De nakomelingen van Sjoerd Douwes Veenstra

Ebe Wybes | Ybeltje Wybes | Duifke Wybes | Rienk Wybes | Metske Wybes

De eerste Veenstra, waarvan ik gegevens heb, is de betovergrootvader van mijn moeder Trijntje Veenstra, dat is:

1 Sjoerd Douwes Veenstra, hij is geboren in 1759 in Bergum, zoon van Douwe Martens en Trijntje Sjoerds. Hij is gedoopt op 29-04-1759 in Bergum. Sjoerd is overleden op 27-03-1818 in Bergum, 59 jaar oud.
Sjoerd trouwde, 25 jaar oud, op 09-05-1784 in Bergum met Uilkjen Johannes, 22 jaar oud.
Uilkjen is geboren in 1762 in Suameer. Zij is gedoopt op 11-08-1765 in Suameer. Uilkjen is overleden op 29-04-1834 in Bergum, 72 jaar oud.

In 1811 nam Sjoerd Douwes de naam Feenstra aan, zie hiernaast. Het is merkwaardig dat er vermeld wordt dat zijn achternaam Feenstra (met F) is, en dat hij ondertekent met Veenstra (met V).

Behalve hun zoon Symen (zie hieronder) kregen Sjoerd en Uilkjen nog acht kinderen:
Trijntje, 1786-1803, geboren te Bergum
Douwe, 1785-1888, geboren te Bergum
Douwe, 1788-1861, geboren te Bergum, gehuwd op 1 mei 1819 met Lutske Wolters Hamstra
Johannes, 1791-1811, geboren te Bergum, overleden in Suameer
Marten, 1794-1844, geboren te Amsterdam, gehuwd op 16 november 1820 met Antje Folkes Fennema
Albert, 1796-1862, geboren te Bergum, ongehuwd
Trijntje, 1803-1872, geboren te Suameer, gehuwd op 4 april 1829 met Pieter Alderts Robijn
Hendrik, 1806-1882, geboren te Bergum, gehuwd op 16 mei 1829 met Trijntje Goitzens van der Veen

Kind van Sjoerd en Uilkjen:

1 Symen Sjoerds Veenstra, geboren op 06-06-1799 in Bergum. Volgt 1.1.
1.1 Symen Sjoerds Veenstra is geboren op 06-06-1799 in Bergum, zoon van Sjoerd Douwes Veenstra (zie 1) en Uilkjen Johannes. Symen is overleden op 14-03-1850 in Bergum, 50 jaar oud.
Symen trouwde, 28 jaar oud, op 18-08-1827 in Bergum met Duifke Ebes Smids, 24 jaar oud.
Duifke is geboren op 07-05-1803 in Kootstertille, dochter van Ebe Wybes Smids en Akke (of Aukje) Klazes van der Heide. Duifke is overleden op 23-02-1882 in Bergum, 78 jaar oud.

 

Symen was de overgrootvader van mijn moeder Trijntje Veenstra.
Symen was timmerknecht. Behalve hun zoon Wybe (zie hieronder) kregen ze nog vijf kinderen:
Sjoerd, geboren 5 oktober 1830
Ebe, geboren 23 juli 1828
Akke, geboren 6 februari 1833
Uilkje, geboren 26 januari 1836
Johannes, geboren 10 maart 1843
Aaltje, geboren 17 september 1846.
Alle kinderen werden in Bergum geboren.
Bij de geboorteakten staat steeds vermeld dat de vader de geboorteakte niet heeft ondertekend omdat hij niet kan schrijven (zie de geboorteakte rechts).

Kind van Symen en Duifke:

1 Wybe Symens Veenstra, geboren op 07-05-1839 in Bergum. Volgt 1.1.1.
1.1.1 Wybe Symens Veenstra is geboren op 07-05-1839 in Bergum, zoon van Symen Sjoerds Veenstra (zie 1.1) en Duifke Ebes Smids. Wybe is overleden op 14-07-1895 in Bergum, 56 jaar oud.
Wybe trouwde, 25 jaar oud, op 19-05-1864 in Bergum met Trijntje Klazes Boskma, 26 jaar oud.
Trijntje is geboren op 22-10-1837 in Veenwouden, dochter van Klaas Rienks Boskma en Aatje Jippes Hoekstra. Trijntje is overleden op 08-02-1900 in Tietjerk, 62 jaar oud.

Wybe was de grootvader van mijn moeder Trijntje Veenstra.
Wybe was arbeider. Op 18-08-1851 werd hij veroordeeld vanwege diefstal; dat kostte hem acht dagen gevangenisstraf.
Wybe is op 12-10-1859 veroordeeld vanwege mishandeling toen hij in militaire dienst zat.
Hij werd toen veroordeeld tot drie maanden gevangenisstraf en het betalen van de procedurekosten (zie de aantekeningen uit het strafrechtelijk archief hieronder).
 

 
Wybe trouwde met Trijntje Boskma. Zij was Christelijk Gereformeerd is in onderstaande gezinskaart te zien.
In 1886 was de Doleantie, en Wybe ging toen blijkbaar ook mee want N.H. is vervangen door Dol.
 

