De nakomelingen van Jeen Oebels

Lieuwe Oebles | Tjipke Rienks | Oebele Rienks | Lieuwe Rienks | Rienk Tjipkes (pake Rienk) | Popke Tjipkes | Rijkele Tjipkes

De eerste Woudwijk-voorvader, waarvan gegevens bekend zijn, is de betovergrootvader van de betovergrootvader van Bettie: Jeen Oebles uit Zuiderdrachten.

1.1 Jeen Oebles. Jeen trouwde met Antje N.

De namen Jeen Oebles en Antje N. komen voor als ouders van Jeen Jeens van der Meulen in de overlijdensakte van Jeen Jeens.

 
Kind van Jeen en Antje:

1.1.1 Jeen Jeens van der Meulen is geboren in december 1731 in Zuider-Drachten, zoon van Jeen Oebles en Antje N.
Jeen is overleden op 30-06-1813 in Murmerwoude, 81 jaar oud.
Jeen:

(1) trouwde, 26 jaar oud, op 12-11-1758 in Drachten met Froukjen Oebeles, 23 jaar oud.
Froukjen is geboren in mei 1735 in Oudega. Froukjen is overleden op 30-12-1781 in Murmerwoude, 46 jaar oud.

(2) trouwde, 51 jaar oud, op 23-02-1783 in Akkerwoude met Sjoukje Romkes, 27 of 28 jaar oud.
Sjoukje is geboren in 1755 in Akkerwoude. Sjoukje is overleden op 08-12-1797 te Dantumawoude, 42 jaar oud.

 

Jeen Jeens is de betovergrootvader van de overgrootvader van Bettie.
Bettie had net zo goed Bettie van der Meulen kunnen heten als Bettie Woudwijk blijkt hieronder.
Jeen Jeens trouwde op 12-11-1758 in Drachten met Froukjen Oebeles, zie onderstaande regels uit het trouwboek van Zuider-Drachten:

Op 17 november 1765 doet Jeen Jeens belijdenis te Akkerwoude, hij is dan meester molenaar volgens onderstaand bericht:


In 1766 doet Froukje belijdenis in Akkerwoude en in 1772 worden Jeen en Froukje lid van de kerk in Murmerwoude, dat blijkt uit de volgende regels van het lidmatenboek van Murmerwoude. Daarbij is ook vermeld dat Froukje op 30 dec. 1781 is overleden.


Op 4 september 1807 is Jeen vertrokken naar Damwoude.

Jeen Jeens neemt in 1811 de achternaam van der Meulen aan. Dat was een logische naam, want hij was molenaar.
Je ziet de akte van de naamsaanneming hiernaast, als je er op klikt zie je hem op ware grootte.
Hierin worden al zijn kinderen genoemd, en de kinderen van zijn overleden zoon Molle (in de akte staat trouwens dochter Molle). Allemaal krijgen ze dezelfde achternaam Van der Meulen, volgens de akte.
Ook zoon Oeble van 46 jaar uit Hantumhuizen wordt genoemd in de akte, maar Oeble neemt een andere achternaam aan: Woudwijk (Zie 1.1.1.5). Volgens Allefriezen.nl is zoon Oeble trouwens 44 jaar in 1811, want hij is geboren in 1767. Blijkbaar is dochter Aaltje (geboren in 1789) in 1811 al overleden, want zij wordt niet genoemd.

Froukje Oebeles was een dochter van Oebele Annes en Trijntje Eises. Oebele is geboren in 1695 en overleden op 20-11-1759 in Olterterp op de leeftijd van 64 jaar. Oebele was boer, eerst in Oudega, later in Olterterp.
Als mededeling bij zijn begrafenis in Olterterp staat vermeld dat er van de weduwe £ 1:-:- wegens huur van het laken is ontvangen. En er is ontvangen wegens collecte £ 1:4:- in de beken te Olterterp op de begraffennes van Obbel Annes. Het laken was het kleed dat bij de begrafenis over de kist werd gelegd. Een doodslaken was voor de meeste mensen veel te duur en werd te weinig gebruikt, de diaconie stelde het bij begrafenissen ter beschikking. De nabestaanden betaalden hiervoor huur of gaven een gift.

Kinderen van Jeen en Froukjen:

1 Oebele Jeens van der Meulen, geboren in 1759 in Drachten. Hij is gedoopt op 01-04-1759 in Drachten. Oebele is overleden in 1767, 7 of 8 jaar oud.
2 Antje Jeens van der Meulen, geboren in 1761 in Makkinga. Zij is gedoopt op 06-09-1761 in Makkinga.
Antje is overleden op 22-03-1845 in Dantumawoude, 83 jaar oud.
Antje trouwde met Lammert Mients Bouma. Lammert is geboren op 10-11-1760 in Akkerwoude en overleden in augustus 1800 in Murmerwoude. Antje is daarna weer getrouwd met Minnolt Johannes Dijkstra.

Antje en Lammert kregen vijf kinderen:
Mient Lammerts Bouma, geboren 1787 te Murmerwoude,
Jeen (of Jan) Bouma, geboren 1790 te Murmerwoude,
Frouwkjen Lammerts Bouwma, geboren 1793 te Murmerwoude,
Tytje Lammerts Bouma, geboren 1796 te Murmerwoude, en
Klaaske Lammerts Bouma, geboren 1799 te Murmerwoude.
Antje en Minnolt kregen twee kinderen: Antje Minnolts Dijkstra, geboren in 1802 te Murmerwoude, en Johannes Minnolts Dijkstra, geboren in 1806 te Murmerwoude.

 

3 Trijntje Jeens van der Meulen, geboren op 23-09-1763 in Akkerwoude. Zij is gedoopt op 13-11-1763 in Akkerwoude.
Trijntje is overleden op 14-03-1834 in Grootegast, 70 jaar oud.
Trijntje trouwde met Jacob Mients de Vries .

Trijntje en Lammert kregen twee kinderen: Tietje Jacobs de Vries, geboren 31-05-1794 te Damwoude, en Mient Jacobs de Vries, geboren 13-11-1796 te Damwoude.

 

4 Haakje Jeens van der Meulen, geboren op 22-08-1765 in Akkerwoude. Zij is gedoopt op 08-09-1765 in Akkerwoude.
Haakje trouwde met Douwe Annes Kootstra. Haakje is overleden op 29-04-1819 in Wierum, 53 jaar oud.

Volgens de overlijdensakte heette ze Haakjen Jeens Meulenaar, en was ze 49 jaar oud.

 

5 Oeble Jeens Woudwijk, geboren op 24-10-1767 in Murmerwoude. Volgt 1.1.1.5.

6 Molle Jeens van der Meulen, geboren op 07-04-1770 in Murmerwoude. Hij is gedoopt op 13-05-1770 in Murmerwoude.

Molle werd ook wel Malle genoemd. Hij is voor 1811 en na 1806 overleden. Hij was gardenier in Hantum en is op 14-06-1801 in Hantum gehuwd met Doedtje Goffes.
Doedtje was naaister en een dochter van Goffe Jans en Ybeltje Andries van Ternaard.
Ze kregen een zoon Malle, geboren 28-02-1802 te Hantum, een dochter Iebeltje, geboren 23-12-1803 te Hantum, en een zoon Goffe geboren 06-03-1806 te Hantum.
Malle werd gardenier en trouwde met Antje Jans van ‘t Ein; ze kregen 5 kinderen.
Iebeltje trouwde met Jinze Pieters Wibalda; ze kregen 3 kinderen. Iebeltje overleed op 23-09-1840 te Metslawier, 36 jaar oud.
Goffe overleed op 17-10-1838 te Hantum; hij was ongehuwd.
Voor de nakomelingen van Malle zie de Van der Meulen-stamboom.
Doedtje is op 10-03-1814 (ze was toen 37 jaar) weer gehuwd met Doede Symons Dijkstra, leeftijd 47 jaar, geboren te Ternaard.
Ze is als Doedtje Goffes van der Ploeg overleden op 05-08-1851 in Hantum, 75 jaar oud.

 

7 Hiltje Jeens van der Meulen, geboren op 18-02-1773 in Murmerwoude. Zij is gedoopt op 21-03-1773 in Murmerwoude.
Hiltje trouwde met Lieuwe Dirks. Hiltje is overleden op 13-06-1814 in Akkerwoude, 42 jaar oud.

Kinderen van Jeen en Sjoukje:

8 Romke Jeens van der Meulen, geboren op 18-08-1786 in Murmerwoude. Hij is gedoopt op 17-09-1786 in Murmerwoude. Romke is overleden op 08-12-1839 in Leeuwarden, 53 jaar oud.
Romke is op 11-12-1814 getrouwd met Martijntje Gaykema in Leeuwarden. Martijntje is geboren in 1794 in Leeuwarden, en ze is overleden op 28-01-1828 te leeuwarden, op 33-jarige leeftijd.

Romke diende in het leger van Napoleon in een onderdeel van het 123e regiment infanterie dat op 20-10-1812 deelnam aan de tweede slag bij Polotsk.
Na de 1e slag bij Polotsk word het regiment aangevuld met 200 Friezen die vanuit het noord Franse Abbeville in 500 uren gemarcheerd zijn naar Polotsk. Binnen twee weken zou het overgrote deel van deze Friezen door ontberingen en ziektes komen te overlijden zonder ook maar een schot gelost te hebben. Na de gevechten blijven er nog maar 30 man over. Daarna zou de strenge vorst en de vlektyphus nog volgen. Uiteindelijk zouden maar enkelen van die 30 naar Nederland terugkeren.
 
En hij diende in het 72e regiment infanterie dat deelnam aan de Volkerenslag bij Leipzig in oktober 1813. De Fransen verloren bij die slag 40.000 man en de geallieerden 55.000.
Door de erbarmelijke hygiënische omstandigheden brak in en om Leipzig na de slag tyfus en cholera uit, de ziekten verspreidden zich snel door Duitsland en vervolgens door Europa. Het is dus een wonder dat Romke heelhuids uit de strijd kwam.
 
Romke is gehuwd op 11-12-1814 met Martijntje Gaykema, zie de akte hiernaast.
Later was Romke van beroep turfdrager en turfmaker.
Romke en Martijntje kregen 5 kinderen:

  1. Aaltje van der Meulen, geboren 08-11-1815 in Leeuwarden, overleden 10-09-1857 in Leeuwarden. Aaltje was ongehuwd.
  2. Hendrik van der Meulen, geboren 20-10-1820 in Leeuwarden, overleden 18-12-1845 in Utrecht. Hendrik was ongehuwd. Hij was militair, fuselier bij het 8ste regiment infanterie.
  3. Sjoukje van der Meulen, geboren 03-01-1823 in Leeuwarden, overleden 21-07-1829 in Leeuwarden op 6-jarige leeftijd.
  4. Cornelis van der Meulen, geboren 06-06-1824 in Leeuwarden, overleden 03-05-1875 in Leeuwarden op 50-jarige leeftijd. Cornelis was blikslager en trouwde op 21-03-1847 met Marijke Brinkman. Zij kregen 4 kinderen, maar de laatste 2 overleden jong. Marijke overleed op 26-02-1857 op 31-jarige leeftijd. Op 25-04-1858 trouwde Cornelis met Taetske Oberink. Cornelis en Taetske kregen samen geen kinderen, maar Taetske had al een “onecht” kind: Willem Oberink, geboren 14-03-1856.
  5. Christiaan van der Meulen, geboren 27-07-1826 in Leeuwarden, overleden 19-02-1827 in Leeuwarden op de leeftijd van een half jaar.

Voor de nakomelingen van Cornelis en Marijke, zie de Van der Meulen-stamboom.

 

9 Aaltje van der Meulen, geboren op 18-05-1789 in Damwoude. Zij is gedoopt op 07-06-1789 in Dantumawoude.

Aaltje is voor 1811 overleden, want haar naam wordt niet genoemd in de naamgevingsakte van haar vader.
1.1.1.5 Oeble Jeens Woudwijk is geboren op 24-10-1767 in Murmerwoude, zoon van Jeen Jeens van der Meulen (zie 1.1.1) en Froukjen Oebeles. Hij is gedoopt op 15-11-1767 in Murmerwoude. Oeble is overleden op 03-08-1825 in Hiaure, 57 jaar oud.
Oeble trouwde, 23 jaar oud, op 17-07-1791 in Hantum met Antje Mients, 22 jaar oud. Antje is geboren op 18-08-1768 in Akkerwoude. Antje is overleden op 15-08-1839 in Hiaure, 70 jaar oud.

Oeble Jeens is de overgrootvader van de overgrootvader van Bettie.
Oeble Jeens wordt op 15 november 1767 gedoopt, hieronder zie je de regels uit het doopboek:

Oeble Jeens neemt in 1811 de achternaam Woudwijk aan.
Je ziet de akte van de naamsaanneming hiernaast, als je er op klikt zie je hem op ware grootte.
Hierin worden al zijn kinderen genoemd, ze krijgen ook de achternaam Woudwijk.
Zijn vader nam de achternaam Van der Meulen aan (zie 1.1.1), blijkbaar hebben ze daar geen contact over gehad.

