Romke Gerardus van der Beek en zijn nakomelingen        

Voorouders van Romke Gerardus | Tjipke Romkes | Jan Romkes | Gaatze Romkes | Jan Jans | Jiskje Jans | Oepke Tjipkes

1.1.1.5 Romke Gerardus van der Beek is geboren op 26-09-1843 in Jislum, zoon van Gerardus Pieters van der Beek (zie voorouders van Romke van der Beek) en Akke Gaatses Tulp. Romke is overleden op 19-02-1900 in Oenkerk, 56 jaar oud.

Romke was mijn overgrootvader.
Romke was arbeider. Hij werd afgekeurd voor militaire dienst vanwege lichamelijke gebreken, hieronder zie je de gegevens van de keuring. Blijkbaar miste hij één of meer vingers, dat was gebrek nr. 76 bij de militie.
Hij was ook niet lang, hij was 1 el 530 strepen, en dat moet je lezen als 153 cm. Zijn grootvader Pieter was nog kleiner, want die was afgekeurd voor de militaire dienst vanwege gebrek aan lengte.
 


Romke is op 3 april 1872 veroordeeld vanwege mishandeling, samen met zijn broer Doeke. Dus het waren geen lieverdjes. Ze zijn toen tot 8 dagen gevangenisstraf veroordeeld (zie een gedeelte uit het politiearchief hieronder).

De kinderen Gerardus en Tjipke van Romke en Jiskje stonden in 1889 terecht toen ze 11 en 10 jaar waren.
Ze hadden alleen maar wat takkenbossen uit het bos gehaald. Dat was in de winter, waarschijnlijk hadden hun ouders het hout nodig om de kachel te stoken.
Ze kregen er 2 dagen gevangenisstraf voor! Het rechtbankverslag zie je hieronder (G.R. v.d. B. is Gerardus Romkes van der Beek en T.R. v.d. B. is Tjipke Romkes van der Beek).

Romke is overleden aan tbc op 19-02-1900 in Oenkerk, 56 jaar oud.
Nadat hij was overleden moest alles, waarmee hij in huis in aanraking was geweest, worden verbrand (zie het rapport van het gemeentebestuur bij Jiskje hieronder).

 
Romke trouwde, 29 jaar oud, op 09-11-1872 in Tietjerksteradeel met Jiskje Jans Popma, 18 jaar oud. Jiskje is geboren op 24-01-1854 in Oenkerk, dochter van Jan Bruins Popma en Grietje Tjipkes Biesma. Jiskje is overleden op 11-09-1940 in Oenkerk, 86 jaar oud.

Romke en Jiskje konden niet schrijven toen ze trouwden. Want in hun trouwakte staat als laatste alinea:

en is hiervan deze acte opgemaakt die na gedane voorlezing door ons met de Comparanten en de getuigen is onderteekend met uitzondering van den bruidegom en de bruid, die verklaarden zulks niet te kunnen doen aangezien zij nimmer schrijven hebben geleerd

(zie hieronder), klik hier voor de volledige akte.
 

 
Romke leerde later wel schrijven. Bij de eerste vier kinderen stond op de geboorteakte steeds dat de vader niet kon schrijven, maar vanaf dat moment ging hij de geboorteaktes wel ondertekenen. Hieronder zie je bijv. de geboorteakte van mijn grootvader Jan, met daaronder de handtekening van zijn vader Romke.
 

 

Romke en Jiskje gingen op Flokhernepaad 4 in Molenend wonen toen ze getrouwd waren. Omstreeks 1880 verhuisden ze en gingen ze wonen op Dr. Kijlstraweg 50. Dat is naast het huis waar later zoon Tjipke ging wonen (Dr. Kijlstraweg 48) en twee huizen vanaf het huis waar later zoon Gaatze en kleinzoon Rom gingen wonen (Dr. Kijlstraweg 54).

Flokhernepaad 4, zoal het er in 2020 uitziet

In het huis op Flokhernepaad 4 ging toen een zuster van Romke wonen: Trijntje van der Beek. Ze was getrouwd met Sierk Martens Piekstra en ze woonden daar tot 1883. Toen overleed Trijntje, ze was nog maar 31 jaar. Een half jaar later trouwde Sierk Martens Piekstra opnieuw en ging verhuizen. Toen gingen Romke en Jiskje terug naar Flokhernepaad 4. Ze woonden daar tot 1900 tot Romke kwam te overlijden.
Er heeft ook nog een broer van Romke bij hen ingewoond, dat kun je aan onderstaand stukje uit het bevolkingsregister zien. Dat was Gerhardus, hij woonde van 1874 tot 1877 bij hen in.
Tegenover hen woonde toen op Flokhernepaad 1 een zuster van Romke: Antje van der Beek; zij was getrouwd met Doeye van der Woude.
 