Kinderen van Wybe en Trijntje:

1 Symen Wybes Veenstra, geboren op 23-08-1865 in Bergum. Volgt 1.1.1.1.
2 Klaas Wybes Veenstra, geboren op 20-08-1867 in Bergum. Volgt 1.1.1.2.
3 Ebe Wybes Veenstra, geboren op 08-05-1870 in Bergum. Volgt 1.1.1.3.
4 Ybeltje Wybes Veenstra, geboren op 30-03-1872 in Bergum. Volgt 1.1.1.4.
5 Duifke Wybes Veenstra, geboren op 16-07-1873 in Bergum. Volgt 1.1.1.5.
6 Rienk Wybes Veenstra, geboren op 14-09-1874 in Bergum. Volgt 1.1.1.6.
7 Metske Wybes Veenstra, geb. op 08-02-1877 in Bergum. Metske is overl. op 05-03-1877, 25 dagen oud.
8 Metske Wybes Veenstra, geb. op 31-01-1879 in Bergum. Metske is overl. op 08-07-1879, 5 maanden oud.
9 Metske Wybes Veenstra, geboren op 07-02-1882 in Bergum. Volgt 1.1.1.9.
1.1.1.1 Symen Wybes Veenstra is geboren op 23-08-1865 in Bergum, zoon van Wybe Symens Veenstra (zie 1.1.1) en Trijntje Klazes Boskma. Symen is overleden op 01-05-1947 in Bergum, 81 jaar oud.
Symen trouwde, 26 jaar oud, op 19-05-1892 in Bergum met Baukje Franzes Huizinga, 23 jaar oud.
Baukje is geboren op 15-03-1869 in Bergum. Ze was de dochter van Frans Tjallings Huizinga en Sytske Dirks Hooghiemstra. Baukje is overleden op 25-01-1953 in Bergum, 83 jaar oud.

Symen was een broer van mijn grootvader Rienk Veenstra.
Symen was karrijder of vrachtrijder van beroep.
In 1893 kocht Symen Wybes Veenstra een huis in Bergum voor fl. 558 van Fokje Berends Pietersma te Bergum, weduwe van Gerben Harmens Nijboer. Het was een arbeiderswoning met hok en erf staande en gelegen aan den straatweg in het West te Bergum, kadastraal bekend, gemeente Bergum, sectie B, nummer 1304, huis en erf groot één are en zestig centiare.
De ouders van Symen kwamen vrij jong te overlijden. De jongste broer van Symen, Metske, was net een dag 18 jaar toen zijn moeder overleed. Zijn vader was 5 jaar daarvoor al overleden. Metske heeft toen een paar jaar bij Symen en Baukje ingewoond, dat zie je in onderstaande gezinskaart.
 

 

Kinderen van Symen en Baukje:

1 Wybe Veenstra, geboren op 14-03-1893 in Bergum. Volgt 1.1.1.1.1.
2 Sytske Veenstra, geb. op 01-12-1895 in Bergum. Sytske is overl. op 11-07-1900, 4 jaar oud.
3 Frans Veenstra, geboren op 17-09-1901 in Bergum. Volgt 1.1.1.1.3.
4 Sytske Veenstra, geboren in november 1903 in Bergum. Sytske is overl. op 14-02-1904, 3 maanden oud.
1.1.1.1.1 Wybe Veenstra is geboren op 14-03-1893 in Bergum, zoon van Symen Wybes Veenstra (zie 1.1.1.1) en Baukje Franzes Huizinga. Wybe is overleden op 23-12-1974 in Bergum, 81 jaar oud.
Wybe trouwde, 24 jaar oud, op 15-03-1917 in Bergum met Aaltje Venema, 22 jaar oud.
Aaltje is geboren op 05-10-1894 in Bergum. Ze is een dochter van Jan Hendriks Venema en Berber Gerrits Steindam. Aaltje is overleden op 04-06-1974 in Bergum, 79 jaar oud.

Wybe was een neef van mijn moeder Trijntje Veenstra.

Kinderen van Wybe en Aaltje:

1 Sijmen Veenstra, geboren op 11-09-1917 in Bergum. Sijmen is overleden op 03-07-1979 in Bergum, 61 jaar oud.
Sijmen trouwde, 21 jaar oud, op 29-04-1939 in Bergum met Baukje Rietstra, 21 jaar oud. Baukje is geboren op 25-11-1917 in Leeuwarden. Baukje is overleden op 21-04-2012 in Bergum, 94 jaar oud.

Sijmen was een achterneef van mij. Sijmen was directeur van het transportbedrijf VAB (Veenstra automobiel bedrijf) te Bergum.
Kinderen van Sijmen en Baukje: Betty, Aly, Wybe en Hermina.