Kinderen van Oeble en Antje:

1 Froukje Oebeles Woudwijk, geboren op 12-12-1791 in Hantumhuizen. Zij is gedoopt op 15-01-1792 in Hantum. Froukje is overleden op 25-07-1856 in Aalsum, 64 jaar oud.
Froukje trouwde, 21 jaar oud, op 13-05-1813 in Ternaard met Foeke Lieuwes Jaalstra, 30 jaar oud. Foeke is geboren op 16-09-1782 in Aalsum. Foeke is overleden op 19-07-1829 in Augsbuurt, 46 jaar oud.
Daarna trouwde Froukje, 43 jaar oud, op 09-05-1835 met Thomas Wytzes Feddema, 35 jaar oud. Thomas is geboren in 1800 in Aalsum. Thomas is overleden op 14-01-1884 in Oostrum, 84 jaar oud.
2 Lieuwe Oebles Woudwijk, geboren op 21-08-1794 in Hantumhuizen. Volgt 1.1.1.5.2.

3 Jeen Oebeles Woudwijk, geboren op 24-12-1797 in Hantumhuizen. Hij is gedoopt op 04-02-1798 in Hantum. Jeen is overleden op 12-06-1847 in Hiaure, 49 jaar oud.

Jeen was gardenier en ongehuwd

 

4 Tietje Oebeles Woudwijk, geboren op 31-12-1800 in Hantumhuizen. Zij is gedoopt op 01-02-1801 in Hantum. Ze is overleden voor 1809.
5 Klaaske Oebeles Woudwijk, geboren op 26-11-1803 in Hantumhuizen. Zij is gedoopt op 15-01-1804 in Hantum. Klaaske is overleden op 15-12-1833 in Hantum, 30 jaar oud.
Klaaske trouwde, 23 jaar oud, op 10-11-1827 in West Dongeradeel met Ette Tjerks Kuipers, 34 jaar oud. Ette is geboren in 1793 in Ternaard. Ette is overleden op 26-05-1858 in Ternaard, 65 jaar oud.
6 Janke Oebeles Woudwijk, geboren op 31-01-1807 in Hantum. Zij is gedoopt op 25-03-1807 in Hantum. Janke is overleden op 10-03-1848 in Blija, 41 jaar oud.
Janke trouwde, 26 jaar oud, op 11-05-1833 in West Dongeradeel met Tjalling Harings Feenstra, 21 jaar oud. Tjalling is geboren in 1812 in Jislum. Tjalling is overleden op 13-08-1846 in Blija, 34 jaar oud.
7 Tietje Oebeles Woudwijk, geboren op 13-11-1809 in Hantum. Zij is gedoopt op 25-12-1809 in Hantum. Tietje is overleden op 07-04-1866 in Hantum, 56 jaar oud.
Tietje trouwde, 28 jaar oud, op 10-06-1838 in Dantumadeel met Kornelis Jacobs Kuipers, 27 jaar oud.
Kornelis is geboren in 1811 in Hiaure. Kornelis is overleden op 15-08-1850 in Hiaure, 39 jaar oud.
1.1.1.5.2 Lieuwe Oebles Woudwijk is geboren op 21-08-1794 in Hantumhuizen, zoon van Oeble Jeens Woudwijk (zie 1.1.1.5) en Antje Mients. Hij is gedoopt op 28-09-1794 in Hantum. Lieuwe is overleden op 15-08-1867 in Aalsum, 72 jaar oud.
Lieuwe trouwde, 23 jaar oud, op 11-07-1818 in Ternaard met Hyke Rienks Pijpstra, 18 jaar oud. Hyke is geboren op 06-05-1800 in Hiaure, dochter van Rienk Symens Pijpstra en Sytske Thijssen. Zij is gedoopt op 30-06-1800 in Hiaure. Hyke is overleden op 21-05-1870 in Betterwird, 70 jaar oud.

Lieuwe was de overgrootvader van de grootvader van Bettie.
Lieuwe was in 1818, toen hij trouwde, boerenarbeider.
Nadat hij getrouwd was met Hyke Pijpstra werd hij huur-boer in Hiaure op een boerderij van de adellijke familie Van Harinxma thoe Slooten. Misschien werden ze geholpen door de vader van Hyke, die landbouwer in Hiaure was. Lieuwe was toen gardenier/landbouwer.
In 1823 kopen Lieuwe en Hyke “Het wapen van Oostdongeradeel”, de huidige IJsherberg, voor f2800,-. Klik hier voor de koopakte.
Ze wonen er ook een poosje, en Lieuwe is dan kastelein. Maar hij blijft ook landbouwer.
Lieuwe en Hyke wonen niet lang in “Het wapen van Oostdongeradeel”, al in 1824 verhuren ze de het huis en de herberg aan Goffe Jans Jilderda voor 240 gulden per jaar. Klik hier voor de notariële akte van de verhuur.
En in 1826 komt er weer een andere huurder: Gerrit Feenstra van Dokkum huurt de herberg dan voor 180 gulden per jaar.

Lieuwe en Hyke gaan in 1824 weer terug naar Hiaure, maar in 1828 komt er een andere huurboer op de boerderij van de familie Van Harinxma thoe Slooten, zie onderstaande advertentie. Lieuwe huurt daarna land van de kerkvoogdij in Hiaure voor 7 jaar.
 

 
In 1829 verkoopt hij zijn vee en alle graan, dat hij verbouwd heeft. Hij is dan volgens de verkoopakte landbouwer in Oostrum. Heeft hij veel pech gehad met de bouw en met zijn vee? In die tijd heerste regelmatig de longziekte, waardoor veel koeien dood gingen. En de aardappelziekte teisterde de oogst in bepaalde jaren.
In maart 1830 verkoopt hij “Het wapen van Oostdongeradeel” in Oostrum aan Hendrik Sytsma voor 3000 gulden, Klik hier voor de akte.
Hij wordt dan koemelker in Aalsum.

Op 26 october 1830 verkopen Lieuwe en Hyke een stuk land aan Rienk Pijpstra, de vader van Hyke. Vader Rienk Pijpstra is bij die (ver)koop aanwezig volgens de akte, en hij betaalt 1200 gulden voor een bunder en 47 roeden greidland onder Wedzens. Klik hier voor de akte.
Twee dagen later, op 28 october 1830, komt Rienk Pijpstra te overlijden.
De inventaris van Rienk Pijpstra en zijn gezin wordt dan opgenomen, en in een akte vastgelegd. Klik hier voor die akte.
Op 2 maart 1831 vindt dan de finale verkoop plaats van de onroerende goederen, die Rienk Pijpstra bezat. Hyke krijgt daar 3/16 deel van. Klik hier voor die akte. Het zijn wel zware tijden voor Hyke en Lieuwe, want een week na de finale verkoop krijgen ze een doodgeboren kindje.

Op 21 april 1832 kopen Lieuwe en Hyke een huis in Betterwird op nummer 13 voor 575 gulden van Hein Jans Zwart en volgens de koopakte is hij dan schipper.
In de koopakte staat:

Het is een huizinge en erve met kleinhuis cum annexis staande en gelegen onder Betterwird gekwoteerd met nummer dertien belend ten oosten aan Klaske Westra ten zuiden aan de Trekweg ten westen aan Jochum Osinga en ten noorden aan den weg vrij van grondpacht.

Volgens de geboorteakten van Tietje en Ymkje (een tweeling) in 1832 en volgens de overlijdensakte van Ymkje in 1833 is Lieuwe dan koemelker in Betterwird.

Op 25-09-1833 verkopen Lieuwe en Hyke een stuk land te Betterwird aan Willem Doekles Ploegsma, landbouwer wonende te Hiaure. Volgens de akte is Lieuwe dan schipper.
Willem Doekles Ploegsma is de tweede man van Froukje Sikkes de Jong, die eerst met Rienk Pijpstra getrouwd was en voogd is over Ymkje, Symen en Sikke Pijpstra, de kinderen van Rienk Pijpstra en haar.
Het gaat om een bunder en 44 roeden greidland gelegen onder Betterwird sectie D nummer 133 van het kadaster belend ten oosten aan Jan Idzes Idsardi, ten zuiden aan Hein Zwart, ten westen aan Jan Sierks, en ten noorden aan Douwe Bosch. De koopsom is fl. 500. Klik hier voor de akte.
Het is vreemd dat Hyke Pijpstra als verkoper wordt aangemerkt, en niet Lieuwe Woudwijk. Want tot 1956 waren vrouwen “handelingsonbekwaam”, zoals dat werd genoemd. En als beroep van Lieuwe wordt dus soms schipper en soms koemelker opgegeven, blijkbaar was hij allebeide.

Op 12-11-1836 verkopen Lieuwe en Hyke hun huis en erf cum annexis in Betterwird voor fl. 490 aan Jitze Pieters Kalfsbeek te Betterwird. Lieuwe is volgens de akte dan arbeider.
Ook in 1838, als Jeen geboren wordt, is hij arbeider in Betterwird. En als Renske in 1842 wordt geboren is hij arbeider, en wonen ze aan de Streek in Betterwird.
In 1852, als Antje trouwt, zijn ze zelfs allebei arbeider. Dus ook Hyke is dan aan het werk. In de jaren daarna blijft dat zo, ook in 1865 zijn ze beide arbeider maar dan wonen ze weer in Aalsum. Dat blijft zo tot de dood van Lieuwe in 1867.

Hieronder zie je links de trouwakte van Lieuwe en Hyke. Klik er op voor een vergroting.
Daarnaast de geboorteakte van zoon Rienk. En daarnaast de trouwakte van dochter Ymkje. Klik op een akte voor een vergroting.

 
Informatie over de ouders en broers en zussen en halfbroers en halfzuster van Hyke Pijpstra:

De vader van Hyke Pijpstra:

Rienk Symens Pijpstra is geboren in 1761 in Foudgum als zoon van Symon Rienks (geboren in 1740 en overleden in 1817 te Hantumeruitburen) en Ymkje Minnolts (geboren rond 1730 in Brantgum).
Rienk is overleden op 28-10-1830 in Aalsum, 69 jaar oud.
Rienk:

(1) trouwde, 30 jaar oud, op 24-06-1792 in Hantum met Sytske Thijssen, 21 jaar oud. Sytske is geboren in 1770 in Hiaure. Sytske is overleden op 22-11-1825 in Aalsum, 55 jaar oud.
(2) trouwde, 65 jaar oud, op 11-11-1826 in Oost Dongeradeel met Froukjen Sikkes de Jong, 36 jaar oud. Froukjen is geboren in 1790 in Akkerwoude.

Kinderen van Rienk en Sytske:

1 Ymkje Rienks Pijpstra, geboren op 01-06-1794 in Hiaure.
Ymkje trouwde, 19 jaar oud, op 20-05-1813 in West Dongeradeel met Tjerk Reinders Spriensma, 25 jaar oud.
Tjerk is geboren in 1787 in Raard.
Tjerk is overleden op 06-05-1828 in Lutjewoude, 40 jaar oud.
Ymkje is overleden op 25-08-1826 in Lutjewoude, 32 jaar oud.
Kinderen van Ymkje en Tjerk: 1 Reinder, geboren op 15-04-1814. Reinder is overleden op 24-08-1818, 4 jaar oud. 2 Sytske, geboren op 10-09-1816 in Lutjewoude. Sytske is overleden op 23-09-1835, 19 jaar oud. 3 Reinder, geboren op 03-01-1819 in Lutjewoude. 4 Rienk, geboren op 09-10-1821 in Lutjewoude. 5 Freerk, geboren op 15-04-1824 in Augsbuurt.

 

2 Symon Rienks Pijpstra, geboren op 07-09-1797 in Hiaure.
Symon trouwde, 21 jaar oud, op 21-11-1818 in West Dongeradeel met Lieuwkjen Hendriks van der Weide, 23 jaar oud. Lieuwkjen is geboren in 1795 in Aalsum.
Lieuwkjen is overleden op 03-06-1839 in Dokkum, 43 jaar oud.
Symon is overleden op 25-12-1823 in Hiaure, 26 jaar oud.
Kinderen van Symon en Lieuwkjen: 1 Trijntje, geboren op 05-08-1819. 2 Sytske, geboren op 04-02-1822.

 

3 Hyke Rienks Pijpstra, geboren op 06-05-1800 in Hiaure. Zij is hierboven beschreven.

 
Kinderen van Rienk Pijpstra en Froukjen Sikkes de Jong (de tweede vrouw van Rienk):

4 Ymkje Pijpstra, geboren op 08-02-1827 in Hiaure. Ymkje is overleden op 02-02-1850 in Brantgum, 22 jaar oud.
5 Symen Pijpstra, geboren op 31-07-1828 in Hiaure. Symen is overleden op 17-12-1915 in Janum, 87 jaar oud.
6 Sikke Pijpstra, geboren op 11-04-1830 in Aalsum. Sikke is overleden op 17-01-1869 in Hantum, 38 jaar oud.

