaaske is overleden op 27-09-1969 in Dokkum, 80 jaar oud.
4 Adrianus van der Mey, geboren op 05-04-1897 in Dokkum.
Adrianus trouwde, 25 jaar oud, op 17-03-1923 in Leeuwarden met Elizabeth Jansen, 25 jaar oud. Elizabeth is geboren op 09-08-1897 in Huizum.

Adrianus was timmerman. Elizabeth was schoenstikster.
In onderstaande gezinskaart is te zien dat ze 4 kinderen kregen:
– Frieda Tettje, geb 06-05-1924 te Leeuwarden
– Lieuwe, geb 05-03-1926 te Leeuwarden
– Marten Benjamin, geb 06-02-1932 te Leeuwarden
– Anna Maria, geb 22-01-1938 te LeeuwardenOp 31 oct 1923 zijn Adrianus en Elizabeth met hun kinderen naar Amerika vertrokken, en op 9 oktober 1930 zijn ze weer teruggekomen.
 

 

5 Jan van der Mey, geboren op 24-12-1900 in Dokkum. Jan is overleden op 29-01-1971 in Dokkum, 70 jaar oud.
Jan trouwde, 23 jaar oud, op 28-11-1924 in Dokkum met Aaltje van der Woude, 20 jaar oud. Aaltje is geboren op 02-11-1904 in Dokkum. Aaltje is overleden op 22-12-1993 in Dokkum, 89 jaar oud.

 

6 Lammert van der Mey, geboren op 20-12-1904 in Dokkum.
Lammert trouwde, 27 jaar oud, op 06-05-1932 in Dokkum met Hendrikje Visser, 20 jaar oud. Hendrikje is geboren op 27-09-1911 in Dokkum.

Lammert was betonwerker, ze woonden vanaf 1934 in de Bagijnestraat 29 te Leeuwarden
kinderen:
Auke, geb 13-12-1929 te Dokkum
Lieuwe, geb 07-11-1932 Weesp
Anne, geb 07-01-1934 Weesp
Marie, geb 09-03-1935 te Leeuwarden
Hendrik, geb 29-04-1936 te Leeuwarden
Aukje, geb 02-05-1937 te Leeuwarden
Antje, geb 25-09-1938 te Leeuwarden

 

7 Sijke van der Mey, geboren op 30-01-1907 in Dokkum. Sijke is overleden op 03-05-1964 in Dokkum, 57 jaar oud. Sijke trouwde met Jan Miedema.
1.1.4.2.2.1 Ouwe van der Mey is geboren op 17-11-1889 in Dokkum, zoon van Lieuwe van der Mey (zie 1.1.4.2.2) en Anna Maria Kramer. Ouwe is overleden op 29-05-1965 in Dokkum, 75 jaar oud.
Ouwe trouwde, 20 jaar oud, op 24-04-1910 in Dokkum met Janke Wip, 23 jaar oud. Janke is geboren op 11-12-1886 in Oldeboorn. Janke is overleden op 12-03-1965 in Dokkum, 78 jaar oud.

Ouwe was timmerman in Aalsum

Kinderen van Ouwe en Janke:

1 Sibbeltje van der Mey, geboren op 02-09-1910 in Aalsum. Sibbeltje is overleden in 1984, 72 of 73 jaar oud.

2 Johannes van der Mey, geboren in 1915 in Aalsum. Johannes is overleden op 06-02-1997 te Birdaard, 81 jaar oud.
Johannes trouwde met Siebrigje Palma. Siebrigje is geboren op 04-09-1906 in Jislum. Siebrigje is overleden op 24-12-1997 in Birdaard, 91 jaar oud.

 

3 Lieuwe van der Mey, geboren in 1915 in Aalsum. Lieuwe is overleden in 1984, 72 of 73 jaar oud.

Lieuwe trouwde in 1938 met Jitske Lammerts Veldema, zij leefde van 1918 tot 1961.
Zij kregen in sept. 1938 een dochter Teetske, geboren in Dokkum.
1.1.4.3 Jan van der Mey is geboren op 19-10-1839 in Dantumawoude, zoon van Taeke Johannes van der Mei (zie 1.1.4) en Trijntje Ouwes ten Berg. Jan is overleden op 03-02-1895 in Dokkum, 55 jaar oud.
Jan trouwde, 36 jaar oud, op 03-06-1876 in Dantumadeel met Ymkje Fokkes van der Wal, 29 jaar oud. Ymkje is geboren op 03-06-1847 in Drachten. Ymkje is overleden op 04-06-1931 in Dokkum, 84 jaar oud.

Jan was een neef van Meindert Fedderik van der Mei, de overgrootvader van Bettie.
Jan was timmerman in Dokkum. Hij woonde in het huis waar zijn ouders ook gewoond hadden, op Lange Oosterstraat 12, zie hieronder.
De beschrijving komt uit “Dokkum in kadastraal perspectief”.Het is merkwaardig dat op de grafsteen als geboortedatum 18-10-1840 staat, want op de geboorteakte van Jan staat 19-10-1839, klik hier voor de geboorteakte.
 

Kinderen van Jan en Ymkje:

1 Taeke van der Mei, geboren op 11-02-1877 in Dokkum. Volgt 1.1.4.3.1.
2 Fokke van der Mei, geboren op 09-02-1878 in Dokkum. Fokke is overleden op 16-08-1952 in Dokkum, 74 jaar oud.
Fokke trouwde, 24 jaar oud, op 29-05-1902 in Dokkum met Sjoerdtje Edema, 22 jaar oud. Sjoerdtje is geboren op 07-01-1880 in Dokkum. Sjoerdtje is overleden op 28-04-1921 in Dokkum, 41 jaar oud.

Fokke was een achterneef van Elisabeth van der Mei, de grootmoeder van Bettie.
Fokke had een timmerbedrijf in Dokkum, samen met zijn broer Taeke; ze hadden geen kinderen.
Fokke is na het overlijden van zijn eerste vrouw Sjoerdtje op 13-10-1931 te Dokkum gehuwd met Bieuke Houtman.
Bieuke was toen 47 jaar, en was geboren te Brantgum, dochter van Petrus Cornelis Houtman en Grietje Jacobs Teerling.
Het bedrijf van Fokke en Taeke zat op Oostersingel 16, zie hieronder links.
De beschrijving komt uit “Dokkum in kadastraal perspectief”.
Fokke en Taeke hadden verschillende huisjes in Dokkum, zie ook hieronder bij de zonen Renze en Jan van Taeke, en hierboven bij vader Jan.

 

1.1.4.3.1 Taeke van der Mei is geboren op 11-02-1877 in Dokkum, zoon van Jan van der Mey (zie 1.1.4.3) en Ymkje Fokkes van der Wal. Taeke is overleden op 26-09-1943 in Dokkum, 66 jaar oud.
Taeke trouwde, 25 jaar oud, op 29-05-1902 in Dokkum met Elizabeth Sinia, 25 jaar oud. Elizabeth is geboren op 20-04-1877 in Aalsum. Elizabeth is overleden op 01-12-1907 in Dokkum, 30 jaar oud.

Taeke was een achterneef van Elisabeth van der Mei, de grootmoeder van Bettie.

Kinderen van Taeke en Elizabeth:

1 Ymkje van der Mei, geboren op 18-05-1903 in Dokkum. Ymkje is overleden op 02-03-1940 in Groningen, 36 jaar oud.
2 Renze van der Mei, geboren op 26-06-1904 in Dokkum. Renze is overleden op 07-05-1966 in Leeuwarden, 61 jaar oud.
Renze trouwde, 31 jaar oud, op 12-08-1935 in Bergen met Maria van der Woude, 18 of 19 jaar oud. Maria is geboren in 1916. Maria is overleden op 30-07-1979 in Leeuwarden, 63 jaar oud.

Renze en Maria hebben eerst in Alkmaar gewoond, later was Renze boekhouder in Leeuwarden.
Ook hebben ze een huis in Dokkum gehad, dat eerst van Renze’s vader Taeke was, zie hieronder.
 

 
Kinderen van Renze en Maria:
1 Elisabeth (Bep), geboren in februari 1937 in Alkmaar. Elisabeth is op 18-11-1959 gehuwd met Roelf van Streun.
2 Ymkje Elisabeth, geboren op 09-04-1940 in Alkmaar. Ymkje is gehuwd met Jan Andreae Wagenaar.
Ymkje is overleden op 24-02-2016 in Leeuwarden, 75 jaar oud.
3 Taeke, geboren in 1945. Taeke is gehuwd met Trineke van Dijk.
De foto hieronder (rechts) van Taeke en Trineke komt uit “Hoe de familie Van Dijk vertrok uit De Bjirmen”
4 Jacoba Maria Leida (Cobi), geboren in october 1947 in Leeuwarden. Cobi is gehuwd met Bert.

 

3 Jan van der Mei, geboren op 19-09-1905 in Dokkum. Jan is overleden op 02-10-1981 in Dokkum, 76 jaar oud.
Jan trouwde, 34 jaar oud, op 18-06-1940 in Dokkum met Rigtje Praamsma, 31 jaar oud. Rigtje is geboren op 02-10-1908 in Joure. Rigtje is overleden op 17-07-1996 in Tietjerksteradeel, 87 jaar oud.

Jan en Rigtje woonden rond 1960 in Dokkum aan het Oosterbolwerk.
Een tekening van het huis zie je hieronder. Het was een klein huisje, huis en erf was samen maar 50 m².
Het huisje was eerst van de vader van Jan, nl. Taeke van der Mey en die zijn broer Fokke van der Mey.
De beschrijving van de bewoners met de jaartallen en het kadasternummer komt uit “Dokkum in kadastraal perspectief”.
 
Jan en Rigtje kregen vier kinderen: Elisabeth, Taeke, Foekje en Rigtje.
Elisabeth is geboren op 27-09-1946, en overleden op 07-06-1962 in Dokkum.
 