Betty (Elisabeth Aaltje) is geboren op 15-08-1939 in Suameer en is overleden op 09-10-2022 in Bergum, 83 jaar oud. Betty is in april 1957 gehuwd met Henk Postma. Henk (Hendrik) is geboren op 14-05-1936 in Kootstertille en hij is overleden op 16-04-2013 in Bergum, 76 jaar oud.
Henk werkte ook bij de VAB, hij werd Henkie VAB genoemd.

Wybe Jisk is geboren op 18-01-1948 in Bergum en is overleden op 30-01-2016 in Bergum. Wybe was, net als zijn vader, directeur van het transportbedrijf VAB (Veenstra automobiel bedrijf) te Bergum.

 

2 Jan Veenstra, geboren op 04-07-1921 in Bergum. Jan is overleden op 27-08-1944 in Bergum, 23 jaar oud.
Jan trouwde, 21 jaar oud, op 15-10-1942 in Idaarderadeel met Jitske Broersma, 20 jaar oud. Jitske is geboren op 12-05-1922 in Warga. Ze is overleden op 18-08-1999 in Leeuwarden, 77 jaar oud.

Jan was een achterneef van mij.
Jitske is na de dood van Jan hertrouwd met Leendert Kramer.


 

3 Frans Veenstra, geboren op 24-08-1926 in Bergum. Frans is overleden op 20-02-1998 in Bergum, 71 jaar oud. Frans trouwde in 1952 met Aafke Zijlstra.

Frans was een achterneef van mij.
Frans is directeur van VAB transport in Bergum/Suameer geweest. Dit bedrijf is failliet gegaan in 2003 (zie onderstaand artikel, rechtsonder).
Er is in 2016 een artikel over Frans en zijn bedrijf in de krant verschenen, zijn vrouw Aafke vertelt daarin o.a. hoe ze in 1953 naar Zeeland gingen om te helpen bij de watersnoodramp. Klik hier om dat te lezen.

 

4 Hendrik Veenstra, geboren op 23-02-1928 in Bergum. Hendrik is overleden op 03-09-2009 in Drachten, 81 jaar oud. Hendrik trouwde in 1953 met Martzen (Martje) Stelmaker.
Martje is geboren op 23-09-1927 in Drachten. Ze is overleden op 26-12-2021 in Drachten, 94 jaar oud.

1.1.1.1.3 Frans Veenstra is geboren op 17-09-1901 in Bergum, zoon van Symen Wybes Veenstra (zie 1.1.1.1) en Baukje Franzes Huizinga. Frans is overleden op 29-12-1994 in Bergum, 93 jaar oud.
Frans trouwde, 24 jaar oud, op 05-06-1926 met Trijntje Kloosterman, 23 jaar oud. Trijntje is geboren op 22-03-1903 in Noordbergum. Trijntje is overleden op 29-12-1985 in Bergum, 81 jaar oud.

Frans was een neef van mijn moeder Trijntje Veenstra.
Kinderen van Frans en Trijntje: Klaske en Baukje

1.1.1.2 Klaas Wybes Veenstra is geboren op 20-08-1867 in Bergum, zoon van Wybe Symens Veenstra (zie 1.1.1) en Trijntje Klazes Boskma. Klaas is overleden op 27-01-1939 in Leeuwarden, 71 jaar oud.
Klaas trouwde, 29 jaar oud, op 22-05-1897 in Bergum met Houkje Wiegers van der Ploeg, 24 jaar oud.
Houkje is geboren op 24-01-1873 in Eestrum. Houkje is overleden op 06-02-1918 in Leeuwarden, 45 jaar oud.

Klaas was een broer van mijn grootvader Rienk Veenstra.
Klaas was eerst boerenknecht, later koemelker.
Houkje was een dochter van Wieger Tjerks van der Ploeg en Folkje Sapes Bloemhof

Kind van Klaas en Houkje:

1 Wybe Veenstra, geboren op 12-02-1898 in Bergum. Volgt 1.1.1.2.1.
1.1.1.2.1 Wybe Veenstra is geboren op 12-02-1898 in Bergum, zoon van Klaas Wybes Veenstra (zie 1.1.1.2) en Houkje Wiegers van der Ploeg. Wybe is overleden op 07-08-1985 in Bergum, 87 jaar oud.
Wybe trouwde, 22 jaar oud, op 22-05-1920 in Bergum met Klara van der Kooi, 23 jaar oud. Klara is geboren op 30-01-1897 in Bergum, ze is een dochter van Oebele Kornelis van der Kooi en Trijntje Karels van der Wal. Klara is overleden op 17-04-1940 in Bergum, 43 jaar oud.

Kinderen van Wybe en Klara:

1 Trijntje Veenstra, geboren op 12-02-1921 in Bergum, overleden op 16-02-1921 in Bergum.
2 Klaas Veenstra, geboren op 12-02-1921 in Bergum, overleden op 26-03-1921 in Bergum.