Rienk is dus overleden op 28-10-1830 in Aalsum, 69 jaar oud. Een half jaar daarvoor maakte hij zijn testament op.
Dat zag er als volgt uit:

Voor ons Gerhardus Wiebes Posthuma Openbaar Notaris residerende te Dockum Kanton Dockum Arrondissement Leeuwarden Provincie Vriesland en in tegenwoordigheid van na te noemen vier getuigen was tegenwoordig Rienk Sijmens Pijpstra, Rentenier wonende onder Aalsum ons notaris bekend. De welke ofschoon ziek te bedde liggende bij goeden verstand zijnde aan ons notaris in tegenwoordigheid der getuigen zijn Testament heeft opgegeven te zijn als volgt
Ik maak over aan de kinderen door mij bij mijn vrouw Froukjen Sikkes de Jong in Echte verwekt en welke bij mijn overlijden in leven zijn al dat geen waar over de wet mij permitteert te beschikken zowel in Eigendom als in vruchtgebruik.
Dit Testament door ons notaris volgens opgaaf van den Testateur geschreven zijnd, hebben wij het mede in tegenwoordigheid van de getuigen aan den Testateur te voren gelezen, die verklaarde dat het Testament zijn uiterste en laatste wil behelsde.
Gedaan en gepasseerd ten huize van den Testateur op den achtsten Mey des jaars Een duizend Acht honderd en Dertig, in tegenwoordigheid van Hermanius Helder en Jan Helder Kooplieden – Koene Wijngaarden wagenmaker en Wieger Fenema kastelein alle wonende te Aalsum als ten dezen Expres verzogte getuigen welke dit Testament met den Testateur en ons notaris na voorlezing hebben getekend

Rienk Pijpstra laat dus alles na aan de kinderen die hij samen met zijn tweede vrouw Froukjen Sikkes de Jong heeft. Blijkbaar krijgen de kinderen die hij samen met zijn eerste vrouw Sytske Thijssen heeft, niets volgens dit testament. Dus dochter Hyke, die getrouwd is met Lieuwe Woudwijk, krijgt volgens dit testament niets. Dochter Ymkje en zoon Symen zijn al overleden, maar hun kinderen krijgen blijkbaar ook niets.
Maar voor zover de wet het toelaat.
Blijkbaar liet de wet het niet toe, want verderop blijkt bij de akte van de finale verkoop van de onroerende goederen dat er op 3 januari 1831 door de rechtbank is beslist dat Hyke toch drie zestiende van de waarde krijgt, en de kinderen van Ymkje en Symen ook.

Op 26 october 1830 koopt Rienk Pijpstra nog een stuk land van Lieuwe en Hyke, dus van zijn dochter en schoonzoon. Rienk Pijpstra is bij die koop aanwezig volgens de akte, en hij betaalt 1200 gulden voor een bunder en 47 roeden greidland onder Wedzens. Klik hier voor de akte.
Twee dagen later, op 28 october 1830, komt Rienk Pijpstra te overlijden.
De inventaris van Rienk Pijpstra en zijn gezin wordt dan opgenomen, en in een akte vastgelegd. Klik hier voor die akte.

Er is bijvoorbeeld:

  • “een bruin eken Pulpetum op achttien guldens” (een pulpetum is een kastje),
  • “een bed met peul en bedzak op dertig guldens” (een peul of peluw lag vroeger in de bedstee, meestal met nog een dik kussen daarop en dan sliep men bijna zittend),
  • “een paar wollen kousen en zwart mutske en eenig lint op twee guldens”,
  • “een wollen streepte Rok op drie guldens”,
  • “een gouden oorijzer van twintig karaten wegende 116 wigjes op fl. 157,76”.

Verder had Rienk Pijpstra geld uitgeleend aan bepaalde personen, dat waren obligaties. In totaal voor meer dan 13000 gulden.
Bijvoorbeeld “Een obligatie ten laste van wijlen jonkheere Albertus van Harinxma thoe Slooten en Freule Albertina Titia van Harinxma thoe Slooten wonende te Holwerd in dato twintigsten Augustus 1804 groot aan Kapitaal Een duizend Vijf hondert guldens doende tot intrest vier en een half ten hondert in het jaar”.
Ook aan zijn dochter Hyke had hij geld uitgeleend, namelijk fl. 2921,-

Rienk Pijpstra had ook schulden. Bijvoorbeeld fl. 1200 aan Hyke voor het stuk land dat hij twee dagen voor zijn dood van hen gekocht had, en nog eens fl. 1200 voor het huis en herberg (het wapen van Oost-Dongeradeel) dat Hyke en Lieuwe hadden verkocht aan Hendrik Sytsma; blijkbaar had Hendrik Sytsma niet het volledige bedrag van fl. 3000 aan Hyke en Lieuwe betaald maar fl. 1800, en de andere fl. 1200 had hij aan Rienk Pijpstra betaald. Waarschijnlijk omdat Hyke nog voor fl. 2921 aan schulden bij haar vader had, en blijkbaar wilde hij dat terug.

Verder had Rienk Pijpstra nog behoorlijk wat onroerend goed. Er wordt in 1931 een advertentie in de Leeuwarder Courant geplaatst, waarin de verkoop van die onroerende goederen wordt aangekondigd:

En dan vindt op 16 februari 1831 de provisionele verkoop plaats en op 2 maart 1831 de finale verkoop.
De akte van de provisionele en finale verkoop ziet er als volgt uit:

Heden Woensdag den tweeden Maart des jaars Eenduizend Achthondert een en dertig ten huize van Rienk Schregardus kastelein onder Aalzum kompareerden voor Gerhardus Wiebes Posthuma Openbaar Notaris residerende te Dockum Kanton Dockum Arrondissement Leeuwarden Provincie Vriesland en in tegenwoordigheid van na te noemen getuigen:
Hijke Rienks Pijpstra huisvrouw van Lieuwe Oebeles Woudwijk koemelker ten dezen met haren man geassisteerd en door hem tot het mede uitbrengen van deze akte geauthoriseerd wonende onder Aalsum voor drie zestiende gedeelte
Jan Banga Landbouwer te Nijkerk in kwaliteit van voogd over Trientje en Sijtske minderjarige kinderen van wijlen Sijmen Rienks Pijpstra voor drie zestiende gedeelte
Freerk Reinders Spriensma Landbouwer te Sijbrandahuis in kwaliteit van voogd over Sijtske, Reinder en Rienk minderjarige kinderen van wijlen Ymkje Rienks Pijpstra door haar wijlen man Tjerk Reinders Spriensma bij haar in echte verwekt voor drie zestiende gedeelte
Froukjen Sikkes de Jong weduwe van wijlen Rienk Sijmens Pijpstra zonder bedrijf wonende te Aalzum in kwaliteit van moeder en voogd over haar minderjarige kinderen Ymkje, Sijmen en Sikke bij gedachte haren wijlen man in echte verwekt voor de resterende zeven zestiende gedeelte

Erfgenamen van hunnen wijlen vader Rienk Sijmens Pijpstra gewoond hebbende te en overleden te Aalzum eigenaar van de tien eerste percelen voor het geheel en van het laatste voor den helft en Froukjen Sikkes de Jong weduwe van wijlen Rienk Sijmens Pijpstra voornoemd eigenaarsche van het laatste perceel voor de wederhelft.

Op 2 maart 1831 is dan de finale toewijzing als volgt:
Het eerste percheel Aan den Heer Rinse Sinea lid van de Raad der Stad Dockum en aldaar woonachtig voor de som van Negenhondert en zeventien Nederlandsche Guldens
Het tweede percheel Aan Rienk Pieters Stienstra Gardenier te Hiaure voor de som van Driehondert en tachtig Nederlandsche Guldens
Het derde percheel Aan Nanne Botes Wykstra Landbouwer aldaar voor de som van Vier hondert acht en negentig Nederlandsche Guldens
Het vierde percheel Aan Abe Klases Westra Landbouwer te Betterwird voor de som van Zeven hondert en vijftig Nederlandsche Guldens
Het vijfde percheel Aan Hyke Rienks Pijpstra huisvrouw van en gesterkt met Lieuwe Oebeles Woudwijk voornoemd voor de som van Vier hondert zes en vijftig Nederlandsche Guldens zelf voor drie zestiende gedeelte van alle de in dezen vermelde percheelen eigenaarsche zijnde
Het zesde percheel Frans Annes de Jong Gardenier te Bornwird voor de som van Drie hondert en vijftig Nederlandsche Guldens
Het zevende percheel Aan Sybe Ydes Poortinga Landbouwer te Brantgum voor de som van Acht hondert en twintig Nederlandsche Guldens
Het achtste percheel Aan Hein Jaspers Zijlstra Landbouwer te Holwerd voor de som van Zes hondert twee en tachtig Nederlandsche Guldens en vijftig Cents
Het negende percheel Aan Wiebe Watzes Bosma Landbouwer te Oostrum in kwaliteit als bij monde gelastigde van Minne Douwes Mellema Assessor van de Grietenije Oostdongeradeel aldaar voor de som van Vier hondert en twintig Nederlandsche Guldens
Het tiende percheel Aan Pieter Banga Landbouwer onder Nijkerk in kwaliteit als bij monde gelastigde van Vrouwe van Sytsama Douarière van Jonkheere van Harinxma thoe Slooten Landeigenaarsche te Holwerd voor de som van Een hondert zes en tachtig Nederlandsche Guldens
Het elfde percheel Aan Doede Wybrens Doedema Landbouwer te Nes voor de som van Een Duizend Drie hondert en twintig Nederlandsche Guldens

Waar de stukken land en de boerderij lagen zie je op onderstaand kaartje.
 

Kinderen van Lieuwe en Hyke:

1 Sijtske Lieuwes Woudwijk, geboren op 24-04-1819 in Hiaure. Sijtske is overleden op 14-11-1861 in Ferwerd, 42 jaar oud.

Sijtske was ongehuwd; ze is op 16-02-1848 opgepakt vanwege bedelarij, zie onderstaande regel uit het strafzakenboek van de rechtbank. Ze moest daarom 3 dagen naar een bedelaarsgesticht.
Dat jaar was een rampjaar voor de boeren vanwege de aardappelziekte. Ook de longziekte sloeg toen toe, waardoor veel koeien het loodje legden.
En de cholera maakte in dat jaar in Nederland duizenden slachtoffers.
Haar ouders waren daardoor waarschijnlijk ook niet in staat haar te helpen.
Sijtske woonde in Aalsum.
 

 

2 Antje Lieuwes Woudwijk, geboren op 15-09-1821 in Hiaure. Antje is overleden op 12-03-1859 in Ternaard, 37 jaar oud.
Antje trouwde, 30 jaar oud, op 15-05-1852 in West Dongeradeel met Tjebbe Jans Triemstra, 35 jaar oud. Tjebbe is geboren op 20-03-1817 in Anjum. Tjebbe is overleden op 01-06-1861 in Ternaard, 44 jaar oud.
3 Rienk Lieuwes Woudwijk, geboren op 09-05-1824 in Hiaure. Volgt 1.1.1.5.2.3.
4 Oebele Lieuwes Woudwijk, geboren op 23-07-1826 in Hiaure. Volgt 1.1.1.5.2.4.
5 Simon Lieuwes Woudwijk, geboren op 10-05-1828 in Hiaure. Volgt 1.1.1.5.2.5.
6 Een levenloos kind, geboren op 23-02-1831 in Hiaure.

7 Tietje Lieuwes Woudwijk, geboren op 15-09-1832 in Betterwird. Tietje is overleden op 18-03-1916 in Holwerd, 83 jaar oud.

Tietje was ongehuwd

 

8 IJmkje Lieuwes Woudwijk, geboren op 15-09-1832 in Betterwird. IJmkje is overleden op 28-06-1833 in Betterwird, 9 maanden oud.
9 IJmkje Lieuwes Woudwijk, geboren op 21-12-1833 in Betterwird. IJmkje is overleden op 26-09-1866 in Lichtaard, 32 jaar oud.
IJmkje trouwde, 31 jaar oud, op 18-05-1865 in West Dongeradeel met Albert Beintema, 24 jaar oud. Albert is geboren op 05-07-1840 in Foudgum.

IJmkje en Albert kregen op 24-09-1866 een levenloos kind, en twee dagen later overleed IJmkje.

 

10 Jeen Lieuwes Woudwijk, geboren op 17-06-1838 in Dokkum. Volgt 1.1.1.5.2.10.
11 Rinske Lieuwes Woudwijk, geboren op 04-10-1842 in Betterwird. Rinske is overleden op 18-05-1917 in Rinsumageest, 74 jaar oud.
Rinske trouwde, 30 jaar oud, op 24-04-1873 in Dantumadeel met Tjibbe Andries Bakker, 34 jaar oud.
Tjibbe is geboren op 22-04-1839 in Rinsumageest. Tjibbe is overleden op 26-10-1898 in Rinsumageest, 59 jaar oud.
1.1.1.5.2.3 Rienk Lieuwes Woudwijk is geboren op 09-05-1824 in Hiaure, zoon van Lieuwe Oebles Woudwijk (zie 1.1.1.5.2) en Hyke Rienks Pijpstra. Rienk is overleden op 17-02-1896 in Brantgum, 71 jaar oud.
Rienk trouwde, 31 jaar oud, op 17-11-1855 in Ternaard met Pietje Tjepkes Mulder, 31 jaar oud.