 

 

4 Akke van der Mei, geboren op 09-05-1907 in Dokkum. Akke is overleden op 27-10-1907 in Dokkum, 5 maanden oud.
1.1.6 Jan Johannes van der Mei is geboren op 10-05-1804 in Gerkesklooster, zoon van Johannes Taekes van der Mey (zie 1.1) en Klaaske Linzes van der Heide. Jan is overleden op 17-06-1841 in Gerkesklooster, 37 jaar oud.
Jan trouwde, 30 jaar oud, op 04-10-1834 in Buitenpost met Japikje Andries Kloosterman, 30 jaar oud. Japikje is geboren op 04-03-1804. Japikje is overleden op 25-01-1876, 71 jaar oud.

Jan Johannes was een broer van Fedderik Johannes van der Mei, de betovergrootvader van Bettie.

Kinderen van Jan en Japikje:

1 Klaaske Jans van der Mey, geboren op 20-07-1834 in Stroobos. Klaaske is overleden op 13-10-1888 in Friesch Stroobos, 54 jaar oud.
Klaaske trouwde, 23 jaar oud, op 05-06-1858 in Buitenpost met Sybren Gerrits Kamstra, 27 jaar oud. Sybren is geboren op 22-10-1830 in Gerkesklooster. Sybren is overleden op 03-12-1874 in Friesch Stroobos, 44 jaar oud.
2 Andries Jans van der Mey, geboren op 21-11-1836 in Gerkesklooster. Andries is overleden op 27-11-1882 in Groningen, 46 jaar oud.
Andries trouwde, 38 jaar oud, op 24-06-1875 in Grijpskerk met Geertje van der Veen, 31 jaar oud. Geertje is geboren op 14-03-1844 in Zevenhuizen.

Andries was pelmolenaarsknecht, Andries en Geertje hadden geen kinderen.

 

3 Froukje Jans van der Mey, geboren op 25-01-1841 in Gerkesklooster. Froukje is overleden op 06-04-1884 in Oostermeer, 43 jaar oud.
Froukje trouwde, 31 jaar oud, op 06-07-1872 in Bergum met Wybe Meinderts Veenstra, 30 jaar oud. Wybe is geboren op 08-05-1842 in Oostermeer. Wybe is overleden op 25-08-1892 in Oostermeer, 50 jaar oud.
1.1.7 Fedderik Johannes van der Mei is geboren op 20-04-1806 in Stroobos, zoon van Johannes Taekes van der Mey (zie 1.1) en Klaaske Linzes van der Heide. Hij is gedoopt op 18-05-1806 in Stroobos. Fedderik is overleden op 03-02-1884 in Stroobos, 77 jaar oud.
Fedderik trouwde, 23 jaar oud, op 19-12-1829 in Buitenpost met Trijntje Alberts van der Weg, 24 jaar oud. Trijntje is geboren op 05-11-1805 in Gerkesklooster, dochter van Albert Hessels van der Weg en Jeltje Meinderts van der Veen. Zij is gedoopt op 10-11-1805 in Gerkesklooster. Trijntje is overleden op 14-01-1894 in Stroobos, 88 jaar oud.

Fedderik was de betovergrootvader van Bettie.
Fedderik had verschillende beroepen: hij was gardenier te Gerkesklooster, in 1843 tolman, in 1845 tolgaarder, verder was hij herbergier, kastelein en logementhouder.
Toen hij in 1829 trouwde was hij volgens de trouwakte gardenier, maar ook flankeur bij het Flankeurs Bataillon der achtste afdeling Nationale Selectie Infanterie. Klik hier voor die trouwakte.
 
Feddrik koopt en verkoopt regelmatig vastgoed. Steeds worden de akten opgemaakt door notaris M. de Vries van Augustinusga.
Op 8 januari 1829 koopt Feddrik Johannes van der Mei een café, namelijk “De Vriesche Herberg” te Gerkesklooster, voor fl. 6000 van Heerke Jans Westra, klik hier voor de koopakte.

Hij koopt in datzelfde jaar nog een huis in Gerkesklooster op nummer 57 voor fl. 500. het is een huizing met schuur, hornleger, hoving met bomen en plantage, klik hier voor de koopakte.
In 1837 koopt Feddrik twee percelen weiland te Gerkesklooster, koopsom fl. 850
In 1845 verkoopt Feddrik een huis te Gerkesklooster, koopsom fl. 600, klik hier voor de verkoopakte.
In 1846 koopt Feddrik een huis en erf te Drogeham, koopsom fl. 6000-
In 1846 koopt Feddrik een perceel weiland te Gerkesklooster, koopsom fl. 1000-, daarbij is Rein Teekes van der Mey te Dokkum de verkoper.
In 1852 verkoopt Feddrik percelen vastgoed te Surhuizum, koopsom fl. 4367

Kinderen van Fedderik en Trijntje:

1 Klaaske Feddriks van der Mei, geboren op 12-01-1830 in Gerkesklooster. Klaaske is overleden op 25-01-1830 in Gerkesklooster, 13 dagen oud.
2 Klaaske Feddriks van der Mei, geboren op 16-01-1833 in Gerkesklooster. Klaaske is overleden op 19-08-1909 in Grootegast, 76 jaar oud.
Klaaske trouwde, 19 jaar oud, op 28-02-1852 in Buitenpost met Tjeerd Douwes Broersma, 26 jaar oud. Tjeerd is geboren op 26-05-1825 in Stroobos. Tjeerd is overleden op 28-04-1913 in Grootegast, 87 jaar oud.
3 Albert Feddriks van der Mei, geboren op 21-01-1835 in Gerkesklooster. Volgt 1.1.7.3.
4 Johannes Fedderiks van der Mei, geboren op 28-03-1837 in Gerkesklooster. Volgt 1.1.7.4.
5 Meindert Fedderiks van der Mei, geboren op 22-10-1838 in Stroobos. Meindert is overleden op 12-11-1838 in Stroobos, 21 dagen oud.
6 Meindert Fedderiks van der Mei, geboren op 04-10-1840 in Gerkesklooster. Volgt 1.1.7.6.
7 Douwe Feddriks van der Mei, geboren op 30-06-1843 in Gerkesklooster. Volgt 1.1.7.7.
8 Jeltje Feddriks van der Mei, geboren op 28-07-1845 in Gerkesklooster. Jeltje is overleden op 24-07-1853 in Stroobos, 7 jaar oud.
1.1.7.3 Albert Feddriks van der Mei is geboren op 21-01-1835 in Gerkesklooster, zoon van Fedderik Johannes van der Mei (zie 1.1.7) en Trijntje Alberts van der Weg. Albert is overleden op 18-06-1916 in Stroobos, 81 jaar oud.
Albert trouwde, 26 jaar oud, op 01-06-1861 in Buitenpost met Hielkje Popkes Groeneveld, 23 jaar oud. Hielkje is geboren op 25-01-1838 in Stroobos. Hielkje is overleden op 04-03-1907 in Stroobos, 69 jaar oud.

Albert Feddriks was een broer van Meindert Fedderiks van der Mei, de overgrootvader van Bettie.

Kinderen van Albert en Hielkje:

1 Trijntje Alberts van der Mei, geboren op 18-11-1861 in Stroobos. Trijntje is overleden op 10-11-1930 in Steenwijk, 68 jaar oud.
Trijntje trouwde, 24 jaar oud, op 22-05-1886 in Buitenpost met Jelle Ytsma, 30 jaar oud. Jelle is geboren op 29-03-1856 in Aalsum. Jelle is overleden op 14-12-1942 in Steenwijk, 86 jaar oud.
2 Popke Alberts van der Mei, geboren op 19-06-1864 in Stroobos. Volgt 1.1.7.3.2.
1.1.7.3.2 Popke Alberts van der Mei is geboren op 19-06-1864 in Stroobos, zoon van Albert Feddriks van der Mei (zie 1.1.7.3) en Hielkje Popkes Groeneveld. Popke is overleden op 17-03-1925 in Deventer, 60 jaar oud.
Popke:

(1) trouwde, 25 jaar oud, op 15-05-1890 in Buitenpost met Mettje Annes Boonstra, 23 jaar oud. Mettje is geboren op 31-07-1866 in Gerkesklooster. Mettje is overleden op 16-11-1909 in Friesch Stroobos, 43 jaar oud.
(2) trouwde, 47 jaar oud, op 13-04-1912 in Buitenpost met Duifke Rinzema, 47 jaar oud. Duifke is geboren op 17-11-1864 in Surhuizum. Duifke is overleden op 30-09-1962 in Deventer, 97 jaar oud.

 

Popke was een neef van Elisabeth van der Mei, de grootmoeder van Bettie.
Popke werd ook wel Popko genoemd, hij was olieslagersknecht.
Behalve de 5 kinderen van Popke en Mettje, die verderop genoemd worden, kregen ze nog 9 kinderen die allemaal jong overleden. Zeven daarvan kun je hieronder op de gezinskaart zien, maar ze kregen ook nog twee doodgeboren kinderen.
Popke en Mettje woonden op Zandstraat 38 in Stroobos, dat kun je ook op de gezinskaart zien.
 

Kinderen van Popke en Mettje:

1 Hielkje van der Mei, geboren op 04-01-1891 in Friesch Stroobos.
2 Albert van der Mei, geboren op 06-07-1893 in Friesch Stroobos.
3 Lolkje van der Mei, geboren op 02-04-1895 in Friesch Stroobos. Lolkje is overleden op 10-12-1981, 86 jaar oud.
4 Anne van der Mei, geboren op 12-11-1896 in Friesch Stroobos.
5 Trijntje Grietje van der Mei, geboren op 24-11-1902 in Friesch Stroobos.
1.1.7.4 Johannes Fedderiks van der Mei is geboren op 28-03-1837 in Gerkesklooster, zoon van Fedderik Johannes van der Mei (zie 1.1.7) en Trijntje Alberts van der Weg. Johannes is overleden op 23-12-1916, 79 jaar oud.
Johannes trouwde, 30 jaar oud, op 21-03-1868 in Buitenpost met Baukje Johannes Zijlman, 27 jaar oud. Baukje is geboren op 19-02-1841 in Stroobos. Baukje is overleden op 31-12-1899, 58 jaar oud.