3 Klaas Veenstra, geboren op 04-01-1923 in Bergum.

Wybe was een neef van mijn moeder Trijntje Veenstra.
Wybe en Klara kregen op 12 januari 1921 een tweeling, Trijntje en Klaas. Maar ze zijn beide als baby overleden.
Daarna kregen ze nog een Klaas, geboren op 04-01-1923 in Bergum.
1.1.1.3 Ebe Wybes Veenstra is geboren op 08-05-1870 in Bergum, zoon van Wybe Symens Veenstra (zie 1.1.1) en Trijntje Klazes Boskma. Ebe is overleden op 21-09-1954 in Giekerk, 84 jaar oud.
Ebe trouwde, 30 jaar oud, op 19-05-1900 in Bergum met Grietje Willems Sikma, 31 jaar oud. Grietje is geboren op 09-05-1869 in Oenkerk. Grietje is overleden op 29-05-1936 in Giekerk, 67 jaar oud.

Ebe was een broer van mijn grootvader Rienk Veenstra.
Ebe was in 1901 arbeider te Tietjerk. Later woonden Ebe en Grietje in Giekerk.
Ebe had een grote snor, waar hij steeds aan draaide. Hij pruimde tabak, hij kon van meters ver in een beker spugen. Ebe had de bijnaam “Ebe liegt net“.
Ebe praatte veel en graag. Meestal eindigde zijn verhaal met: Het is de waarheid, ik lieg niet.
Ebe bouwde elke keer als hij weer iets kocht, bijv. een extra paard of een extra wagen, een hok bij zijn huis. Hij had zeker 10 hokken achter zijn huis aan de “Achterdyk”. Hij had ook een bok, die verschrikkelijk stonk.
Nadat zijn vrouw was overleden in 1936 had Ebe regelmatig een huishoudster, maar dat duurde meestal niet lang.
Oebele Veenstra vertelde dat hij wel met zijn vader Metske (de jongste broer van Ebe) bij Ebe op visite ging. En als ze dan koffie kregen gooiden ze dat in een bloempot als Ebe even weg was. Want het was er vies.
Mijn oom Jelle heeft in zijn boek “A Journey 1” een hoofdstuk aan Ebe gewijd, klik hier als je dat wilt lezen.
Toen hij 14 jaar was is Ebe voor het gerecht geweest, samen met 8 anderen vanwege “verbreking van afsluiting“. Hij moest er twee dagen voor zitten (zie de aantekening uit het strafrechtelijk archief hieronder).

   

Kind van Ebe en Grietje:

1.1.1.3.1 Wybe Veenstra, geboren op 19-10-1901 in Tietjerk. Wybe is overleden op 21-03-1939 in Leeuwarden, 37 jaar oud. Hij is begraven in Giekerk.
Wybe trouwde, 21 jaar oud, op 27-10-1923 in Bergum met Klaaske van der Kooi, 21 jaar oud. Klaaske is geboren op 20-01-1902 in Oenkerk. Klaaske is overleden op 17-08-1946 in Giekerk, 44 jaar oud.

Wybe was een neef van mijn moeder Trijntje Veenstra.
Wybe was metselaar.

 
Kind van Wybe en Klaaske:
1.1.1.3.1.1 Trijntje (Nienke) Veenstra, geboren op 04-02-1924 in Oenkerk. Trijntje is overleden op 02-08-2008 in Oenkerk, 84 jaar oud.
Trijntje trouwde met Durk Tamminga. Durk is geboren op 09-11-1909 in Birdaard, Durk is overleden op 03-02-1998 in Oenkerk, 88 jaar oud.

Nienke was een achternicht van mij. Durk was een broer van Akke Tamminga, de vrouw van Rom van der Beek, de fietsmaker uit Molenend.

1.1.1.4 Ybeltje Wybes Veenstra is geboren op 30-03-1872 in Bergum, dochter van Wybe Symens Veenstra (zie 1.1.1) en Trijntje Klazes Boskma. Ybeltje is overleden op 26-08-1951 in Garijp, 79 jaar oud.
Ybeltje trouwde, 26 jaar oud, op 28-05-1898 in Bergum met Thomas Tjibbes Spoelstra, 25 jaar oud.
Thomas is geboren op 09-05-1873 in Garijp, zoon van Tjibbe Thomas Spoelstra en Tetje Baukes Meyer. Thomas is overleden op 13-09-1963 in Garijp, 90 jaar oud.

Ybeltje was een zuster van mijn grootvader Rienk Veenstra. En Thomas was een broer van mijn grootmoeder Jisseltje Spoelstra. Het was dus dubbele familie.
Thomas en Ybeltje woonden op de Eendrachtsweg nr. 1 in Garijp.
Eerst woonden Tjibbe en Tetje bij hen in. Ze hebben het huis wel een stuk vergroot. Thomas was vanaf 1915 veldwachter in Garijp, later was hij ook melkboer.

Op de linker foto hierboven staan Thomas en Ybeltje met de vijf kinderen die ze in 1908 hadden. Linksboven staat Tjibbe naast vader Thomas, vooraan zit moeder Ybeltje met naast haar Wijbe en Bauke, en daar achter baby Tetje en Trijntje.
De rechter foto is waarschijnlijk op 23-05-1923 genomen toen Thomas en Ybeltje 25 jaar getrouwd waren. Je ziet op de foto Thomas en Ybeltje met de vijf kinderen die nog in leven waren. Links staat Bauke, achter Thomas staat Wiebe, daarnaast Tjibbe (die een jaar later een motorongeluk had en verongelukte), dan Symen en Tetje.