Klik op de akte voor een vergroting

Pietje is geboren op 07-11-1824 in Nijkerk, dochter van Tjipke Alberts Mulder en Eelkje Bottes de Vries. Pietje is overleden op 04-08-1916 in Dantumadeel, 91 jaar oud.

Rienk Lieuwes Woudwijk is de betovergrootvader van Bettie. Hij was boerenarbeider.
Hij kon niet schrijven, volgens de geboorteakte van zijn zoon Tjipke.
Die geboorteakte zie je hiernaast. Klik er op voor een vergroting.

Kinderen van Rienk en Pietje:

1 Hieke Rienks Woudwijk, geboren op 17-05-1858 in Hantum. Hieke is overleden op 23-08-1931 in Brantgum, 73 jaar oud.
Hieke trouwde, 21 jaar oud, op 17-05-1879 in West Dongeradeel met Jan Bodes Schaafstra, 25 jaar oud. Jan is geboren op 27-10-1853 in Ternaard. Jan is overleden op 05-09-1910 in Leeuwarden (hij woonde in Niawier), 56 jaar oud.
2 Tjipke Rienks Woudwijk, geboren op 07-03-1860 in Hantum. Volgt 1.1.1.5.2.3.2.
3 Oebele Rienks Woudwijk, geboren op 09-11-1862 in Hantum. Volgt 1.1.1.5.2.3.3.

4 Eelke Rienks Woudwijk, geboren op 18-04-1866 in Hantum. Eelke is overleden op 19-12-1940 in Dantumadeel, 74 jaar oud.

Eelke was ongehuwd

 

5 Lieuwe Rienks Woudwijk, geboren op 08-12-1869 in Hiaure. Volgt 1.1.1.5.2.3.5.

1.1.1.5.2.3.2 Tjipke Rienks Woudwijk is geboren op 07-03-1860 in Hantum, zoon van Rienk Lieuwes Woudwijk (zie 1.1.1.5.2.3) en Pietje Tjepkes Mulder. Tjipke is overleden op 12-08-1937 in Brantgum, 77 jaar oud.

Tjipke trouwde, 30 jaar oud, op 10-05-1890 in Ternaard met Doetje Popkes van der Hoek, 24 jaar oud.
Doetje is geboren op 08-12-1865 in Brantgum, dochter van Popke Rykele van der Hoek en Baukje Jentjes Kooistra.
Doetje is overleden op 15-02-1958 in Wartena, 92 jaar oud.

Tjipke was de overgrootvader van Bettie.
Tjipke en Doetje woonden in Brantgum.
Hieronder zie je een gedeelte uit het bevolkingsregister van Dongeradeel.
Daarin zie je onderaan de naam van hun kleinkind Tjipke. Tjipke was een “onecht” kind van Pietje, zij woonden een tijdje bij Tjipke en Doetje in.
 

 
Tjipke is op 18-02-1883 veroordeeld vanwege mishandeling, zie onderstaande regel. Hij werd veroordeeld tot f25,- boete of 7 dagen gevangenisstraf.
Hij dronk nogal eens te veel, en dan kon hij wel eens losse handjes hebben.
 

 
Zijn vrouw Doetje zat vol grapjes, ze droeg een gouden oorijzer met een gehaakte floddermuts.
Je ziet Tjipke en Doetje hieronder (links) voor hun huis in Brantgum.
Daarnaast de trouwakte van Tjipke en Doetje, klik er op voor een vergroting.
Rechts zie je beppe Doetje (met floddermuts) met drie kleinkinderen, die naar haar vernoemd zijn. Van links naar rechts zie je Doetje van Lieuwe (geboren in 1928), beppe Doetje, Doetje van Pietje (ook geboren in 1928) en Doetje van Popke (geboren in 1933).

Kinderen van Tjipke en Doetje:

1 Rienk Tjipkes Woudwijk, geboren op 27-02-1891 in Brantgum. Volgt 1.1.1.5.2.3.2.1.
2 Popke Tjipkes Woudwijk, geboren op 13-04-1892 in Brantgum. Volgt 1.1.1.5.2.3.2.2.
3 Baukje Tjipkes Woudwijk, geboren op 20-05-1893 in Brantgum. Baukje is overleden op 30-08-1893 in Brantgum, 3 maanden oud.
4 Lieuwe Tjipkes Woudwijk, geboren op 21-12-1894 in Brantgum. Volgt 1.1.1.5.2.3.2.4.
5 Rijkele Tjipkes Woudwijk, geboren op 18-02-1896. Rijkele is overleden op 19-03-1897, 1 jaar oud.
6 Een levenloos geboren zoon, geboren op 26-06-1898.
7 Boukje Tjipkes Woudwijk, geboren op 26-07-1900 in Brantgum. Volgt 1.1.1.5.2.3.2.7.
8 Pietje Tjipkes Woudwijk, geboren op 08-09-1901 in Brantgum. Volgt 1.1.1.5.2.3.2.8.
9 Rijkele Tjipkes Woudwijk, geboren op 12-05-1904 in Brantgum. Volgt 1.1.1.5.2.3.2.9.
1.1.1.5.2.3.2.1 Rienk Tjipkes Woudwijk is geboren op 27-02-1891 in Brantgum, zoon van Tjipke Rienks Woudwijk (zie 1.1.1.5.2.3.2) en Doetje Popkes van der Hoek. Rienk is overleden op 04-06-1979 in Dokkum, 88 jaar oud.
Rienk trouwde, 28 jaar oud, op 17-05-1919 in Ternaard met Elisabeth Meinderts van der Mei, 25 jaar oud. Elisabeth is geboren op 21-11-1893 in Brantgum, dochter van Meindert Fedderiks van der Mei en Berber Hendriks Ypma. Elisabeth is overleden op 25-12-1981 in Dokkum, 88 jaar oud.

Klik hier op om het verhaal te zien

Rienk is de grootvader van Bettie.
In 1975 is pake Rienk geïnterviewd en het verslag kwam in de Leeuwarder Krant onder de rubriek “Fries Mozaiek”, zie hiernaast. Als je op de figuur klikt verschijnt het interview.
Daarin vertelt pake Rienk dat hij al op negenjarige leeftijd van school ging en aan het werk moest. De spoorlijn naar Dokkum werd toen aangelegd, en daar moest hij bij helpen.
Een paar jaar later werd hij boerenknecht bij een boer in Brantgum, maar toen hij 19 jaar was ging hij bij een boer in Kettwig in het Ruhrgebied werken. Doordat veel arbeiders daar naar de steden trokken om in een fabriek te gaan werken was er een tekort aan landarbeiders. Hij kon daar goed verdienen, en het beviel hem daar uitstekend.
Maar toen hij in militaire dienst moest ging hij terug naar Nederland. Als afscheidscadeau kreeg hij van de boer een zakhorloge. Dat doet het nog steeds en heeft nu een plekje bij zijn kleinzoon Rienk, mijn zwager.
Hij trouwde met Bette van der Mei, en ze kregen drie zoons.
Eerst woonden ze in Brantgum, daar werden Tsjip en Meint geboren. In april 1925 kwam Hijlkje van der Mei, een zuster van Bette, bij hen inwonen. En zij kreeg in mei 1925 een dochter Berber, maar ze was niet getrouwd. Berber bleef tot december 1927 bij Rienk en Bette, dat kun je zien in onderstaand overzicht uit het bevolkingsregister van Dongeradeel. Na een paar jaar verhuisden Rienk en Bette naar Holwerd en daar werd Bertus geboren. In 1933 verhuisden ze naar Morra.

Een paar jaar later vond Rienk weer werk bij een boer in Brantgum, toen gingen ze weer terug. Maar in 1938 vertrokken ze weer naar Morra en in 1939 naar Ee. Telkens in mei, want dan werden de boerenarbeiders weer voor een jaar ingehuurd, en dan konden ze ook weer naar een andere boer.

Rienk kon goed ploegen, en won ook eens de tweede prijs bij een ploegwedstrijd. Een foto daarvan zie je hieronder, links.
Daarnaast zie je Rienk en Bette met de moeder van Rienk en vier kleinkinderen. Rechts daarvan zie je Rienk en Bette op jongere leeftijd.

Rienk en Bette met hun zoons en hun vrouwen

Rienk en Bette en Rienk en Bettie op onze trouwdag

Kinderen van Rienk en Elisabeth:

1 Tjipke Woudwijk, geboren op 26-01-1921 in Brantgum. Volgt 1.1.1.5.2.3.2.1.1.
2 Meindert Woudwijk, geboren op 10-06-1924 in Holwerd. Volgt 1.1.1.5.2.3.2.1.2.
3 Bertus Woudwijk, geboren op 11-11-1930 in Holwerd. Volgt 1.1.1.5.2.3.2.1.3.
1.1.1.5.2.3.2.1.1 Tjipke Woudwijk is geboren op 26-01-1921 in Brantgum, zoon van Rienk Tjipkes Woudwijk (zie 1.1.1.5.2.3.2.1) en Elisabeth Meinderts van der Mei. Tjipke is overleden op 02-06-1995 in Dokkum, 74 jaar oud.
Tjipke trouwde, 26 jaar oud, op 23-09-1947 in Ternaard met Klaaske Sjoerdsma, 22 jaar oud.
Klaaske is geboren op 18-05-1925 in Hijum, dochter van Ynse Hendriks Sjoerdsma en Dieuke Renderts Jouksma. Klaaske is overleden op 01-04-2016 in Buitenpost, 90 jaar oud.

 

Tsjip had na de lagere school wel graag door willen leren, vooral de techniek interresseerde hem.
Maar doorleren zat er in die tijd niet in. Hij werd boerenknecht bij boer Wolbrink in Morra, dat was de boer waar pake Rienk arbeider was.
Als er een machine kapot was op de boerderij was Tsjip er als de kippen bij om te proberen het te repareren.
Daarom adviseerde boer Wolbrink hem monteur te worden.
Tsjip werd toen leerling-monteur bij de autobusgarage van zijn oom Albert van der Mei, een broer van beppe Bette van Brantgum.
Na de oorlog fuseerden een aantal kleine autobusondernemingen tot de NOF (Noord Oost Friesland), en de eerste directeur werd Albert van der Mei.
Tsjip kwam zo bij de NOF in dienst. Hij volgde een aantal cursussen, en haalde het diploma voor automonteur.
Hij klom steeds hoger op, tot hij uiteindelijk werkplaatschef werd bij de FRAM, de opvolger van de NOF.
 
Tsjip trouwde op 23-09-1947 met Klaaske Sjoerdsma uit Ternaard.
De eerste maanden woonden ze bij de ouders van Klaske (want zo werd ze genoemd, Klaaaaaaske, zo sprak ze het zelf uit, vond ze maar niks), maar na een half jaar kregen ze een woning aan het Karrepad toegewezen (zie de foto hieronder).
 

 
Klik hier voor de verdere gegevens van Tsjip en Klas en hun nakomelingen

1.1.1.5.2.3.2.1.2 Meindert Woudwijk is geboren op 10-06-1924 in Holwerd, zoon van Rienk Tjipkes Woudwijk (zie 1.1.1.5.2.3.2.1) en Elisabeth Meinderts van der Mei.
Meindert is overleden op 17-01-1975 in Dokkum, 50 jaar oud.
Meindert trouwde, 26 jaar oud, in 09-1950 met Trijntje (Nynke) Zatürdag, 27 jaar oud. Trijntje is geboren op 06-12-1922 in Holwerd. Trijntje is overleden op 25-05-1998 in Noordbergum, 75 jaar oud.

 

Meindert was landarbeider. ‘s Winters werkte hij bij de ZPC in Holwerd en Dokkum bij het afleveren van pootaardappelen.
Al voor zijn 50-ste kreeg Meindert een hersenbloeding. Daardoor werd hij afgekeurd en belandde hij in een rolstoel.
Op 50-jarige leeftijd is hij al overleden. Zijn levensverhaal en de overdenking, die zijn uitgesproken bij zijn crematie vind je hier.
Hieronder zie je links Meint en Nynke met hun oudste kinderen, daarnaast staat Meint achter Klas en pake Rienk.

 
Klik hier voor de verdere gegevens van Meint en Nynke en hun nakomelingen

1.1.1.5.2.3.2.1.3 Bertus Woudwijk is geboren op 11-11-1930 in Holwerd, zoon van Rienk Tjipkes Woudwijk (zie 1.1.1.5.2.3.2.1) en Elisabeth Meinderts van der Mei. Bertus is overleden op 20-08-1980 in Dokkum, 49 jaar oud.
Bertus trouwde, 34 jaar oud, op 21-12-1964 in Dokkum met Froukje Elisabeth Visser, 30 jaar oud. Froukje is geboren op 03-02-1934 in Dokkum. Froukje is overleden op 26-07-2002 in Brantgum, 68 jaar oud.