Romke is op 19 februari 1900 overleden aan tbc.
Nadat hij was overleden moest alles, waarmee hij in huis in aanraking was geweest, worden verbrand (zie de afbeelding hiernaast).
Er waren toen al 6 kinderen van hen overleden, Jan in 1879 (6 jaar), Gaatze in 1888 (1,5 jaar), Akke in 1893 (17 jaar), Antje in 1894 (1 jaar), Jantje (1,5 jaar) en nog een Akke in 1896 (14 dagen). Een paar weken later overleed nog hun dochter Grietje (14 jaar) en een jaar later hun zoon Gerardus (22 jaar).
Daarna bleef Jiskje nog met 4 kinderen achter.
 
Ze moest met brood venten om aan geld te komen, ze was “bôlekoerrinster“.
Verder overleed haar dochter Hinke in 1913 op 21-jarige leeftijd door een ongeluk: Hinke liep, twee en een halve maand nadat ze getrouwd was bij een huis langs toen er een muur omviel door de harde wind. Zij kwam onder de muur en overleed.
 
Jiskje woonde, nadat haar man was overleden, op veel verschillende plaatsen, vaak bij andere mensen in en vlak bij haar geboortehuis. Ze werd geboren op Dr. Kijlstraweg 67 in 1854.
In 1869 ging ze met haar vader naar het huis ernaast (dat is afgebroken en bestaat dus niet meer).
In 1872 trouwde ze en haar vader verhuisde vlak daarna weer, hij trouwde toen opnieuw en nu met Tjipkje Pieters van der Beek (hij was de vierde man van Tjipkje, en Tjipkje was een tante van Romke, de man van Jiskje), zie 1.1.4.
 
Van 1918 tot 1928 woonde ze in een gedeelte van het huis op Dr. Kijlstraweg 75, daarna ging ze naar het huis er tegenover, Dr. Kijlstraweg 66. Ze had daar één kamer in het oude “skoallehûs”, tot 1930.
In 1930 kocht haar zoon Gaatze het huis aan de Dr. Kijlstraweg 54 (waar later Rom van der Beek ging wonen). Jiskje ging toen het zuidelijke gedeelte van dat huis bewonen, en tot haar dood in 1940 woonde ze daar.
 
Tijdens Floralia, een feest in Trynwâlden dat eens in de twee jaar werd gehouden, werd Jiskje als “bôlekoerrinster” uitgebeeld m.b.v. bloemen in Stania State, zie hieronder.
 
Meer over mijn overgrootouders Romke en Jiskje vind je onder Mijn verhaal/Mijn overgrootouders

Kinderen van Romke en Jiskje:

1 Jan Romkes van der Beek, geboren op 31-08-1873 in Oenkerk. Jan is overleden op 06-12-1879, 6 jaar oud.
2 Akke Romkes van der Beek, geboren op 09-01-1876 in Oenkerk. Akke is overleden op 05-07-1893, 17 jaar oud.

3 Gerardus Romkes van der Beek, geboren op 05-04-1878 in Oenkerk. Gerardus is overleden op 19-01-1901 in Leeuwarden, 22 jaar oud.

Gerardus was een broer van mijn grootvader Jan Romkes.
Gerardus was arbeider, hij was ongehuwd.
Hij werd veroordeeld vanwege stroperij, samen met zijn broer Tjipke, in april 1890. Hij was toen 12 jaar, en het vonnis was: twee dagen gevangenisstraf.

 

4 Tjipke Romkes van der Beek, geboren op 27-07-1879 in Oenkerk. Volgt 1.1.1.5.4.
5 Jantje Romkes van der Beek, geboren op 26-01-1882 in Oenkerk. Jantje is overleden op 06-10-1883, 1,5 jaar oud.
6 Jan Romkes van der Beek, geboren op 02-03-1884 in Molenend. Volgt 1.1.1.5.6.
7 Grietje van der Beek, geboren op 19-11-1885 in Oenkerk. Grietje is overleden op 02-03-1900, 14 jaar oud.
8 Gaatze van der Beek, geboren op 19-02-1888 in Oenkerk. Gaatze is overleden op 23-09-1888, anderhalf jaar oud.
9 Gaatze van der Beek, geboren op 22-06-1889 in Oenkerk. Volgt 1.1.1.5.8.
10 Antje van der Beek, geboren op 15-11-1892 in Oenkerk. Antje is overleden op 16-01-1894, 1 jaar oud.
11 Hinke van der Beek, geboren op 15-11-1892 in Oenkerk. Volgt 1.1.1.5.10.
12 Akke van der Beek, geboren op 27-01-1896 in Oenkerk. Akke is overleden op 10-02-1896, 14 dagen oud.
1.1.1.5.4 Tjipke Romkes van der Beek is geboren op 27-07-1879 in Oenkerk, zoon van Romke Gerardus van der Beek (zie 1.1.1.5) en Jiskje Jans Popma. Tjipke is overleden op 04-10-1965 in Menaldum, 86 jaar oud. Hij is begraven in Menaldum.
Tjipke:

(1) trouwde, 25 jaar oud, op 22-04-1905 in Tietjerksteradeel met Pietje Bil, 24 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 03-12-1931 in Leeuwarden. Pietje is geboren op 08-06-1880 in Stiens; zij was de dochter van Oepke Gerrits Bil en Froukje Roels Rozema.
Pietje is overleden op 09-10-1943 in Hardegarijp, 63 jaar oud.

(2) trouwde, 53 jaar oud, op 13-05-1933 in Tietjerksteradeel met Grietje de Boer, 30 jaar oud. Grietje is geboren op 23-08-1902 in Hardegarijp. Zij was de dochter van Douwe Wierds de Boer en Antje Douma.
Zij was eerder gehuwd (op 14-05-1925 met Gerrit Visser) en is van hem gescheiden op 20-05-1932. Grietje is overleden op 11-01-1985 in Menaldum, 82 jaar oud. Zij is begraven in Menaldum.

Tjipke was een broer van mijn grootvader.
Tjipke is, toen hij 10 jaar was, samen met zijn broer Gaatze van 11 jaar, eens het bos ingegaan om takken te zoeken en mee te nemen.
Ze werden gesnapt door de boswachter en moesten er voor terechtstaan. Ze kregen twee dagen gevangenisstraf (zie het artikel rechts).
 
Tjipke is heel erg ziek geweest, toen hij ongeveer 20 jaar oud was, hij had typhus. Hij heeft het overleefd maar is daardoor wel vroeg kaal geworden.
Tjipke is gescheiden van zijn eerste vrouw Pietje Bil, waar hij al 25 jaar mee getrouwd was. Later is hij weer getrouwd met Grietje de Boer, zie de afbeeldingen hieronder.


Voordat hij gescheiden was had hij al omgang met een andere vrouw. Hij was toen voorman (bedrijfsleider) bij de vlasfabriek.
Hij ging toen om met Grietje, de vrouw van Gerrit Visser, die ook bij de vlasfabriek werkte. Gerrit (dikke Gerrit werd hij genoemd) werd door Tjipke regelmatig het land ingestuurd, om in het vlas te werken, want dan had Tjipke even de tijd om zich met Grietje te bemoeien.
Dat werd in die tijd niet geaccepteerd, en daarom heeft er een volksgericht plaatsgehad.
Dat volksgericht hield het volgende in: In de nacht van 3 november 1931 werden Tjipke en Grietje opgehaald en op een platte kar door het dorp gereden, zodat iedereen kon zien wie de “boosdoeners” waren. De aandacht werd getrokken doordat er luide ketelmuziek werd gemaakt en uiteindelijk zouden ze bij de haven van Molenend in het water worden gekieperd maar daar heeft iemand een stokje voor gestoken.

 
Tjipke ging daarna bij zijn vrouw Pietje weg, en kwam toen bij zijn broer Jan (mijn grootvader) in huis.
Tjipke wilde voorkomen dat het nog eens zou gebeuren door iedereen, die hem te na kwam, met een revolver af te schrikken. Daarom sliep hij bij zijn broer, mijn grootvader Jan Romkes van der Beek, met een geladen revolver onder zijn kussen. Mijn vader, Jan van der Beek moest van pake dan ’s nachts de lading er uit halen terwijl Tjipke sliep.
 

Tjipke woonde eerst met Pietje op Jelte Binneswei 34, daarna op Dr. Kijlstraweg 48 (dat is het huis waar de ger. kerk later een vergaderruimte had, zie de afbeelding rechts; de moeder van Pietje woonde er bij in), tot 1931.
Toen ging Tjipke eerst bij zijn broer Jan inwonen. Pietje woonde nog op Dr. Kijlstraweg 48 met de 4 kinderen tot 1938.
Daarna ging Oepke (haar zoon) met Ietje Greydanus er wonen.

Op 13 mei 1933 trouwden Tjipke en Grietje, en ze gingen met de kinderen van Grietje wonen op nr. 293 in Oenkerk. Dat was vlak bij mijn grootouders waarbij hij daarvoor een jaar had ingewoond. Daar werd zoon Romke geboren, op 17 januari 1935. In 1936 verhuisde Tjipke met zijn nieuwe gezin naar Hijlaard.