Op de foto’s hierboven zie je links Thomas als melktapper, en rechts Thomas en Ybeltje in 1935 voor hun huis.

Zoals je hierboven in de krantenartikelen ziet beleefde Thomas van alles. Als politieman moest hij regelmatig optreden, hij redde ook nog eens een jongetje uit het water onder het ijs vandaan, en als melktapper werd hij eens gemolesteerd.

Op de foto hieronder zie je Thomas en Ybeltje met hun kinderen en kleinkinderen in 1938, waarschijnlijk toen ze 40 jaar getrouwd waren.
Staand van links naar rechts: Johannes en Tetje met hun dochter Ypie, dan Bauke en Griet met hun dochter Ypie. Daarnaast Wybe en Stien met hun zoon Tom, dan Siemen en Kniere met hun zoon Ewoud.
Daarvoor: Aukje van Bauke en Griet, pake Thomas met Tom van Siemen en Kniere, dan Tom van Bauke en Griet tussen pake en beppe, daarnaast beppe Ybeltje met Sjoeke van Wybe en Stien en rechts daarvan zittend op een mand Roelof van Bauke en Griet.

Kinderen van Thomas en Ybeltje:

1 Trijntje Spoelstra, geboren op 25-05-1899 in Garijp. Trijntje is overleden op 01-07-1918 in Garijp, 19 jaar oud.

Trijntje had TBC, je ziet haar hieronder in het tenthuisje dat voor haar op het erf stond. Hierin sliep ze ook. Zo’n tenthuisje kon met de zon meegedraaid worden, zodat er optimaal gebruik gemaakt kon worden van de mogelijkheid om in de zon te liggen.

 

2 Tjibbe Spoelstra, geboren op 12-09-1901 in Garijp. Tjibbe is overleden op 15-09-1924 in Wolsum, 23 jaar oud.

Tjibbe was schilder; hij is overleden door een motorongeluk (zie het artikel hieronder).

 

3 Wybe Spoelstra, geboren op 29-09-1903 in Garijp. Volgt 1.1.1.4.3.
4 Bauke Spoelstra, geboren op 11-12-1905 in Garijp. Volgt 1.1.1.4.4.
5 Tetje Spoelstra, geboren op 01-03-1908 in Garijp. Volgt 1.1.1.4.5.
6 Sijmen Spoelstra, geboren op 30-06-1910 in Garijp. Volgt 1.1.1.4.6.
7 Jisseltje Spoelstra, geboren op 24-03-1913 in Garijp. Jisseltje is overleden op 16-07-1917 in Garijp, 4 jaar oud.
1.1.1.4.3 Wybe Spoelstra is geboren op 29-09-1903 in Garijp, zoon van Thomas Tjibbes Spoelstra en Ybeltje Wybes Veenstra (zie 1.1.1.4).
Wybe is overleden op 03-07-1997 in Drachten, 93 jaar oud.
Wybe trouwde, 28 jaar oud, in 09-1932 in Tietjerksteradeel met Stientje de Jong, 25 jaar oud. Stientje is geboren op 09-12-1906 in Nijega. Stientje is overleden op 02-11-1986 in Drachten, 79 jaar oud.

Wybe was een neef van mijn moeder. Wybe was rijwielhersteller in Garijp.
Op de foto hieronder zie je Wybe en Stien als derde en vierde van links.
Deze foto is genomen op de trouwdag van Tetje Spoelstra (de zus van Wybe) en Johannes Heidbuurt op 5 juni 1930.
Je ziet van links naar rechts Johannes Heidbuurt, Tetje Spoelstra, Stientje de Jong, Wybe Spoelstra, voor Wybe zit zijn vader Thomas, dan de toenmalige vriendin van Sijmen Spoelstra, dan Sijmen, voor Sijmen zit zijn moeder Ybeltje, dan Magrietha Siebenga en als laatste Bauke Spoelstra.

 
Klik hier voor de verdere gegevens van de nakomelingen van Wijbe Spoelstra en Stientje de Jong
(Gebruik het wachtwoord van de familie Spoelstra)

1.1.1.4.4 Bauke Spoelstra is geboren op 11-12-1905 in Garijp, zoon van Thomas Tjibbes Spoelstra en Ybeltje Wybes Veenstra (zie 1.1.1.4). Bauke is overleden op 22-11-1987 in Leeuwarden, 81 jaar oud.
Bauke trouwde, 25 jaar oud, op 30-04-1931 in Tietjerksteradeel met Magrietha Siebenga, 23 jaar oud. Magrietha is geboren op 08-01-1908 in Nijega. Magrietha is overleden op 04-12-1994 in Leeuwarden, 86 jaar oud.

Bauke was technisch hoofdambtenaar bij de Waterleiding Maatschappij.
 