 

Bertus heeft als tiener een ongeluk gehad: hij vloog met zijn fiets tegen een auto op en ging door het raam. Het was een wonder dat hij nog leefde, hij had een gebroken nek. Gelukkig waren er geen zenuwen beschadigd zodat hij er behoorlijk van herstelde.
 
Bertus werd handelaar in papier, lompen en metalen. En later handelde hij in tweedehands auto’s. Hij had veel humor, kon goed handelen en hij kon het heel mooi zeggen. Iedereen hing altijd aan zijn lippen.
Hij heeft op Ameland ook eens een gestrand schip opgekocht en gesloopt. In die tijd reed hij eens in een jolige bui met zijn auto op een groep kinderen in met de handen omhoog. Een meisje raakte in paniek en werd geraakt. Daarvoor werd hij bestraft.
Ook kreeg hij eens een boete vanwege de rommel op zijn erf, dat verhaal lees je hieronder, in het midden.
 
Bertus is op 49-jarige leeftijd al overleden. Hij werd begraven in Brantgum. Zijn levensverhaal en de overdenking, die toen zijn uitgesproken vind je hier.

 
Klik hier voor de verdere gegevens van Bertus en Froukje en hun nakomelingen

1.1.1.5.2.3.2.2 Popke Tjipkes Woudwijk is geboren op 13-04-1892 in Brantgum, zoon van Tjipke Rienks Woudwijk (zie 1.1.1.5.2.3.2) en Doetje Popkes van der Hoek.
Popke is overleden op 23-03-1956 in Zwaagwesteinde, 63 jaar oud. Hij is begraven in Ferwerd.
Popke trouwde, 26 jaar oud, op 02-11-1918 in Ferwerderadeel met Harmke Scheltes Brandsma, 24 jaar oud. Harmke is geboren op 08-04-1894 in Ferwerd. Harmke is overleden op 03-10-1979 in Ferwerd, 85 jaar oud.

 

Popke was een broer van pake Rienk Woudwijk. Popke was postkantoorhouder in Zwaagwesteinde.
Hieronder rechts een foto van de leerlingen van de school in Brantgum in 1904, waar ook Popke bij zit. Klik er op voor een vergroting.

Kinderen van Popke en Harmke:

1 Tjipke Popkes Woudwijk, geboren op 10-10-1919.
2 Maaike Popkes Woudwijk, geboren op 02-01-1922.
3 Schelte Popkes Woudwijk, geboren op 08-08-1926 in Brantgum.
4 Doetje Popkes Woudwijk.

 
Klik hier voor de verdere gegevens van de nakomelingen van Popke en Harmke

1.1.1.5.2.3.2.4 Lieuwe Tjipkes Woudwijk is geboren op 21-12-1894 in Brantgum, zoon van Tjipke Rienks Woudwijk (zie 1.1.1.5.2.3.2) en Doetje Popkes van der Hoek. Lieuwe is overleden op 17-09-1947 in Holwerd, 52 jaar oud.
Lieuwe trouwde, 30 jaar oud, op 16-05-1925 in Westdongeradeel met Hendrikje Stielstra, 22 jaar oud. Hendrikje is geboren op 08-04-1903 in Holwerd. Hendrikje is overleden op 20-01-2003 in Ferwerd, 99 jaar oud. Zij is begraven in Holwerd.

Lieuwe was een broer van pake Rienk. Zijn vrouw werd Hinke genoemd.

Kinderen van Lieuwe en Hinke: Tjitske Woudwijk, geboren in april 1926 in Holwerd, Doetje Woudwijk, geboren in juli 1928 in Holwerd, en Anne Woudwijk
 

1.1.1.5.2.3.2.7 Boukje Tjipkes Woudwijk is geboren op 26-07-1900 in West Dongeradeel, dochter van Tjipke Rienks Woudwijk (zie 1.1.1.5.2.3.2) en Doetje Popkes van der Hoek. Boukje is overleden op 30-03-1983 in Noordbergum, 82 jaar oud. Zij is begraven in Wartena.
Boukje trouwde, 22 jaar oud, op 17-05-1923 met Sjoerd Paulusma, 24 jaar oud. Sjoerd is geboren op 20-07-1898 in Hardegarijp. Sjoerd is overleden op 05-11-1971 in Drachten, 73 jaar oud.
Hij is begraven in Wartena.

Boukje was een zuster van pake Rienk. Sjoerd Paulusma was melkrijder, later hadden ze een winkel.

Kinderen van Boukje en Sjoerd:
Klaas Paulusma, geboren op 16-04-1924. Klaas is overleden op 12-08-1974 in Wartena, 50 jaar oud. Klaas was ongehuwd.
Tjipke Paulusma is geboren op 17-11-1936. Tjipke is overleden op 14-06-1979 in Wartena, 42 jaar oud.

1.1.1.5.2.3.2.8 Pietje Tjipkes Woudwijk is geboren op 08-09-1901 in Brantgum, dochter van Tjipke Rienks Woudwijk (zie 1.1.1.5.2.3.2) en Doetje Popkes van der Hoek. Pietje is overleden op 25-08-1988, 86 jaar oud.
Pietje trouwde, 24 jaar oud, op 22-05-1926 in Ferwerd met Klaas Burmania, 23 jaar oud. Klaas is geboren op 04-05-1903 in Ferwerd. Klaas is overleden op 28-07-1982 in Hijum, 79 jaar oud.

Pietje was een zuster van pake Rienk.

Kind van Pietje voor haar huwelijk:

1 Tjipke Burmania, geboren op 01-03-1924 in Brantgum. Tjipke is overleden op 27-07-2015 in Leeuwarden, 91 jaar oud.

Zoon Tjipke is geboren voor het huwelijk van Pietje met Klaas Burmania, en Tjipke is ook niet zijn zoon.
Bij het huwelijk kreeg Tjipke wel de achternaam Burmania en werd hij erkend.

 

Kinderen van Pietje en Klaas:

2 Jippe Burmania, geboren op 26-05-1927 in Ferwerd. Jippe is overleden op 12-09-1944 in Stiens, 17 jaar oud.

3 Doetje Burmania.

Doetje werd in 1957 vermist, ze had toen in overspannen toestand hun woning in Amsterdam verlaten; zie het eerste verslag hieronder.
Later was ze prostituee in Amsterdam aan de walletjes, zie het derde verslag.

 

4 Anne Burmania, geboren op 20-07-1929 in Ferwerd. Anne is overleden op 26-10-1990 in Stiens, 61 jaar oud.

Anne heeft in het vreemdelingenlegioen gezeten.

 

5 Rienk Burmania, geboren in augustus 1930 in Ferwerd. Rienk is overleden op 28-06-1932 in Ferwerd, 1 jaar oud.

6 Klaas Burmania, geboren op 21-02-1932 in Ferwerd. Klaas is overleden op 20-11-2003 in Harlingen.

Klaas was een neef van Tsjip Woudwijk, de vader van Bettie.
Volgens Jippe, de zoon van Klaas, was Klaas erg verwend door beppe Pietsje. Hij schrijft er over in zijn boek “Skeind”:

As er syn sin net krige, dan hufte ús heit dêr withoefaak de boel stikken.
Ek doedestiids wie ús heit al slim oan ‘e drank. Hy hie in âld brommer kocht, in NSU Quickly. It wie eins in frouljesbrommer. Dat koe him neat skele, hy ried! Hy kaam in kear mei in poer min sin thús en doe mocht er der fan beppe net yn. Hy socht in âld planke op, sette dy skean by it finsterbank op en doe fleach er mei syn dronken kop mei brommer en al dwers troch it rút de keamer yn. It wie op Skippershuzen 6under Sint Anne.
Der wie altyd wat mei him te rêden. Hy fûn fan alles út. As er syn sin net krige, dan makke er rûzje en sloech er pake en beppe mei in skeppe op ‘e harsens. Dan joegen se him om ‘e leave frede syn sin mar wer. Se wienen allegearre bang foar him.
Noch sa wat: doe ‘t ús beppe Pytsje op stjerren lei wegere ús tante Jippy om ús heit kofje yn te skinken. “Dat kinst sels wol dwaan”, sei se. Doe hat ús heit Jippy by de strôt hân. Yn it keammerke dêr ‘t ús beppe lei te stjerren!
De famylje hat in hiel soad mei ús heit te stellen hân.

Klaas woonde met zijn gezin in Minnertsga. Hij is gescheiden van Jetske Hoogland, zie hieronder.

 

7, 8, 9 en 10 Jantje, Baukje, Tjitske en Jippie Burmania

 
Klik hier voor de verdere gegevens van Pietje Woudwijk en Klaas Burmania en hun nakomelingen

1.1.1.5.2.3.2.9 Rijkele Tjipkes Woudwijk is geboren op 12-05-1904 in Brantgum, zoon van Tjipke Rienks Woudwijk (zie 1.1.1.5.2.3.2) en Doetje Popkes van der Hoek. Rijkele is overleden op 31-01-1978 in Elburg, 73 jaar oud.
Rijkele trouwde, 34 jaar oud, op 28-07-1938 met Ruurdtje de Vries, 34 jaar oud. Ruurdtje is geboren op 27-07-1904 in Murmerwoude. Ruurdtje is overleden op 29-01-1990 in Dronten, 85 jaar oud.

 
Klik hier voor de verdere gegevens van Rijkele en Ruurdtje en hun nakomelingen

1.1.1.5.2.3.3 Oebele Rienks Woudwijk is geboren op 09-11-1862 in Hantum, zoon van Rienk Lieuwes Woudwijk (zie 1.1.1.5.2.3) en Pietje Tjepkes Mulder. Oebele is overleden op 09-02-1931 in Brantgum, 68 jaar oud.
Oebele:

(1) trouwde, 23 jaar oud, op 22-05-1886 in West Dongeradeel met Grietje Klazes Kloostra, 22 jaar oud. Grietje is geboren op 15-10-1863 in Niawier. Grietje is overleden op 14-09-1889 in Brantgum, 25 jaar oud.
(2) trouwde, 31 jaar oud, op 19-05-1894 in West Dongeradeel met Antje Klazes Dijkman, 26 jaar oud. Antje is geboren op 10-01-1868 in Brantgum. Antje is overleden in Cornjum op 07-02-1947, 79 jaar oud.

 

Oebele was een broer van Tjipke Woudwijk, de overgrootvader van Bettie.
Oebele is op 21-03-1900 veroordeeld vanwege mishandeling. Hij moest 14 dagen zitten.
 

Kinderen van Oebele en Grietje:

1 Klaas Oebeles Woudwijk, geboren op 21-02-1887 in Waaxens. Klaas is overleden op 17-07-1887 in Waaxens, 4 maanden oud.
2 Pietje Oebeles Woudwijk, geboren op 25-08-1888 in Brantgum. Pietje is overleden op 28-01-1966 in Driesum, 77 jaar oud.
Pietje trouwde, 21 jaar oud, op 19-05-1910 met Enne Zwart, 28 jaar oud. Enne is geboren op 16-04-1882 in Driesum. Enne is overleden in juli 1972 in Driesum, 90 jaar oud.

 

Kinderen: Grietje Zwart, geboren op 01-08-1911 en Johannes Zwart, geboren op 07-09-1917.

Kinderen van Oebele en Antje:

3 Klaas Oebeles Woudwijk, geboren op 15-04-1895 in Brantgum. Volgt 1.1.1.5.2.3.3.3.
4 Rienk Oebeles Woudwijk, geboren op 23-09-1897 in Brantgum. Volgt 1.1.1.5.2.3.3.4.
5 Japke Oebeles Woudwijk, geboren op 15-04-1899 in Brantgum. Volgt 1.1.1.5.2.3.3.5.
6 Tjipke Oebeles Woudwijk, geboren op 30-05-1902 in Brantgum. Tjipke is overleden op 23-03-1903 in Brantgum, 9 maanden oud.
1.1.1.5.2.3.3.3 Klaas Oebeles Woudwijk is geboren op 15-04-1895 in Brantgum, zoon van Oebele Rienks Woudwijk (zie 1.1.1.5.2.3.3) en Antje Klazes Dijkman. Klaas is overleden op 21-07-1959 in Brantgum, 64 jaar oud.
Klaas trouwde, 29 jaar oud, op 24-05-1924 in Westdongeradeel met Murkje Peringa, 23 jaar oud. Murkje is geboren op 20-01-1901 in Murmerwoude. Murkje is overleden op 22-08-1983 in Sint Annaparochie, 82 jaar oud.

Klaas was een neef van pake Rienk.

Kinderen van Klaas en Murkje:

1 Trijntje Woudwijk, geboren op 12-04-1925. Trijntje is overleden op 30-04-2002 in Ferwerd, 77 jaar oud.
Trijntje trouwde, 22 jaar oud, op 06-11-1947 met Simon Oevering, 22 jaar oud. Simon is geboren op 05-05-1925 in Hallum. Simon is overleden op 14-06-2006 in Dokkum, 81 jaar oud.
2 Oebele Woudwijk, geboren op 10-08-1926 in Foudgum. Oebele is overleden op 27-12-2016 in Leeuwarden, 90 jaar oud.
Oebele trouwde, 27 of 28 jaar oud, in 1954 met Jinke Woudstra, 23 jaar oud. Jinke is geboren op 27-03-1931. Jinke is overleden op214-09-2010 in Sint Annaparochie, 79 jaar oud.