Hij ging niet bij de pakken neerzitten want hij kocht in 1936 de oude zuivelfabriek in Hoptille, en liet die verbouwen tot een vlasfabriek. De opening van die fabriek was in 1937, klik hier voor het krantenartikel dat daarover gaat.

Een aantal jaren later verhuisde hij met zijn gezin naar Menaldum, ook daar bestuurde hij een vlasfabriek.

Kinderen van Tjipke en Pietje:

1 Froukje van der Beek, geboren op 11-04-1906 in Oenkerk. Volgt 1.1.1.5.4.1.
2 Jiskje van der Beek, geboren op 17-12-1909 in Oenkerk. Volgt 1.1.1.5.4.2.
3 Oepke van der Beek, geboren op 17-02-1912 in Oenkerk. Volgt 1.1.1.5.4.3.
4 Hinke van der Beek, geboren op 15-10-1914 in Oenkerk. Volgt 1.1.1.5.4.4.

Kinderen van Tjipke en Grietje:

5 Romke van der Beek
6 Jantine van der Beek
7 Akke van der Beek

Klik hier voor de verdere gegevens van de nakomelingen van Romke, Jantine en Akke van der Beek

1.1.1.5.4.1 Froukje van der Beek is geboren op 11-04-1906 in Oenkerk, dochter van Tjipke Romkes van der Beek (zie 1.1.1.5.4) en Pietje Bil. Froukje is overleden op 02-08-1974 in Franeker, 68 jaar oud.
Froukje trouwde, 25 jaar oud, in mei 1931 in Dantumadeel met Sibbele Hietkamp, 28 jaar oud. Sibbele is geboren op 10-09-1902 in Veenwouden; hij is een zoon van Klaas Hietkamp en Lyda Johanna Smedinga. Sibbele is overleden op 23-10-1986 in Franeker, 84 jaar oud.

In 1932 gaan Sibbele en Froukje wonen in de boerderij aan Dr.Kijlstraweg 56 (het laatste huis aan de zandweg naast het huis waar Rom vd Beek gewoond heeft), daar wordt Sibbele boer. In 1936 vertrekken ze naar Hijlaard, daar gaat Sibbele in de vlasfabriek van zijn schoonvader werken. Later gaan ze mee naar de vlasfabriek in Menaldum.
1.1.1.5.4.2 Jiskje van der Beek is geboren op 17-12-1909 in Oenkerk, dochter van Tjipke Romkes van der Beek (zie 1.1.1.5.4) en Pietje Bil. Jiskje is overleden op 05-11-1999 in Hardegarijp, 89 jaar oud. Zij is begraven in Veenwouden.
Jiskje trouwde, 23 jaar oud, op 01-06-1933 in Tietjerksteradeel met Geert Dijkstra, 25 jaar oud. Geert is geboren op 20-07-1907 in Bergum. Geert is overleden op 21-05-1958 in Hardegarijp, 50 jaar oud. Hij is begraven in Veenwouden.
1.1.1.5.4.3 Oepke van der Beek is geboren op 17-02-1912 in Oenkerk, zoon van Tjipke Romkes van der Beek (zie 1.1.1.5.4) en Pietje Bil. Oepke is overleden op 05-09-1984 in Roodkerk, 72 jaar oud. Hij is begraven op 10-09-1984 in Oenkerk.
Oepke trouwde, 24 jaar oud, op 16-04-1936 in Tietjerksteradeel met IJtje Greijdanus, 21 jaar oud. IJtje is geboren op 23-03-1915. IJtje is overleden op 06-10-1996 in Roodkerk, 81 jaar oud.

Oepke was een neef van mijn vader, hij werd Oepe genoemd.
Oepke van der Beek was veehouder en veekoopman in Roodkerk. Hij kwam heel regelmatig bij mijn ouders om te kijken of er vee verkocht moest worden op de vrijdagse veemarkt in Leeuwarden.
Hij was ook actief op maatschappelijk gebied: hij zat o.a. in de raad van toezicht van de Spaar- en Voorschotbanken, zat bijna 20 jaar in het schoolbestuur en was ouderling van de Gereformeerde kerk.
Hij vernoemde zijn vader niet, Oepke en IJtje noemden hun oudste zoon Piet naar de moeder van Oepke: Pietje Bil.
In 1938 kwam Oepke met Ietje Greydanus aan Dr. Kijlstraweg 48 wonen, ze kwamen toen van Dr. Kijlstraweg 55 (het huis waarin later mijn grootouders gingen wonen).
In 1951 gingen Oepke en Iet naar Roodkerk.