Johannes was een broer van Meindert Fedderiks van der Mei, de overgrootvader van Bettie.
Johannes en Baukje zijn in 1871 geëmigreerd naar Grand Rapids, Kent, Michigan in Amerika.
Hieronder een stukje uit het rapport van de volkstelling in Amerika in 1880, waarin zij voorkomen.
 

Kinderen van Johannes en Baukje:

1 Feddrik van der Mei, geboren op 12-10-1868 in Stroobos. Feddrik is overleden op 11-08-1892 in Grand Rapids, Kent, Michigan, 23 jaar oud.
Feddrik trouwde, 20 jaar oud, op 10-04-1889 in Grand Rapids, Kent, Michigan met Annie Sonke, 18 jaar oud. Annie is geboren op 19-09-1870 in Grand Rapids, Kent, Michigan.
2 Johannes van der Mei, geboren op 07-04-1870 in Stroobos. Johannes is overleden op 15-10-1870 in Stroobos, 6 maanden oud.
3 John van der Mei, geboren op 28-09-1871 in Grand Rapids, Michigan USA. John is overleden op 12-03-1909 in Grand Rapids, Kent, Michigan, 37 jaar oud.
John trouwde, 24 jaar oud, op 29-07-1896 in Grand Rapids, Kent, Michigan met Julia Sonke, 20 jaar oud. Julia is geboren in 03-1876 in Grand Rapids, Michigan. Julia is overleden op 27-05-1913 in Grand Rapids, Kent, Michigan, 37 jaar oud.

John was een neef van Elisabeth van der Mei, de grootmoeder van Bettie.
Hieronder een stukje uit het rapport van de volkstelling in Amerika in 1900, waarin John en Julia voorkomen.
John en Julia kregen een dochter: Bertha van der Mei, geb. op 30-05-1897 in Grand Rapids, Kent, Michigan
Julia en Annie, de vrouwen van John en Feddrik, zijn zusters. Feddrik en Annie hadden geen kinderen.
 

 

4 Douwe van der Mei, geboren in 1874 in Grand Rapids, Michigan USA. Douwe trouwde, 23 of 24 jaar oud, in december 1899 in Grand Rapids, Kent, Michigan met Tille Barton, 23 of 24 jaar oud. Tille is geboren in 1875.
1.1.7.6 Meindert Fedderiks van der Mei is geboren op 04-10-1840 in Gerkesklooster, zoon van Fedderik Johannes van der Mei (zie 1.1.7) en Trijntje Alberts van der Weg. Meindert is overleden op 21-12-1920 in Brantgum, 80 jaar oud.
Meindert:

(1) trouwde, 23 jaar oud, op 24-01-1864 in Franeker met Janke Aukes Hoekstra, 32 jaar oud. Janke is geboren op 30-04-1831 in Franeker.
Janke is overleden op 02-08-1874, 43 jaar oud.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op 14-03-1878 in West Dongeradeel met Berber Hendriks Ypma, 21 jaar oud. Berber is geboren op 20-10-1856 in Holwerd, dochter van Hendrik Haayes Ypma en Grietje Klazes Miedema.
Berber is overleden op 06-12-1924 in Brantgum, 68 jaar oud.

Meindert was de overgrootvader van Bettie.
Meindert ging in 1858 naar Leeuwarden, daar werd hij wagenmakersknecht bij de voormalige Wirdumerpoort. En in 1862 vertrok hij met een getuigschrift naar Franeker, toen werd hij zelf wagenmaker.
In Franeker trof hij de weduwe Janke Hoekstra, zij was 10 jaar ouder dan Meindert en was “bakkerske”. Haar eerste man Douwe Postma was bakker. Janke was eerst huishoudster bij Douwe geweest, want de eerste vrouw van Douwe was overleden en Douwe was met zes kinderen blijven zitten.
Janke trouwde op 16-06-1859 in Franeker met Douwe. Douwe was toen 46 jaar en Janke 28. Douwe en Janke kregen op 26-03-1860 een dochterje Marijke, maar niet lang daarna is Douwe overleden.
Meindert en Janke trouwden op 24 januari 1964. Ze gingen in Brantgum wonen, want daar had Meindert ondertussen een huis gekocht voor 1500 gulden. Meindert werd wagenmaker.
En op 4 mei 1964 werd hun dochter Trijntje geboren, dus Meindert ging voortvarend te werk.
Meindert was wagenmaker, kastelein, veehouder, landbouwer in Brantgum.
Meinderts eerste vrouw Janke Hoekstra is op 2 augustus 1876 op 43 jarige leeftijd overleden. En Meindert bleef met zes kleine kinderen zitten: Trijntje (12), Aukje (9), Klaaske (8), Janke (6), Douwina (5) en Fedderik (2). Maar gelukkig kreeg hij vrij snel een hulp in huis: Berber Ypma van Holwerd. Zij was 25 jaar jonger dan Janke, en 16 jaar jonger dan Meindert. Meindert en Berber trouwden op 14 maart 1878. En vijf maanden daarna werd hun eerste dochtertje geboren: Grietje, geboren op 9 augustus 1878.
Hieronder rechts zie je de vergunning om sterke drank in het café te schenken voor Meinderts zoon Fedderik, nadat die het café had overgenomen.
Er waren ook regelmatig vergaderingen en verkopen in het café, zie de advertentie linksboven.
Meindert was ook veehouder en landbouwer, nadat hij het café verkocht had moest hij het daar van hebben. Hij huurde daarvoor land, zie de advertentie linksonder.

Meindert is twee keer getrouwd en kreeg 16 kinderen, waarvan er 14 volwassen werden. Elisabeth van der Mei, de grootmoeder van Bettie, was het 15-de kind.

Hier onder zie je Meindert met zijn tweede vrouw Berber.

Meindert vd Mei en Berber Ypma

Hier onder links de herberg en wagenmakerij in Brantgum, en rechts de verkoopakte van de herberg en wagenmakerij in 1902 (klik er op voor een vergroting). Meindert had het café in 1895 gekocht (daarvoor had hij al een andere herberg in Brantgum gehad) en in 1902 verkocht hij het voor f 3000,- aan de schoonmoeder van zijn zoon Fedderik, en Fedderik werd toen de beheerder.

Meer over Meindert van der Mei kun je lezen op de pagina Bettie’s grootouders.

Kinderen van Meindert en Janke:

1 Trijntje Meinderts van der Mei, geboren op 04-05-1864 in Brantgum. Trijntje is overleden op 16-08-1898 in Leeuwarden, 34 jaar oud.
Trijntje trouwde, 21 jaar oud, op 24-05-1885 in Dokkum met Durk Nijhuis, 20 jaar oud. Durk is geboren op 15-06-1864 in Dokkum.

Trijntje was dienstbode voordat ze trouwde. Trijntje is overleden in Leeuwarden, maar woonde in Dokkum. Durk was in 1898 brievenbesteller, daarvoor pakhuisknecht.
Trijntje en Durk kregen een zoon Marten Nijhuis, geboren op 04-08-1885 te Dokkum.

 

2 Aukje Meinderts van der Mei, geboren op 28-04-1867 in Brantgum.
Aukje trouwde, 25 jaar oud, op 14-05-1892 in Leeuwarden met Johannes Groever, 27 jaar oud. Johannes is geboren op 11-04-1865 in Leeuwarden.

Aukje was, voordat ze trouwde, dienstbode. Johannes was pakhuisknecht. Aukje en Johannes kregen een zoon Meindert Groever, geb. 27-03-1898 te Leeuwarden, begraven op 09-05-1961 in Amsterdam.

 

3 Klaaske Meinderts van der Mei, geboren op 24-08-1868 in Brantgum.
Klaaske trouwde, 24 jaar oud, op 08-07-1893 in Westdongeradeel met Doeke van Teyens, 31 jaar oud.
Doeke is geboren op 21-04-1862 in Brantgum. Doeke is overleden op 01-05-1927 in Den Haag, 65 jaar oud.

Doeke was adjudant onderofficier-kwartiermeester in Harderwijk toen ze trouwden.

 

4 Janke Meinderts van der Mei, geboren op 05-05-1870 in Brantgum.
Janke trouwde, 21 jaar oud, op 16-05-1891 in West Dongeradeel met Hendrik Renzes Veendorp, 25 jaar oud. Hendrik is geboren op 07-03-1866 in Ee.

Hendrik was, toen hij trouwde, gruttersknecht te Dokkum, later grutter te Rinsumageest.

Kinderen van Janke en Hendrik: Trijntje, geb. 03-03-1892 te Dokkum, Janke, geb. 09-04-1897 te Rinsumageest, Meindert, geb. 19-12-1900 te Rinsumageest, Renze, geb. 14-03-1903 te Rinsumageest.

 

5 Douwina Meinderts van der Mei, geboren op 14-05-1871 in Brantgum. Douwina is overleden op 09-07-1945 in Rotterdam, 74 jaar oud.
Douwina:

(1) trouwde, 22 jaar oud, op 22-06-1893 in West Dongeradeel met Jan Pausma, 32 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 22-01-1912 in Rotterdam.
Jan is geboren op 29-06-1860 in Bornwird. Jan is overleden op 05-07-1915 in Leeuwarden, 55 jaar oud.
(2) trouwde, 43 jaar oud, op 10-06-1914 in Rotterdam met Adrianus Johannes Munster, 48 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 14-02-1933 in Rotterdam.
Adrianus is geboren op 31-12-1865 in Rotterdam. Adrianus is overleden op 11-12-1940 in Rotterdam, 74 jaar oud.