 

3 Pieter Woudwijk, geboren op 30-07-1929 in Brantgum. Pieter is overleden op 12-10-2017 in Sint Annaparochie, 92 jaar oud.
Pieter is op 06-01-1955 gehuwd met Wietske Kuiken. Wietske is geboren op 10-04-1925 in Sint Annaparochie. Wietske is overleden op 21-04-2023 in Sint Annaparochie, 98 jaar oud.

Pieter en Wietske woonden in Sint Annaparochie.
Wietske zat elke maand op de raadstribune bij de gemeentevergaderingen, zie het verhaal hieronder.

 

4 Anton Woudwijk, geboren in Brantgum. Anton is overleden op 04-06-1996.
Anton trouwde op 05-04-1956 met Grietje Halma. Grietje is geboren op 26-01-1935 in Nije-Dyk, ze is overleden, 74 jaar oud, op 20-02-1909 in Leeuwarden.

Anton is gehuwd met Grietje Halma.
Ze woonden in Sint Annaparochie.


1.1.1.5.2.3.3.4 Rienk Oebeles Woudwijk is geboren op 23-09-1897 in Brantgum, zoon van Oebele Rienks Woudwijk (zie 1.1.1.5.2.3.3) en Antje Klazes Dijkman. Rienk is overleden op 07-03-1955 in Brantgum, 57 jaar oud.
Rienk trouwde, 22 jaar oud, op 22-05-1920 in West Dongeradeel met Uilkje Kamminga, 24 jaar oud. Uilkje is geboren op 24-09-1895 in Hantum. Uilkje is overleden op 29-09-1979 in Brantgum, 84 jaar oud.

Rienk Oebeles was een neef van pake Rienk.
Rienk en Uilkje woonden naast it “Leegje” in Brantgum, op de plaats waar Bettie bloemschikken gehad heeft.
Hieronder Rienk en Uilke met de kinderen Wilhelmina, Antje en Sjoerd.
 

 
De vader van Uilkje, Sjoerd Kamminga, is in 1906 gescheiden van zijn vrouw Wilhelmina Beyer. Sjoerd werkte rond 1900 in Duitsland, is hij na de scheiding daar ook weer gaan werken? Zijn woon- en verblijfplaats was daarna onbekend. Uilkje heeft in 1931 een advertentie geplaatst, waarin ze om informatie over zijn verblijfplaats vraagt. Zie de advertentie hieronder, rechts.

Kinderen van Rienk en Uilkje:

1 Wilhelmina Rienks Woudwijk, geboren in 1921. Wilhelmina is overleden op 04-03-1921, 3 maanden oud.
2 Wilhelmina Rienks Woudwijk, geboren op 23-05-1924 in Brantgum. Wilhelmina is overleden op 18-03-2001 in Ternaard, 76 jaar oud.
Wilhelmina trouwde met Sjoerd Vonk. Sjoerd is geboren op 19-07-1922 in Ternaard. Sjoerd is overleden op 26-11-2002 in Ternaard, 80 jaar oud.

Wilhelmina was een achternicht van Tsjip Woudwijk, de vader van Bettie.
Sjoerd Vonk was een bevriend met Sjoerd Sjoerdsma, een oom van Bettie. In de oorlog is er op het wad vlak bij Ternaard een bommenwerper neergestort. Sjoerd Vonk en Sjoerd Sjoerdsma haalden, samen met nog een andere vriend, munitie en pakken strooibiljetten uit het wrak. Dat was op 22 februari 1942. Dat werd door Duitse militairen ontdekt en ze werden opgepakt. Eerst zaten ze 10 weken in Leeuwarden in voorarrest. Daarna werden ze in Den Haag berecht en veroordeeld tot 10 maanden. Ze zijn naar Duitsland afgevoerd, en moesten werken in een strafkamp. Daarna was Soerd Vonk spoorloos. Gelukkig keerde hij in maart 1946 gezond en wel weer terug, zie onderstaande krantenberichten. In 1948 kregen ze een zoontje Rienk Sjoerd.

 

3 Antje Woudwijk, geboren op 21-06-1929 in Brantgum. Antje is overleden in april 1979 in Zuid Afrika, 49 jaar oud.
Antje trouwde met Henk Venema, maar later zijn ze gescheiden.

Antje en Henk zijn geëmigreerd naar Zuid Afrika circa 1951. Ze kregen vier kinderen.

 

4 Sjoerd Rienks Woudwijk, geboren op 01-03-1932 in Brantgum. Sjoerd is overleden op 26-12-1975 in Ontario, Canada, 43 jaar oud.
Sjoerd trouwde, 20 jaar oud, op 04-11-1952 in Murmerwoude met Froukje Planting, 19 jaar oud. Froukje is geboren op 23-02-1933 in Engwierum. Froukje is overleden op 08-01-2006 in Chatham, Ontario, Canada, 72 jaar oud.

Sjoerd was een achterneef van Tsjip Woudwijk, de vader van Bettie.
De familie is geëmigreerd naar Zuid-Afrika in februari 1954 (Sjoerd was er al in juli 1953 naar toe gegaan, Froukje en hun oudste dochter volgden hem in februari 1954).
 
In augustus 1959 gingen ze terug naar Friesland. Ze woonden toen een aantal jaren in Brantgum.
Op 26 juni 1967 zijn ze weer geëmigreerd, maar nu naar Chatham in Ontario (Canada).
Sjoerd was daar zelfstandig timmerman (Woudwijk’s enterprise). Maar 8 jaar later kwam Sjoerd al te overlijden, op 43-jarige leeftijd; Froukje trouwde daarna met Gerard Peltier.
 
Sjoerd en Froukje kregen 7 kinderen en twee daarvan, Ykje Dirkje (roepnaam Ida) en Ulrich Willem (roepnaam Earl), waren een paar jaar geleden bij neef Durk Planting, die bij mijn zwager Rienk in de klas heeft gezeten op de UTS, op visite in Makkum.Ida heeft deze site ook ontdekt, en schreef toen het volgende in december 2017:

Hallo Rienk en family: eerst wensen wy jullie een Prettige Kerst toe met de familie: Is het mogelyk dat ik het wachtwoord van U mag hebben om verder op de stamboom te kyken. Myn vader is een achterneef van Bettie U vrouw. Ik ben de oudste dochter van Sjoerd Woudwijk en Froukje Planting, een paar jaar geleden heb ik U ontmoet by myn neef Dirk Planting in Makkum met myn broer Earl(Ulrich). Als er gegevens is voor U laat het my dan maar even weten.
Geboren 8 maart 1953 als Ykje Dirkje Woudwijk in Warge Friesland. Ze noemden my Ida, tot als we naar Canada zyn geemigreerd noemen ze me Yvonne. Nu ik zou zeggen tot mailen.

Na mijn antwoord kreeg ik de volgende mail:

Hallo Rienk,

Leuk weer iets van je te horen, bedankt voor je mail. Nu ik ga je antwoord geven over de vraagn die je had.
Bedankt voor de photo, maar die heb ik ook. het kleine meisje die voor myn pake staat is Antje.
Antje Woudwijk is getrouwd en gescheiden van Henk Venema, hadden 4 kinderen. de eerste heet Uilkje Wilhelmina geboren op 2 Maart 1951 te Kampen Drente. Met zin drieen zyn ze geimmigreerd naar Zuid Africa circa 1951. Daar kregen ze nog drie kinderen: Marie, Frederik en Ronald.
Marie Venema geboren 6 Maart 1953.Zuid Africa. Is getrouwd met Frantz Puchert, zy hebben 2 kinderen, Werner en Gustav Puchert, Gustav is getrouwd met Mercia, en hebben 1 kind Megan Mia.
Frederik(Eric) Rienk Venema circa 1955 Zuid Africa. Overleden 3 Maart 2020. En dan nog Ronald Venema.

Nu Rienk did is wat ik weet van de familie.

Even een vraag. Sjoerd Kamminga is getrouwd met Wilhelmina Beyer, die kregen een kind Uilkje. Oer Pake ging in Duitsland werken en naar een poos niet thuis zyn geweest lag er een kindje in de wieg en dat moet volgens my Gerritje zyn. Toen is hy gescheiden van oer beppe. Heb ergens in de 4H dorpen geschiedenis gelezen dat het kon wel van een schilder zyn uit Hantum. Toen is oer beppe naar Brantgum vehuist en is toen met Bokke Bergsma getrouwd en volgens my kregen die een dochter Trijntje(Trien). Wou well meer willen weten over deze families, nu weet ik niet als deze met een Auke Brink getrouwd was en dat ze in Edam kwamen te wonen, zo iets komt me bekend voor in de fam verhalen. Volgens my heeft deze oer tante mym mem en my als baby uitgezwaaid op de haven van Rotterdam toen wy naar zuid africa gingen, myn vader was er toen al. Vader Augustus 1953 en mem en ik eind Februari 1954. Het graf van hen is in Brantgum, als wy naar holland gingen we daar ook een kykje nemen heb dan een canadees flagje geplaats by het graf van hen. Zy is myn overgroot moeder.

1.1.1.5.2.3.3.5 Japke Oebeles Woudwijk is geboren op 15-04-1899 in Brantgum, dochter van Oebele Rienks Woudwijk (zie 1.1.1.5.2.3.3) en Antje Klazes Dijkman. Japke is overleden op 01-01-1988 in Stiens, 88 jaar oud.
Japke trouwde, 23 jaar oud, op 20-05-1922 in West Dongeradeel met Eelke Oevering, 27 jaar oud. Eelke is geboren op 16-04-1895 in Stiens. Eelke is overleden op 16-02-1972 in Stiens, 76 jaar oud.

Japke was een nicht van pake Rienk.
Kinderen van Japke en Eelke: Sijke, Pietje, Pieter, Oebele, Grietje, Klaas, Eelkje, Anne.
Pietje trouwde met Piet Oenema, en ze kregen o.a. een dochter Japke (zie het geboortebericht hiernaast).

1.1.1.5.2.3.5 Lieuwe Rienks Woudwijk is geboren op 08-12-1869 in Hiaure, zoon van Rienk Lieuwes Woudwijk (zie 1.1.1.5.2.3) en Pietje Tjepkes Mulder. Lieuwe is overleden op 21-10-1942 in Brantgum, 72 jaar oud.
Lieuwe trouwde, 22 jaar oud, op 07-05-1892 met Grietje Sytzes Grijpstra, 23 jaar oud. Grietje is geboren op 03-05-1869 in Hantumhuizen. Grietje is overleden op 28-10-1934 in Hantum, 65 jaar oud.

Lieuwe was de jongste broer van Tjipke, de overgrootvader van Bettie. Lieuwe was arbeider.
Nadat Lieuwe was overleden op 21 october 1942 kreeg de familie een condoleancebrief van ds. G. van Veldhuizen uit Rotterdam.
Ds. G. van Veldhuizen was van 1931 tot 1937 hervormd predikant in de gemeente van fam. Woudwijk. In deze brief geeft ds. van Veldhuizen veel informatie over de toestand in Rotterdam in de oorlog. Die brief kun je hier lezen.
 

Kinderen van Lieuwe en Grietje:

1 Janna Lieuwes Woudwijk, geboren op 14-03-1893 in Brantgum. Volgt 1.1.1.5.2.3.5.1.
2 Rienk Lieuwes Woudwijk, geboren op 27-05-1895 in Hantum. Volgt 1.1.1.5.2.3.5.2.
3 Pietje Lieuwes Woudwijk, geboren op 23-12-1897 in Hantum.
Pietje trouwde, 23 jaar oud, op 26-05-1921 in Oost Dongeradeel met Eelke Sytsma, 35 jaar oud. Eelke is geboren op 10-12-1885 in Lioessens. Eelke is overleden op 05-02-1964 in Dokkum, 78 jaar oud.
4 Menke Lieuwes Woudwijk, geboren op 27-04-1900 in Hantum. Menke is overleden op 02-06-1901 in Hantum, 1 jaar oud.
5 Sytze Woudwijk, geboren op 28-09-1904 in Hantum.

6 Menke Woudwijk, geboren op 27-01-1907 in Hantum. Menke is overleden op 17-06-1992 in Drayton, Canada, 85 jaar oud.

Menke was een nicht van pake Rienk.
Menke was gehuwd met van der Ley, zie het overlijdensbericht rechts.