 

 
Klik hier voor de verdere gegevens van de nakomelingen van Oepke en IJtje

1.1.1.5.4.4 Hinke van der Beek is geboren op 15-10-1914 in Oenkerk, dochter van Tjipke Romkes van der Beek (zie 1.1.1.5.4) en Pietje Bil. Hinke is overleden op 15-07-1998 in Hardegarijp, 83 jaar oud.
Hinke:

(1) trouwde, 22 jaar oud, op 27-05-1937 in Tietjerksteradeel met Jan de Graaf. Het huwelijk werd ontbonden in 1961.
(2) trouwde met Pieter Boekel. Pieter is geboren op 09-06-1910 in Den Helder. Pieter is overleden op 24-11-2001 in Bergum, 91 jaar oud.

Kinderen van Hinke en Jan:

1 Pietje de Graaf, gehuwd met Jan Visser; kinderen Bauke en Betty, Henk, Eelco, Hinke Froukje
2 Lucie de Graaf, gehuwd met Jan Hibma; kinderen Sjack en Hilda, Henk
3 Geale de Graaf, geboren in 04-1938 in Hardegarijp.
1.1.1.5.6 Jan Romkes van der Beek is geboren op 02-03-1884 in Molenend, zoon van Romke Gerardus van der Beek (zie 1.1.1.5) en Jiskje Jans Popma. Jan is overleden op 19-06-1953 in Molenend, 69 jaar oud.
Jan trouwde, 26 jaar oud, op 13-08-1910 in Tietjerksteradeel met Sepkje Douma, 26 jaar oud. Sepkje is geboren op 03-02-1884 in Molenend, dochter van Jan Sybrens Douma en Imkje Annes Faber. Sepkje is overleden op 13-06-1951 in Molenend, 67 jaar oud.

Jan en Sepkje, mijn grootouders, woonden vanaf hun trouwdag in 1910 aan Jelte Binnesweg 11 .
Je ziet dat huis op de foto hieronder, linksonder; dat huis huurden ze eerst van (schoon)vader Jan Douma, later kochten ze het.
Dat huis stond achter het huis aan JelteBinneswei 5, daar woonden de ouders van Sepkje toen ze trouwde (die woonden daar vanaf 1910). Later woonden Siebe en Afke Rekker in dat huis.
In 1922 gingen Jan en Sepkje naar Jelte Binnesweg 31, de boerderij waar later Ate Visser woonde (zie de foto hieronder, middenonder). Deze boerderij was gekocht door Tjipke Romkes van der Beek, een broer van pake Jan.
Deze broer Tjipke woonde ook nog een jaar bij hen in, van januari 1932 tot mei 1933. Hij was toen net gescheiden.
Ook de vader van Sepkje, Jan Douma, woonde een aantal jaren bij hen in, tot mei 1922. Zijn vrouw Imkje Faber was in 1916 overleden, maar hij hertrouwde in 1922 met Doedtje Pietersma.
 

In 1940 gingen ze naar Kaetsjemuoiwei 15 (ze ruilden met Gosse Visser), de boerderij waar later Douwe van der Heide woonde.
In 1941 gingen Jan en Sepkje naar Dr. Kijlstraweg 55, zie de foto hieronder, rechtsonder. Hun zoon Jan, mijn vader, was toen net getrouwd en bleef wonen op Kaetsjemuoiwei 15, en pake Jan ging toen weer in de vlasfabriek werken.Op de foto hieronder, rechtsboven, zie je het personeel van de vlasfabriek. Pake Jan is rood omcirkeld.
 
Meer over mijn grootouders Jan en Sepkje vind je onder Mijn verhaal/Mijn ouders en grootouders

Kinderen van Jan en Sepkje:

1 Jan van der Beek, geboren op 10-08-1911 in Tietjerksteradeel. Volgt 1.1.1.5.6.1.
2 Jiskje van der Beek, geboren op 02-02-1918 in Molenend. Volgt 1.1.1.5.6.2.
1.1.1.5.6.1 Jan van der Beek is geboren op 10-08-1911 in Tietjerksteradeel, zoon van Jan Romkes van der Beek (zie 1.1.1.5.6) en Sepkje Douma. Jan is overleden op 11-10-1977 in Oenkerk, 66 jaar oud. Hij is begraven op 15-10-1977 in Oenkerk.
Jan trouwde, 29 jaar oud, op 16-05-1941 in Oenkerk met Trijntje Veenstra, 32 jaar oud. Trijntje is geboren op 12-01-1909 in Leeuwarden, dochter van Rienk Wybes Veenstra en Jisseltje Tjibbes Spoelstra. Trijntje is overleden op 11-11-1998 in Oenkerk, 89 jaar oud. Zij is begraven op 16-11-1998 in Oenkerk.