Douwina is van haar eerste man, Jan Pausma, gescheiden. Jan Pausma was, toen ze trouwden, zonder beroep, later was hij brigadier van de marechaussee.
Douwina is voor de tweede keer getrouwd op 10-06-1914 met Adrianus Johannes Munster in Rotterdam, maar ook van Adrianus is ze gescheiden.
Al in 1924 wilde Adrianus scheiden volgens het bericht uit de Staatscourant hieronder, links. Maar Douwina was nergens te vinden. In 1926 kwam ze weer boven water en werd de scheiding van tafel en bed een feit, en in 1932 volgde de officiële scheiding, zie het bericht hieronder, rechts.
 
Kinderen van Douwina en Jan Pausma: Rienkje Janke Pausma, geb. 10-07-1894 te Leeuwarden, Ale Pausma, geb. 23-08-1896 te Leeuwarden, Meindert Pausma, geb. 01-06-1898 te Leeuwarden, overleden op 21-11-1898, Trijntje Pausma, geb. 1903, overleden 19-02-1912

 

6 Fedderik Meinderts van der Mei, geboren op 24-05-1874 in Brantgum. Volgt 1.1.7.6.6.

 

7 Grietje Meinderts van der Mei, geboren op 09-08-1878 in Brantgum. Grietje is overleden op 04-11-1941 in Huizum, 63 jaar oud.

Grietje was ongehuwd

 

8 Johanna Meinderts van der Mei, geboren op 21-02-1880 in Brantgum. Johanna is overleden op 28-09-1880, 7 maanden oud.

 

9 Johanna Meinderts van der Mei, geboren op 04-05-1881 in Brantgum. Johanna is overleden op 07-06-1914 in Rinsumageest, 33 jaar oud.
Johanna trouwde, 21 jaar oud, op 21-08-1902 in Dantumadeel met Heine Braaksma, 24 jaar oud.
Heine is geboren op 14-10-1877 in Rinsumageest. Heine is overleden op 27-05-1961 in Rinsumageest, 83 jaar oud.

Heine Braaksma was koopman.
Johanna en Heine kregen een zoon Fedde, geboren op 31-10-1903 te Rinsumageest en een zoon Meindert, geboren op 18-01-1905 te Rinsumageest.

 

10 Hendrik Meinderts van der Mei, geboren op 11-03-1883 in Brantgum. Hendrik is overleden op 20-11-1954 in Leeuwarden, 71 jaar oud.
Hendrik trouwde, 21 jaar oud, op 30-07-1904 in Holwerd met Maaike Riemersma, 21 jaar oud.
Maaike is geboren op 26-09-1882 in Holwerd. Maaike is overleden op 24-08-1955 in Leeuwarden, 72 jaar oud.

Hendrik was postbode. Hendrik en Maaike kregen een dochter Jeltje van der Mei, geboren op 13-07-1905 te Brantgum.

 

11 Hylkje Meinderts van der Mei, geboren op 10-04-1885 in Brantgum. Hylkje is overleden op 01-04-1886 in Brantgum, 11 maanden oud.

 

12 Albert Meinderts van der Mei, geboren op 06-06-1886 in Brantgum. Volgt 1.1.7.6.12.

 

13 Hylkje Meinderts van der Mei, geboren op 17-02-1890 in Brantgum. Hylkje is overleden op 07-04-1957 in Rijperkerk, 67 jaar oud.
Hylkje trouwde, 39 jaar oud, op 17-10-1929 in Rijperkerk met Feike de Jong, 30 jaar oud. Feike is geboren op 31-07-1899 in Oudkerk.

Hylkje was een tante van Tjipke Woudwijk, de vader van Bettie.
Hylkje kreeg een dochter Berber, voordat ze getrouwd was.
Berber van der Mei is geboren op 02-05-1925, de vader werd niet genoemd. De vader was de boer, waarbij Hylkje werkte. Hij was ook een alternatieve genezer maar hij was al getrouwd.Berber trouwde later met Anne Schieving.
Ze kregen drie kinderen: Wieger, geb. 1950, Feike, geb. 1953 en Hiekie, geb. 1958.
Berber en Anne woonden eerst in Beetsterzwaag, later in Hardegarijp. Berber bracht de laatste jaren van haar leven door in Heemstra State in Oenkerk. Berber en Anne gingen toen nog scheiden. Berber overleed op 01-09-2007 in Oenkerk, ze werd begraven in Rijperkerk.
Hiernaast zie je Berber en Anne en Tsjip Woudwijk in 1984 bij de stacaravan van de ouders van Bettie.
 
Feike was weduwnaar toen hij met Hylkje trouwde, hij was gehuwd geweest met Trijntje Vlieger, geb. 12-07-1900, overl. 21-11-1925. Feike en Trijntje kregen twee zoons: Johannes en Klaas.
Johannes is geboren op 01-05-1922 in Hardegarijp en is overleden op 07-10-2009 in Leeuwarden.
Klaas is geboren in 1925 in Hardegarijp en is overleden op 02-09-1970 in Rijperkerk.

 

14 Meindert Meinderts van der Mei, geboren op 08-11-1891 in Brantgum. Meindert is overleden op 02-08-1965 in Nunspeet, 73 jaar oud.
Meindert trouwde met Anna Oddens. Anna is geboren op 21-11-1883 in Surhuizum. Anna is overleden op 16-10-1957, 73 jaar oud.

Meindert was spoorwegbeambte.
Kinderen van Meindert en Anna:
1 Anne van der Mei, geboren op 07-02-1909 in Surhuizum.
2 Berber van der Mei, geboren op 16-09-1920 in Hallum.
3 Arnoldinus Johannes van der Mei, geboren op 14-02-1923 in Mantgum.

 

15 Elisabeth Meinderts van der Mei, geboren op 21-11-1893 in Brantgum. Volgt 1.1.7.6.15.

 

16 Klaas Meinderts van der Mei, geboren op 12-10-1896 in Brantgum. Volgt 1.1.7.6.16.
1.1.7.6.6 Fedderik Meinderts van der Mei is geboren op 24-05-1874 in Brantgum, zoon van Meindert Fedderiks van der Mei (zie 1.1.7.6) en Janke Aukes Hoekstra. Fedderik is overleden op 30-12-1932 in Wijnjeterp, 58 jaar oud.
Fedderik trouwde op 12-03-1898 in Westdongeradeel met Geertje Jonker. Geertje is geboren op 29-03-1875 in Holwerd. Geertje is overleden op 05-10-1954 in Wijnjeterp, 79 jaar oud.

Fedderik was een halfbroer van Elisabeth van der Mei, de grootmoeder van Bettie.
Fedderik was eerst timmerman in Holwerd, daar zijn de kinderen ook geboren. Later was hij veehouder in Wijnjeterp.

Kinderen van Fedderik en Geertje:

1 Tjitske Hendrika van der Mei, geboren op 29-04-1899 te Holwerd.
2 Meindert van der Mei, geboren op 15-02-1902 te Holwerd. Volgt 1.1.7.6.6.1.
1.1.7.6.6.1 Meindert van der Mei is geboren op 15-02-1902 te Holwerd, zoon van Fedderik Meinderts van der Mei (zie 1.1.7.6.6) en Geertje Jonker. Meindert is overleden op 03-01-1990 in Wijnjewoude, 87 jaar oud.
Meindert:

(1) trouwde met Geelke Boonstra. Geelke is geboren op 13-12-1903 in Wijnjewoude. Geelke is overleden op 28-02-1931 in Wijnjewoude, 27 jaar oud.

(2) trouwde met Aafke Weidema. Aafke is geboren op 20-11-1917 in Wijnjewoude. Aafke is overleden op 04-08-1974 in Wijnjeterp, 56 jaar oud.

Meindert was een neef van Tjipke Woudwijk, de vader van Bettie.
De eerste vrouw van Meindert, Geelke Boonstra, overleed toen ze nog maar 27 jaar was.
Meindert was veehouder in Wijnjewoude, maar hij hield vlak daarna boelgoed (zie de advertentie hieronder, links). Later begon hij opnieuw en hij trouwde weer, nu met Aafke Weidema.
Meindert en Aafke kregen drie kinderen, allemaal geboren in Wijnjewoude: Annie, Fedderik en Oeds.

Kinderen van Meindert en Aafke:

1 Oeds van der Mei.

Oeds is een achterneef van Bettie.
Oeds is gehuwd met Tjitske.
Kinderen van Oeds en Tjitske: Geertje (+ Nico) en Fedderik (+ Saskia) en Aafke (+ Gerard) en Meindert.
Zoon Meindert is op 8-jarige leeftijd verongelukt, op 21-02-1983 te Wijnjeterp.

 

2 Annie van der Mei

Annie is een achternicht van Bettie.
Annie is gehuwd met Theo. Kinderen van Annie en Theo: Afke en Klaas (+ Jaap)

 

3 Fedderik van der Mei, geboren op 15-02-1942 in Wijnjeterp.
Fedderik is overleden op 09-02-2017 in Wijnjewoude, 74 jaar oud.

Fedderik was een achterneef van Bettie.
Fedderik was ongehuwd, woonde in Wijnjewoude, en was veehouder. Hij verzamelde alles van Cornelis Jetses. Hij was lid in de orde van Oranje-Nassau.
 

1.1.7.6.12 Albert Meinderts van der Mei is geboren op 06-06-1886 in Brantgum, zoon van Meindert Fedderiks van der Mei (zie 1.1.7.6) en Berber Hendriks Ypma. Albert is overleden op 18-04-1976 in Dokkum, 89 jaar oud. Hij is begraven in Aalsum.
Albert trouwde, 23 jaar oud, op 03-02-1910 in Dokkum met Trijntje Roorda, 24 jaar oud.
Trijntje is geboren op 07-09-1885 in Dokkum. Trijntje is overleden op 22-01-1976 in Drachten, 90 jaar oud. Ze is begraven in Aalsum.

Albert was een oom van Tjipke Woudwijk, de vader van Bettie. Albert was vanaf 1938 directeur van de NOF en Bettie’s vader was monteur bij de NOF.
Albert was in 1910, toen hij trouwde, vrachtrijder. Ze woonden zeker tot 1935 in Rinsumageest, daar was Albert voerman, vrachtrijder, autoverhuurder en caféhouder.
 