 

7 Tjipke Woudwijk, geboren op 04-06-1909 in Hantum. Volgt 1.1.1.5.2.3.5.7.
8 Hieke Woudwijk, geboren op 07-02-1916 in Hantum. Volgt 1.1.1.5.2.3.5.8.
1.1.1.5.2.3.5.1 Janna Lieuwes Woudwijk is geboren op 14-03-1893 in Brantgum, dochter van Lieuwe Rienks Woudwijk (zie 1.1.1.5.2.3.5) en Grietje Sytzes Grijpstra. Janna is overleden op 02-01-1963 in Bornerbroek, 69 jaar oud.
Janna trouwde, 27 jaar oud, op 20-05-1920 in Oost Dongeradeel met Ette Sytsma, 37 jaar oud. Ette is geboren op 23-02-1883 in Franeker. Ette is overleden op 27-01-1953, 69 jaar oud.

Janna was een nicht van pake Rienk.
Kinderen van Janna en Ette: Grietje en Tiete Sytsma.
Op de foto hieronder zie je van links naar rechts Ette, Tiete, Grietje en Janna.
 
Tiete is geboren in 1923. Hij is overleden in 1941 in Nes, bijna 18 jaar oud.
Tiete is in een schuurtje achter zijn ouderlijke woning omgekomen bij het demonteren van een gevonden zeemijn. Ook zijn vriend Hendrik Smit, die er bij was, kwam om het leven.
Zijn moeder, die hem wilde waarschuwen, werd daarbij zwaar gewond. Haar leven werd wel gered maar haar gezichtsvermogen konden ze niet redden, ze was voor de rest van haar leven blind.
Zie het verhaal hieronder, rechts naast de foto.
In het boek “De oorlog een gezicht gegeven” over Westdongeradeel door Reinder Postma en Yvonne te Nijenhuis staat dit verhaal hier over geschreven.

1.1.1.5.2.3.5.2 Rienk Lieuwes Woudwijk is geboren op 27-05-1895 in Hantum, zoon van Lieuwe Rienks Woudwijk (zie 1.1.1.5.2.3.5) en Grietje Sytzes Grijpstra. Rienk is overleden op 04-10-1966 in Leeuwarden, 71 jaar oud.
Rienk trouwde, 24 jaar oud, op 20-12-1919 in West Dongeradeel met Trijntje Posthumus, 22 jaar oud. Trijntje is geboren op 01-03-1897 in Ternaard. Trijntje is overleden op 23-11-1961 in Sint Annaparochie, 64 jaar oud.

Rienk Lieuwes was een neef van pake Rienk (Tjipkes).
Hieronder zie je Rienk en Trijntje met de oudste kinderen Lieuwe en Renske.

Kinderen van Rienk en Trijntje:

1 Lieuwe Rienks Woudwijk, geboren op 25-05-1920 in Hantum. Volgt 1.1.1.5.2.3.5.2.1.
2 Renske Rienks Woudwijk, geboren op 30-09-1923 in Hantum. Volgt 1.1.1.5.2.3.5.2.2.
3 Dirk Rienks Woudwijk, geboren op 10-09-1930 in Hantum. Volgt 1.1.1.5.2.3.5.2.3.
1.1.1.5.2.3.5.2.1 Lieuwe Rienks Woudwijk is geboren op 25-05-1920 in Hantum, zoon van Rienk Lieuwes Woudwijk (zie 1.1.1.5.2.3.5.2) en Trijntje Posthumus. Lieuwe is overleden op 02-02-1987 in Bant, 66 jaar oud.
Lieuwe trouwde, 30 jaar oud, op 19-04-1951 in Sint Annaparochie met Wilhelmina Woudstra.

Lieuwe was een achterneef van Tsjip Woudwijk, de vader van Bettie.
Stefan Woudwijk, een kleinzoon van Lieuwe en Mina (hij is een zoon van Cees) is marathonloper, klik hier om het verhaal daarover te lezen.


Kinderen van Lieuwe en Wilhelmina:

1 Berendien Woudwijk.
2 Cees Woudwijk.
3 Nienke Woudwijk.
4 Rienk Woudwijk, geboren op 11-01-1955 in Sint Annaparochie. Rienk is overleden op 02-11-2012 in Groningen, 57 jaar oud. Hij is begraven op 08-11-2012 in Heerenveen.
Rienk trouwde met Kina van Goinga.

Rienk was een achter-achterneef van Bettie.
Het overlijdensbericht van Rienk zie je hiernaast.
1.1.1.5.2.3.5.2.2 Renske Woudwijk is geboren op 30-09-1923 in Hantum, dochter van Rienk Lieuwes Woudwijk (zie 1.1.1.5.2.3.5.2) en Trijntje Posthumus. Renske is overleden op 25-01-2008 in Leeuwarden, 84 jaar oud. Zij is gecremeerd in Goutum.
Renske trouwde, 19 jaar oud, op 18-03-1943 met Romke Halma. Romke is geboren op 01-12-1924 in Nijkerk, hij was een zoon van Menne Halma en Annigje van der Wal. Romke is overleden op 02-03-1965 in Leeuwarden, 40 jaar oud.

Renske was een achternicht van Tsjip Woudwijk, de vader van Bettie.
Renske en Romke hadden 5 kinderen. Eén van die kinderen was Martinus Minne.
Martinus is geboren op 21-04-1945 in Nijkerk en overleden op 06-10-2005 in Leeuwarden. Martinus heeft tijdens zijn leven een naamsverandering ondergaan, het werd Kornelis Teeke. Dit omdat zijn tweelingbroer natuurlijk dezelfde geboortedatum had, maar ook dezelfde initialen. Daardoor ging er heel veel mis, en het leidde tot veel verwarring.
 
Romke was, toen hij trouwde, landarbeider. Toen ze in Leeuwarden woonden was hij eerst verwarmingsmonteur, en later werkte hij bij Werkspoor in Pernis bij Rotterdam. Hij ging daar met de trein naar toe.
Op maandag 08-01-1962 was hij vanuit Leeuwarden met de trein onderweg naar Rotterdam, en toen reed die trein in de dichte mist om 9.19 uur op een andere passagierstrein in de buurt van Harmelen. Bij deze treinramp kwamen 93 mensen om het leven en raakten 52 mensen gewond. De treinramp bij Harmelen is de grootste treinramp uit de Nederlandse geschiedenis. Romke was één van de gewonden en is die klap nooit meer goed teboven gekomen, psychologische begeleiding had je toen nog niet.

1.1.1.5.2.3.5.2.3 Dirk Rienks Woudwijk is geboren op 10-09-1930 in Hantum, zoon van Rienk Lieuwes Woudwijk (zie 1.1.1.5.2.3.5.2) en Trijntje Posthumus. Dirk is overleden op 16-02-2013 in Sneek, 82 jaar oud. Hij is begraven op 21-02-2013 in Emmeloord.
Dirk trouwde, 23 jaar oud, op 23-12-1953 met Jantje Ronda.

Dirk was een achterneef van Tsjip Woudwijk, de vader van Bettie.
 
Zoon Rienk is geboren op 8 juni 1956; hij is overleden op 31 augustus 2020 in Emmeloord.

1.1.1.5.2.3.5.7 Tjipke Woudwijk is geboren op 04-06-1909 in Hantum, zoon van Lieuwe Rienks Woudwijk (zie 1.1.1.5.2.3.5) en Grietje Sytzes Grijpstra. Tjipke is overleden op 15-12-1987 in Sint Annaparochie, 78 jaar oud.
Tjipke trouwde, 22 jaar oud, op 19-05-1932 in Oost Dongeradeel met Joukje van Gunst, 27 jaar oud. Joukje is geboren op 25-03-1905 in Piaam. Joukje is overleden op 25-07-1987 in Sint Annaparochie, 82 jaar oud.

Tjipke was een neef van pake Rienk.

 
Klik hier voor de verdere gegevens van Tjipke en Joukje en hun nakomelingen

1.1.1.5.2.3.5.8 Hieke Woudwijk is geboren op 07-02-1916 in Hantum, dochter van Lieuwe Rienks Woudwijk (zie 1.1.1.5.2.3.5) en Grietje Sytzes Grijpstra. Hieke is overleden op 10-02-1993 in Dokkum, 77 jaar oud.
Hieke trouwde, 20 jaar oud, op 30-04-1936 in West Dongeradeel met Wytze Annema, 23 jaar oud. Wytze is geboren op 18-05-1912 in Akkerwoude. Wytze is overleden op 05-02-1995 in Dokkum, 82 jaar oud.

Hieke en Wytze hadden geen kinderen.
1.1.1.5.2.4 Oebele Lieuwes Woudwijk is geboren op 23-07-1826 in Hiaure, zoon van Lieuwe Oebles Woudwijk (zie 1.1.1.5.2) en Hyke Rienks Pijpstra. Oebele is overleden op 04-01-1860 in Brantgum, 33 jaar oud.
Oebele trouwde, 29 jaar oud, op 22-05-1856 in West Dongeradeel met Maaike Wustman, 28 jaar oud. Maaike is geboren op 02-03-1828 in Holwerd. Maaike is overleden op 29-04-1887 in Holwerd, 59 jaar oud.

Oebele Lieuwes Woudwijk was een broer van Rienk Lieuwes Woudwijk, de betovergrootvader van Bettie.
Maaike is voor de tweede keer gehuwd op 4 juni 1863 met Romke Annes Bergmans, oud 31 jaar, geboren te Hantumhuizen.

Kinderen van Oebele en Maaike:

1 Jan Oebeles Woudwijk, geboren op 21-11-1858 in Brantgum. Jan is overleden op 07-12-1858 in Brantgum, 16 dagen oud.
2 Lieuwe Oebeles Woudwijk, geboren op 23-12-1859 in Brantgum. Lieuwe is overleden op 23-01-1860 in Brantgum, 1 maand oud.
1.1.1.5.2.5 Simon Lieuwes Woudwijk is geboren op 10-05-1828 in Hiaure, zoon van Lieuwe Oebles Woudwijk (zie 1.1.1.5.2) en Hyke Rienks Pijpstra. Simon is overleden op 07-09-1904 in Raard, 76 jaar oud.
Simon trouwde, 29 jaar oud, op 16-05-1857 in West Dongeradeel met Aukje Tjeerds Spijksma, 27 jaar oud. Aukje is geboren op 20-03-1830 in Birdaard. Aukje is overleden op 12-12-1918 in Holwerd, 88 jaar oud.

Simon Lieuwes Woudwijk was een broer van Rienk Lieuwes Woudwijk, de betovergrootvader van Bettie. Simon was arbeider.

Kind van Simon en Aukje:

1 Tjeerd Simons Woudwijk, geboren op 29-01-1860 in Raard. Volgt 1.1.1.5.2.5.1.
1.1.1.5.2.5.1 Tjeerd Simons Woudwijk is geboren op 29-01-1860 in Raard, zoon van Simon Lieuwes Woudwijk (zie 1.1.1.5.2.5) en Aukje Tjeerds Spijksma. Tjeerd is overleden op 07-02-1944 in Groningen, 84 jaar oud.
Tjeerd:

(1) trouwde, 27 jaar oud, op 21-05-1887 in Ferwerderadeel met Grietje de Roo, 26 jaar oud.
Grietje is geboren op 10-03-1861 in Blija. Grietje is overleden op 17-01-1894 in Raard, 32 jaar oud.

(2) trouwde, 35 jaar oud, op 18-05-1895 in Oost Dongeradeel met Jantje Schregardus, 35 jaar oud. Jantje is geboren op 31-10-1859 in Aalsum. Jantje is overleden op 24-11-1943 in Groningen, 84 jaar oud.

Tjeerd was een neef van Tjipke Woudwijk, de overgrootvader van Bettie.
Tjeerd was timmerknecht te Groningen.
Op onderstaande foto zie je van links naar rechts Jantje Schregardus, Aukje, Jan en Tjeerd Woudwijk.
Daarnaast zie je de grafsteen van Tjeerd Woudwijk en Jantje Schregardus.

Kinderen van Tjeerd en Jantje:

1 Simon Woudwijk, geboren op 24-02-1896 in Aalsum. Volgt 1.1.1.5.2.5.1.1.
2 Jan Woudwijk, geboren op 21-09-1897 in Groningen. Volgt 1.1.1.5.2.5.1.2.
3 Aukje Woudwijk, geboren op 25-02-1900 in Groningen. Aukje is overleden op 19-09-1973 in Groningen, 73 jaar oud.
Aukje trouwde, 28 jaar oud, op 29-11-1928 in Groningen met Aaldrik Wanders, 31 jaar oud. Aaldrik is geboren op 14-01-1897 in Groningen. Aaldrik is overleden op 30-07-1979 in Groningen, 82 jaar oud.

Aaldrik was metaalbewerker; Aukje en Aaldrik hadden geen kinderen
1.1.1.5.2.5.1.1 Simon Woudwijk is geboren op 24-02-1896 in Aalsum, zoon van Tjeerd Simons Woudwijk (zie 1.1.1.5.2.5.1) en Jantje Schregardus. Simon is overleden op 11-10-1975 in Groningen, 79 jaar oud.
Simon trouwde, 27 jaar oud, op 13-09-1923 in Groningen met Jantje Melgers, 27 jaar oud. Jantje is geboren op 10-01-1896 in Groningen. Jantje is overleden op 03-06-1974 in Groningen, 78 jaar oud.