 

Bauke deed aan stamboomonderzoek. Hij reisde alle gemeentehuizen af om in de archieven te sneupen.
Hij maakte o.a. onderstaande kwartierstaat van zijn moeder (en dat is voor het grootste gedeelte ook een kwartierstaat van mezelf want zijn grootouders waren mijn overgrootouders).
 

 
Klik hier voor de verdere gegevens van de nakomelingen van Bauke Spoelstra en Magrietha Siebenga
(Gebruik het wachtwoord van de familie Spoelstra)

1.1.1.4.5 Tetje Spoelstra is geboren op 01-03-1908 in Garijp, dochter van Thomas Tjibbes Spoelstra en Ybeltje Wybes Veenstra (zie 1.1.1.4 ). Tetje is overleden op 16-09-1987 in Garijp, 79 jaar oud.
Tetje trouwde, 22 jaar oud, op 05-06-1930 in Tietjerksteradeel met Johannes Heidbuurt, 26 jaar oud.
Johannes is geboren op 24-05-1904 in Eestrum. Johannes is overleden op 23-06-1984 in Garijp, 80 jaar oud.

Tetje was een nicht van mijn moeder.
Tetje Spoelstra kwam vaak bij mijn moeder; ik ging wel bij Tetje en Johannes logeren, ik speelde dan met Klaas.

schoolfoto Garijp 1916/1917 Bovenste rij, tweede van links is Tetje, daaronder tweede van links Bauke, en daarvoor helemaal links Sijmen

 
Klik hier voor de verdere gegevens van de nakomelingen van Tetje Spoelstra en Johannes Heidbuurt
(Gebruik het wachtwoord van de familie Spoelstra)

1.1.1.4.6 Sijmen Spoelstra is geboren op 30-06-1910 in Garijp, zoon van Thomas Tjibbes Spoelstra en Ybeltje Wybes Veenstra (zie 1.1.1.4). Sijmen is overleden op 18-03-1986 in Garijp, 75 jaar oud.
Sijmen trouwde, 24 jaar oud, op 23-05-1935 met Kniera Dirkje Kaptein, 24 jaar oud. Kniera is geboren op 28-02-1911. Kniera is overleden op 07-09-1996 in Garijp, 85 jaar oud.

Sijmen was een neef van mijn moeder.
Hieronder zie je links de verlovingsfoto van Sijmen en Kniera.
Sijmen en Kniera hadden een schildersbedrijf op Greate Buorren 8, Garijp. Je ziet Sijmen aan het werk als schilder op de middelste foto hieronder (hij staat rechts).
Rechts daarvan een aanbevelingsbrief als schilder van J. van der Wal uit Bayum, nadat Sijmen in 1928 bij hem had gewerkt.
Daaronder links een paar aanbestedingen van schilderwerken, uit 1937, 1939 en 1957.

 
Klik hier voor de verdere gegevens van de nakomelingen van Sijmen Spoelstra en Kniera Kaptein
(Gebruik het wachtwoord van de familie Spoelstra)

1.1.1.5 Duifke Wybes Veenstra is geboren op 16-07-1873 in Bergum, dochter van Wybe Symens Veenstra (zie 1.1.1) en Trijntje Klazes Boskma. Duifke is overleden op 20-11-1953 in Leeuwarden, 80 jaar oud.
Duifke trouwde, 26 jaar oud, op 06-06-1900 in Leeuwarden met Johannes Zijlstra, 26 jaar oud.
Johannes is geboren op 22-01-1874 in Huizum. Johannes is overleden op 16-05-1952 in Leeuwarden, 78 jaar oud.

Duifke was een zuster van mijn grootvader Rienk Veenstra.
Johannes is bij zijn huwelijk zonder beroep. Later is hij cavalerist geweest, nog weer later koetsier te Heerenveen (in 1901 begonnen), daarna koetsier of voerman te Leeuwarden. Hij is een zoon van Yme Zijlstra en Aaltje Pieters Pistorius

Kinderen van Duifke en Johannes:

1 Aaltje Zijlstra, geboren op 06-09-1901 in Heerenveen. Aaltje is overleden op 31-07-1994 in Opeinde, 92 jaar oud.

Aaltje was een nicht van mijn moeder Trijntje Veenstra.
Aaltje was gehuwd met Folkert de Jong, geb. 06-09-1899 te Drachten, overl. 10-07-1980, winkelier te Nijega

 

2 Aukje Zijlstra, geboren op 19-09-1909 in Leeuwarden. Aukje is overleden op 21-08-1995 in Leeuwarden, 85 jaar oud. Aukje was ongehuwd.

Aukje was een nicht van mijn moeder Trijntje Veenstra.
Mijn moeder ging regelmatig bij haar nichten Aukje en IJbeltje op bezoek in Leeuwarden.