 

In 1935 gingen Albert en Trijntje in Dokkum wonen, aan de Woudweg. Hieronder links zie je de Woudweg, Albert en Trijntje woonden in het eerste huis rechts. In het weiland naast hun huis werden in de tweede wereldoorlog 20 mensen gefusilleerd. Op de plaats waar deze misdaad zich voltrok staat nu een monument. Op twee stenen staan de namen van de 20 slachtoffers. Jaarlijks vindt er op 4 mei een herdenking en kranslegging plaats bij dit monument. Zie het verhaal hieronder rechts.

In 1913 kocht Albert van der Mei een huis in Birdaard voor fl. 3600, dus hij was ook wel aan het handelen.
Albert begon in 1927 met een busonderneming. In 1936 werd de dienst Dokkum-Leeuwarden van de Onderlinge Onderneming tot Exploitatie van Auto(bus)diensten overgenomen door A. Wouda, A. van der Mei en J. Kuipers, vaak aangeduid als ‘Van der Mei en Co’.
In 1938 fuseerden Van der Mei & Co, J. Jansen te Dokkum, W. Holwerda te Anjum, E. Weidenaar te Oosternijkerk, en S. Woudstra te Oudkerk tot Noord-Oost-Friesche Autobus-Onderneming N.V.
Albert van der Mei werd de eerste directeur van de NOF.
Albert werd in 1951 ridder in de orde van Oranje Nassau.
Albert trouwde met Trijntje Roorda, en ze kregen een dochter Baukje op 15 mei 1918. Trijntje overleed in januari 1976, en Albert overleed drie maanden later.

Kind van Albert en Trijntje:

1 Baukje van der Mei, geboren op 15-05-1918 in Rinsumageest. Baukje is overleden op 21-01-2006 in Zeist, 87 jaar oud. Zij is begraven in Aalsum.
Baukje trouwde, 28 jaar oud, op 07-08-1946 in Dokkum met Heert Huizenga, 27 jaar oud.
Heert is geboren op 04-11-1918. Heert is overleden op 30-04-2011 in Zeist, 92 jaar oud.

Baukje was een nicht van Tsjip Woudwijk, de vader van Bettie.
Heert was secretaris bij het hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en West Friesland.

 
Klik hier voor de gegevens van Baukje en Heert en hun nakomelingen
 

1.1.7.6.15 Elisabeth Meinderts van der Mei is geboren op 21-11-1893 in Brantgum, dochter van Meindert Fedderiks van der Mei (zie 1.1.7.6) en Berber Hendriks Ypma. Elisabeth is overleden op 25-12-1981 in Dokkum, 88 jaar oud.
Elisabeth trouwde, 25 jaar oud, op 17-05-1919 in Ternaard met Rienk Tjipkes Woudwijk, 28 jaar oud.
Rienk is geboren op 27-02-1891 in Brantgum, zoon van Tjipke Rienks Woudwijk en Doetje Popkes van der Hoek. Rienk is overleden op 04-06-1979 in Dokkum, 88 jaar oud.

Klik hier op om het verhaal te zien

Elisabeth, roepnaam Bette, is de grootmoeder van Bettie.
Zij trouwde met Rienk Woudwijk, en ze kregen drie zoons.
In 1975 is pake Rienk geïnterviewd en het verslag kwam in de Leeuwarder Krant onder de rubriek “Fries Mozaiek”, zie hiernaast. Als je op de figuur klikt verschijnt het interview.
Meer over Elisabeth van der Mei en Rienk Woudwijk kun je lezen op de pagina Bettie’s grootouders.

Hieronder, links, zie je een foto van Rienk en Bette met hun achterkleinkinderen Jan Theo en Folkert van der Beek.
Rechts daarvan zie je Rienk en Bette op jongere leeftijd.
Daarnaast een rouwenveloppe waarin Bette de rouwbrieven van haar man en haar jongste twee zoons bewaarde.
Bette heeft er op geschreven: Dit zijn de begrafenissen van mijn lieve man heit en Pake en oerpake en mijn lieve kinderen Meint en Bertus. Met tranen schrijf ik dit. Mem.

Rienk en Bette met hun zoons en hun vrouwen

Rienk en Bette en Rienk en Bettie op onze trouwdag

Kinderen van Elisabeth en Rienk:

1 Tjipke Woudwijk, geboren op 26-01-1921 in Brantgum. Volgt 1.1.7.6.15.1.
2 Meindert Woudwijk, geboren op 10-06-1924 in Holwerd. Volgt 1.1.7.6.15.2.
3 Bertus Woudwijk, geboren op 11-11-1930 in Holwerd. Volgt 1.1.7.6.15.3.
1.1.7.6.15.1 Tjipke Woudwijk is geboren op 26-01-1921 in Brantgum, zoon van Rienk Tjipkes Woudwijk en Elisabeth Meinderts van der Mei (zie 1.1.7.6.15). Tjipke is overleden op 02-06-1995 in Dokkum, 74 jaar oud.
Tjipke trouwde, 26 jaar oud, op 23-09-1947 in Ternaard met Klaaske Sjoerdsma, 22 jaar oud.
Klaaske is geboren op 18-05-1925 in Hijum, dochter van Ynse Hendriks Sjoerdsma en Dieuke Renderts Jouksma. Klaaske is overleden op 01-04-2016 in Buitenpost, 90 jaar oud.

Tsjip had na de lagere school wel graag door willen leren, vooral de techniek interresseerde hem.
Maar doorleren zat er in die tijd niet in. Hij werd boerenknecht bij boer Wolbrink in Morra, dat was de boer waar pake Rienk arbeider was.
Als er een machine kapot was op de boerderij was Tsjip er als de kippen bij om te proberen het te repareren.
Daarom adviseerde boer Wolbrink hem monteur te worden.
Tsjip werd toen leerling-monteur bij de autobusgarage van zijn oom Albert van der Mei, een broer van beppe Bette van Brantgum.
Na de oorlog fuseerden een aantal kleine autobusondernemingen tot de NOF (Noord Oost Friesland), en de eerste directeur werd Albert van der Mei.
Tsjip kwam zo bij de NOF in dienst. Hij volgde een aantal cursussen, en haalde het diploma voor automonteur.
Hij klom steeds hoger op, tot hij uiteindelijk werkplaatschef werd bij de FRAM, de opvolger van de NOF.
Tsjip trouwde op 23-09-1947 met Klaaske Sjoerdsma uit Ternaard. De eerste maanden woonden ze bij de ouders van Klaske (want zo werd ze genoemd, Klaaaaaaske, zo sprak ze het zelf uit, vond ze maar niks), maar na een half jaar kregen ze een woning aan het Karrepad toegewezen (zie de foto hieronder).
 

 
Klik hier voor de gegevens van Tsjip en Klas en hun nakomelingen (Gebruik het wachtwoord van de Woudwijk-familie)

1.1.7.6.15.2 Meindert Woudwijk is geboren op 10-06-1924 in Holwerd, zoon van Rienk Tjipkes Woudwijk en Elisabeth Meinderts van der Mei (zie 1.1.7.6.15). Meindert is overleden op 17-01-1975 in Dokkum, 50 jaar oud.
Meindert trouwde, 26 jaar oud, in 09-1950 met Trijntje (Nynke) Zatürdag, 27 jaar oud.
Trijntje is geboren op 06-12-1922 in Holwerd. Trijntje is overleden op 25-05-1998 in Noordbergum, 75 jaar oud.

Meindert was landarbeider. ‘s Winters werkte hij bij de ZPC in Holwerd en Dokkum bij het afleveren van pootaardappelen.
Al voor zijn 50-ste kreeg Meindert een hersenbloeding. Daardoor werd hij afgekeurd en belandde hij in een rolstoel.
Op 50-jarige leeftijd is hij al overleden. Zijn levensverhaal en de overdenking, die zijn uitgesproken bij zijn crematie vind je hier.
Hieronder zie je links Meint en Nynke met hun oudste kinderen, daarnaast staat Meint achter Klas en pake Rienk.

 
Klik hier voor de gegevens van Meint en Nynke en hun nakomelingen (Gebruik het wachtwoord van de Woudwijk-familie)

1.1.7.6.15.3 Bertus Woudwijk is geboren op 11-11-1930 in Holwerd, zoon van Rienk Tjipkes Woudwijk en Elisabeth Meinderts van der Mei (zie 1.1.7.6.15). Bertus is overleden op 20-08-1980 in Dokkum, 49 jaar oud.
Bertus trouwde, 34 jaar oud, op 21-12-1964 in Dokkum met Froukje Elisabeth Visser, 30 jaar oud.
Froukje is geboren op 03-02-1934 in Dokkum. Froukje is overleden op 26-07-2002 in Brantgum, 68 jaar oud.

Bertus heeft als tiener een ongeluk gehad: hij vloog met zijn fiets tegen een auto op en ging door het raam. Het was een wonder dat hij nog leefde, hij had een gebroken nek. Gelukkig waren er geen zenuwen beschadigd zodat hij er behoorlijk van herstelde.
 
Bertus werd handelaar in papier, lompen en metalen. En later handelde hij in tweedehands auto’s. Hij had veel humor, kon goed handelen en hij kon het heel mooi zeggen. Iedereen hing altijd aan zijn lippen.
Hij heeft op Ameland ook eens een gestrand schip opgekocht en gesloopt. In die tijd reed hij eens in een jolige bui met zijn auto op een groep kinderen in met de handen omhoog. Een meisje raakte in paniek en werd geraakt. Daarvoor werd hij bestraft.
Ook kreeg hij eens een boete vanwege de rommel op zijn erf, dat verhaal lees je hieronder, in het midden.
 
Bertus is op 49-jarige leeftijd al overleden. Hij werd begraven in Brantgum. Zijn levensverhaal en de overdenking, die toen zijn uitgesproken vind je hier.