Simon was een achterneef van pake Rienk. Simon was bakker in Groningen.
Simon en Jantje kregen in 1925 een dochter Janny.
Janny is op 18-12-1945 gehuwd met Robert Hallet, ze zijn geëmigreerd naar Canada.
Rechts een foto van Simon en Jantje.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.1.5.2.5.1.2 Jan Woudwijk is geboren op 21-09-1897 in Groningen, zoon van Tjeerd Simons Woudwijk (zie 1.1.1.5.2.5.1) en Jantje Schregardus. Jan is overleden op 19-03-1962 in Groningen, 64 jaar oud.
Jan trouwde, 27 jaar oud, op 13-08-1925 in Groningen met Kornelia Bezema, 24 jaar oud. Kornelia is geboren op 25-05-1901 in Groningen. Kornelia is overleden op 11-12-1984 in Groningen, 83 jaar oud.

Jan was een achterneef van pake Rienk.
Jan was techniker in Groningen, zie de middelste foto hieronder.
Jan en Kornelia kregen een zoon Tjeerd, geb. 13-07-1927 te Groningen.
Op de linkerfoto hieronder zie je van links naar rechts Tjeerd, Kornelia en Jan.
Tjeerd is gehuwd met Riekje van Galen, geboren 23-06-1923, overleden 04-10-1994 in Beilen, 71 jaar oud.

1.1.1.5.2.10 Jeen Lieuwes Woudwijk is geboren op 17-06-1838 in Dokkum, zoon van Lieuwe Oebles Woudwijk (zie 1.1.1.5.2) en Hyke Rienks Pijpstra. Jeen is overleden op 21-04-1884 in Nijkerk, 45 jaar oud.
Jeen trouwde, 23 jaar oud, op 29-08-1861 in West Dongeradeel met Tjitske Tjeerds Mulder, 28 jaar oud. Tjitske is geboren op 09-03-1833 in Oudkerk. Tjitske is overleden op 04-03-1906 in Ternaard, 72 jaar oud.

Jeen Lieuwes Woudwijk was een broer van Rienk Lieuwes Woudwijk, de betovergrootvader van Bettie.
Jeen was arbeider in Aalzum, Raard en Hantum.
Jeen werd ook wel Jinne of Leen genoemd.

Kinderen van Jeen en Tjitske:

1 Hyke Jeens Woudwijk, geboren op 07-09-1861 in Aalsum. Hyke is overleden op 13-01-1937 in Blija, 75 jaar oud.
Hyke trouwde, 24 jaar oud, op 15-05-1886 in Ferwerderadeel met Johannes Gerbens Drost, 23 jaar oud. Johannes is geboren op 15-04-1863 in Menaldum. Johannes is overleden op 28-01-1946 in Blija, 82 jaar oud.

Hyke was een nicht van Tjipke Woudwijk, de overgrootvader van Bettie.
Kinderen van Hyke en Johannes:
1 Anna Drost, geboren op 07-05-1896 in Blija, overleden op 03-09-1949 te Blija. Anna was ongehuwd.
2 Sjoerdtje Drost, geboren op 18-05-1898 in Blija, overleden op 22-07-1975 in Leeuwarden. Sjoerdtje is op 12-07-1924 gehuwd met Enne Fokkes Osinga, geboren op 22-02-1897 in Holwerd, overleden op 22-03-1981 in Leeuwarden. Enne was politieagent.
3 Tjitske Drost, geboren op 05-06-1899 in Blija, overleden op 24-10-1899 in Blija.
4 Tjitske Drost, geboren op 03-07-1901 in Blija, overleden op 09-02-1971 in Blija. Tjitske is op 24-05-1923 gehuwd met Johannes van der Wal, geboren op 11-08-1901 in Oudega, overleden op 28-07-1978 in Blija. Johannes was arbeider.

 

2 Lieuwe Jeens Woudwijk, geboren op 04-12-1868 in Raard. Volgt 1.1.1.5.2.10.2.
3 Antje Woudwijk, geboren op 21-09-1871 in Hantum.
4 Elisabeth Woudwijk, geboren op 05-09-1873 in Hantum. Elisabeth is overleden op 07-04-1960 in Ternaard, 86 jaar oud.
Elisabeth trouwde, 22 jaar oud, op 23-05-1896 met Gosse Venema, 23 jaar oud. Gosse is geboren op 14-09-1872 in Foudgum. Gosse is overleden op 10-02-1931 in Dokkum, 58 jaar oud. Hij is begraven in Ternaard.

Elisabeth was een nicht van Tjipke Woudwijk, de overgrootvader van Bettie.
Gosse was eerst arbeider, later gardenier.
Kinderen van Elisabeth en Gosse:
1 Jeen Venema, geboren op 03-04-1897 in Ternaard.
2 Grietje Venema, geboren op 21-11-1898, overleden op 31-12-1898, 1 maand oud.
3 Gerben Venema, geboren op 17-01-1902, overleden op 03-02-1902, 17 dagen oud.
1.1.1.5.2.10.2 Lieuwe Jeens Woudwijk is geboren op 04-12-1868 in Raard, zoon van Jeen Lieuwes Woudwijk (zie 1.1.1.5.2.10) en Tjitske Tjeerds Mulder. Lieuwe is overleden op 09-07-1959 in Ternaard, 90 jaar oud.
Lieuwe trouwde, 27 jaar oud, op 16-05-1896 in West Dongeradeel met Maaike Meulenaar, 24 jaar oud. Maaike is geboren op 21-02-1872 in Ternaard. Maaike is overleden op 06-04-1954 in Ternaard, 82 jaar oud.

Lieuwe was een neef van Tjipke Woudwijk, de overgrootvader van Bettie.
Lieuwe was arbeider. Hij is op 07-02-1891 veroordeeld vanwege mishandeling van een ambtenaar. Hij moest er één maand gevangenisstraf voor uitzitten, zie onderstaand rapport.
 

 

Kinderen van Lieuwe en Maaike:

1 Jeen Lieuwes Woudwijk, geboren op 28-08-1897 in Ternaard. Volgt 1.1.1.5.2.10.2.1.
2 Antje Lieuwes Woudwijk, geboren op 04-10-1899 in Ternaard. Antje is overleden op 28-05-1977 in Hantum, 77 jaar oud.
Antje trouwde met Paulus Vriesema. Paulus is geboren op 05-03-1902 in Hiaure. Paulus is overleden op 30-03-1987 in Hantum, 85 jaar oud.

Kinderen van Antje en Paulus: Maaike (1926) en Iebe (1929) te Hantum.
1.1.1.5.2.10.2.1 Jeen Lieuwes Woudwijk is geboren op 28-08-1897 in Ternaard, zoon van Lieuwe Jeens Woudwijk (zie 1.1.1.5.2.10.2) en Maaike Meulenaar. Jeen is overleden op 03-05-1973 in Ternaard, 75 jaar oud.
Jeen trouwde, 27 jaar oud, op 24-05-1925 met Renske Sjoerdsma, 24 jaar oud. Renske is geboren op 16-05-1901 in Ternaard, dochter van Hendrik Sjoerds Sjoerdsma en Tjitske Jans Waaksma. Renske is overleden op 07-08-1984 in Ternaard, 83 jaar oud.

Renske werd Hinke genoemd. Jeen en Hinke waren dubbele familie van Bettie.
Jeen was een achterneef van pake Rienk. Hij was veehouder aan het Schoor in Ternaard.
Renske (“tante Hinke”) was een zuster van Bettie’s grootvader Ynse Sjoerdsma, het was dus een tante van Bettie’s moeder. Ze kwam regelmatig bij Bettie’s ouders.
De oudste twee dochters van Jeen en Hinke emigreerden met hun echtgenoot naar Guelph, Ontario: Tjitske en Maaike.
Er emigreerden ook twee zonen naar Canada: Jan en Sjoerd.
 
Sake Banga schrijft in zijn boek “Minsken yn in úthoeke” het volgende over Jeen en Hinke:
 

 

Kinderen van Jeen en Renske:

1 Tjitske Woudwijk, geboren op 15-06-1925 in Wierum. Tjitske is overleden op 14-04-2006 in Lindsay, Ontario, Canada, 80 jaar oud.
Tjitske trouwde, 25 jaar oud, in 1951 met Schelte (Sam) Brandsma. Schelte is geboren op 26-10-1924 in Ferwerd. Hij is overleden op 28-03-2016, 91 jaar oud, in Lindsay.

Tjitske en Schelte hebben zeven kinderen gekregen: 1. Andrew 2. Jene 3. Ivan 4. Renee 5. Erik 6. Audrey 7. Dean.
De familie woonde in Lindsay, Ontario, Canada.
Tjitske was koerierster in de tweede wereldoorlog, en ze werkte in Ternaard bij kapper Veldhuis.
In 1951 emigreerden Tjitske en Schelte en ook kapper Veldhuis naar Canada. In Canada werden ze vrienden, en Jetze Veldhuis schreef daar het boek “In ald Ternaarder kapper fertelt”.Schelte gaf drie gedichtenbundels uit, o.a. “Life in its fulness: new Canadian …”

 

2 Maaike Woudwijk, geboren op 22-02-1927 in Ternaard. Maaike is overleden op 06-09-2019 in Guelph, 92 jaar oud.
Maaike trouwde, 24 jaar oud, op 31-10-1951 in Arnhem met Arend Roelofsen, 24 jaar oud. Arend is geboren op 13-04-1927 in Arnhem, hij is overleden op 04-01-2018 in Guelph, 90 jaar oud.

Maaike is in 1951 gehuwd met Arend Roelofsen, en in 1952 zijn ze geëmigreerd naar Canada.
Eerst gingen ze naar Ormstown in Quebec. Daarna gingen ze naar Lindsay in Ontario.
En na Peterborough en Collingwood kwamen ze uiteindelijk in Guelph terecht.
Maaike en Arend kregen drie kinderen: Dolf, Jake en Renee.

 

3 Lieuwe Woudwijk, geboren op 08-12-1928 in Wierum. Lieuwe is overleden op 27-07-2008 in Emmeloord, 79 jaar oud.
Lieuwe trouwde, 23 of 24 jaar oud, in 1954 met Jikke Mollema. Jikke is geboren op 07-05-1930 in Nes, ze is overleden op 01-12-2014 in Emmeloord, 84 jaar oud.

Kinderen van Lieuwe en Jikke:
Jeen, Klaas, Henk, Wietske (Wieke), Wiebe, Jan, Renske (Renny), Leo

 

4 Aaltje (Alie) Woudwijk, geboren op 19-03-1930 in Ternaard. Alie is overleden op 14-07-2012 in Arnhem, 82 jaar oud.

Alie is gehuwd met Wiebe Koster

 

5 Anna Woudwijk, geboren op 12-03-1932 in Wierum. Anna is overleden op 26-06-2019 in Leeuwarden, 87 jaar oud.
Anna trouwde, 30 jaar oud, op 10-12-1962 met Fokke Ferwerda, 38 jaar oud. Fokke is geboren op 26-10-1924 in Stiens. Hij is overleden op 17-07-2016, 91 jaar oud, in Leeuwarden.

Anna werd Anneke genoemd. Fokke en Anneke hadden geen kinderen.

 

6 Hendrik Woudwijk, geboren op 04-01-1934. Hendrik is overleden op 19-03-2020 in Ternaard, 79 jaar oud.
Hendrik trouwde in 1959 met Etje Eelkema. Etje is geboren in 1939, ze is overleden op 17-03-1999 op 65-jarige leeftijd.

Hendrik is een neef van Klas, de moeder van Bettie. Je ziet hieronder een foto van hem.
Cor Waringa heeft op 24 mei 2020 in “Bureau de Vries” het levensverhaal van Hendrik Woudwijk uitgesproken in Yn Memoriam (scroll naar beneden naar Yn Memoriam, en klik op het driehoekje).

Minne is op 22-jarige leeftijd aan een hartstilstand overleden op 20-08-1995.
Hij had net zijn studie aan de Thorbeckeacademie afgerond.


 

7 Jan Woudwijk, geboren op 09-04-1935. Jan is overleden.

Jan was gehuwd met Linda; ze emigreerden naar Canada.

 

8 Siebe Woudwijk. Siebe trouwde in 1959 met Klaske Eelkema.
Klaske is geboren op 27-01-1939, ze is overleden op 12-05-2023 op 84-jarige leeftijd.

Siebe is een neef van Klas, de moeder van Bettie.
 

 

9 Sjoerd Woudwijk, geboren op 03-01-1939. Sjoerd is overleden op 12-06-1998 in British Columbia, Canada, 59 jaar oud.

Sjoerd woonde eerst aan Fiskbuorren in Ternaard, hij was toen nog vrijgezel. Hij kocht twee huisjes (zie hier onder). Het ene liet hij afbreken, en het andere knapte hij op. Later emigreerde hij naar Canada. Daar trouwde hij met Ann.

 

10 Tjeerdje Woudwijk

Tjeerdje werd Teddy genoemd. Ze trouwde met Bart.

 
Naar boven