 

3 IJbeltje Zijlstra, geboren op 09-04-1912. IJbeltje is overleden op 31-12-2001 in Leeuwarden, 89 jaar oud. IJbeltje was ongehuwd.
1.1.1.6 Rienk Wybes Veenstra is geboren op 14-09-1874 in Bergum, zoon van Wybe Symens Veenstra (zie 1.1.1) en Trijntje Klazes Boskma. Rienk is overleden op 19-07-1972 in Leeuwarden, 97 jaar oud.
Rienk trouwde, 31 jaar oud, op 26-05-1906 in Bergum met Jisseltje Tjibbes Spoelstra, 30 jaar oud. Jisseltje is geboren op 06-07-1875 in Garijp, dochter van Tjibbe Thomas Spoelstra en Tetje Baukes Meyer. Jisseltje is overleden op 05-12-1965 in Leeuwarden, 90 jaar oud.
Zij is begraven op 09-12-1965 in Leeuwarden.

Pake Rienk en beppe Jisseltje woonden in Leeuwarden, aan de Willem Loréstraat 30.
Toen wij getrouwd waren hebben we eerst ook in dat huis gewoond, ongeveer een jaar.
Pake Rienk reed met een petroleumwagen voor een groothandel, eerst met paard en wagen, later met een auto (zie de foto’s hieronder).
Toen pake Rienk en beppe Jisseltje 25 jaar getrouwd waren hielden ze een feest. Thomas Spoelstra, de broer van beppe Jisseltje had toen een lied op hen gemaakt. Dat hebben ze samen gezongen. Klik hier voor dat lied.
Op de foto hieronder (linksboven) zie je pake Rienk en beppe Jisseltje, rechts daarvan zie je ze met hun dochters Tetje (links) en Trijntje, mijn moeder (rechts).
Meer over Pake Rienk en beppe Jisseltje vind je onder Mijn verhaal/Mijn ouders en grootouders

Kinderen van Rienk en Jisseltje:

1 levenloos kind, geboren op 29-03-1907 in Leeuwarden.
2 Trijntje Veenstra, geboren op 12-01-1909 in Leeuwarden. Volgt 1.1.1.6.2.

3 Tetje Veenstra, geboren op 12-01-1909 in Leeuwarden. Tetje is overleden op 18-12-1973 in Oenkerk, 64 jaar oud. Zij is begraven op 22-12-1973 in Oenkerk.

Tante Tetje en mijn moeder Trijntje vormden een tweeling.
Tante Tetje was geestelijk beperkt, mijn moeder moest haar steeds in bescherming nemen.

Hieronder zie je tante Tetje links, op de middelste foto zie je de tweeling als baby en daaronder de grafsteen, op de rechter foto zie je mijn moeder links en tante Tetje rechts.


De foto hieronder is waarschijnlijk gemaakt toen Thomas en Ybeltje, een oom en tante van mijn moeder en tante Tetje, 25 jaar getrouwd waren. Er staan een aantal neven en nichten op: achter van links naar rechts Froukje Veenstra (van Metske), Tetje Spoelstra (van Mindert), Tetje Veenstra (mijn tante, van Rienk en Jisseltje), Tetje Spoelstra (van Thomas). Voor: Aukje Zijlstra (van Duifke), Catrinus Veenstra (van Metske), Symen Spoelstra (van Thomas), Trijntje Veenstra (mijn moeder, van Rienk en Jisseltje) en liggend Ybeltje Zijlstra (van Duifke).
 

1.1.1.6.2 Trijntje Veenstra is geboren op 12-01-1909 in Leeuwarden, dochter van Rienk Wybes Veenstra (zie 1.1.1.6) en Jisseltje Tjibbes Spoelstra. Trijntje is overleden op 11-11-1998 in Oenkerk, 89 jaar oud. Zij is begraven op 16-11-1998 in Oenkerk.
Trijntje trouwde, 32 jaar oud, op 16-05-1941 in Oenkerk met Jan van der Beek, 29 jaar oud.
Jan is geboren op 10-08-1911 in Molenend, zoon van Jan Romkes van der Beek en Sepkje Douma. Jan is overleden op 11-10-1977 in Oenkerk, 66 jaar oud. Hij is begraven op 15-10-1977 in Oenkerk.

Trijntje, mijn moeder, is geboren in Leeuwarden als helft van een tweeling. Ze was, voordat ze trouwde, kostuumnaaister.
Ze trof mijn vader Jan op een toogdag, en toen ze trouwden gingen ze op Kaetsjemuoiwei 15 in Molenend wonen. Daar woonde mijn vader al, met zijn ouders. De ouders van Jan gingen toen naar Dr. Kijlstraweg 55 in Molenend.
In 1946 verhuisden Jan en Trijntje naar Douwelaan 59 in Oenkerk en daar zijn ze verder hun hele leven blijven wonen (zie de foto hieronder, rechts onderaan).
Mijn vader was boer. Mijn moeder werkte niet veel mee op de boerderij maar ze deed de boekhouding en regelde alles.
Meer over mijn ouders vind je onder Mijn verhaal/Mijn ouders en grootouders 
Klik hier voor de verdere gegevens van de nakomelingen van Jan en Trijntje van der Beek
(Gebruik het wachtwoord van de familie Van der Beek)

1.1.1.9 Metske Wybes Veenstra is geboren op 07-02-1882 in Bergum, zoon van Wybe Symens Veenstra (zie 1.1.1) en Trijntje Klazes Boskma. Metske is overleden op 22-05-1967 in Leeuwarden, 85 jaar oud.
Metske trouwde, 25 jaar oud, op 10-07-1907 in Bergum met Wytske Heddema, 24 jaar oud. Wytske is geboren op 10-01-1883 in Suameer. Wytske is overleden op 27-06-1974 in Leeuwarden, 91 jaar oud.