 
Klik hier voor de gegevens van Bertus en Froukje en hun nakomelingen (Gebruik het wachtwoord van de Woudwijk-familie)

1.1.7.6.16 Klaas Meinderts van der Mei is geboren op 12-10-1896 in Brantgum, zoon van Meindert Fedderiks van der Mei (zie 1.1.7.6) en Berber Hendriks Ypma. Klaas is overleden op 25-11-1979 in Brantgum, 83 jaar oud.
Klaas trouwde, 24 jaar oud, op 21-07-1921 in West Dongeradeel met Wytske de Jong, 20 jaar oud. Wytske is geboren op 23-12-1900 in Hantum. Wytske is overleden op 02-01-1970, 69 jaar oud.

Klaas was een broer van Elisabeth van der Mei, de grootmoeder van Bettie.
Klaas was boer in Brantgum op de eerste boerderij aan de linkerkant als je vanuit Dokkum door Brantgum rijdt.

Kinderen van Klaas en Wytske:

1 Hiltje van der Mei, geboren op 20-12-1921 in Brantgum.

Hiltje was een nicht van Tjipke Woudwijk, de vader van Bettie.
Hiltje trouwde met Jan Verkerk. Hun kinderen: Peter, Wies en Wilma.
Jan Verkerk werkte vlak na de oorlog als lasser bij Brouwers Carrosseriebedrijf in Holwerd. Een foto van het personeel zie je hieronder. Jan verkerk staat in het midden met een alpinopet op.
 

 

 

2 Meindert van der Mei, geboren op 10-01-1923 in Brantgum.

Meindert was een neef van Tjipke Woudwijk, de vader van Bettie.
Meindert trouwde met Beitske Postmus. Ze kregen een dochter: Ineke.

 

3 Jacob van der Mei, geboren op 03-07-1925 in Brantgum. Jacob is overleden op 03-05-1966 in Brantgum, 40 jaar oud.
Jacob trouwde, 26 jaar oud, in 1952 met Aaltje Jonkman, 27 jaar oud.
Aaltje is geboren op 15-01-1925 in Drachten. Aaltje is overleden op 22-09-2002 in Hardegarijp, 77 jaar oud.

Jacob was een neef van Tjipke Woudwijk, de vader van Bettie. Jacob was, net als zijn vader, boer in Brantgum.

Jacob en Aaltje kregen een zoon: Klaas van der Mei, geboren op 08-02-1953 in Brantgum.
Klaas was een achterneef van Bettie. Klaas is overleden op 03-02-2012 in Buitenpost, 58 jaar oud.
Klaas is gehuwd met Ans van der Iest, en ze kregen op 15-01-1994 een dochter Aaltsje Jeltsje.
In 2015 stond er een interview met Klaas van der Mei in de Binnenstebuitenpost, het dorpsblad van Buitenpost. Het verslag daarvan vind je hieronder rechts.

1.1.7.7 Douwe Feddriks van der Mei is geboren op 30-06-1843 in Gerkesklooster, zoon van Fedderik Johannes van der Mei (zie 1.1.7) en Trijntje Alberts van der Weg. Douwe is overleden op 30-12-1891 in Surhuisterveen, 48 jaar oud.
Douwe trouwde, 35 jaar oud, op 22-02-1879 in Achtkarspelen met Trijntje van der Kooy, 37 jaar oud. Trijntje is geboren op 23-01-1842 in Surhuisterveen. Trijntje is overleden op 28-03-1886 in Surhuisterveen, 44 jaar oud.

Douwe Feddriks was een broer van Meindert Fedderiks van der Mei, de overgrootvader van Bettie.
Douwe was bakkersknecht tot hij trouwde met Trijntje, later was hij voerman. Trijntje was, voordat ze met Douwe trouwde, herbergiersche.
Trijntje was, voordat ze met Douwe trouwde, eerder gehuwd geweest met (op 12-08-1861) met Jeep Jans Mulder van Langezwaag. Met Jeep had ze een zoon: Albert Mulder, geboren 31-01-1870 te Surhuisterveen.
 
Moeder Trijntje van der Kooi overlijdt in 1886 op 44-jarige leeftijd, Douwe blijft achter met de kinderen van 5, 6 en 7 jaar. Gelukkig kwam Trijntje van der Weg, de moeder van Douwe, in 1887 bij hen inwonen om hen te helpen.
Op 30-12-1891 overlijdt vader Douwe op 48-jarige leeftijd, de kinderen zijn dan 10, 11 en 12 jaar.
De kinderen worden opgenomen in het gezin van Pieter Jacobs van der Kooi (een broer van Trijntje, dus een oom van de kinderen) en Wietske Rienks van Warners (ze zijn dan ruim 50 jaar oud, ze hadden zelf geen kinderen). Zie het rapport uit het bevolkingsregister hieronder.
Pieter was gardenier in Surhuisterveen, maar in 1893 verhuizen ze naar Besseburen bij Menaldum. Jacob gaat niet mee maar vertrekt naar Stroobosch. Trijntje wordt later dienstmeid in Tzum, en Frederika dienstmeid in Drachten.
 

 
Hieronder zie je het handgeschreven geboortebericht van Frederika en het overlijdensbericht van Trijntje.

Kinderen van Douwe en Trijntje:

1 Trijntje van der Mei, geboren op 12-05-1879 (3 maanden na het huwelijk van haar ouders) in Surhuisterveen. Trijntje is overleden op 09-03-1949 in Smallingerland, 69 jaar oud.
Trijntje is op 30-09-1915 gehuwd met Anne de Haas (43 jaar). Anne is geboren op 11-09-1872 in Wijnaldum. Anne is overleden op 24-06-1952 in Drachten, 79 jaar oud.
2 Jacob van der Mei, geboren op 21-06-1880 in Surhuisterveen. Volgt 1.1.7.7.2.
3 Frederika van der Mei, geboren op 24-08-1881 in Surhuisterveen. Volgt 1.1.7.7.3.
1.1.7.7.2 Jacob van der Mei is geboren op 21-06-1880 in Surhuisterveen, zoon van Douwe Feddriks van der Mei (zie 1.1.7.7) en Trijntje van der Kooy. Jacob is overleden op 15-09-1972 in Drachten, 92 jaar oud.
Jacob trouwde, 24 jaar oud, op 05-05-1905 in Drachten met Rienkje van der Werff, 25 jaar oud. Rienkje is geboren op 01-11-1879 in Drachten. Rienkje is overleden op 25-05-1956 in Drachten, 76 jaar oud.

Jacob was een neef van Elisabeth van der Mei, de grootmoeder van Bettie.
De moeder van Jacob overleed toen Jacob 7 jaar was, en 5 jaar later overleed zijn vader. Jacob woonde toen eerst een paar jaar bij zijn oom en tante. Op 14-jarige leeftijd ging hij naar Stroobos, werd hij toen bakkersknecht? In ieder geval was hij later bakkersknecht, tot hij zelf een bakkerij begon op Zuidkade 38 te Drachten.
Hieronder zie je links zoon Jan, dan bakker Jacob en rechts zoon Oebele van der Mei.
Rechts zie je dochter Grietje in de deuropening van de winkel en moeder Rienkje in de winkel.
Daaronder zie je het gezin van Jacob en Rienkje met kinderen en aanhang op 10 juni 1950.

Het gezin van Jacob en Rienkje met kinderen en aanhang op 10 juni 1950

Kinderen van Jacob en Rienkje:

1 Douwe Feddrik van der Mei, geboren op 19-05-1906 in Drachten. Volgt 1.1.7.7.2.1.
2 Richtje van der Mei, geboren op 29-05-1907 in Drachten. Richtje is overleden op 02-06-2004, 97 jaar oud.
Richtje trouwde, 24 jaar oud, op 29-07-1931 in Drachten met Lambertus van der Ham, 23 jaar oud. Lambertus is geboren op 23-01-1908 in Breda. Lambertus is overleden op 19-12-1996, 88 jaar oud.
3 Oebele van der Mei, geboren op 31-05-1908 in Drachten. Volgt 1.1.7.7.2.3.
4 Jan van der Mei, geboren op 06-07-1910 in Drachten. Jan is overleden op 16-05-1971 in Drachten, 60 jaar oud.
Jan trouwde, 32 jaar oud, op 07-01-1943 in Drachten met Eritia van Bruggen, 31 jaar oud. Eritia is geboren op 03-05-1911 in Drachten. Eritia is overleden op 31-05-1991 in Drachten, 80 jaar oud.

Jan werkte eerst als bakkersknecht bij zijn vader in de bakkerij op Zuidkade 38 in Drachten. Later nam hij de bakkerij over.
 
Jan en Iet kregen twee kinderen: Sibbelina Eritia en Rienk Jan.
Jan’s vrouw Iet schreef een gedicht over fam. van der Mei: Een scheepje op de koers zee
 
Familie van der Mei bemant het schip
Een lange, lange reeks van jaren;
Soms temidden van woelige baren.
 
Dertien passagiers wilden mee gaan varen,
vijf ferme jongens, stoere knapen,
die op één na vaders vak zouden na-apen.
 
Ook door de geboorte van zes mooie meiden,
mochten zij zich tige verblijden.
 
Elf kinderen mochten blijven leven,
twee kinderen moesten worden teruggegeven.
Nog voor de dag echt goed begon,
was het voor hen al ondergaande zon.
Twee jongetjes, Catharinus en Frederikus geheten;
hun namen moeten jullie ook nog weten.
Opa van der Mei heeft het ús mem meerdere malen verteld,
de tweeling werd in gedachten altijd er bij geteld.
 
De van der Mei’s hadden een heel druk bestaan.
Zij hebben blijmoedig hun zware werk gedaan.
Gastvrijheid stond hoog in het vaandel geschreven.
Heel veel mensen mochten daat vreugde aan beleven.
 
Zij voedden hun kinderen op “in de Voorzeide leer”.
Allemaal werden ze gedoopt “in de naam van de Heer”.