Jan, mijn vader, is geboren aan Jelte Binnesweg 11 in Molenend. In 1922 verhuisde hij met zijn ouders naar Jelte Binnesweg 31, de boerderij waar later Ate Visser woonde.
In 1940 gingen ze naar Kaetsjemuoiwei 15 (ze ruilden met Gosse Visser), de boerderij waar later Douwe van der Heide woonde.
Nadat Jan en Trijntje getrouwd waren bleven zij op Kaetsjemuoiwei 15 wonen, en gingen de ouders van Jan naar Dr. Kijlstraweg 55.
In 1946 verhuisden Jan en Trijntje naar Douwelaan 59 in Oenkerk (zie de foto hieronder, rechts onderaan).
 
Jan lag in mei 1940 (in de tweede wereldoorlog) in Wons. Hij werd als krijgsgevangene meegenomen naar Duitsland. Hij verbleef in het kamp Lückenwalde, maar kwam na ongeveer een maand weer terug.
Sergeant Hofstra zat op dezelfde plaats krijgsgevangen en hield een dagboek bij. Een paar gedeelten uit dat dagboek zie je hieronder, linksonderaan.
 
Mijn vader Jan was veehouder, hij molk 13 koeien en had een paard. Daarmee kon hij ons gezin onderhouden.
Hij was ook jarenlang ouderling in de Gereformeerde kerk (zie hieronder, het overzicht midden rechts).
 
Trijntje was, voordat ze trouwde, kostuumnaaister (zie de foto hieronder, in het midden). Mijn moeder werkte niet veel mee op de boerderij maar ze deed de boekhouding en regelde alles.
 
Meer over mijn ouders vind je onder Mijn verhaal/Mijn ouders en grootouders

 
Klik hier voor de verdere gegevens van de nakomelingen van Jan en Trijntje

1.1.1.5.6.2 Jiskje van der Beek is geboren op 02-02-1918 in Molenend, dochter van Jan Romkes van der Beek (zie 1.1.1.5.6) en Sepkje Douma. Jiskje is overleden op 17-01-2006 in Bowmanville, 87 jaar oud.
Jiskje trouwde, 24 jaar oud, op 06-06-1942 in Tietjerksteradeel met Jelle Rekker, 24 jaar oud. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 07-06-1942 in Oenkerk.
Jelle is geboren op 26-07-1917 in Oenkerk, zoon van Siebe Rekker en Jitske Jurjens Nieuwland. Jelle is overleden op 02-11-2009 in Bowmanville, 92 jaar oud.

Jiskje was een zuster van mijn vader, ze werd Jit genoemd en later (in Canada) Jessica.
Jelle en Jit zijn op 12-03-1948 geëmigreerd naar Canada.
Jelle groeide op aan Dr. Kijlstraweg 6 te Molenend.
Nadat Jelle en Jit getrouwd waren woonden ze aan Douwelaan 59 in Oenkerk, het huis waar ik ben opgegroeid.
In de oorlog zat Jelle in het verzet, hij was lid van de NBS (Nederlandse Binnenlandse Strijdkrachten).
In het boek “Tekens van toen in Tietjerksteradiel” staat een stukje van hem en zijn neef Siebe Rekker over hun belevenissen, dat kun je hier lezen.
In 1945 gingen ze naar Oudkerk en kwamen mijn ouders in het huis aan Douwelaan 59.
 
Jelle kon heel goed dammen,zie hieronder, links, de competitiestand uit 1937 en de wedstrijd tegen Rinsumageest in 1938.
Hij kon ook goed schaatsen. Hij schaatste de elfstedentocht van 1942, samen met zijn broer Gerrit.
De dag daarvoor was er een toertocht in Grouw van 85 km. en Jelle reed die eerst als oefening. Hij ging er ‘s morgens op schaatsen naartoe, dat was 30 km. en na afloop schaatste hij weer terug naar Molenend. Toen had hij dus 145 km. geschaatst.
Toen was hij er zeker van dat hij de 210 km. van de elfstedentocht op 22 januari 1942 ook wel aan kon. Gerrit en Jelle hadden zich ingeschreven als wedstrijdrijders.
Hij stond de volgende dag om vier uur op, want Gerrit zou hem om half vijf ophalen. Toen vertrokken ze naar Leeuwarden op de fiets.
Om zes uur was de start, de temperatuur was toen -18° C. Ze moesten eerst 2 km. lopen, dan de schaatsen onderbinden, en dan zo snel mogelijk er vandoor.
De eerste twee uren was het pikdonker, maar het ging allemaal goed. Na een poosje werden ze ingehaald door een groepje snelle schaatsers. Jelle en Gerrit gaven gas en sloten zich bij het groepje aan. Maar na een poosje kon Jelle het niet meer volhouden, hij liet hen gaan. Gerrit bleef wel bij het groepje.
In Birdaard stond Jit met een vriendin Jelle op te wachten. Zij zouden meeschaatsen naar Leeuwarden, maar zij verloren elkaar onderweg uit het oog. Een paar kilometer voor Dokkum kwam Jelle zijn broer Gerrit tegen, die was al in Dokkum geweest en was nu op weg naar Leeuwarden. Hij lag ongeveer 20 minuten voor op Jelle, hij had de snelle groep uiteindelijk ook laten lopen.
Uiteindelijk finishte Jelle om 4 uur 37 als 252-ste, en Gerrit kwam 12 minuten eerder over de eindstreep als 192-ste.