Metske was een broer van mijn grootvader Rienk Veenstra.
Metske was vrachtrijder van beroep. Wytske was een dochter van Froukje Reins Heddema, haar vader wordt niet genoemd in de geboorteakte.
Metske en Wytske zijn in 1917 van Dantumawoude naar Leeuwarden verhuisd. Ze woonden eerst in de Vierde Saskiadwarsstraat, en later in de Straat van Welgelegen. Dat kun je in onderstaand rapport uit het bevolkingsregister lezen. Ze woonden toen vlakbij mijn grootouders in de Willem Loréstraat.
Volgens kleinzoon Oebele was zijn grootvader Metske op latere leeftijd schillenboer. Met een hondenkar haalde hij schillen op en die verkocht hij dan aan een boer.
 

Kinderen van Metske en Wytske:

1 Wybe Veenstra, geboren op 10-08-1908 in Bergum. Volgt 1.1.1.9.1.
2 Froukje Veenstra, geboren op 07-05-1909 in Bergum. Volgt 1.1.1.9.2.
3 Catharinus Veenstra, geboren op 12-11-1920. Volgt 1.1.1.9.3.
1.1.1.9.1 Wybe Veenstra is geboren op 10-08-1908 in Bergum, zoon van Metske Wybes Veenstra (zie 1.1.1.9) en Wytske Heddema. Wybe is overleden op 17-07-1993 in Leeuwarden, 84 jaar oud.
Wybe trouwde, 24 jaar oud, in 06-1933 in Leeuwarden met Jantje Smeding, 20 jaar oud.
Jantje is geboren op 30-08-1912 in Leeuwarden. Jantje is overleden op 27-04-1978 in Leeuwarden, 65 jaar oud.

Wybe was een neef van mijn moeder Trijntje Veenstra.
Wybe was chauffeur toen hij trouwde met Jantje. Later werkte hij bij het depot van Unilever aan de Emmakade in Leeuwarden.
In 1947 kreeg Wybe last van zijn ogen. Hij bleek een ontsteking aan het regenboogvlies te hebben. Een half jaar later zag hij niets meer.
Hij begon daarna een handeltje in boenders, borstels en andere huishoudelijke artikelen en ging met zijn negotie te voet naar bedrijven en particulieren. Zo kwamen ze door de tijd.
Jantje is een dochter van Wouter Smeding, (die was pettenmaker) en Tjaltje Knol.
Op 8 april 1960 stond onderstaand stukje in de Leeuwarder Courant.
In 1983 ging Wybe weer naar Canada, klik hier als je dat verslag en zijn levensverhaal wilt lezen.

 
Klik hier voor de verdere gegevens van de nakomelingen van Metske en Wytske

1.1.1.9.2 Froukje Veenstra is geboren op 07-05-1909 in Bergum, dochter van Metske Wybes Veenstra (zie 1.1.1.9) en Wytske Heddema. Froukje is overleden op 28-03-1999 in Drachten, 89 jaar oud.
Froukje trouwde, 40 jaar oud, in 1948 met Gerben de Roos. Gerben is geboren op 04-11-1906. Gerben is overleden op 10-08-1973 in Drachten, 66 jaar oud.

Froukje was een nicht van mijn moeder Trijntje Veenstra. Froukje en Gerben hadden geen kinderen.
1.1.1.9.3 Catharinus Veenstra is geboren op 12-11-1920, zoon van Metske Wybes Veenstra (zie 1.1.1.9) en Wytske Heddema. Catharinus is overleden op 24-10-1988 in Leeuwarden, 67 jaar oud.
Catharinus trouwde, 24 of 25 jaar oud, in 1946 met Sjoukje Plantinga, 20 of 21 jaar oud.
Sjoukje is geboren op 11-06-1924. Sjoukje is overleden op 04-03-2004 in Leeuwarden, 79 jaar oud. Zij is begraven op 09-03-2004 in Giekerk.

Catharinus was een neef van mijn moeder Trijntje Veenstra.
Schoonzoon Tabe Kooistra, die getrouwd was met Hinke, was bokstrainer. Zijn grootste triomfen behaalde hij met Reino van der Hoek, die onder zijn begeleiding negen nationale titels behaalde. Catharinus ging blijkbaar veel kijken als Reino bokste, dat verklaart de laatste rouwadvertentie hieronder.


 
Klik hier voor de verdere gegevens van de nakomelingen van Catharinus en Sjoukje

 
Naar boven