 

5 Frederikus van der Mei, geboren op 10-08-1911 in Drachten. Frederikus is overleden op 25-08-1911 in Drachten, 15 dagen oud.

6 Catrinus van der Mei, geboren op 10-08-1911 in Drachten. Catrinus is overleden op 21-08-1911 in Drachten, 11 dagen oud.

Frederikus en Catrinus vormden een tweeling, maar ze zijn beide na een paar weken overleden aan de gevolgen van het drinken van vervuild water. De baakster had waarschijnlijk het water uit de vaart niet goed gekookt.

 

7 Trijntje van der Mei, geboren op 15-12-1912 in Drachten. Trijntje is overleden op 15-05-1997 in Meppel, 84 jaar oud. Zij is begraven in Steenwijk.
Trijntje trouwde, 26 jaar oud, op 08-06-1939 in Drachten met Hajo Douwe van der Helm, 26 jaar oud. Hajo is geboren op 24-06-1912 in Zwolle. Hajo is overleden op 19-06-1987 in Steenwijk, 74 jaar oud.
8 Grietje van der Mei, geboren op 04-03-1914 in Drachten. Grietje is overleden op 05-06-1986, 72 jaar oud.
Grietje trouwde, 20 jaar oud, op 27-09-1934 in Drachten met Johannes Mulder, 24 jaar oud. Johannes is geboren op 30-03-1910 in Boornbergum. Johannes is overleden op 01-01-1955, 44 jaar oud.
9 Frederika van der Mei, geboren op 13-07-1915 in Drachten. Frederika is naar Canada geëmigreerd en daar getrouwd met een varkensboer.
10 Aaltje van der Mei, geboren op 30-03-1917 in Drachten. Aaltje is overleden op 22-09-2001 in Drachten, 84 jaar oud.
Aaltje trouwde, 24 jaar oud, op 01-05-1941 in Drachten met Thomas Lodewijk, 26 jaar oud. Thomas is geboren op 16-12-1914 in Sexbierum. Thomas is overleden op 23-02-1990 in Drachten, 75 jaar oud.
11 Jacob van der Mei, geboren op 05-02-1919 in Drachten. Jacob is overleden op 21-04-2006 in Drachten, 87 jaar oud.
Jacob trouwde, 24 jaar oud, op 04-06-1943 in Drachten met Martje Venekamp, 25 jaar oud. Martje is geboren op 16-04-1918 in Appelscha. Martje is overleden op 02-01-2004 in Drachten, 85 jaar oud.
12 Age van der Mei, geboren op 17-03-1922 in Drachten. Volgt 1.1.7.7.2.11.
13 Rienkje Hinke van der Mei, geboren op 02-01-1924 in Drachten. Rienkje is overleden op 20-04-2016 in Drachten, 92 jaar oud.
Rienkje trouwde, 18 jaar oud, op 07-05-1942 in Drachten met Jan Anne de Boer, 23 jaar oud. Jan is geboren op 27-08-1918. Jan is overleden op 16-10-1988 in Drachten, 70 jaar oud.
1.1.7.7.2.1 Douwe Feddrik van der Mei is geboren op 19-05-1906 in Drachten, zoon van Jacob van der Mei (zie 1.1.7.7.2) en Rienkje van der Werff. Douwe is overleden op 29-09-1975 in Drachten, 69 jaar oud.
Douwe trouwde, 22 jaar oud, op 02-05-1929 in Drachten met Grietje Martha Marra, 22 jaar oud. Grietje is geboren op 26-01-1907 in Drachten. Grietje is overleden op 27-12-1977 in Drachten, 70 jaar oud.

Douwe was een achterneef van Tjipke Woudwijk, de vader van Bettie.
Douwe Feddrik was banketbakker in Drachten, op Noorderbuurt 28


 

Kinderen van Douwe en Grietje:

1 Jacob van der Mei, geboren op 06-04-1930 in Drachten. Jacob is overleden op 24-08-2008 in Drachten, 78 jaar oud.
Jacob trouwde, 27 jaar oud, op 24-07-1957 in Amsterdam met Barbara (Babs) de Vos.

 

2 Helena van der Mei, geboren op 30-04-1931 in Drachten. Helena is overleden op 19-04-2016 in Drachten, 84 jaar oud.
Helena trouwde met Pieter Ytsma. Pieter is geboren op 30-09-1926 in Drachten. Pieter is overleden op 02-08-2010 in Drachten, 83 jaar oud.

 

3 Rienkje van der Mei, geboren op 24-11-1936 in Drachten. Rienkje is overleden op 30-04-2005 in De Wilgen, 68 jaar oud.
Rienkje trouwde met Daan van Aller.
4 Thea Riemke van der Mei, geboren op 02-10-1938 in Drachten. Thea is overleden op 08-08-1941 in Drachten, 2 jaar oud.
5 Tjeerd Theo van der Mei, geboren op 02-12-1942 in Drachten. Tjeerd is overleden op 06-03-2015 in De Wilgen, 72 jaar oud.
Tjeerd trouwde met Lieske Hoornveld.

 

1.1.7.7.2.3 Oebele van der Mei is geboren op 31-05-1908 in Drachten, zoon van Jacob van der Mei (zie 1.1.7.7.2) en Rienkje van der Werff. Oebele is overleden op 06-09-1984 in Drachten, 76 jaar oud.
Oebele trouwde, 19 jaar oud, op 16-08-1927 in Grootegast met Henderina Pietens, 17 jaar oud. Henderina is geboren op 11-12-1909 in Opende. Henderina is overleden op 17-08-1989 in Drachten, 79 jaar oud.

Oebele was een achterneef van Tjipke Woudwijk, de vader van Bettie.
Oebele was bakker. Hij was eerst bakkersknecht bij zijn vader Jacob, rond 1947 begon hij een eigen bakkerszaak aan de Stationsweg in Drachten.
 
Oebele en Henderina kregen een dochter en een zoon.
Dochter Trijntje trouwde met Derk Slofstra, haar overlijdensbericht zie je hieronder rechts.
Zoon Jacob volgde Oebele op als bakker.

Kinderen van Oebele en Henderina:

1 Trijntje van der Mei, geboren op 06-01-1927 in Grootegast. Trijntje is overleden op 24-07-2016 in Zwolle, 89 jaar oud.
2 Jacob van der Mei, geboren op 16-01-1929 in Drachten. Volgt 1.1.7.7.2.3.2.
1.1.7.7.2.3.2 Jacob van der Mei is geboren op 16-01-1929 in Drachten, zoon van Oebele van der Mei (zie 1.1.7.7.2.3) en Henderina Pietens. Jacob is overleden op 01-12-2012 in Drachten, 83 jaar oud.
Jacob trouwde, 20 of 21 jaar oud, in 1951 in Drachten met Jantje de Jong, 19 of 20 jaar oud. Jantje is geboren op 26-10-1930 in De Wilgen. Jantje is overleden op 05-05-2016 in Drachten, 85 jaar oud.

Jacob, was net als zijn vader en grootvader, bakker.
Jacob ging tegelijk met zijn oom Age van der Mei naar de Hogere Bakkervakschool in Wageningen.

1.1.7.7.2.11 Age van der Mei is geboren op 17-03-1922 in Drachten, zoon van Jacob van der Mei (zie 1.1.7.7.2) en Rienkje van der Werff. Age is overleden op 25-02-1980 in Drachten, 57 jaar oud.
Age trouwde in 1950 met Geertje de Vries. Geertje is geboren op 03-02-1928 in Drachten. Geertje is overleden op 18-11-2011 in Drachten, 83 jaar oud.

Age was een achterneef van Tjipke Woudwijk, de vader van Bettie.
Age werkte eerst als bakkersknecht bij zijn oudste broer, Douwe. Die had een bakkerszaak op Noorderbuurt 28 in Drachten.
Scheef daar tegenover, op Noorderbuurt 31, was de groentezaak van Johannes de Vries (hoek Noorderbuurt / Westerstraat).
Age kreeg verkering met dochter Geertje van Johannes, en in 1950 gingen ze trouwen. Je ziet hun trouwfoto hiernaast.
 
Nadat ze getrouwd waren begonnen Age en Geertje in 1950 een banketbakkerij op Langewal 8 in Gorredijk, naast modehuis Rinsma. Age volgde toen ook nog een opleiding aan de Hogere Bakkerschool in Wageningen, samen met neef Jappie (zoon van zijn broer Oebele).
In 1963 werd de bakkerswinkel omgebouwd tot lunchroom/cafetaria. In 1966 werd in Drachten een tweede zaak geopend, automatiek “De Dam”.
In 1972 verkochten ze de zaak in Gorredijk en gingen naar Drachten. Daar hadden ze automatiek “De Dam” en in 1976 werd een nieuwe zaak geopend “Tearoom De Waag” (daar zwaaide Hans de scepter), en Age gaf, naast het werken in de zaak, les aan twee scholen in algemene consumptieve vakken.


 

Muziek speelde een grote rol in het leven van de familie.
Geertje speelde orgel en zong in het koor. Age speelde sopraansaxofoon. Jacob speelde bariton en later trombone, Hans bugel en Rienkje bariton.
Het kwartet van der Mei trad op tijdens kerkdiensten en concoursen.
Etty speelde piano en haar eerste solistische optreden als zangeres was samen met het koperkwartet in “De Skâns” in Gorredijk.

Kinderen van Age en Geertje:

1 Jacob van der Mei, geboren op 28-03-1951 in Gorredijk. Jacob is overleden op 11-11-1986 in Nuis, 35 jaar oud. Jacob trouwde met Bauwina Dalstra.

Jacob kon al op jonge leeftijd heel goed bariton spelen. Hij speelde al vanaf zijn vijftiende in het nationaal jeugdkorps, zie het verhaal in de Leeuwarder Courant hieronder.
 