 
Jelle en Jit hebben in Canada eerst in Smithfield gewoond. Toen in Grafton, toen weer in Smithfield (waar hun huis is opgebrand).
Toen in NewCastle, daarna in Courtice (in een zelfgebouwd huis). Als laatste in Bowmanville, dat ligt aan de noordzijde van Lake Ontario.
 

 
Jelle heeft twee boeken geschreven over zijn leven, het eerste over zijn belevenissen in Friesland (A Journey I), het tweede over Canada (A Journey II). De omslagen zie je hieronder.
Twee broers en een zuster van Jelle vertrokken in september 1947 al naar Canada, dat waren Jurjen, Gerrit en Pietsje.
Zij hielden toen met zijn drieën boelgoed, zie de advertentie hieronder rechts.
Jurjen schreef in 1948 een brief naar het Friesch Dagblad over zijn ervaringen, die kun je hier lezen.

De eerste keer dat Jelle en Jit terugkwamen in Friesland was in 1970. Op 18 juni 1970 trouwden John en Patricia in Londen. Daar gingen ze toen naar toe, en toen gingen ze ook een paar dagen naar Nederland.
 
Op de foto’s hieronder: linksboven de verlovingsfoto van Jelle en Jit. Middenboven op bezoek in Nederland bij Rienk en Bettie in 1976. Rechtsboven op bezoek in Nederland bij de familie van der Beek.

 
Klik hier voor de verdere gegevens van de nakomelingen van Jiskje en Jelle

1.1.1.5.8 Gaatze van der Beek is geboren op 22-06-1889 in Oenkerk, zoon van Romke Gerardus van der Beek (zie 1.1.1.5) en Jiskje Jans Popma. Gaatze is overleden op 06-03-1956 in Oenkerk, 66 jaar oud.
Gaatze trouwde, 20 jaar oud, op 23-04-1910 in Tietjerksteradeel met Trijntje Boonstra, 25 jaar oud. Trijntje is geboren op 26-11-1884 in Rinsumageest. Trijntje is overleden op 06-11-1973 in Oenkerk, 88 jaar oud.

Gaatze was een broer van mijn grootvader.
Gaatze was machinist van de vlasfabriek tot 1948, ze woonden toen aan Halligenweg 7 (het machinistenhuis, zie de foto hieronder). Naast die foto zie je Gaatze en Trijntje met hun zoon Romke bij de vlasfabriek.
In 1930 kocht Gaatze het huis aan Dr. Kijlstraweg 54. Zijn moeder, Jiskje Popma, kwam in het gedeelte aan de zuidkant wonen, zijn zoon Romke kwam in 1936 aan de noordkant.
In 1940, toen Jiskje Popma was overleden, bewoonden Rom en Akke het hele huis. Ze woonden er 40 jaar lang, daarna Akke nog 14 jaar met haar zoon Durk. Nu woont Durk er nog.
Gaatze (de eigenaar) en zijn vrouw Trijntje kwamen in 1948 in een gedeelte van het huis wonen.

Kinderen van Gaatze en Trijntje:

1 Romke van der Beek, geboren op 14-07-1910. Volgt 1.1.1.5.8.1.
2 Klaas van der Beek, geboren op 16-01-1913 in Oenkerk. Volgt 1.1.1.5.8.2.
3 Tsjip van der Beek, geboren op 16-07-1922 in Oenkerk. Volgt 1.1.1.5.8.3.
1.1.1.5.8.1 Romke van der Beek is geboren op 14-07-1910, zoon van Gaatze van der Beek (zie 1.1.1.5.8) en Trijntje Boonstra. Romke is overleden op 02-03-1979 in Molenend, 68 jaar oud.
Romke trouwde, 25 jaar oud, op 14-11-1935 met Akke Tamminga, 23 jaar oud. Akke is geboren op 09-04-1912 in Birdaard; ze is een dochter van Durk Aebeles Tamminga en Janke Bijlstra. Akke is overleden op 20-06-1993 in Molenend, 81 jaar oud.