Jacob en Bauwina zouden het taxibedrijf van Bauwina’s ouders overnemen (zie het krantenartikel hieronder), maar vlak daarvoor kwam Jacob om het leven door een ambulanceongeluk.

 

2 Johannes (Hans) van der Mei, geboren op 21-01-1954 in Gorredijk. Johannes is overleden op 03-02-2019 in Drachten, 65 jaar oud.
Hans trouwde met Carla Stolk.

Hans kreeg na de militaire dienst in 1976 een eigen horecazaak “Tearoom de Waag” in Drachten, samen met zijn ouders. En een paar jaar later opende hij nog een zaak, de ijssalon “Napoli” aan het Moleneind.
Hans had vanaf 1994 een nieuwe zaak “Grand Café ‘t Smelnehûs” in Drachten, in het voormalige gemeentehuis aan het Moleneind. Dat is in 2009 overgenomen door zijn zoons Friso en Erwin. Maar in juli 2020 is de zaak gesloten mede vanwege de coronacrisis.

 

3/4/5 Rienkje, Etty en Sijrike

Klik hier voor de gegevens van de nakomelingen van Age en Geertje

1.1.7.7.3 Frederika van der Mei is geboren op 24-08-1881 in Surhuisterveen, dochter van Douwe Feddriks van der Mei (zie 1.1.7.7) en Trijntje van der Kooy. Frederika is overleden op 20-12-1953 in Drachten, 72 jaar oud.
Frederika trouwde, 29 jaar oud, op 29-04-1911 in Drachten met Fokke Veltman, 21 jaar oud. Fokke is geboren op 18-11-1889 in Drachten. Fokke is overleden op 10-06-1934 in Drachten, 44 jaar oud.

Frederika was een nicht van Elisabeth van der Mei, de grootmoeder van Bettie.
Frederika was met 10 jaar al wees. Haar moeder Trijntje overleed op 44-jarige leeftijd toen Frederika 5 jaar was, en haar vader Douwe overleed op 48-jarige leeftijd toen Frederika 10 jaar was.
Ze werd samen met haar broertje Jacob en haar zusje Trijntje opgenomen in het gezin van Pieter Jacobs van der Kooi (een broer van haar moeder, dus haar oom) en Wietske Rienks van Warners.
Frederika was 29 jaar toen ze trouwde, ze was toen dienstbode in Bergum. Haar man Fokke Veltman was toen 21 jaar en winkelier.
Wiggele Veltman, de vader van Fokke Veltman, had in de Noorderbuurt in Drachten een winkel in huishoudelijke artikelen genaamd “De Kleine Beurs“.
Die winkel is later overgenomen door Fokke Veltman, maar Fokke overleed al jong in 1934 op 44-jarige leeftijd. Toen stond Frederika er met haar twee dochters Catharina en Anna alleen voor.
Later werd de winkel overgenomen door dochter Anna en haar man. Frederika bleef bij haar dochter Anna inwonen.
Anna en haar man Klaas van der Schaaf hadden geen opvolgers en zo verdween “De Kleine Beurs”. Het pand staat er nog wel, er zit nu een brillenzaak in op Noorderbuurt 34.
 
Hieronder zie je links de trouwfoto van Frederika en Fokke en rechts Frederika met haar dochters Anne (links) en Tine (rechts).

Kinderen van Frederika en Fokke:

1 Catharina Grietje Veltman, geboren op 18-02-1912 in Drachten. Catharina is overleden op 20-01-1988 in Drachten, 75 jaar oud.
Catharina trouwde, 24 jaar oud, op 07-05-1936 in Drachten met Gerben Schreiber, 25 jaar oud. Gerben is geboren op 08-02-1911 in Ee, hij was een zoon van Sievert Schreiber en Rienskje Douma. Gerben is overleden op 30-01-1990 in Drachten, 78 jaar oud.

Catharina was een achternicht van Tsjip, de vader van Bettie.
Gerben Schreiber, de man van Catharina, was onderwijzer in Ureterp.
De overlijdensadvertentie van Gerben zie je hiernaast.

 

2 Anna Veltman, geboren op 13-07-1915 in Drachten. Anna is overleden op 13-04-1984 in Drachten, 68 jaar oud.
Anna trouwde, 26 jaar oud, op 09-07-1942 in Drachten met Klaas van der Schaaf, 19 of 20 jaar oud.
Klaas is geboren op 08-04-1922 in Ureterp. Klaas is overleden op 14-12-2006 in Drachten, 84 jaar oud.

Anna was een achternicht van Tsjip, de vader van Bettie.
Klaas was winkelier. Klaas en Anna namen de winkel in huishoudelijke artikelen genaamd “De Kleine Beurs” van Anna’s ouders over, dat was op Nooderbuurt 34 in Drachten.

1.1.8 Rein Johannes van der Mei is geboren op 10-10-1807 in Stroobos, zoon van Johannes Taekes van der Mey (zie 1.1) en Klaaske Linzes van der Heide. Rein is overleden op 08-05-1884 in Burum, 76 jaar oud.
Rein trouwde, 28 jaar oud, op 29-01-1836 met Klaaske Klazes Bok, 21 jaar oud. Klaaske is geboren op 13-11-1814 in Burum. Klaaske is overleden op 22-12-1908, 94 jaar oud.

Rein Johannes was een broer van Fedderik Johannes van der Mei, de betovergrootvader van Bettie.
Rein was schipper te Burum, later kastelein.
Behalve de kinderen, die verderop genoemd worden, kregen Rein en Klaaske ook nog de volgende kinderen, die jong zijn overleden:
Johannes Reins van der Mei, geb. 15-08-1836, overleden 14-12-1842
Aafke Reins van der Mei, geb. 20-03-1849, overleden: 24-08-1854
Klaaske Reins van der Mei, geb. 06-11-1851, overleden: 13-05-1853
Klaaske Reins van der Mei, geb. 18-05-1854 in Burum, overleden: 03-08-1859

Kinderen van Rein en Klaaske:

1 Kornelia Reins van der Mei, geboren op 28-12-1838 in Burum. Kornelia is overleden op 09-06-1927, 88 jaar oud.
Kornelia trouwde op 16-05-1863 in Burum met Bote Sybo Sybesma van Engwierum, 39 jaar
2 Sieske Reins van der Mei, geboren op 30-09-1840 in Burum.
3 Jantje Reins van der Mei, geboren op 13-10-1843 in Burum. Jantje is overleden op 03-11-1873, 30 jaar oud.
Jantje is op 20-05-1871 te Grijpskerk gehuwd met Jan Rieuwerts Kerkstra (timmerman), geb 04-09-1840 te Burum
4 Johannes Reins van der Mei, geboren op 11-03-1846 in Burum. Volgt 1.1.8.4.
5 Klaas Reins van der Mei, geboren op 22-07-1850 in Burum. Volgt 1.1.8.5.
6 Aafke Reins van der Mei, geboren op 22-12-1856 in Burum. Aafke is overleden op 18-10-1933, 76 jaar oud.
Aafke is op 01-06-1877 te Burum gehuwd met met Eppe Zuidema van Oldehove, 29 jaar
1.1.8.4 Johannes Reins van der Mei is geboren op 11-03-1846 in Burum, zoon van Rein Johannes van der Mei (zie 1.1.8) en Klaaske Klazes Bok. Johannes is overleden op 09-09-1918 te Oldehove, 72 jaar oud.
Johannes trouwde, 28 jaar oud, op 10-05-1871 te Aduard met Aafke Drent, 21 jaar oud.
Aafke is geboren op 08-04-1850 te Oostum gem. Ezinge, Aafke is overleden op 23-05-1913 te Oldehove, 63 jaar oud.

Johannes was een neef van Meindert Fedderik van der Mei, de overgrootvader van Bettie.
Johannes was smid in Oldehove.
 
Kinderen van Johannes en Aafke:
Klaaske van der Mei, geboren 16-02-1872 te Oldehovem, overleden op 30-11-1876 te Oldehove
Andrea van der Mei, geboren 31-08-1873 te Oldehove
Jantje van der Mei, geboren 30-01-1876
Klaaske van der Mei, geboren 09-02-1878 te Oldehove
Reindina van der Mei, geboren 28-11-1880
Reinder Johannes Mei, geboren 23-07-1883, overleden op 30-07-1883 te Oldehove
1.1.8.5 Klaas Reins van der Mei is geboren op 22-07-1850 in Burum, zoon van Rein Johannes van der Mei (zie 1.1.8) en Klaaske Klazes Bok. Klaas is overleden op 31-01-1908 te Zwolle, 57 jaar oud.
Klaas:

(1) trouwde, 33 jaar oud, op 22-06-1884 in Groningen met Roelfke Renkema, 27 jaar oud.
Roelfke is geboren op 07-08-1856 in Niebert. Roelfke is overleden op 28-03-1896 in Zwolle, 39 jaar oud.
(2) trouwde, 49 jaar oud, op 18-01-1900 in Zwolle met Elisabeth Nooter, 41 jaar oud.
Elisabeth is geboren op 22-11-1858 in Zwolle. Elisabeth is overleden op 10-09-1944 in Velp, 85 jaar oud.

Klaas was een neef van Meindert Fedderik van der Mei, de overgrootvader van Bettie.
Klaas van der Mei was smid in 1884, stoker vanaf 1887, en vanaf 1900 was hij machinist in Zwolle.
 
Kinderen van Klaas en Roelfke:
Rein Johannes, geboren 26-09-1885 te Zwolle, overleden 11-07-1946 te Zwolle, gehuwd met Anna Wilhelmina Frederica Groenland.
Sjoukje, geboren 26-03-1887 te Zwolle, gehuwd op 24-12-1912 te Zwolle met Gerrit Bartels, 26 jaar, modelmaker.
Klazina Roelfina, geboren 19-10-1890 te Zwolle.
Cornelia, geboren 21-04-1892 te Zwolle, overleden 17-09-1907 te Zwolle op 15-jarige leeftijd.
Jetske, geboren 06-03-1895 te Zwolle.

 
Naar boven