Romke was een neef van mijn vader.
Romke kwam in 1936 aan de noordkant van Dr. Kijlstraweg 54 wonen. Jiskje Popma, zijn moeder, kwam in 1930 in het gedeelte aan de zuidkant wonen.
In 1940, toen Jiskje Popma was overleden, bewoonden Rom en Akke het hele huis. Ze woonden er 40 jaar lang, daarna Akke nog 14 jaar met haar zoon Durk. Nu woont Durk er nog.
Rom was fietsmaker, dat deed hij in het hok achter het huis. Hij reed ook taxi.

 
Klik hier voor de verdere gegevens van de nakomelingen van Romke en Akke

1.1.1.5.8.2 Klaas van der Beek is geboren op 16-01-1913 in Oenkerk, zoon van Gaatze van der Beek (zie 1.1.1.5.8) en Trijntje Boonstra. Klaas is overleden op 01-02-2006 in Oenkerk, 93 jaar oud.
Klaas trouwde, 29 jaar oud, in 05-1942 met Antje de Jong, 28 jaar oud. Antje is geboren op 30-09-1913 in Warga. Antje is overleden op 15-04-2002 in Oenkerk, 88 jaar oud.

Klaas was een neef van mijn vader.
Klaas was fietsenmaker in Damwoude, tegenover restaurant “De Kruisweg”, hij had daar ook een benzinepomp.
Na verloop van tijd verkocht hij de zaak en toen gingen ze in Hardegarijp wonen, en Klaas ging bij de Frico werken in Leeuwarden.
Na zijn pensioen gingen ze in Oenkerk wonen.

 
Klik hier voor de verdere gegevens van de nakomelingen van Klaas en Antje

1.1.1.5.8.3 Tsjip van der Beek is geboren op 16-07-1922 in Oenkerk, zoon van Gaatze van der Beek (zie 1.1.1.5.8) en Trijntje Boonstra. Tsjip is overleden op 28-11-2003 in Molenend, 81 jaar oud.
Tsjip trouwde met Sjoerdje Algra. Sjoerdje is geboren op 23-12-1922 in Oenkerk; ze was een dochter van Willem Egberts Algra en Frytzen Venema. Sjoerdje is overleden op 20-11-1999 in Molenend, 76 jaar oud.

Tsjip was een neef van mijn vader.
Tsjip was machinist van de vlasfabriek van 1948 tot 1961, ze woonden toen aan Halligenweg 7 (het machinistenhuis).
Daarna verhuisden ze naar Jelte Binneswei 32 (zie hieronder, rechts). Tjip werd toen loodgieter in het Diaconessenziekenhuis.
 
In 1955 kregen Tjip en Sjoerdje een motorongeluk, zie het artikel hier onder. Dat motorongeluk heeft behoorlijk impact gehad op het gezin. Sjoerdje heeft zes weken in het ziekenhuis gelegen. Zij was onder de motor terecht gekomen, ze hebben lang gedacht dat ze het niet zou halen.
De linker arm van Tjip kon hij heel lang niet gebruiken, de artsen gaven hem 5% kans dat het weer goed zou komen. Door heel veel te oefenen is het toch bijna helemaal goed gekomen. Maar met 50 jaar kwam Tjip toch in de WAO terecht. Daarna deed hij thuis en in de omgeving nog wel heel veel klussen, want hij was heel handig. Als de melkmachine van mijn vader stuk was dan kwam Tjip langs om hem te repareren.

 
Klik hier voor de verdere gegevens van de nakomelingen van Tsjip en Sjoerdje

1.1.1.5.10 Hinke van der Beek is geboren op 15-11-1892 in Oenkerk, dochter van Romke Gerardus van der Beek (zie 1.1.1.5) en Jiskje Jans Popma. Hinke is overleden op 02-08-1914 in Oenkerk, 21 jaar oud.
Hinke trouwde, 21 jaar oud, op 20-05-1914 in Tietjerksteradeel met Ale Visser, 28 jaar oud. Ale is geboren op 05-04-1886 in Rinsumageest; zoon van Hylke Folkerts Visser en Bertje Paulus Paulusma. Ale is overleden op 17-03-1938 in Leeuwarden, 51 jaar oud.

Hinke was een zuster van mijn grootvader.
Hinke liep, twee en een halve maand nadat ze getrouwd was, bij een huis langs toen er een muur omviel door de harde wind.
Zij kwam onder de muur en overleed. Ale trouwde voor de tweede keer met A. Jongsma

 
Naar boven